Освіта. Виховання. Навчання антологія педагогічної думкиСкачати 345.11 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації06.05.2016
Розмір345.11 Kb.
1   2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Кузик, Борис Миколайович. Благовіст : Православна етика : навч. посіб. / Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2009. - 301, [1] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 299-300. - ISBN 978-966-348-184-5


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Єрмакова, Зоя Іванівна. Проблема впливу молодіжного руху на розвиток особистості учня : метод. рек. / З. І. Єрмакова ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т післядиплом. освіти інженер.-пед. працівників (м. Донецьк). - Донецьк : [б. в.], 2008. - 34 с.

 2. Гіжевський, Володимир Казімірович. Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні : навч. посіб. / Гіжевський В. К., Мосьондз С. О., Саїв С. С. ; Ун-т економіки і права ”Крок”. - Київ : Магістр-XXI сторіччя, 2008. - 198 с. - Бібліогр.: с. 179-198. - ISBN 966-8817-28-1

 3. Гаценко, Олена Петрівна. Управлінський облік : навч. посіб. для дистанц. навчання / О. П. Гаценко ; [за наук. ред. Ю. В. Ніколенка] ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна. - Київ : Ун-т "Україна", 2008. - 358 с. - (Мережа дистанційного навчання). - Бібліогр.: с. 357-358. - ISBN 978-966-388-210-9

 4. Гончаров, Станіслав Михайлович. Тлумачний словник економіста : для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. С. М. Гончарова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [б. в.], 2008. - 267 с. - ISBN 978-966-327-093-7

 5. Комарова, Екатерина Владимировна. Лидерство : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Комарова, Н. И. Редина, С. А. Шмелева ; Днепропетров. гос. финанс. акад. - Днепропетровск : [б. и.], 2008. - 286 с. - Бібліогр.: с. 282. - ISBN 978-966-88-66-28-9

 6. Мальковская, Ирина Александровна. Знак коммуникации: Дискурсивные матрицы : [монография] / И. А. Мальковская. - Изд. 3-е. - Москва : ЛКИ, [2008]. - 236, [1] с. - Библиогр.: с. 223-236. - ISBN 978-5-382-00482-2

 7. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 494, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 484-490. - ISBN 978-5-7695-5151-2

 8. Романовский, Александр Георгиевич. Социально-психологические основы построения процесса управления коммуникативными отношениями : монография / А. Г. Романовский, В. А. Друзь, И. А. Юрьева ; Нац. техн. ун-т "ХПИ". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. - 239 с. - Бібліогр.: с. 231-238. - ISBN 978-966-593-590-2

 9. Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України, 2004-2008 : звіт Секції суспіл. і гуманіт. наук НАН України до 90-річчя Нац. акад. наук України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: В. М. Литвин (голова) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 370, [1] с. - ISBN 978-966-02-5093-2

 10. Україна. Закони. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України : за станом на 15 трав. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 39 с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-620-1

 11. Україна. Закони. Про благоустрій населених пунктів. Про державну статистику : Закони України : за станом на 20 жовт. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 35, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-651-5

 12. Україна. Закони. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України : за станом на 22 лип. 2008 р. : офіц. вид. / Україна. Закони, Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 44 с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-633-1

 13. Україна. Закони. Про громадянство України. Про імміграцію : Закон України : за станом на 11 квіт. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 29, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-613-3

 14. Україна. Закони. Про державний кордон України. Про державну прикордонну службу України : Закони України : за станом на 12 берез. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 37, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-610-2

 15. Україна. Закони. Про державну таємницю : Закон України : за станом на 5 серп. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 29, [1] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-634-8

 16. Україна. Закони. Про зовнішньоекономічну дільність : Закон України : за станом на 7 квіт. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 44, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-615-7

 17. Україна. Закони. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : за станом на 10 черв. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 37, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-624-9

 18. Україна. Закони. Про місцеві державні адміністрації. Про звернення громадян : Закони України : за станом на 10 черв. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 37, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-625-6

 19. Україна. Закони. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними : Закони України : за станом на 24 листоп. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 36, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-658-4

 20. Україна. Закони. Про оперативно-розшукову діяльність. Про розвідувальні органи України : Закони України : за станом на 11 листоп. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 29, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-656-0

 21. Україна. Закони. Про охорону дитинства. Про дитяче харчування : Закони України : за станом на 23 груд. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 30, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-667-6

 22. Україна. Закони. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Про охорону прав зазначення походження товарів : Закони України : за станом на 21 листоп. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 37, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-657-7

 23. Україна. Закони. Про охорону праці. Про оплату праці : Закони України : за станом на 18 груд. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 35, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-666-9

 24. Україна. Закони. Про податок на додану вартість : Закон України : за станом на 30 лип. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 62, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-632-4

 25. Україна. Закони. Про приватизацію державного майна : Закон України : за станом на 15 трав. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 35 с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-621-8

 26. Україна. Закони. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : Закон України : за станом на 12 верес. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 32, [4] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-644-7

 27. Україна. Закони. Про страхування : Закон України : за станом на 14 серп. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 36, [1] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-636-2

 28. Україна. Закони. Про тваринний світ : Закон України : за станом на 12 берез. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 30, [2] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року : додаток до норматив. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). - ISBN 978-966-611-611-9

 29. Україна. Закони. Про телебачення і радіомовлення : Закон України : за станом на 12 верес. 2008 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2008. - 50, [3] с. - (Сер. "Закони України" : заснована 1997 року). - ISBN 978-966-611-643-0

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


 1. Бернацька, Ольга Миколаївна. Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло: Апроксимація поліномом третього степеня : Модель ППП 81-3 / О. М. Бернацька, О. С. Тимчук ; наук. кер. Р. М. Літнарович ; Міжнар. економіко-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука. - Рівне : [б. в.], 2009. - 32 с. - Бібліогр.: с. 26

 2. Біологія : зб. тренув. тестів для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання. [Ч. 2] / Н. Ю. Матяш [та ін.]. - Київ : Генеза, 2009. - 106, [1] с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2009). - ISBN 978-966-504-888-6

 3. Гарбарець, Михайло Олексійович. Лікарські рослини і здоров'я дитини / М. О. Гарбарець, А. В. Захарія, Н. М. Гарбарець. - Тернопіль : Богдан, [2009]. - 331 с. - Бібліогр.: с. 330-331. - ISBN 978-966-10-0247-9

 4. Данилова, Ольга Володимирівна. Біологія : зб. тест. завдань для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання. [Ч. 1] / О. В. Данилова, С. А. Данилов, В. П. Дмитренко. - Київ : Генеза, 2009. - 119 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2009). - ISBN 978-966-504-728-5

 5. Домнин, Игорь Феликсович. Вычислительная математика : учеб.-метод. пособие для студентов специальностей 7.090803 "Электронные системы", 7.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной и заоч. форм обучения / И. Ф. Домнин, М. Р. Вержановская ; Нац. техн. ун-т "ХПИ". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. - 107 с. - ISBN 978-966-593-584-1

 6. Збірка положень з організації еколого-натуралістичних заходів у закладах освіти / Одес. обл. гуманітар. центр позашк. освіти та виховання ; [упоряд.: Галюткіна Валентина Василівна, Дьяченко Валентина Вікторівна ; ред. Галюткіна Валентина Василівна]. - Одеса : Астропринт, 2009. - 179 с. - ISBN 978-966-190-126-0

 7. Корнілова Н. Ф. Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від віку і ії дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло: Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППП 81-14 МЕГУ / Н. Ф. Корнілова, Д. О. Драпко ; наук. кер. Р. М. Літнарович ; Міжнар. економіко-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука. - Рівне : [б. в.], 2008. - 44 с. - Бібліогр.: с. 37

 8. Лысова, Ольга Валерьевна. Сказочные задачи. 1 класс / О. В. Лысова, О. В. Кутянина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 29 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Начальная школа" / [общ. ред. сер. "Начальная школа" М. В. Соловейчик] ; вып. 20). - ISBN 978-5-9667-0427-8

 9. Мищенко, Татьяна Михайловна. Тема "Движения" в школьном курсе геометрии / Т. Мищенко. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Математика" / [общ. ред. сер. "Математика" Л. О. Рослова] ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667-0480-6

 10. Мякинина, Татьяна Михайловна. Генетически модифицированные продукты : Опасности истинные и мнимые / Т. М. Мякинина, Л. Л. Капшук. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 29 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Биология" : [общ. ред. сер. "Биология" Н. Г. Иванова] ; вып. 24). - ISBN 978-5-9667-0502-2

 11. Насонова, Татьяна Ивановна. Химия - союзник медицины. 9 класс : электив. курс / Т. И. Насонова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Химия" / [общ. ред. сер. "Химия": О. Г. Блохина] ; вып. 24). - ISBN 978-5-9667-0519-0

 12. Новиков, Сергей Михайлович. Специальная теория относительности. Фотоны : познават. задачи: 11 кл. : физматпрофиль / С. М. Новиков. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Физика" / [общ. ред. сер. "Физика": Н. Д. Козлова] ; вып. 23). - Библиогр.: с. 31-32. - ISBN 978-5-9667-0496-4

 13. Панарина, Оксана Викторовна. Методика использования научных видеофильмов на уроках биологии / О. В. Панарина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Биология" / [общ. ред. сер. "Биология": Н. Г. Иванова] ; вып. 22). - Библиогр.: с.30. - ISBN 978-5-9667-0460-5

 14. Переводные экзамены в тестовой форме / [сост. Вертелецкая Ольга Владимировна]. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Математика" / [общ. ред. сер. "Математика" Л. О. Рослова] ; вып. 19). - ISBN 978-5-9667-0405-6

 15. Савинкина, Елена Владимировна. Что такое вещество : химич. азбука для учащихся мл. кл. / Е. В. Савинкина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Химия" / [общ. ред. сер. "Химия": О. Г. Блохина] ; вып. 21). - ISBN 978-5-9667-0456-8

 16. Савинкина, Елена Владимировна. Что такое химическая реакция : химич. азбука для учащихся мл. кл. / Е. В. Савинкина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Химия" / [общ. ред. сер. "Химия": О. Г. Блохина] ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667-0498-8

 17. Шевчук, Лариса Миколаївна. Математика. 1 клас : робоч. зошит з друк. основою : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Л. М. Шевчук. - Вид. 2-ге, допов. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. - 63, [1] с. - ISBN 978-966-404-528-2

 18. Шевчук, Лариса Миколаївна. Математика. 1 клас : робоч. зошит з друк. основою : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Л. М. Шевчук. - Вид. 2-ге, допов. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. - 69, [3] с. - ISBN 978-966-404-529-9


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Неструев, Владимир Николаевич. Ручной мяч : план-конспекты уроков физ. культури для 5-9 кл. / В. Н. Неструев. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Спорт в школе" : [общ. ред. сер. "Спорт в школе": О. М. Леонтьева] ; вып. 19). - ISBN 978-5-9667-0409-4

 2. Новоточин, Сергей Андреевич. Настольный теннис : школ. секция / Сергей Новоточин, Людмила Новоточина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Спорт в школе" : [общ. ред. сер. "Спорт в школе": О. М. Леонтьева] ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667-0494-0

 3. Організація і методика проведення занять та самостійної роботи з фізичного виховання із студентами спеціальних медичних груп : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Наявко І. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. - 131 с. - Бібліогр.: с. 128. - ISBN 978-966-1537-20-9

 4. Шестеренко, Ірина Вікторівна. Творчість Віталія Кирейка в курсі історії української музики : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Музичне мистецтво" усіх спеціалізацій / Ірина Шестеренко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ : Купріянова, 2008. - 426, [1] с. - Бібліогр.: с. 416-427. - ISBN 978-966-8668-63-0
  • МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Воєвода, Зінаїда Яківна. Українська література. 8 клас : зошит для темат. контрол. робіт / З. Я. Воєвода, О. Л. Данилейко ; [за ред. О. І. Міщенко]. - Київ : Генеза, 2008. - 78 с. - ISBN 978-966-504-823-7

 2. Глазова, Олександра Павлівна. Уроки рідної мови в 5 класі : посіб. для вчителя / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов. - Київ : Педагогічна преса, 2006. - 415 с. - (Завтра - на урок). - ISBN 966-7320-65-0

 3. Даль, Эстен. Возникновение и сохранение языковой сложности = The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity / Эстен Даль ; пер. с англ. Д. В. Сичинавы. - Москва : ЛКИ, [2009]. - 558 с. - Библиогр.: с. 512-532. - ISBN 978-5-382-00992-6

 4. Дубенко, Олена Юріївна. Сполучені штати Америки = American culture for translators : путівник перекладача : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / . - переробл. та допов. вид. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 503 с. : іл. - Бібліогр.: с. 495-497. - ISBN 978-966-382-050-7

 5. Еники, беники їли вареники : загадки, лічилки, скоромовки : для учнів почат. кл. / [уклад. Леся Вознюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 192 с. - (Моя кишенькова книжечка). - ISBN 978-966-07-0755-9

 6. Зима, Олександр Вікторович. Казки Дивогляда : казки : для мол. шк. віку / О. В. Зима ; [передм. Василя Зими ; іл. Вікторії Дунаєвої]. - Київ : Школа, 2008. - 120, [2] с. - ISBN 966-661-795-1 ("Школа"). - ISBN 966-339-643-1 (НКП)

 7. Нарушевич, Андрей Георгиевич. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по русскому языку / А. Г. Нарушевич. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Русский язык" / [общ. ред. сер. "Русский язык": Л. А. Гончар] ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667-0493-3

 8. Николаева, В. В. Подготовка к сдаче экзамена DELF A1 / Виктория Николаева, Элизабет Тейро. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Французский язык" : [общ. ред. сер. "Французский язык": Г. А. Чесновицкая] ; вып. 19). - ISBN 978-5-9667-0412-4

 9. Николаева, Виктория Вячеславовна. Олимпиада по французскому языку - это несложно! / Виктория Николаева, Светлана Петрова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Французский язык" : [общ. ред. сер. "Французский язык": Г. А. Чесновицкая] ; вып. 22). - ISBN 978-5-9667-0476-6

 10. Очеретіна, Т. Fit fur den Deutschtest. Tipps und Ubungen mit Losungsschlussel / Tetyana Otsheretina, Olga Tschub. - Київ : Генеза, 2009. - 88 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2009). - ISBN 978-966-504-699-8

 11. Павлова, Елена Александровна. Тайны английских артиклей = Grammar Mystery of English Articles in Rhymes / Елена Павлова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Английский язык" / [общ. ред. сер "Английский язык": Е. В. Громушкина] ; вып. 22). - Библиогр.: с. 32. - ISBN 978-5-9667-0458-2

 12. Пахнова, Татьяна Михайловна. От анализа текста на уроках русского языка - к выразительному чтению / Т. М. Пахнова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 29 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Русский язык" / [общ. ред. сер. "Русский язык": Л. А. Гончар] ; вып. 22). - ISBN 978-5-9667-0472-8

 13. Рудницька, Ольга Борисівна. Українська література. 6 клас : розробки уроків, календар.-темат. планування / О. Б. Рудницька. - Київ : Генеза, 2008. - 158, [1] с. - ISBN 978-966-504-660-8

 14. Саломатина, Лариса Сергеевна. Имя прилагательное : творч. задания для учеников нач. шк. / Л. С. Саломатина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Начальная школа" / [общ. ред. сер. "Начальная школа" М. В. Соловейчик] ; вып. 22). - ISBN 978-5-9667-0469-8

 15. Саргсян, Елена Валериевна. Разноуровневые контрольные работы по английскому языку. 5 класс / Елена Саргсян. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Английский язык" / [общ. ред. сер "Английский язык": Е. В. Громушкина] ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667-0479-7

 16. Саргсян, Елена Валериевна. Разноуровневые контрольные работы по английскому языку. 6 класс / Елена Саргсян. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Английский язык" / [общ. ред. сер "Английский язык": Е. В. Громушкина] ; вып. 24). - ISBN 978-5-9667-0500-8

 17. Семеног, Олена Миколаївна. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олена Семеног, Людмила Базиль ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра Довженко. - Київ : Фенікс, 2008. - 239 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-651-630-8

 18. Соловей, Наталія Віталіївна. Українська література : зб. тест. завдань для підготов. до завніш. незалеж. оцінювання : [11 кл.] / Н. В. Соловей. - Вид. 2-ге, випр. й допов. - Київ : Генеза, 2009. - 127 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2009). - ISBN 978-966-504-737-7географія


 1. Бєскова, Наталя Володимирівна. Географія : зб. тестів для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання / Н. В. Бєскова, Г. Ш. Уварова. - Київ : Генеза, 2009. - 134 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання 2009). - ISBN 978-966-504-730-8

 2. Тарахонич, Михайло Федорович. Вивчення історії рідного краю в школі : метод. посіб. / М. Ф. Тарахонич ; [рец., уклад.: Малець О. О., Шимон Ю. Ю.] ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Ужгород : Ліра, 2008. - 175 с. - ISBN 978-966-8266-89-8

ІСТОРІЯ

 1. Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: Л. М. Яременко (кер.) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 446, [1] с. - Бібліогр.: с. 437-440. - ISBN 978-966-02-4772-7

 2. Гуцал, Анатолій Федорович. Давні календарі, міри, монети та письмо : навч. посіб. / А. Ф. Гуцал. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2006. - 207 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-7975-68-1

 3. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2007 р. : виходить з 1968 р. / Держ. іст. б-ка України ; [упоряд.: Тетяна Приліпко та ін.]. - Київ : Арістей, 2009. - 752 с. - ISBN 978-966-381-013-3

 4. Іван Мазепа та його доба : на допомогу патріот. вихованню школярів : реком. покажч. л-ри / Комун. підриємство Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; [уклад.: Н. С. Помфюк, О. М. Туркало]. - Львів : [б. в.], 2008. - 22 с.1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка