Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, ВікторСкачати 430.54 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір430.54 Kb.
1   2   3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


Автореферати дисертацій

  1. Ковальчук, Ірина Леонідівна. Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / Ковальчук Ірина Леонідівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". Луцьк. ін-т розвитку людини. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

  2. Стасюк, Геннадій Євстахійович. Освіта як чинник державотворення : автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Стасюк Геннадій Євстахійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Київ : [б. в.], 2008. - 16 с.


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : (колект. моногр. у 3 кн.). Кн. 3. Освіта і наука як базова основа розвитку духовного життя суспільства / [за ред.: М. Михальченко, В. Скотний]. - Київ ; Дрогобич : [б. в.], 2009. - 174 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-384-159-5

  2. Наровлянський, Олександр Данилович. Правознавство : практ. курс. : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Наровлянський. - Київ : Грамота, 2009. - 215 с. - ISBN 978-966-349-199-X

  3. Основи соціальної психології : навч. посіб. / [П. І. Бублик, Горностай П. П., Донченко О. А. та ін.] ; за ред. М. М. Слюсареського. - Київ : [б. в.], 2008. - 495 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-8063-45-2

  4. Семеньков, Олександр Григорович. Логістика : навч.-метод. посіб. комплекс / О. Г. Семеньков ; [рец.: Г. А. Дмитренко, В. О. Ракша] ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 31 с. - Бібліогр.: с. 30-31

  5. Хитяєва, Людмила Петрівна. Я і Україна. 3 : роб. зошит до підруч. Т. М. Байбари, Н. М. Бібік / Л. П. Хитяєва, Н. В. Діптан. - [Харків] : Веста : Ранок, 2009. - 64 с. + 15, [1] с. - ISBN 978-966-08-1724-1

  6. Хитяєва, Людмила Петрівна. Я і Україна. 4 : роб. зошит до підруч. Т. М. Байбари, Н. М. Бібік / Л. П. Хитяєва, Н. В. Діптан. - [Харків] : Веста : Ранок, 2009. - 64 с. : il. + 11, [1] с. - ISBN 978-966-08-1726-5

  7. Хитяева, Людмила Петровна. Я и Украина. 3 : рабочая тетрадь к учеб. Т. Н. Байбары, Н. М. Бибик / Л. П. Хитяева, Н. В. Диптан. - [Харьков] : Веста : Ранок, 2009. - 64 с. + 15, [1] с. - ISBN 978-966-08-1718-0

  8. Хитяева, Людмила Петровна. Я и Украина. 4 : рабочая тетрадь к учеб. Т. М. Байбары, Н. М. Бибик / Л. П. Хитяева, Н. В. Диптан. - [Харьков] : Веста : Ранок, 2009. - 64 с. + 12 с. - ISBN 978-966-08-1723-4

  9. Чернишова, Євгенія Родіонівна. Правові та педагогічні засади усиновлення, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які лишилися без піклування батьків : наук.-метод. посіб. / Є. Р. Чернишова, Т. В. Кравченко. - Київ : [б. в.], 2007. - 94 с. - Бібліогр.: с. 79. - ISBN 978-966-399-088-0


Автореферати дисертацій

  1. Буйницька, О. П. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Буйницька Оксана Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

    1. Говорун, Валентин Давидович. Птахи Хмельниччини : [навч. посіб.] / В. Говорун, О. Тимощук, Н. Антонюк ; Ін-т проблем виховання АПН України (Київ), Хмельниц. обл. еколого-натуралістич. центр учнів. молоді. - Хмельницький : [б. в.], 2009. - 189, [2] с. : кольор. іл. - (Сер. "Фауна Поділля" ; вип. 3). - Бібліогр.: с. 189. - Авт. зазначені на обкл. - ISBN 978-966-8819-25-4

    2. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи / Н. Ю. Матяш [та ін.]. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - Київ : Генеза, 2008. - 247 с. - ISBN 978-966-504-724-7

    3. Мацько, Наталія Денисівна. Математика і навколишній світ : навч. посіб. для дітей дошкіл. віку. Ч. 2 / Н. Д. Мацько ; Укр. світ. спілка проф. учителів. - Київ : Альфа-М : Книжк. Дім "Орфей", 2001. - 127 с. : кольор. іл. - ISBN 966-7967-08-5

    4. Мацько, Наталія Денисівна. Математика. 3 клас : експерим. підруч. для загальноосвіт. шк. / Н. Д. Мацько, А. В. Гривко, Д. В. Ситник. - Київ : Альфа - М, 2009. - 239 с. - ISBN 978-966-7967-20-4

    5. Мацько, Наталія Денисівна. Математика. 3 клас : навч. посіб. з друк. основою. Ч. 1 / Н. Д. Мацько, Д. В. Ситник, А. В. Гривко. - Київ : Альфа - М, 2009. - 64 с. - ISBN 978-966-7967-21-2

    6. Мацько, Наталія Денисівна. Математика. 3 клас : навч. посіб. з друк. основою. Ч. 2 / Н. Д. Мацько, Д. В. Ситник, А. В. Гривко. - Київ : Альфа - М, 2009. - 64 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-7967-22-0

    7. Сак, Тамара Василівна. Природознавство : навч. посіб. для 3 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсив. пед. корекції / Т. В. Сак, Н. В. Бєскова. - Київ : Наш час, 2008. - 96 с. : іл. - ISBN 978-966-1530-34-7

    8. Хімія - наука для всіх : реком. бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва, держ. закл. ; [уклад.: Н. А. Мельник, Т. В. Кутова ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. - Київ : [б. в.], 2007. - 24 с.

Автореферати дисертацій

    1. Власенко, Ольга Григорівна. Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Власенко Ольга Григорівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с.

    2. Кугуєнко, Ганна Валеріївна. Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кугуєнко Ганна Валеріївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Київ : [б. в.], 2009. - 19 с.

    3. Сліпчук, Ірина Юріївна. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Сліпчук Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с.


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

    1. Сидоренко, Віктор Костянтинович. Креслення. 8-9 клас : підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. К. Сидоренко. - Київ : Школяр, 2009. - 238, [1] с. - ISBN 966-7117-60-X

    2. Сучасний стан та перспективи наукового реферування : матеріали міжнар. семінару-практикуму 29 трав. 2009 р., присвяч. 10-річчю вид. РЖ "Агропромисловий комплекс України" / Укр. акад. аграр. наук., Держ. наук. с.-г. б-ка УААН ; [редкол.: М. В. Зубець (відп. ред.), В. А. Вергунов (заст. відп. ред.), В. В. Дерлеменко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2009. - 144 с. - Бібліогр. у кінці ст.


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

    1. Танюк, Лесь Степанович. Мар'ян Крушельницький : Школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом / Лесь Танюк = Marjan Krushel'nyts'kyi : The Image Transformation School Entrusted by Les' Kurbas / Les' Tanuk. - Київ : Либідь, 2007. - 358, [1] с. : фотогр. - Парал. назва англ. мовою. - ISBN 978-966-06-0499-5


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

    1. Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література : підруч. для 7 кл. / О. М. Авраменко. - Київ : Грамота, 2009. - 294, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-349-071-7

    2. Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко, Г. К. Дмитренко. - Київ : Грамота, 2009. - 302, [1] с. - ISBN 978-966-349-178-3

    3. Анисимова, Виктория Александровна. Русский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения / В. А. Анисимова. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2010]. - 174 с. - ISBN 966-569-134-1

    4. Басай, Надія Пилипівна. Німецька мова. Guten Tag! 9 : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. (8-й рік навчання) / Н. П. Басай = Deutsch. Guten Tag! 9 : Lehrbuch / Nadija Bassai. - Київ : Освіта, 2009. - 237, [2] с. : кольор. іл. - Авт. та назва на обкл. та на тит. арк. німецькою мовою. - ISBN 978-966-04-0615-5

    5. Биркун, Людмила Вікторівна. Наша англійська / Людмила Биркун, Наталія Колтко, Світлана Богдан = Our english / Liudmyla Byrkun, Nataliia Koltko, Svitlana Bogdan : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (6-й рік навчання). - [2-ге вид.]. - Київ : Освіта, 2009. - 223 с. - Назву на обкл. зазначено англ. мовою. - ISBN 978-966-04-0695-7

    6. Биткивская, Галина Владимировна. Литература : интегрир. курс : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Г. В. Биткивская. - Киев : Грамота, 2009. - 271 с. - ISBN 978-966-349-202-5

    7. Бондаренко, Неллі Володимирівна. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк. - Київ : Освіта , 2009. - 383 с. - ISBN 978-996-04-0728-2

    8. Борзенко, Олександр Іванович. Українська література. 11 : хрестоматія-довідник / О. І. Борзенко, М. П. Сподарець. - [3-ге вид., переробл. і допов.]. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 750, [1] с. - ISBN 978-966-08-2013-5

    9. Голуб, Тетяна Володимирівна. Francais. 7 : 3-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Голуб. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2009]. - 232 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-569-233-1

    10. Гончар, Олесь Терентійович. Твори в дванадцяти томах. Т. 7. Твоя зоря. Далекі вогнища. Спогад про океан. Коментарі / Олесь Гончар ; [редкол. М. Г. Жулинський (голова), В. Г. Дончик (заст. голови), С. А. Гальченко (секретар) та ін. ; упорядкув. та коментарі С. А. Гальченка] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Наукова думка, 2008. - ISBN 978-966-00-0790-1 (т. 7). - ISBN 966-00-0710-8

    11. Горбач, Людмила Володимирівна. Німецька мова / Людмила Горбач = Deutsch. 9 / Ludmyla Gorbatsch : підруч. для 9 кл. (2-га інозем. мова, 5-й рік навчання). - Київ : Генеза, 2009. - 221, [1] с. : кольор. іл. - Авт. та назва на обкл. німецькою мовою. - ISBN 978-966-504-933-3

    12. Діалектологічні студії. 7 : Традиції і модерн / редкол. Я. Ісаєвич [и др.] ; НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича НАН України. - Львів : [б. в.], 2008. - 415 с. - ISBN 966-02-2707-8 (вип. 7). - ISBN 966-02-27070-8 (серія)

    13. Єрмоленко, Світлана Яківна. Рідна мова : підруч. для 7 кл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. - Київ : Грамота, 2009. - 294, [1] с. - ISBN 978-966-349-07-24

    14. Єрмоленко, Світлана Яківна. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. - Київ : Грамота, 2009. - 302, [1] с. - ISBN 978-966-349-181-3

    15. Заболотний, Олександр Вікторович. Українська мова. 9 клас : підруч. для 9-го загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2009. - 231 с. - ISBN 978-966-504-908-1

    16. Заболотний, Олександр Вікторович. Українська мова. 9 клас : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2009. - 238 с. - ISBN 978-966-504-907-4

    17. Зарубіжна література. 7-9 класи : стислий виклад змісту всіх творів за новою шкіл. прогр. / [авт.-упоряд.: А. М. Яковлева та ін.]. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 430, [1] с. - (12-річна школа : нова програма) (Серія "Дайджест"). - ISBN 978-611-540-108-6

    18. Зарубіжна література. 9 клас : посібник-хрестоматія / авт.-упоряд. Б. Щавурський. - [Тернопіль] : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 479 с. - Авт.-упоряд. зазначено на обкл. - ISBN 978-966-10-0760-3

    19. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ). Літературна компаративістика : альбом. Вип. 3. Ч. 1 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [редкол.: Д. С. Наливайко, А. Р. Волков, Гром'як Р. Т. та ін.]. - Київ : Стилос, 2008. - 295 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-193-015-4

    20. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ). Літературна компаративістика : альбом. Вип. 3. Ч. 2 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. Д. С. Наливайко [и др.]. - Київ : Стилос, 2008. - 407 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-193-016-1

    21. Калініна, Лариса Вадимівна. English. Your English Self : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (8-й рік навчання) / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. - Київ : Наш час, 2009. - 271 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-1530-37-8

    22. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова / О. Карп'юк = English, 2 / O. Kaрп'юк : підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Тернопіль : Лібра Терра, 2007. - 135, [1] с. - Назву на обкл. зазначено англ. мовою. - ISBN 978-966-8790-22-5

    23. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк = English.4 : Pupil's book / Oksana Karpiuk. - Тернопіль : Лібра Терра, 2008. - 159, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 966-329-002-1 (2004, 2005). - ISBN 978-966-8790-33-1

    24. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Оксана Карп'юк = English. 9 : Pupil's book / Oksana Karpiuk. - Тернопіль : Астон, 2009. - 239 с. : кольор. іл. - Авт. та назва на обкл. англ. мовою. - ISBN 978-966-308-289-9

    25. Кащенко, Андріан. Збірка творів : календарь / А. Кащенко. - Харків : Оберіг, 2008. - 476, [2] с. - Назва на обкл. : А. Ф. Кащенко. Історичні оповідання. - ISBN 978-966-8689-08-6

    26. Кириленко, Ріта Олексіївна. Німецька мова. 9 / Р. О. Кириленко, В. І. Орап = Deutsch. 9 / Rita Kyrylenko, Valentyna Orap : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (8-й рік навчання). - Київ : Генеза, 2009. - 222 с. - Авт. та назва на обкл. зазнач. німецькою мовою. - ISBN 978-966-504-910-4

    27. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова. 9 / Ю. М. Клименко = Francais. 9 / Yuriy Klymenko : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. (8-й рік навчання). - Київ : Генеза, 2009. - 198, [1] с. - Авт. та назва на обкл. французською мовою. - ISBN 978-966-504-890-9

    28. Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова. 9 / Ю. М. Клименко = Francais. 9 / Yuriy Klymenko : підруч. для 9 кл. (2-га інозем. мова, 5-й рік навчання). - Київ : Генеза, 2009. - 198, [1] с. - Авт. та назва на обкл. зазнач. французькою мовою. - ISBN 978-966-504-896-1

    29. Кучма, Марія Олександрівна. English. 4 : 3-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. О. Кучма, Л. І. Морська, В. М. Плахотник. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2008]. - 160 с. : кольор. іл. - ISBN 966-569-089-2

    30. Кучма, Марія Олександрівна. Англійська мова : підручник для 9 кл. : 5-й рік навчання / Марія Кучма ; [ред.: Надія Вітушинська, Леся Вознюк, Оксана Пилипів ; худож. Світлана Бєдна; фотогр. Сергія Вознюка, Віктора Хіхловського] = English. 9 : П'ятий рік навчання / Марія Кучма. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 191 с. - ISBN 978-966-07-1573-8

    31. Ляшенко, Наталія Володимирівна. Цілюще джерельце : кн. для читання : для учнів 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенс. пед. корекції (для дітей із ЗПР) / Н. В. Ляшенко ; [ред. Т. В. Кацовенко ; худож. Т. Є. Семенова]. - Київ : Либідь, 2009. - 199 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-06-0553-4

    32. Міщенко, Олена Іванівна. Українська література. 9 : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олена Міщенко. - Київ : Генеза, 2009. - 301, [1] с. - ISBN 978-966-504-904-3

    33. Малярчук, Антоніна Яківна. Учимся правильно читать : букварь для дошкольников: Эффективная методика. Игры на закрепление навыков чтения. Постраничные рекомендации родителям / А. Я. Малярчук, Л. С. Вавина. - [Київ] : Літера, [2009]. - 111 с. - ISBN 978-966-2032-61-1

    34. Меншиков, Ігор Іванович. Поетичне слово Кобзаря : слов. лекс. компонентів атрибутив. конструкцій / І. І. Меншиков, Н. В. Підмогильна. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 211 с. - ISBN 978-966-96605-1-0

    35. Мовчан, Раїса Валентинівна. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі : [монографія] / Раїса Мовчан ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Стилос, 2008. - 541 с. - ISBN 978-966-193-009-3

    36. Морська, Лілія Іванівна. English. 7 : 3-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. І. Морська, М. О. Кучма. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2009]. - 239 с. - Назву на обкл. зазначено англ. мовою. - ISBN 978-966-569-229-4

    37. Несвіт, Алла Миколаївна. Англійська мова. 9 : Ми вивчаємо англійську мову : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт = English. 9 : We Learn / Alla Nesvit. - Київ : Генеза, 2009. - 287 с. : кольор. іл. - Авт. та назва на обкл. зазнач. англійською мовою. -

    38. Огнєва, Олена Дмитрівна. Східні стежки Лесі Українки : атлас / Олена Огнєва ; [голов. ред. Дмитро Головенко]. - Вид. 2-ге, переробл. й допов. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. - 239 с. : іл. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-361-144-0 - ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. - ISBN 978-966-361-318-3

    39. Павлюк, Анна Володимирівна. Робочий зошит до підручника з англійської мови для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Анна Павлюк, Оксана Карп'юк. - Тернопіль : Лібра Терра, 2009. - 94, [1] с. - ISBN 966-8790-13-8

    40. Павлюк, Анна Володимирівна. Робочий зошит до підручника з англійської мови для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Анна Павлюк, Оксана Карп'юк. - Тернопіль : Лібра Терра, 2009. - 95, [1] с. - ISBN 978-966-8790-22-5

    41. Пахаренко, Василь Іванович. Українська література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Василь Пахаренко. - Київ : Генеза, 2009. - 365, [1] с. - ISBN 978-966-504-905-0

    42. Плахотник, Василь Макарович. English : підруч. для 1 кл. / В. М. Плахотник, Т. К. Полонська. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. - 269, [1] с. - Назву на обкл. зазначено англ. мовою. - ISBN 966-569-050-7

    43. Плешканівська, Галина Михайлівна. Дидактичний матеріал з української мови. 3 клас : для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розум. відстал. дітей / Г. М. Плешканівська. - Київ : Інкунабула, 2008. - 351 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-96926-6-5

    44. Полякова, Татьяна Михайловна. Русский язык. 9 класс : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (5-й год обучения) / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова, А. Н. Приймак. - Киев : Генеза, 2009. - 278 с. - ISBN 978-966-504-909-8

    45. Пономарьова, Катеріна Іванівна. Зошит з розвитку мовлення "Подружися зі словом" : навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. І. Пономарьова. - 2-ге вид., доопрац. - Київ : Генеза, 2009. - 56 с. - ISBN 978-966-504-761-2

    46. Пономарьова, Катерина Іванівна. Зошит з розвитку мовлення "Подружися зі словом" : навч. посіб. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. І. Пономарьова. - 2-ге вид., доопрац. - Київ : Генеза, 2009. - 56 с. : іл. - ISBN 978-966-504-762-9

    47. Пономарьова, Катерина Іванівна. Зошит з розвитку мовлення "Подружися зі словом" : навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. І. Пономарьова. - 2-ге вид., доопрац. - Київ : Генеза, 2009. - 64 с. - ISBN 978-966-504-763-6

    48. Прищепа, Катерина Степанівна. Зошит з каліграфії та розвитку мовлення : [навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл.] : [у 2 ч.]. Ч. 1 / К. С. Прищепа. - [Харків] : [б. в.], [2009]. - 64 с. : іл. - ISBN 978-966-444-183-1. - ISBN 978-966-444-234-0 (ч. 1)

    49. Прищепа, Катерина Степанівна. Зошит з каліграфії та розвитку мовлення : [навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл.] : [у 2 ч.]. Ч. 2 / К. С. Прищепа. - [Харків] : [б. в.], [2009]. - 64 с. - ISBN 978-966-444-183-1. - ISBN 978-966-444-213-5 (ч. 2)

    50. Радченко, Антоніна Федорівна. Українська література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням мовами нац. меншин / А. Ф. Радченко, К. Н. Баліна, І. А. Тригуб. - Київ : Грамота, 2008. - 254, [1] с. - ISBN 978-966-349-169-1

    51. Редько, Валерій Григорович. Іспанська мова. 9 / В. Г. Редько, В. І. Береславська = Hola Espanol. 9 / Valeriy Redko, Valentina Bereslavska : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - Київ : Генеза, 2009. - 224 с. : кольор. іл. - Авт. та назва на обкл. іспанською мовою. - ISBN 978-966-504-939-5

    52. Рудяков, Александр Николаевич. Русский язык : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / А. Н. Рудяков, Т. Я. Фролова. - Киев : Грамота, 2009. - 279 с. - ISBN 978-966-349-180-6

    53. Русская и зарубежная литература. 7-9 классы : крат. излож. всех произведений по новой шк. программе / [авт.-упоряд.: Л. Г. Фрізман та ін.]. - [Харьков] : Ранок, [2009]. - 316, [1] с. - (12-летняя школа : новая программа) (Серия "Дайджест"). - ISBN 978-611-540-109-3

    54. Русский язык : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Г. А. Михайловская [и др.]. - Киев : Освіта, 2009. - 318, [1] с. - ISBN 978-966-04-0727-5

    55. Словники України [Електроний ресурс] : інтегр. лексикогр. система : версія 3.2 / [В. А. Широков та ін.] ; НАН України, Укр. мовно-інформац. фонд. - Електрон. вид. - [Київ] : Довіра, 2008. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-966-507-244-7

    56. Сотникова, Світлана Іванівна. Hallo, Freunde! : 8 (4) кл. : підруч. нім. мови для загальноосвіт. навч. закл. (друга інозем. мова, 4-ий рік навчання) / С. І. Сотникова. - 2-ге вид., випр. і допов. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 223 с. : кольор. іл. - На обкл. автор: Світлана Сотникова. - ISBN 978-966-672-211-2

    57. Сотникова, Світлана Іванівна. Hallo, Freunde! 5 (1) / С. І. Сотникова, Т. Ф. Білоусова = Hallo, Freunde! 5 (1) / Світлана Білоусова, Тетяна Білоусова : підруч. нім. мови для загальноосвіт. навч. закл. (2-га інозем. мова, 1-й рік навчання). - 4-те вид, випр. і допов. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 176 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-08-0060-1

    58. Сотникова, Світлана Іванівна. Hallo, Freunde! 7 (3) : підруч. нім. мови для загальноосвіт. навч. закл. (2-га інозем. мова, 3-й рік навчання) / Світлана Сотникова. - 3-тє вид, випр. і допов. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 191 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-672-192-4

    59. Столій, Ірина Леопольдівна. Зарубіжна література. 9 : хрестоматія-довідник / І. Л. Столій. - [Харків] : Ранок, [2009]. - 414, [1] с. - (Джерела) (12-річна школа : нова програма). - ISBN 978-611-540-008-9

    60. Стус, Василь Семенович. Листи до сина [Мультимедиа] : літ.-муз. композиція / Василь Стус ; авт. композиції: О. Биструшкін, Д. Стус ; передм. Дмитра Стуса. - [Київ] : [ДІВІДІ КЛУБ Україна], [2009]. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - За підтримки Віталія Кличка
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка