Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, ВікторСкачати 430.54 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір430.54 Kb.
1   2   3

Ткаченко, Сергій Іванович. Сходження : Життя і творчість Володимира Бровченка / Сергій Ткаченко. - Київ : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2008. - 153, [2] с. - Бібліогр.: с. 143-153. - ISBN 978-966-7909-29-1

 • Українська літератра. 10-11 класи : стислий виклад змісту всіх творів за новою шкіл. прогр. : тексти всіх віршів / [авт.-упоряд.: Башкірова Юлія Георгіївна, Казакова Валентина Олександрівна, Корницька Галина Григорівна та ін.]. - [Харків] : Веста, [2009]. - 623, [1] с. - ISBN 978-966-08-0793-8

 • Українська література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Микола Ткачук, Микола Сулима, Валерія Смілянська, Віра Сулима]. - Київ : Освіта , 2009. - 414, [1] с. - ISBN 978-966-04-0726-8

 • Українська література. 10-й клас: Детальне викладення змісту творів; біографії авторів; загальні та творчі питання й завдання до кожної теми; теоретичні відомості; рекомендації з написання творчо-наукових робіт : навч. посіб. / [упоряд. О. Е. Солошенко]. - Донецьк : Кредо, 2007. - 383 с. - ISBN 978-966-469-022-2

 • Українська література. 7-9 класи : стислий виклад змісту всіх творів за новою шкіл. прогр. / [авт.-упоряд.: В. О. Доля, В. О. Козакова, Г. Г. Корницька та ін.]. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 476, [1] с. - (Серія "Дайджест"). - ISBN 978-611-540-107-9

 • Українська література. 9 : хрестоматія / [упоряд. Борзенко Олександр Іванович]. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 639, [1] с. - ISBN 978-966-672-626-4

 • Українська література. 9 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням мовами нац. меншин / [О. Івасюк, Н. Куйванюк, В. Бузинська, С. Тодорюк]. - Львів : Світ, 2009. - 362 с. - ISBN 978-966-603-603-5

 • Українська література. 9-й кл.: Детальне викладення змісту творів; біографії авторів; загальні та творчі питання й завдання до кожної теми; теоретичні відомості; рекомендації з написання творчо-наукових робіт творів : навч. посіб. / упоряд. О. Е. Солошенко. - Донецк : Кредо, 2007. - 351 с. - ISBN 978-966-469-021-5

 • Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук; за заг. ред. М. І. Пентилюк . - Київ : Освіта , 2009. - 335, [1] с. - ISBN 978-966-04-0683-4

 • Українська мова. 9 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням угор. мовою / В. М. Скаканді, Н. М. Осадча, С. М. Олексій. - Львів : Світ, 2009. - 179 с. - ISBN 977-966-603-599-1

 • Читанка. 1 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниженим зором / В. М. Ремажевська, Г. Є. Спірідонова, І. І. Терлецька-Павлів, І. І. Торкаєнко. - Київ : Либідь, 2009. - 183 с. - ISBN 978-966-06-0554-1

 • Чумак, Надія Петрівна. Francais : 6 кл. (2-й рік навчання) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2009]. - 181, [2] с. : кольор. іл. - Авт. зазначено на обкл. - ISBN 978-966-569-199-0

 • Чумак, Надія Петрівна. Francais. 5 кл. : 1-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак, Т. В. Голуб. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2008]. - 174 с. -

 • Чумак, Надія Петрівна. Francais. 7 : 6-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. - 214, [1] с. : кольор. іл., кольор. фотогр. - ISBN 978-966-569-231-7

 • Шабельникова, Людмила Петрівна. Українська література. 9 клас : посібник-хрестоматія / Л. П. Шабельникова. - Донецьк : БАО, 2010. - 702 с. - (Серія "Дайджест"). - ISBN 978-966-481-377-5

  Автореферати дисертацій

     1. Байдусь, Сніжана Анатоліївна. Семантико-синтаксична структура конструкцій з пояснювальними відношеннями : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Байдусь Сніжана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16

     2. Дишлева, Світлана Миколаївна. Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дишлева Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 18 с.

     3. Клименко, Жанна Валентинівна. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Клименко Жанна Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 42 с.

     4. Козачук, Світлана Анатоліївна. Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Козачук Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 20, [1] с.

     5. Семашко, Тетяна Федорівна. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Семашко Тетяна Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 19 с.

     6. Соколова, Софія Володимирівна. Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Соколова Софія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

     7. Яцура, Олександра Петрівна. Антропонімікон сучасних поетичних і прозових творів А. Вознесенського та Є. Євтушенка (структурно-функціональний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Яцура Олександра Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

  ІСТОРІЯ

     1. Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича АН України (Київ). Княжа доба : історія і культура. Вип. 2 / НАН України; Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича ; [редкол.: Я. Д. Ісаєвич (відп. ред.), Я. Б. Книш, В. С. Александрович та ін.]. - Львів : [б. в.], 2008. - 278 с. - ISBN 966-02-3935-1 (серія). - ISBN 978-966-02-5002-4 (Вип. 2)

     2. Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича АН України (Київ). Княжа доба : історія і культура. Вип. 1 / НАН України, Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича АН України (Київ) ; [редкол.: Я. Д. Ісаєвич (відп. ред.), Я. Б. Книш, В. С. Александрович та ін.]. - Львів : [б. в.], 2007. - 335 с. - ISBN 966-02-3995-1 (серія). - ISBN 966-02-3935-X (Вип. 1)

     3. Левітас, Ілля Михайлович. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас. - Київ : Етнос, 2008. - 367, [1] с. : фотогр. - ISBN 966-522-255-4

     4. Матвєєва, Леся. Нариси з історії сходознавства / Л. В. Матвєєва ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 398, [1] с. - До 90-річчя Національної академії наук України. - ISBN 978-966-193-004-8

     5. Практичний російсько-український словник приказок / НАН України ; упоряд. Г. Млодзинський ; ред. М. Йогансен. - Відтворення вид. 1929 р. - Київ : [б. в.], 2009. - 108 с. - (Сер. "Із словникової спадщини" ; вип. 8). - Відтворення видання 1929 р. - ISBN 978-966-02-5067-3 (серія). - ISBN 978-966-02-5147-2

     6. Євген Чикаленко. Петро Стебницький : Листування, 1901-1922 роки / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України ; [упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко ; вступ. ст.: Н. Миронець, І. Старовойтенко ; наук. ред. І. Гирич]. - Київ : Темпора, 2008. - 627 с. : фотогр. - ISBN 978-966-8201-41-7

  Автореферати дисертацій

     1. Алексєєва-Процюк, Діана Олександрівна. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939-1953 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Алексєєва-Процюк Діана Олександрівна ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с.

     2. Литвин, Ірина Валеріївна. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620-1786 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Литвин Ірина Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17

     3. Пітик, Григорій Анатолійович. Селянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 - серпень 1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Пітик Григорій Анатолійович ; Ін-т іст. освіти Нац. пед. у-т уім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с.

     4. Рацілевич, Андрій Петрович. Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. - 1917 р. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Рацілевич Андрій Петрович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка