Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина ОлексіївнаСкачати 183.96 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір183.96 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Анісімова, Галина Олексіївна. Уроки математики. 1 клас : посіб. для вчителів / Г. О. Анісімова, Л. І. Ольхова, Л. В. Павленко ; Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 331 с. – Бібліогр.: с. 331. – ISBN 978–966–8758–66–9

 2. Андрощук, І. В. Організація і методика виховної роботи : навч. прогр. автор. курсу / І. В. Андрощук ; Хмельниц. нац. ун–т, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 99 с. – ISBN 966–96180–7–9

 3. Андрощук, І. В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : метод. рек. / І. В. Андрощук ; Хмельниц. нац. ун–т, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Хмельницький : Дерепа І. Ж., 2008. – 91 с. – Бібліогр.: с. 83–86. – ISBN 966–96180–11–14

 4. Анотований каталог IX обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [уклад.: Н. І. Клокар та ін. ; за заг. ред. Н. І. Клокар]. – [Біла Церква] : [КОІПОПК], [2008]. – 79 с.

 5. Анотований каталог V обласного конкурсу–ярмарку педагогічної творчості "Педагогічні здобутки освітян Рівненщини" / Рівн. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд.: Н. А. Мельник, Г. Є. Тригубець, А. А. Волосюк]. – Рівне : [б. в.], 2008. – 54 с.

 6. Богуш, Алла Михайлівна. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / А. М. Богуш ; [рец.: К. Л. Крутій, Т. Г. Жаровцева] ; Мін–во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 261–267. – ISBN 978–966–8407–89–5

 7. Використання інформаційно–комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально–виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу / [авт. кол.: Н. І. Клокар та ін.] ; за ред.: Н. І. Клокар, О. В. Чубарук] ; Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 104 с.

 8. Висвітлення проблем етносоціалізації шкільної молоді в процесі викладання суспільно–гуманітарних дисциплін : навч.–метод. посіб. / Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. ; [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред. та ін.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 79 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–8758–98–0

 9. Всеукраїнський конкурс з фізичної культури / [авт.: М. Д. Зубалій та ін.] ; за ред. М. Д. Зубалія ; Ін–т проблем виховання АПН України, Волин. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 73 с. – Бібліогр.: с. 73

 10. Гінжелюк, Ольга Володимирівна. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [р], [р'] у дітей дошкільного віку / Ольга Гінжелюк, Ольга Дідусенко, Людмила Федорович ; Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 151 с. – Бібліогр.: с. 151. – ISBN 978–966–8758–67–6

 11. Генике, Елена Аркадьевна. Профессиональная компетентность педагога / Е. А. Генике ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 174 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 5). – ISBN 9785–88753–104–5

 12. Голобородько, Євдокія Петрівна. Учитель із народу : (до ювілею М. В. Бухтія) / Голобородько Є. П., Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В. ; Південноукр. регіонал. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : РІПО, 2008. – 20 с. – (Ювіляри Південноукр. регіон. ін–ту післядиплом. освіти пед. кадрів ; вип. 9)

 13. Горопашна, Юлія Миколаївна. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [к], [г'], [х], [г] дітей дошкільного віку / Юлія Горопашна, Тетяна Литвиненко, Людмила Федорович ; Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 201 с. – Бібліогр.: с. 200–201. – ISBN 978–966–8758–93–5

 14. Громадянська освіта та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (матеріали з досвіду роботи кращих навч. закл. – переможців восьмої регіон. відкритої виставки–конкурсу "Освіта Харківщини XXI ст.") / [уклад.: Л. В. Армейська та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 151 с

 15. Державний педагогічно–меморіальний музей В. О. Сухомлинського : путівник / Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Павлиш : [б. в.], 2008. – 50 с. : кольор. фотогр. – До 90–річчя В. О. Сухомлинського

 16. Ерхова, М. В. Рефлексивно–деловые игры в управлении школой и образовательной практике / М. В. Ерхова ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 175 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. 1). – Библиогр.: с. 174–175. – ISBN 978–5–88753–100–7

 17. Калініченко, Надія Андріївна. Світлий геній Павлиша : [зб. ст.] / Н. А. Калініченко ; Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського, Кіровоград. обл. ком. профспілки працівників освіти і науки України. – Вид. 2–ге допов. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2008. – 152 с. – 90–річчю В. О. Сухомлинського присвячується. – ISBN 978–966–8861–75–8

 18. Калуська, Любомира Василівна. Видатні українські педагоги : інформ. довід. / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–634–360–7

 19. Коннычева, Галина Григорьевна. Реализация образовательной модели лицея как профильной школы при вузе / Г. Г. Коннычева. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 169 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 2). – Библиогр.: с. 118–119. – ISBN 9785–88753–101–4

 20. Курганский, Сергей Михайлович. Технология разработки годового плана школы и педагогический анализ итогов учебного года / С. М. Курганский ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 207 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 3). – Библиогр.: с. 122–124. – ISBN 9785–88753–102–1

 21. Макаренко : альманах. № 1/2008 / [редакция: Алексей Кушнир (глав. ред.) и др.]. – Москва : Народное образование, 2008. – 206, [1] с

 22. "Обережно: дитина!" : В. О. Сухомлинський про важких дітей / [упоряд.: Філімонова Т. В. ; авт. ідеї, консультант та наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 263 с. – ISBN 978–966–617–187–3

 23. Образовательно–методический комплекс эколого–биологической направленности "Природа под микроскопом" / [авт. Колосков А. В.; по общ. ред. Кленовой Н. В., Постникова А. С.]. – Москва : [б. и.], 2007. – 127 с. – (Б–чка педагога–практика : Сер. основана в 2001 г. ; Вып. № 6). – (Прил. к журн. "Внешкольник. Дополнительное образование, социальное, трудовое и художественное воспитание детей"). – Библиогр. в конце разд.

 24. Организация дополнительного образования в общеобразовательной школе : норматив.–правовые и метод. материалы по дополн. образованию детей / [авт.–сост. И. Г. Саутиева]. – Москва : [б. и.], 2008. – 119 с. – (Б–чка педагога–практика). – Прилож. к журн. "Внешкольник. Доп. образование, социал, труд. и художеств. воспитание детей", вып. № 2

 25. Особенности обучения и воспитания детей с опережающими развитием / [авт.–сост. М. Н. Поволяева]. – Москва : [б. и.], 2008. – 119 с. – (Б–чка педагога–практика). – Библиогр.: с. 90–91. – Прилож. к журн. "Внешкольник. Доп. образование, социал, труд. и художеств. воспитание детей", вып. № 1

 26. Открытая модель дополнительного образования региона / [кол. авт.: Н. В. Анохина и др. ; науч. ред.: А. В. Попов, И. Д. Проскуровская]. – Москва : [б. и.], 2008. – 119 с. – (Б–чка педагога–практика). – Прилож. к журн. "Внешкольник. Доп. образование, социал, труд. и художеств. воспитание детей", вып. № 3

 27. Открытая модель дополнительного образования региона / [кол. авт.: Н. В. Анохина и др. ; науч. ред.: А. В. Попов, И. Д. Проскуровская]. – Москва : [б. и.], 2008. – 118, [1] с. – (Б–чка педагога–практика). – Прилож. к журн. "Внешкольник. Доп. образование, социал, труд. и художеств. воспитание детей", вып. № 4.

 28. Педагогічний альманах : [науково–педагогічна, методична збірка наук. і творчих праць]. [№ 1] / Слов'ян. держ. пед. ін–т ; [редкол.: Сипченко В. І. (голов. ред.) та ін. – Слов'янськ : [б. в.], 2007. – 122 с. – Бібліогр.: с. 118–121. – ISBN 978–966–8581–21–2

 29. Петренко, О. Б. Проблема статеворольової соціалізації особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / О. Б. Петренко ; Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне : [б. в.], 2008. – 191 с. – Бібліогр.: с. 179–191. – ISBN 978–966–2096–35–4

 30. Поніманська, Тамара. Виховання людяності : (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") : [метод. посіб.] / Тамара Поніманська, Ольга Козлюк, Галина Марчук. – Київ : Міленіум, 2008. – 136 с. – ISBN 978–966–8063–69–5

 31. Постельняк, А. І. Ідеї В. О. Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині / А. І. Постельняк ; Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 58, [1] с. – До 90–річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського.

 32. Постельняк, А. І. Основа успіху – пошук і творчість : з досвіду роботи педколективу Йосипів. ЗШ I–III ступенів Новомиргород. райдержадмін. з питань вивчення і твор. реалізації пед. ідей В. О. Сухомлинського / А. І. Постельняк ; Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 70 с. – До 90–річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського

 33. Поташник, Марк Максимович. Требования к современному уроку : метод. пособие / М. М. Поташник. – Москва : Центр пед. образования, 2007. – 270 с. – (Образование 21 века). – Библиогр.: с. 268–269. – ISBN 978–5–91382–018–1

 34. Руднев, Евгений Анатольевич. Развитие лидерского потенциала директора школы / Е. А. Руднев ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 159 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 4). – Библиогр.: с. 158–159. – ISBN 9785–88753–103–8

 35. Рындак, Валентина Григорьевна. Мы родом из детства : пед. ориентиры воспитания ребенка в семье и школе : монография / В. Г. Рындак. – Москва ; Оренбург : [б. и.], 2006. – 197 с. – Библиогр.: с. 178–187. – ISBN 5–9723–0010–9

 36. Василь Сухомлинський. Педагогічні ідеї – погляд у сьогодення : інформ. покажч. л–ри. Вип. 1 / Кировоград. держ. пед. ун–т ім. Володимира Винниченка ; [уклад.: Я. В. Коробова, Т. В. Омельченко, Т. П. Оньша ; наук. ред. С. В. Омельяненко]. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 44 с. – (Видатні українські педагоги)

 37. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи : матеріали обл. пед. читань, 30 жовт. 2008 р. / Волин. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. А. М. Луцюк ; редкол.: М. О. Сташенко (голова)[та ін.]. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 131 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 38. Суцвіття : атлас / ред. В. М. Хайруліна. – Київ : [б. в.], 2008. – 67 с. : кольор. фотогр. – До 90–річчя В. О. Сухомлинського та 20–річчя Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського

 39. Творча реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в системі художньо–естетичного виховання : навч.–метод. посіб. / [Черненко С. В.] ; Кіровоград. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 102, [1] с

 40. Теория и практика развития экспериментальной работы в дополнительном образовании детей : метод. пособие / [авт.: М. Н. Поволяева, Л. Н. Булова]. – Москва : [б. и.], 2008. – 123 с. – (Б–чка педагога–практика). – Прилож. к журн. "Внешкольник. Доп. образование, социал, труд. и художеств. воспитание детей", вып. № 5

 41. Філософські виміри педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського : (метод. рек.) / Харагірло В. Є. ; Ун–т менеджменту освіти, Донец. ін–т післядиплом. освіти інж.–пед. працівників. – Донецьк : [б. в.], [2008]. – 50 с. – Бібліогр.: с. 49–50

 42. Ширяева, Виктория Александровна. ТРИЗ–педагогика менеджеру современной школы / В. А. Ширяева ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 175 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 8). – Библиогр.: с. 172–175. – ISBN 9785–88753–107–6

 43. Экономика школы: модели финансирования, автономия, развитие сети / И. В. Абанкина [и др.]. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 189 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 6). – ISBN 9785–88753–105–2

 44. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / [сост., предисл., послесл., коммент. О. В. Сухомлинской ]. – [б. г.] : Акта, [2008]. – 430[1], с. – ISBN 978–966–8917–13–5

 45. Ээльмаа, Ю. В. Создание школьного сайта: от концепции до воплощения и развития : метод. пособие для рук. учреждений образования / Ю. В. Ээльмаа, З. Ю. Смирнова ; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, [2008]. – 175 с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 7). – Библиогр.: с. 175. – ISBN 9785–88753–106–9


Дисертації

 1. Аніщук, Антоніна Миколаївна. Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Аніщук Антоніна Миколаївна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 258, [6] с. – Бібліогр.: с. 184–213

 2. Бабкіна, Майя Іванівна. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Бабкіна Майя Іванівна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 231, [6] с. – Бібліогр.: с. 211–231

 3. Бедная, Инна Семеновна. Особенности проявления оперативного мышления студентов гуманитарных специальностей в процессе решения компьютерных задач : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Бедная Инна Семеновна ; Южноукр. гос. пед. ун–т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [б. и.], 2009. – 197 с. – Библиогр.: с.178–197

 4. Бернадська, Лілія Віталіївна. Виховання толерантності в учнів 5–7 класів шкіл–інтернатів у позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Бернадська Лілія Віталіївна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 219, [7] с. – Бібліогр.: с. 168–197

 5. Білоус, Наталя Валентинівна. Методика вивчення творів української літератури в 10–11 класах на тлі подій і явищ відповідної історичної епохи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Білоус Наталя Валентинівна ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 191, [5] с. – Бібліогр.: с. 171–191

 6. Бугерко, Ярослава Миколаївна. Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно–розвивальному освітньому циклі : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Бугерко Ярослава Миколаївна ; Крим. гуманіт. ун–т, республікан. вищ. навч. заклад. – Одеса : [б. в.], 2009. – 254 с. – Бібліогр.: с. 194–219

 7. Волкова, Ірина Вікторівна. Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи ( на прикладі вивчення словотвору й орфографії) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Волкова Ірина Вікторівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2009. – 235 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – Бібліогр.: с. 211–235

 8. Врочинська, Людмила Ігорівна. Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Врочинська Людмила Ігорівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун–т. – Рівне : [б. в.], 2008. – 233, [6] с. – Бібліогр.: с. 204–233

 9. Калиняк, Мар’яна Ярославівна. Соціально–педагогічні умови профілактики правопорушень підлітків в діяльності правоохоронних органів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Калиняк Мар’яна Ярославівна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 235, [7] с. – Бібліогр.: с. 173–194

 10. Камбалова, Яніна Миколаївна. Методика створення шкільних навчально–методичних комплектів з всесвітньої історії в основній школі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Камбалова Яніна Миколаївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 237 с. – Бібліогр.: с. 202–237

 11. Кисельова, Ольга Ігорівна. Морально–етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. І. Кисельова ; наук. кер. О. С. Трифонова ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2009. – 278 с. – Бібліогр.: с. 182–202

 12. Кондрицька, Оксана Іванівна. Формування у студентів педагогічних університетів цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами артпедагогіки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Кондрицька Оксана Іванівна ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун–т. – Ізмаїл : [б. в.], 2009. – 203,4,2,16,6,4,8,19, [7] с. – Бібліогр.: с. 181–203

 13. Кукса, Наталія Вікторівна. Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Кукса Наталія Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун–т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2009. – 252 с. – Бібліогр.: с. 191–214

 14. Лобанова, Тамара Дмитриевна. Системный подход в формировании коммуникативно–языковой компетенции студентов неязыковых высших учебных заведений : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лобанова Тамара Дмитриевна ; Ин–т менеджмента информ. систем. – Рига : [б. и.], 2009. – 243 с. + 1 эл. опт. диск (CD–ROM). – Библиогр.: с. 187–210

 15. Малікова, Юлія Віталіївна. Педагогічні умови сенсорного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Малікова Юлія Віталіївна ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2009. – 260 с. – Бібліогр.: с. 200–225

 16. Мачуський, Валерій Валерійович. Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Мачуський Валерій Валерійович ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 225, [4] с. – Бібліогр.: с. 204–225

 17. Мірошніченко, Ольга Вікторівна. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних технологій у початковій школі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Мірошніченко Ольга Вікторівна ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун–т. – Ізмаїл : [б. в.], 2009. – 222 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – Бібліогр.: с. 171–195

 18. Мішечкіна, Марина Євгенівна. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Мішечкіна Марина Євгенівна ; Бердян. держ. пед. ун–т. – Бердянськ : [б. в.], 2009. – 274, [5] с. – Бібліогр.: с. 244–274

 19. Морін, Олег Леонідович. Формування професійних намірів старшокласників до професій сфери інформаційно–комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Морін Олег Леонідович ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 216, [3] с. – Бібліогр.: с. 195–216

 20. Нечипоренко, Леонід Анатолійович. Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень підлітків засобами фізичної культури : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Нечипоренко Леонід Анатолійович ; Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 221, [4] с. – Бібліогр.: с. 201–221

 21. Новикова, Надежда Владимировна. Развитие речевого дыхания у дошкольников с общим недоразвитием речи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Новикова Надежда Владимировна ; Южноукр. гос. пед. ун–т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [б. и.], 2009. – 209 с. – Бібліогр.: с. 177–193

 22. Падалка, Олег Семенович. Професійно–економічна підготовка майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах : дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Падалка Олег Семенович ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 412 с. – Бібліогр.: с. 382–412

 23. Пальшкова, Ірина Олександрівна. Формування професійно–педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико–орієнтований підхід : дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Пальшкова Ірина Олександрівна ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2009. – 475, [13] с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – Бібліогр.: с. 363–420

 24. Петухова, Любов Євгенівна. Теоретико–методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Петухова Любов Євгенівна ; Херсон. держ. ун–т. – Херсон : [б. в.], 2009. – 564 с. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – Бібліогр.: с. 402–467

 25. Родняк, Леся Михайлівна. Організаційно–методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Родняк Леся Михайлівна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 267, [8] с. – Бібліогр.: с. 240–267

 26. Соловйова, Тетяна Геннадіївна. Соціально–педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Соловйова Тетяна Геннадіївна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 253, [5] с. – Бібліогр.: с. 226–253

 27. Терницкая, Светлана Викторовна. Социально–педагогические условия взаимодействия государственных и общественных организаций в профилактике ВИЧ/СПИДа среди учащейся молодежи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Терницкая Светлана Викторовна ; Ин–т проблем воспитания АПН Украины. – Киев : [б. и.], 2009. – 240, [7] с. – Библиогр.: с. 214–240

 28. Тихенко, Лариса Володимирівна. Формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності в Малій Академії наук України : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Тихенко Лариса Володимирівна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 199, [8] с.

 29. Троценко, Тетяна Юріївна. Формування моральних якостей учнів 3–4 класів у процесі туристсько–краєзнавчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Троценко Тетяна Юріївна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 228, [4] с. – Бібліогр.: с. 208–228

 30. Туляєв, Володимир Володимирович. Організаційно–педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах художнього профілю : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Туляєв Володимир Володимирович ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 262, [3] с. – Бібліогр.: с. 239–262

 31. Федусенко, Юрій Іванович. Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Федусенко Юрій Іванович ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 205 с. – Бібліогр.: с. 187–205

 32. Шевченко, Юлія Михайлівна. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Шевченко Юлія Михайлівна ; Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. – Київ : [б. в.], 2009. – 245, [10] с. – Бібліогр.: с. 226–245

 33. Шевчук, Кристина Дмитрівна. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Шевчук Кристина Дмитрівна ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 326, [11] с. – Бібліогр.: с. 302–326

Автореферати дисертацій

 1. Барилко, Світлана Миколаївна. Формування духовно–творчої особистості студента засобами сучасної літератури Англії і США : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Барилко Світлана Миколаївна ; Східноукр. нац. ун–т ім. Володимира Даля. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 2. Безугла, Лариса Іванівна. Організація самостійної роботи з формування культури здоров'я студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Безугла Лариса Іванівна ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 3. Біруля, Вікторія Володимирівна. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами художньої літератури у позанавчальний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Біруля Вікторія Володимирівна ; Південноукр. регіон. ін–т післядиплом. пед. освіти пед. кадрів. – Київ : [б. в.], 2009. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 4. Вайнола, Ренате Хейкіївна. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Вайнола Ренате Хейкіївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36–41

 5. Волкова, Ірина Вікторівна. Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи ( на прикладі вивчення словотвору й орфографії) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Волкова Ірина Вікторівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Одеса : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 6. Грицай, Сергій Михайлович. Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально–виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Грицай Сергій Михайлович ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 7. Даньшов, Павел Николаевич. Умственное воспитание школьника на уроке мышления в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Даньшов Павел Николаевич ; [науч. рук. В. Г. Рындак] ; ГОУ ВПО "Оренбург. гос. пед. ун–т. – Оренбург : [б. и.], 2008. – 23 с

 8. Друганова, Олена Миколаївна. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець XVIII – початок XX століття) : автореф. дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.01 / Друганова Олена Миколаївна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 42 с. – Бібліогр.: с. 36–39

 9. Дяченко, Світлана Володимирівна. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп'ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Дяченко Світлана Володимирівна ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 10. Каменський, Олександр Іванович. Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Каменський Олександр Іванович ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун–т". – Одеса : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 11. Кисельова, Ольга Ігорівна. Морально–етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Кисельова Ольга Ігорівна ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 12. Кобельська, Ольга Мирославівна. Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кобельська Ольга Мирославівна ; Терноп. експерим. ін–т пед. освіти. – Житомир : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 13. Колток, Леся Богданівна. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально–виховного процесу в сучасній вищій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Колток Леся Богданівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19

 14. Лобанова, Тамара Дмитрівна. Системний підхід у формуванні комунікативно–мовної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лобанова Тамара Дмитрівна ; ін–т менеджменту інформац. систем . – Одеса : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 15. Лукін, Володимир Євгенович. Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово–технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лукін Володимир Євгенович ; Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Харків : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 16. Марченко, Оксана Анатоліївна. Технологія вивчення теоретичного матеріалу з механіки у класах фізико–математичного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марченко Оксана Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун–т". – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 17. Мітяшкіна, Тетяна Юріївна. Формування національної художньої культури в майбутніх учителів початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декоративної символіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Мітяшкіна Тетяна Юріївна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с

 18. Мороз, Юрій Миколайович. Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально–виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Мороз Юрій Миколайович ; Полтав. держ. пед. ун–т ім. В. Г. Короленка. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 19. Нагорнюк, Людмила Євгенівна. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Нагорнюк Людмила Євгенівна ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17

 20. Новікова, Надія Володимирівна. Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Новікова Надія Володимирівна ; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–19

 21. Онишко, Оксана Григорівна. Методична система розвитку творчих здібностей студентів вищих технічних закладів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Онишко Оксана Григорівна ; Вінниц. нац. техн. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с.16–17

 22. Отравенко, Олена Вікторівна. Формування духовного здоров'я учнів основної школи у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Отравенко Олена Вікторівна ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 23. Пальшкова, Ірина Олександрівна. Формування професійно–педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико–орієнтований підхід : автореф. дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Пальшкова Ірина Олександрівна ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2009. – 45 с. – Бібліогр.: с. 37–42

 24. Панасюк, Анжела Валентинівна. Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Панасюк Анжела Валентинівна ; Вінниц. нац. техн. ун–т. – Житомир : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 25. Петренко, Наталія Володимирівна. Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених–істориків Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Петренко Наталія Володимирівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 26. Піц, Ірина Іванівна. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Піц Ірина Іванівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 27. Подрєзов, Віктор Андрійович. Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Подрєзов Віктор Андрійович ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 28. Рогальська, Інна Петрівна. Теоретико–методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.05 / Рогальська Інна Петрівна ; Уман. держ. пед. ун–т ім. Павла Тичини. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 43 с. – Бібліогр.: с. 35–40

 29. Сімкіна, Інна Марківна. Методика навчання вищій математиці молодших спеціалістів електротехнічного профілю з використанням комп'ютера : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Сімкіна Інна Марківна ; Приазов. держ. техн. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 30. Шевченко, Алла Миколаївна. Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Шевченко Алла Миколаївна ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун–т". – Луганськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 31. Щербакова, Олена Леонідівна. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я. Ф. Чепіги (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Щербакова Олена Леонідівна ; Південнослов‘ян. ін–т Київ. славістич. ун–ту. – Кіровоград : [Б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17ПСИХОЛОГІЯ


 1. Рибалка, Валентин Васильович. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Рибалка В. В. ; Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Одеса : [б. в.], 2009. – 575 с. – Бібліогр.: с. 558–562. – ISBN 978–966–2070–19–4


Дисертації

 1. Ломова, Тетяна Олександрівна. Психологічні особливості агресивної поведінки старшокласників та ії корекція в процесі навчальної діяльності : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ломова Тетяна Олександрівна ; Донец. нац. техн. ун–т. – Донецьк : [б. в.], 2009. – 222 с. – Бібліогр.: с. 172–186

 2. Малихіна, Олена Євгенівна. Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Малихіна Олена Євгенівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 219 с. – Бібліогр.: с. 202–219

Автореферати дисертацій

 1. Бугерко, Ярослава Миколаївна. Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно–розвивальному освітньому циклі : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Бугерко Ярослава Миколаївна ; Республик. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун–т" (м. Ялта). – Одеса : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Малихіна, Олена Євгенівна. Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Малихіна Олена Євгенівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Одеса : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Газети України 1941 – 1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / [авт. кол.: Н. Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізняк та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2009. – 501, [2] с. – ISBN 978–966–02–4976–9

 2. Головко, Светлана Ивановна. Библиотека и культурно–историческое наследие : монография / С. И. Головко. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2009. – 135 с. – (Сер. "Библиотекарь и время. ХХІ век" ; вып. № 112)

 3. Колесникова, Марина Николаевна. Менеджмент библиотечно–информационной деятельности : учеб. для вузов / М. Н. Колесникова. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2009. – 255 с. – (Сер. "Библиотекарь и время. ХХІ век" ; вып. 101). – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978–5–8167–0012–2

 4. Організація роботи бібліотеки науково–дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів. Вип. 5 / НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського, Інформ.–бібл. рада НАН України ; [уклад. В. П. Здановська, Н. І. Смаглова ; відп. ред. Г. І. Солоіденко]. – Київ : [б. в.], 2009. – 128 с. – ISBN 978–966–02–5114–4 (серія). – ISBN 978–966–02–5115–1 (Вип. 5)

 5. Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Книжк. палата України ім. Івана Федорова, Держ. наук. установа ; [уклад. Г. М. Плиса]. – Вид. 8–ме, допов. – Київ : [б. в.], 2008. – 48 с.

 6. Тимофеева, Инесса Николаевна. Дети. Время. Книга : пособие для рук. дет. чтением / И. Н. Тимофеева. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2009. – 407 с. : фотогр. – ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; Сер. 1, вып. 1–2). – Прилож. к журн. "Школьная б–ка". – ISBN 978–5–91540–033–6

 7. Україномовна колекція освітянської літератури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1857 – 1923 рр.) : путівник / Харк. держ. наук. б–ка ім. В. Г. Короленка, Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ; [уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик, В. О. Савчук ; наук. ред. О. М. Друганова]. – Кам'янець–Подільський : Зволейко Д. Г., 2008. – 127 с. – ISBN 978–966–2124–23–1

 8. Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова [и др.]. – Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2008. – 351 с. – ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; Сер.1, вып. 11–12). – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978–5–91540–031–2


Автореферати дисертацій

 1. Ісаєнко, Олександр Олександрович. Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 27.00.03 / Ісаєнко Олександр Олександрович ; Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


Автореферати дисертацій

 1. Землянський, Анатолій Миколайович. Філософсько–антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / Землянський Анатолій Миколайович ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Радіонова, Наталія Василівна. Філософська комунікація як чинник структурування культурно–освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст. : автореф. дис. ... д–ра. філос. наук: 09.00.10 / Радіонова Наталія Василівна ; Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26–29

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Безпека людини, родини, нації – дороговказ для сучасної України : метод. посіб. / Чернівец. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. К. Крамар]. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 95 с. – Бібліогр. у кінці теми

 2. Захист Вітчизни : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [М. М. Бака, Ю. О. Квашньов, А. О. Литвиненко, С. І. Операйло; за ред. Ю. О. Квашньова, А. О. Литвиненка]. – Київ : Вежа, 2008. – 446, [1] с. : іл. + 4 л. кольор. вкл. – ISBN 966–7091–57–0

 3. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Вінницька область / Укр. ін–т нац. пам'яті, Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. обл. рада ; [обл. редкол.: Спірідонова Л. М. (голова обл. редкол.), Лациба В. П., Нешик С. С. та ін.; авт.–упоряд.: Лациба В. П., Вижга В. В., Кравченко П. М. та ін.] . – [Вінниця] : ДП "ДФК", [2008]. – 1359 с. – ISBN 978–966–2024–27–2

 4. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Дніпропетровська область / [авт. кол.: Є. І. Бородін (кер. авт. кол.) та ін.; редкол.: Є. І. Бородін (голова редкол.) та ін.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Дніпропетр. обл. держ. адмін. – [Дніпропетровськ] : АРТ–ПРЕС, [2008]. – 1244, [3] с. – ISBN 978–966–348–170–8

 5. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Донецька область. [Ч. 1] / [редкол.: О. Л. Третяк (голова редкол.) та ін.; авт. кол.: О. Л. Третяк (кер. авт. кол.), С. Ф. Блєднов, В. М. Нікольський та ін.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Донец. облдержадмін. – [Донецьк] : КП "Регіон" : СПД Блєднов, [2008]. – 784 с. – ISBN 966–8608–00–03 (наскрізний). – ISBN 978–966–96648–7–7

 6. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Житомирська область / [авт. кол.: Л. А. Копійченко (кер. наук.–ред. групи) та ін.] ; редкол.: М. А. Черненко (голова редкол.) та ін.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Житомир. облдержадмін. – [Житомир] : Полісся, [2008]. – 1115 с. – ISBN 978–966–655–361–7

 7. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Запорізька область / Укр. ін–т нац. пам'яті, Запоріз. облдержадмін. ; [обл. редкол.: Старух О. В. (голова Запоріз. облдержадмін.), Фролов М. О., Тимченко С. М. та ін.; наук.–ред. група: Турченко Ф. Г. (кер.), Ігнатуша О. М., Стадніченко О. О. та ін.]. – [Запоріжжя] : Дике поле, [2008]. – 1078 с. – ISBN 978–966–2994–35–3

 8. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Кіровоградська область / [редкол.: Дмитренко Т. Т. (голова) , Шустер Є. М. , Бабенко О. О. та ін.; авт. кол.: Бабенко О. О. (кер. авт. кол.), Білошапка В. В., Колесніченко В. М. та ін.; відп. ред.: Бабенко О. О.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Кіровоград. облдержадмін., Кіровоград. облрада. – [Кіровоград] : Імекс ЛТД, [2008]. – 919 с. – ISBN 978–966–189–000–7

 9. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Київська область / Укр. ін–т нац. пам'яті, Київ. облдержадмін. ; [упоряд. Гай А. І.; редкол.: Ульянченко В. І. (голова редкол.), Бутник В. Г. , Гай А. І. та ін.]. – [Біла Церква] : Буква, [2008]. – 1374, [1] с. – ISBN 978–966–7195–95–3

 10. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Луганська область / [авт. кол.: Михайличенко В. В., Борзенко М. О., Жигальцева В. Л.; редкол.: Заблоцький В. В. та ін.; чл. редкол.: Гуславський В. С. та ін.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Луган. облдержадмін. – [Луганськ] : Янтар, [2008]. – 919 с. – ISBN 978–966–678–253–6

 11. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : місто Киїів / [авт. кол.: В. І. Марочко (кер. авт. кол.), В. К. Борисенко, О. М. Веселова та ін.] ; редкол.: Л. М. Черновецький (голова редкол.) та ін.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Київ. міськ. держадмін. – [Київ] : Фенікс, [2008]. – 583 с. – ISBN 978–966–651–618–6

 12. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Миколаївська область / [авт. кол.: М. М. Шитюк (кер. авт. кол.) та ін.; редкол.: О. М. Гаркуша (голова редкол.) та ін.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Миколаїв. облдержадмін. – [Миколаїв] : Шамрай, [2008]. – 863 с. – ISBN 978–966–8442–37–7

 13. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Одеська область : [у 2 ч.]. [Ч. 1] / Укр. ін–т нац. пам'яті, Одес. облдержадмін., Одес. облрада, Держ. арх. Одес. обл., Упр. освіти і наук. діяльності Одес. облдержадмін. ; [редкол.: М. Д. Сердюк (співголова редкол.), М. Л. Скорик (співголова редкол.), Л. Г. Білоусова (кер. робочої групи) та ін.; робоча група при редкол.: Л. Г. Білоусова (голова роб. групи) та ін.]. – [Одеса] : Астропринт, [2008]. – 1007 с. – ISBN 978–966–190–024–9 (повне зібрання). – ISBN 978–966–190–028–7 (частина 1)

 14. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Полтавська область / Укр. ін–т нац. пам'яті, Полтав. облдержадмін. ; [упоряд.: Білоусько О. А. та ін.; редкол.: Асадчев В. М. (голова) та ін.]. – [Полтава] : Оріяна, [2008]. – 1199 с. – ISBN 978–966–8250–50–7

 15. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Сумська область / Укр. ін–т нац. пам'яті, Сум. облдержадмін. ; [обл. редкол.: Лаврик О. Ф. (співголова обл. редкол.) та ін.]. – [Суми] : Собор, [2008]. – 919 с. – ISBN 978–966–7164–61–4

 16. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Харківська область / [редкол.: Ющенко Я. П. (голова редкол.) та ін.; авт. кол. та упоряд.: Білоцерківський В. Я. та ін.; відп. ред. Хорошевський А. Ю.] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Харків. облдержадмін. – [Харків] : Фоліо, [2008]. – 1022, [1] с. – ISBN 978–966–03–4703–8

 17. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Херсонська область / [редкол.: І. О. Яковлєв (голова редкол.); авт. кол.: С. Г. Водотика та ін.; відп. ред. О. О. Марущак] ; Укр. ін–т нац. пам'яті, Херсон. облдержадмін. – Херсон : Наддніпрянська правда, 2008. – 843 с. – ISBN 978–966–96112–9–1

 18. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Хмельницька область. [Кн. 1] / Укр. ін–т нац. пам'яті, Хмельниц. облдержадмін. ; [редкол.: Гавчук І. К. (співголова редкол.) та ін.; кер. роб. групи Вавринчук М. П.; наук. ред. Слободянюк П. Я.]. – [Хмельницький] : [б. в.], [2008]. – 751 с. – ISBN 978–966–96829–8–7

 19. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Хмельницька область. Кн. 2 / Укр. ін–т нац. пам'яті, Хмельниц. облдержадмін., Держ. архів Хмельниц. обл. ; [редкол.: Гавчук І. К. та ін.; кер. роб. групи Вавринчук М. П.; наук. ред. Слободянюк П. Я.] . – [Хмельницький] : [б. в.], [2008]. – 1175 с. – ISBN 978–966–96829–9–4

 20. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Черкаська область. Ч. 1 / Укр. ін–т нац. пам'яті, Черкас. облдержадмін. ; [редкол.: Гаман П. І. (голова редкол.) та ін.; упоряд.: Левицька Е. А. та ін.]. – [Черкаси] : Чабаненко Ю., [2008]. – 1199 с. – ISBN 978–966–493–126–4

 21. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Черкаська область. Ч. 2 / Укр. ін–т нац. пам'яті, Черкас. облдержадмін. ; [редкол.: Гаман П. І. (голова редкол.) та ін.; упоряд.: Левицька Е. А. та ін.]. – [Черкаси] : Чабаненко Ю., [2008]. – 1199 с. – ISBN 978–966–493–127–1

 22. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні : Чернігівська область / Укр. ін–т нац. пам'яті, Чернігів. облдержадмін. ; [редкол.: В. М. Хоменко (голова редкол.), С. В. Бутко, В. Ф. Верстюк та ін.; кол. упоряд.: О. Б. Коваленко (кер. кол. упоряд.) та ін.]. – [Чернігів] : Деснянська првда, [2008]. – 1059 с. – ISBN 978–966–502–451–4

 23. Правовой статус ребенка : учеб.–метод. пособие для учащихся ст. кл. и учителей / Т. Ф. Акчурин. – Москва : [б. и.], 2008. – 128 с. – (Б–чка педагога–практика). – Прилож. к журн. "Внешкольник. Доп. образование, социал, труд. и художеств. воспитание детей", вып. № 6
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка