Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара ВасилівнаСкачати 255.28 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір255.28 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Бабенко, Тамара Василівна. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т. В. Бабенко ; [ред. : Л. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 256 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 227-236. – ISBN 978-966-439-153-2

 2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Житомирська область / [авт. кол.: Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: Кремень В. Г. та ін. ; чл. ред. ради: Губерський Л. В. та ін. ; редкол.: Саух П. Ю. та ін. ; чл. редкол.: Антонова О. Є. та ін.] ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 491 с. – Бібліогр.: с. 489-491. – ISBN 978-966-316-254-6

 3. Гуменюк, Віра Василівна. Професійний розвиток керівника закладу освіти : навч. посіб. / В. В. Гуменюк, І. А. Наумчук. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 207 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-2124-75-0

 4. Ельбрехт, Ольга Михайлівна. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великобританії, Канади, США (порівняльний аналіз) : [монографія] / О. М. Ельбрехт ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : Основа, 2009. – 248 с. – Бібліогр.: с. 232-248. – ISBN 978-966-699-506-6

 5. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас / В. В. Деревянко, В. М. Єрмолова, Л. В. Копилова та ін. ; [відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 95 с. – ISBN 978-617-626-049-3

 6. Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас / [уклад. : Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, Г. Т. Шелехова ; відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 103 с. – ISBN 978-617-626-057-8

 7. Лікарчук, Ігор Леонідович. Міністри освіти України : [монографія] : У 2 т. Т. 2. (1943-2007) / І. Л. Лікарчук ; [ред. : В. Лазаревський, М. Александрович]. – Київ : Ешке О. М., [2010]. – 587 с. – ISBN 978-966-557-119-3

 8. Мадзігон, Василь Миколайович. Технічне проектування : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень : інж.-техн. спрямування / В. М. Мадзігон, А. М. Тарара. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 196, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-644-178-5

 9. Макаров, Анатолий Васильевич. Стандарты высшего образования нового поколения: сравнительный анализ : учеб.-практ. пособие / А. В. Макаров, Ю. С. Перфильев, В. Т. Федин ; под ред. А. В. Макарова ; Гос. учреждение образования "Республикан. ин-т высш. шк.". – Минск : РИВШ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-985-500-236-0

 10. Модернізація професійно-технічної освіти: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 трав. 2009 р. у м. Кам'янець-Подільському / Наук.-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл., Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [упоряд., відп. секр., наук. ред. Савчук В. О. ; редкол.: Гаврилов О. В. та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 351 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2124-78-1

 11. Національна академія педагогічних наук України (Київ). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2010 році / Національна академія педагогічних наук України України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., Бурда М. І.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 367 с.

 12. Панагушина, Ольга Євгеніївна. Соціалізація дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій : [монографія] / Ольга Панагушина ; [за ред. Н. Слюсаренко]. – Херсон : [б. в.], 2010. – 247 с. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-966-2919-26-4

 13. Плахотнік, Ольга Василівна. Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку : монографія / Ольга Плахотнік ; [ред. : О. В. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 303 с. – Бібліогр.: с. 257-278. – ISBN 978-966-439-174-7

 14. Прокопчук, Віктор Степанович. Шкільне краєзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Прокопчук ; [ред. : О. С. Крищук] ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Кондор, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 321-324. – ISBN 978-966-351-342-3

 15. Професор В'ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / [авт. кол.: І. Н. Войцехівська, Н. А. Коломієць та ін. ; ред. рада серії: В. Ф. Колесник (голова) та ін. ; наук. ред. І. Н. Войцехівська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 206, [1] с. : фотогр. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2

 16. Рібцун, Юлія Валентинівна. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-метод. комплекс / Ю. В. Рібцун ; НАПН України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Освіта України, 2011. – 292 с. – Бібліогр.: с. 287-292. – ISBN 978-966-188-187-6

 17. Самойленко, Григорій Васильович. Храм знань і духовної величі / Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 39 с. : кольор. фотогр. – Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя - 205 років. – ISBN 978-966-7391-93-5

 18. Человековедческая компетентность педагогов как инновационный результат последипломного образования : альбом / под ред. С. В. Баныкиной ; [редкол.: С. В. Баныкина, О. И. Гусаченко, Е. И. Степанов]. – Москва : URSS, [2009]. – 162 с. – ISBN 978-5-397-00167-0

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Власова, Олена Іванівна. Основи психології і педагогіки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. [гуманітар. ф-тів класич. ун-тів] / О. І. Власова, А. А. Марушкевич ; [ред.: Т. В. Мельник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-211-9

  2. Коваленко, Алла Борисівна. Психологія міжособистісного взаєморозуміння : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Коваленко ; [ред. : Н. Казанцева] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 215 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-202-7

  3. Основи загальної та військової психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кубіцький, Г. Р. Дубровинський [та ін.] ; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2010. – 399 с. – Бібліогр.: с. 397-398. – ISBN 978-966-97115-1-9

  4. Проблемы диагностики в современной системе психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья : сб. науч. ст. / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ) ; [науч. ред.: Е. С. Романова, С. М. Валявко]. – Москва : Спутник+, 2010. – 191 с. + 1 бр. (8 с.). – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-9973-1122-3

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани : каталог / Музей книги і друкарства України ; [упоряд.: Марія Корнійчук та ін.] ; авт. передм.: Марія Корнійчук, Людмила Парійська. – Київ : Пульсари, 2011. – 174, [1] с. : фотогр. – До 150-х роковин смерті Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2171-81-5

  2. Всеукраїнський день бібліотек: новий формат : метод. рек. для регіон. відділень і колектив. членів Укр. бібл. асоціації / Укр. бібл. асоц. ; [авт.-уклад. : Н. Ф. Попова ; редкол. : Пашкова В. С., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О. ; відп. за вип. : Сошинська Я. С.]. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 51 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7889-61-6

  3. Громова, О. К. Развитие информационной культуры детей в школьных и детских библиотеках : учеб.-практ. пособие / О. К. Громова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 204, [2] с. – (Школьная библиотека. 21 век). – Библиогр.: с. 160-161. – ISBN 978-5-93913-189-6

  4. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2011 році / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. : І. І. Хемчян, Л. О. Біла ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. : І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2011. – 89 с.

  5. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки в информационно-образовательной среде : [практ. пособие] / Е. В. Иванова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 233, [3] с. – (Школьная библиотека. 21 век). – Библиогр.: с. 200-203. – ISBN 978-5-93913-169-8

  6. Мелещенко, Олександр Костянтинович. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 215 с. – Бібліогр.: с. 202-212. – ISBN 978-966-439-334-5

  7. Морозов, Олександр Сергійович. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Олександр Морозов ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкісної книги. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 39 с. : іл. – (Серія: Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя). – 190-річчю б-ки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя присвячується. – ISBN 978-966-96864-8-0

  8. Ратніков, Володимир Сазонович. Історія та філософія науки : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров ; [ред. : Є. Д. Колесник ; худож. : Д. Г. Мацяка] ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 411 с. – ISBN 978-966-382-192-4

  9. Руденко, Віктор Дмитрович. Бази даних в інформаційних системах : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / І. Д. Руденко ; за ред. В. Ю. Бикова. – Київ : Фенікс, 2010. – 235 с. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-651-809-8

  10. Савицький, Володимир Тадеушович. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти) : довідник / В. Т. Савицький ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т управління та права. – Хмельницький : Ковальський В. В., 2005. – 482 с. – ISBN 966-8776-01-1

  11. Хіміч, Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за прогр. підвищення кваліфікації / Я. О. Хіміч, О. В. Башун ; [відп. за вип. : Я. О. Хіміч ] ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 65 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-7889-56-2

  12. Шевченко, Вікторія Едуардівна. Текст і зображення: види, функції, оформлення : монографія / В. Є. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Дрозд-Корольова, Олена Юріївна. Задачі з математичної логіки : навч. посіб. / О. Ю. Дрозд-Корольова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 95 с. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-439-343-7

  2. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.]. Т. 1 / [авт. кол. : Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2007. – 470, [2] с. – Бібліогр.: с. 469-470. – ISBN 966-594-974-8 (загальний). – ISBN 966-594-975-5 (перший том)

  3. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 2 / [авт. кол. : Ярошовець В. І. , Аляєв Г. Є., Бичко І. В. та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 536 с. – Бібліогр.: с. 534. – ISBN 966-594-974-8 (загальний). – ISBN 966-594-976-4 (другий том)

  4. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Ярошовець, О. В. Алєксандрова, Г. Є. Аляєв та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 927 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-235-5

  5. Конверський , Анатолій Євгенович. Логіка традиційна і сучасна : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 кн.]. Кн. 1. Традиційна логіка ; Кн. 2. Сучасна логіка / А. Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2007. – 440 с. – Бібліогр.: с. 437. – ISBN 966-594-977-2

  6. Філософія: у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Т. 2. Теоретична та практична філософія / [авт-упоряд: І. С. Добронравова, О. В. Комар та ін. ; за заг. ред. І. С. Добронравової ; наук. ред.: А. А. Кравчук, О. В. Руденко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 431 с. – ISBN 978-966-439-324-6 (загальний). – ISBN 978-966-439-326-0 (2 том)

  7. Філософія: у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Т. 1. Філософська пропедевтика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт-упоряд: І. С. Добронравова, О. В. Комар та ін. ; за заг. ред. І. С. Добронравової ; наук. ред.: А. А. Кравчук, О. В. Руденко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 847 с. – ISBN 978-966-439-324-6 (загальний). – ISBN 978-966-439-325-3 (І том)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Бакка, Тамара Володимирівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсів "Людина і світ", "Людина і суспільство", "Основи філософії". 11 клас / Т. В. Бакка , Т. В. Мелещенко ; [відп. за вип. : Зембіцька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 47 с. – ISBN 978-617-626-042-4

  2. Боєв, Юрій Олексійович. Економічна історія : Західна Європа, Японія, США : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю. О. Боєв, С. Ю. Боєва ; [оформ. і художнє редагування Г. С. Муратової]. – Київ : Вища школа, 2004. – 173, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 966-642-143-7

  3. Вергун, Володимир Анатолійович. Економічна дипломатія : навч. посіб. / В. А. Вергун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 303 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-288-1

  4. Економічна глобалізація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, І. В. Бураковський та ін. ; за ред. А. С. Філіпенка ; ред. : Т. Гуз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 543 с. – Бібліогр.: с. 539-540. – ISBN 978-966-439-162-4

  5. Картузова, Ірина Олексіївна. Адміністративно-процедурне право : навч.-метод. посіб. / І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. України. – Одеса : Юридична література, 2008. – 287 с. – Бібліогр.: с. 196-209. – ISBN 978-966-419-068-5

  6. Крайнікова, Тетяна Степанівна. Коректура : підручник / Т. С. Крайнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., переробл. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 223 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-199-0

  7. Міжнародні відносини та світова політика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. А. Манжола, В. Ю. Крушинський та ін. ; ред. : Т. Гуз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 863 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-287-4

  8. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 1. 1835-1991 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Довгерт А. С., Бурлай О. Є., Попко В. В. та ін.]. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-439-122-8 (загальний). – ISBN 978-966-439-123-5 (І том)

  9. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 2. 1992-2007 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Довгерт А. С., Бурлай О. Є., Попко В. В. та ін.]. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 791 с. – ISBN 978-966-439-122-8 (загальний). – ISBN 978-966-439-124-2 (2 том)

  10. Оплата труда : налоговый и бухгалтерский учет / [авт. : Т. Онищенко, Ю. Рудяк, М. Пустовит и др. ; пер. Р. Ляшенко]. – 6-е изд., перераб. и доп. – [Харьков] : Фактор, 2008. – 527 с. – Библиогр.: с. 516-527. – ISBN 978-966-312-791-0

  11. Ремех, Тетяна Олексіївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс). 9 клас / Т. О. Ремех, С. П. Ратушняк ; [відп. за вип. : Зембицька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 63 с. – ISBN 978-617-626-060-8

  12. Ремех, Тетяна Олексіївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас / Т. О. Ремех, С. П. Ратушняк ; [відп. за вип. : Зембицька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 63 с. – ISBN 978-617-626-061-5

  13. Росовецький, Станіслав Казимирович. Український фольклор у теоретичному висвітленні : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Станіслав Росовецький ; [ред. : В. Р. Філь ; худож. ред. : Л. П. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 623 с. – Бібліогр.: с. 574-616. – ISBN 966-594-956-Х

  14. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. А. Манжола та ін. ; ред. : Т. Гуз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 511 с. – ISBN 978-966-439-041-2

  15. Україна. Закони. Налоговый кодекс Украины / [Україна. Закони] ; [уклад : В. Кузнєцов ; пер. : О. Манжос, В. Ковешнікова, О. Верховень, О. Прохватілова]. – Харьков : Фактор, 2011. – 527 с. – ISBN 978-966-180-121-8

  16. Шляхтун, Петро Панасович. Політологія: історія та теорія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. П. Шляхтун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 451 с. – ISBN 978-966-439-272-0

  17. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин: факти, події, коментарі : навч. посіб. / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-439-341-3


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Аносов, Іван Павлович. Анатомія людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Т. І. Станішевська ; [голов. ред. : Тетяна Терещенко-Конончук ; художнє оформл. Дмитра Мазуренка]. – Київ : Твім інтер, 2006. – 299 с. : іл. – ISBN 966-7430-35-9

  2. Генетика : підручник біолог. спец. ун-тів / [авт. кол. : А. В. Сиволоб, С. Р. Рушковський та ін. ; [за ред. А. В. Сиволоба ; ред. В. Р. Філь] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 319 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-439-108-2

  3. Головко, Олексій Федорович. Основи медичних знань щодо профілактики, діагностики та надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / О. Ф. Головко ; [ред. : І. Голубішко]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 359 с. – Бібліогр.: с. 352-355. – ISBN 966-8642-63-5

  4. Істер, Олександр Семенович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас / О. С. Істер, О. І. Глобін, І. Є. Панкратова ; [відп. за вип. : Зембіцька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 108, [2] с. – ISBN 978-917-626-051-6

  5. Істер, Олександр Семенович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас / О. С. Істер, О. В. Глобін, О. В. Комаренко. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 105, [5] с. – ISBN 978-617-626-050-9

  6. Клименко, Микола Олександрович. Екологія міських систем : навч. посіб. для перепідготовки за напрямом 7.070801 " Екологія і охорона навколишнього середовища" / О. М. Клименко , О. І. Бондар, Ю. В. Пилипенко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 190 с. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-2393-17-0

  7. Костильов, Олександр Васильович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас / О. В. Костильов, О. А. Андерсон, В. М. Закревська ; [відп . за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 127 с. – ISBN 978-617-626-044-8

  8. Костылев, Александр Васильевич. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по биологии. 9 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения : Пер. с укр. / А. В. Костылев, О. А. Андерсон, В. М. Закревская ; [отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 124, [2] с. – ISBN 978-617-626-045-5 (русск.). – ISBN 978-617-626-044-8 (укр.)

  9. Кудрик, Інна Дементіївна. Екологічна експертиза : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Кудрик, Г. М. Пицький, Т. В. Хребтова. – Львів : Растр-7, 2010. – 330 с. – ISBN 978-966-2004-45-8

  10. Онопрієнко, Оксана Володимирівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко, Н. П. Листопад ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 86 с. – ISBN 978-617-626-036-3

  11. Применение вероятностно-статистического аппарата к решению задач биологического содержания : учеб. пособие / Е. В. Тимошенко, О. И. Нескреба ; . – Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2008. – 265 с. – Библиогр.: с. 261-263. – Авт. указаны на 3-й с. обл. – ISBN 978-966-335-177-3

  12. Сеник, Анна Федолрівна. Зоологія з основами екології : підруч. для студ. вищ. аграр. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації із спец. "Ветеринарна медицина" та "Зооінженерія" / А. Ф. Сеник, О. П. Кулаківська ; [ред. Н. О. Козлова]. – Вид. 2-ге. – Львів : Каменяр, 2008. – 286, [1] с. : il. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 5-7745-1118-9


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Paisner, Daniel. The Ball : Marc McGwire's 70th Home Run Ball and The Marketing of the American Dream / D. Paisner. – London : Penguin Books, 1999. – 206, [2] p. – ISBN 0-670-88776-5

  2. Круцевич, Тетяна Юріївна. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня ; [ред. : Вікторія Зубаток]. – Київ : Олімпійська література, [2010]. – 246, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8708-28-2

  3. Шевченко, Богдана Віталіївна. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко, [авт. іст.-краєзнав. нарисів про Качанівку Григорій Петренко ; упорядкув., макет та текс. оформлення Віталія Лебедяки]. – Київ : Гнозіс, 2011. – 117, [2] с. : кольор. фотогр.


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Bee, Clair. Backboard Fever / C. Bee ; ed. R. Farley, C. B. Farley. – Nashville : Broadman and Holman, 1999. – 224 p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-1992-6

  2. Bee, Clair. Comeback Cagers / C. Bee. – Nashville : Broadman and Holman, 2001. – 177, [3] p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-2100-9

  3. Bee, Clair. Fouth Down Showdown / C. Bee. – Nashville : Broadman and Holman, 2000. – 221, [1] p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-2092-4

  4. Bee, Clair. Home Run Feud / C. Bee. – Nashville : Broadman and Holman, 2002. – 177, [3] p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-2124-6

  5. Історія зарубіжної літератури XX ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська та ін. ; за ред. В. І. Кузьменка ; [ред. : В. І. Нечипоренко]. – Київ : Академвидав, 2010. – 494 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-339-3

  6. Вашуленко, Оксана Вікторівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / О. В. Вашуленко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 88 с. – ISBN 978-617-626-033-2

  7. Верба, Галина Георгіївна. Усний переклад з іспанської мови українською : посіб. з перекладу для старш. курсів переклад. від-нь = Gurso de interpretacion del espanolal ucraniano : Manual de interpretacion para estudiantes de nivel avanzado / Г. Г. Верба, З. О. Гетьман, Ф. Х. Лопес Тапіа ; [ред. : С. І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 471 с. – ISBN 978-966-382-075-0

  8. Воскресенська, Наталія Остапівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови . 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. чи іншими мовами націон. меншин / Н. О. Воскресенська, О. Я. Харченко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 48 с. – ISBN 978-617-626-031-8

  9. Воскресенська, Наталія Остапівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. чи іншими мовами націон. меншин / Н. О. Воскресенська, О. Я. Харченко ; [відп. за вип. : І. А. Зембицька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 64 с. – ISBN 978-617-626-034-9

  10. Гетьман, Зоя Олексіївна. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccion del Espanol al Ucraniano : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 223 с. – ISBN 978-966-439-328-4

  11. Горак, Роман. Іван Франко. Кн. 10. Quo tendis. Ч. 1. Відхід / Роман Горак, Ярослав Гнатів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. літ.-меморіал. музей І. Франка. – Львів : ВЦ імені Івана Франка, 2009. – 431, [1] с. : фотогр. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка. – ISBN 966-7086-84-4

  12. Горак, Роман. Іван Франко. Кн. 10. Quo tendis. Ч. 2. У притворі вічності / Роман Горак, Ярослав Гнатів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. літ.-меморіал. музей І. Франка. – Львів : ВЦ імені Івана Франка, 2009. – 357, [1] с. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка. – ISBN 966-7086-84-4

  13. Ділова англійська мова / Короткова І. І., Іщенко І. В. , Декусар Г. Г., Зінукова Н. В. ; [ред. : Л. В. Пилипчак, Є. О. Лемець] ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля = Business english / I. I. Korotkova, I. V. Ischenko, G. G. Dekussar, N. V. Zinukova ; Dnipropetrovsk University of economics and law : навч. посіб. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 310 с. – Бібліогр.: с. 309-310. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-434-108-7

  14. Дергач, Дмитро Валерійович. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д. В. Дергач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 269 с. – Бібліогр.: с. 231-265. – ISBN 978-966-439-313-0

  15. Драч, Іван Федорович. Твори у трьох томах : календарь. Т. 1. Вірші та поеми / Іван Драч ; [передм. Івана Дзюби ; післямова Дмитра Павличка ; ілюстр. Василя Перевальського]. – Київ : Фенікс, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-651-436-6. – ISBN 978-966-651-437-3 (том 1)

  16. Драч, Іван Федорович. Твори у трьох томах : календарь. Т. 2. Кіноповісті / Іван Драч ; [передм. Юрія Іллєнка ; ілюстр. на обклад. Василя Перевальського]. – Київ : Фенікс, 2010. – 388, [3] с. – ISBN 978-966-651-436-6. – ISBN 978-966-651-438-0 (том 2)

  17. Драч, Іван Федорович. Твори у трьох томах : календарь. Т. 3. Статті та есеї / Іван Драч ; [передм. Володимира Брюґґена ; післямова Миколи Жулинського ; ілюстр. на обкл. Василя Перевальського]. – Київ : Фенікс, 2010. – 541, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 540-541. – ISBN 978-966-651-436-6. – ISBN 978-966-651-439-7 (том 3)

  18. Дудик, Петро Семенович. Синтаксис української мови : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук ; [ред. : Н. А. Ганжа]. – Київ : Академвидав, 2010. – 380 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-338-6

  19. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас / [уклад.: Коваленко О. Я., Несвіт А. М., Чепурна О. В., Шулікіна Н. Г. ; відп. за вип. Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 223 с. – ISBN 978-617-626-070-7

  20. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас / [уклад. : О. Я. Коваленко, А. М. Несвіт ; відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 110 с. – ISBN 978-617-626-067-7

  21. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов. 9 клас / [уклад. : О. Я. Коваленко, Ю. М. Клименко ; А. І. Костилев ; відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 175 с. – ISBN 978-617-626-066-0

  22. Зощенко, Людмила Андріївна. Англійська мова для товарознавців = English for commodity experts : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. А. Зощенко ; [ред. : Т. Д. Обламська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 331 с. – ISBN 978-966-629-471-8

  23. Истер, Александр Семенович. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по математике. 11 класс : [для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения] : Пер. с укр. / А. С. Истер, А. И. Глобин, И. Е. Панкратова. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 108, [2] с. – ISBN 978-617-626-065-6 (рус.). – ISBN 978-617-626-0514-6 (укр.)

  24. Коваленко, Людмила Тарасівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас / Л. Т. Коваленко, Н. В. Михайлова, О. Л. Данилейко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 142 с. – ISBN 978-617-626-059-2

  25. Коваленко, Людмила Тарасівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас / Л. Т. Коваленко, Н. В. Михайлова, О. Л. Данилейко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 126 с. – ISBN 978-617-626-058-5

  26. Ковалив, Жанна Владимировна. Практикум по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся на музыкальных факультетах (II сертификационный уровень) : учеб. пособие [по развитию науч. и публицист. стилей речи] / Ж. В. Ковалив, Т. В. Цветкова ; М-во образования и науки Украины, Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : Н. П. Черкасов, 2010. – 157 с. – Библиогр.: с. 157. – ISBN 978-617-590-002-4

  27. Лапшина, Ирина Николаевна. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по чтению. 4 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова ; [отв. за вып. : Зембицкая И. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 95, [1] с. – ISBN 978-617-626-035-6

  28. Левицький, Андрій Едуардович. Порівняльна граматика англійської та української мов : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Е. Левицький ; [ред. : О. В. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 263 с. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 966-594-995-0

  29. Мережинская, Анна Юриевна. Русская постмодернистская литература : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. Ю. Мережинская ; [художеств. ред. : Л. П. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Киев] : Київський університет, 2007. – 335 с. – ISBN 966-594-928-4

  30. Микитюк, Оксана Романівна. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Р. Микитюк ; [ред. : Людмила Корсун ; худож.-дизайнер : Уляна Келеман ; дизайн обкл. Ольги Борисенко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 437-438. – ISBN 978-966-553-958-2

  31. Німецька мова для фаху : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Весни М. П., Задорожного В. В. ; [авт. : Весна М. П., Драпалюк Г. С., Задорожний В. В. та ін.] . – Львів : Растр-7, 2010. – 275 с. – Бібліогр.: с. 273-274. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-2004-36-6

  32. Пономарьова, Катерина Іванівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / К. І. Пономарьова, М. С. Вашуленко, С. Г. Лубрвик ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 80 с. – ISBN 978-617-626-030-1

  33. Пучковський, Юрій Ярославович. Польська мова : практ. курс / Ю. Я. Пучковський ; [ред. : С. А. Пікуль]. – Київ : Чумацький Шлях, 2008. – 263 с. – ISBN 966-8272-07-2

  34. Сборник диктантов для государственной итоговой аттестации по русскому языку. 9 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / [сост. : Е. И. Быкова, Ж. А. Кошкина . ; отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 79 с. – ISBN 978-617-626-039-4

  35. Сборник изложений для государственной итоговой аттестации по русскому языку. 11 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / [сост. : Король Г. Н. , Мельникова Л. В. , Т. Н. Путий ; отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 207 с. – ISBN 978-617-626-043-1

  36. Симакова, Лидия Анатольевна. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по интегрированному курсу "Литература (русская и мировая)". 11 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Л. А. Симакова, В. В. Снегирева ; отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 103 с. – ISBN 978-617-626-075-2

  37. Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. Вип. 40 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол. : А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, П. І. Білоусенко та ін. ; відп. за вип. : Л. М. Костич]. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 95 с.

  38. Чалий, Михайло Корнійович. Життя і твори Тараса Шевченка = Жизнь и произведения Тараса Шевченко : (звід матеріалів до його біографії) / Михайло Чалий ; пер. з рос., післямова та коментарі Валерії Смілянської ; [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Веселка, 2011. – 261, [2] с. – ISBN 978-966-01-0547-8

географія


  1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас / Р. В. Гладковський, А. І. Довгань, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко ; [відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 191 с. – ISBN 978-617-626-074-5

  2. Фізична географія материків та океанів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1. Азія / Шищенко П. Г. , Аріон О. В., Удовиченко В. В. та ін. ; ред. І. Нечаєва] ; за ред. П. Г. Шищенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 643 с. : мапи. – Бібліогр.: с. 585-587. – ISBN 978-966-439-256-0 (загальний). – ISBN 978-966-439-257-7 (1 том)

  3. Фізична географія материків та океанів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.]. Т. 2. Європа / [Шищенко П. Г. , Удовиченко В. В., Олішевська Ю. А. та ін. ; ред. : І. Нечаєва ; за ред. П. Г. Шищенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 464 с. : кольор. фотогр. – Бібліогр.: с. 416-418. – ISBN 978-966-439-256-0 (загальний). – ISBN 978-966-439-273-7 (ІІ том)


ІСТОРІЯ

  1. Власов, Віталій Сергійович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас / В. С. Власов ; ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 79 с. – ISBN 978-617-626-062-2

  2. История Украины : учеб. для иностр. студентов высш. учеб. заведений / [авт. кол. : Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др. ; ред. : В. Р. Филь] ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – [Киев] : Київський університет, 2010. – 631 с. – ISBN 978-966-439-311-6

  3. Історія України : підручник для інозем. студ. вищ. навч. закл. / В. І. Гусєв, Г. Д. Казьмирчук ; кер. авт. кол. : Г. Д. Казьмирчук ; та ін. ; ред. : В. Р. Філь] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 463 с. – ISBN 966-594-957-8

  4. Ладиченко, Тетяна В'ячеславівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії. 11 клас / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 62, [1] с. – ISBN 978-617-626-072-1

  5. Ладиченко, Тетяна В'ячеславівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії. 9 клас / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 64 с. – ISBN 978-617-626-068-4

  6. Мінгазутдінов, Олександр Федорович. Яків Петрович Батюк / А. Ф. [тобто О. Ф.] Мінгазутдінов, В. О. Суярко ; [редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 67 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с. 66-67

  7. Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / [М. І. Обушний, В. Д. Баранта ін. ; ред. : О. В. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 566 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-165-5

  8. Павло Родіонович Романчук / [В. М. Єфіменко ; редкол. Л. В. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 91 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с. 66

  9. Хозяинова, Евгения Михайловна. Страноведение: Украина : учеб. пособие для студентов-инострнцев / Е. М. Хозяинова ; [слов. : англ. яз. – А. С. Касьянов, кит. яз. – Ма Лицзюнь, Ли Мучжи]. – [Киев] : Київський університет, 2011. – 185 с. : ил. – Библиогр.: с. 185. – ISBN 978-966-439-364-2База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка