Освіта. Виховання. Навчання адрес детстваСкачати 416.24 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір416.24 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Адрес детства - Игра. Вып. 3 / Центр детского и юношеского творчества Шевченк. р-на Запорож. гор. совета ; [сост.: Галина Мазнева, Ирина Николаенко]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2013. - 107 с. - ISBN 978-966-191-144-3

 2. Актуальні питання освіти і науки = Urgent Issues in Education and Scince : зб. наук. ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, Харків, 23-24 жовт., 2013 р.) / Акад. внутріш. військ МВС України ; [голова редкол. Большакова А. М. ; редкол.: Ю. Б. Мельник (заст. голови) та ін.]. - Харків : ХОГОКЗ, 2013. - 385 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-97260-3-2

 3. Бірюк, Світлана Олександрівна. Фізика дивовижного. Курс за вибором. 5-6 класи / С. О. Бірюк. - Харків : Основа, 2013. - 109 с. - (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7 (115)). - ISBN 978-617-00-1811-3

 4. Богданова, А. М. Тестові технології оцінювання знань студентів у педагогічних коледжах : метод. рек. щодо розробки пед. тестів / А. М. Богданова, В. С. Корнят, О. М. Цимбала ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Пед. коледж. - Львів : Растр-7, 2013. - 43 с. - Бібліогр.: с. 34-36. - ISBN 978-617-7045-22-8

 5. Боголюбов, Володимир Миколайович. Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів : монографія / Боголюбов Володимир Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 322 с. - Бібліогр.: с. 267-322. - ISBN 978-966-2660-93-7

 6. Бойчук, Петро Микитович. Технологія професійної освіти : монографія / Петро Бойчук, Андрій Нісімчук ; кер. проекту А. С. нісімчук ; Ін-т пед. технологій. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 478 с. - Бібліогр.: с. 459-477. - ISBN 978-617-517-162-2

 7. Буймістер, Леонід Васильович. Роль громадського самоврядування в розвитку сучасної школи: управлінський та економічний аспекти : навч. посіб. / Буймістер Л. В. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. - 127 с. - Бібліогр.: с. 109-118. - ISBN 978-617-620-097-0

 8. Васецька, Людмила Володимирівна. Вибрані теми зі шкільного курсу неорганічної хімії / Л. В. Васецька. - Харків : Основа, 2013. - 126 с. - (Бібліотека журналу "Хімія" : серія заснована в 2003 р. ; вип. 2 (122)). - Бібліогр.: с. 125-126. - ISBN 978-617-00-1705-5

 9. Волошина, Г. П. Типи та особливості уроків української мови і літературного читання у початкових класах : навч. посіб. / Г. П. Волошина, Л. М. Роєнко. - Умань : Сочінський, 2013. - 203 с. - Бібліогр.: с. 202-203. - ISBN 978-966-304-028-8

 10. Гінжелюк, Ольга Володимирівна. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [р], [р'] дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ольга Гінжелюк, Ольга Дідусенко, Людмила Федорович ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; худож. оформ. Л. Ю. Алєєва ; редагув. та коректура О. М. Титаренко, М. М. Пасічна]. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - Запоріжжя : ЛІПС, 2013. - 170 с. - (Бібліотека вихователя) (Дошкілля ХХІ). - Бібліогр.: с.168-170. - ISBN 978-966-191-142-9

 11. Газіна, Ірина Олександрівна. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. "Дошкільна освіта", вихователів дошкіл. навч. закл. та батьків / Газіна Ірина Олександрівна ; [ред. Н. Г. Пянковська] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - 195 с. - Бібліогр.: с. 168-171. - ISBN 978-966-496-240-4

 12. Горбач, Галина Миколаївна. Основи професійної психології (для студентів і викладачів) : лабораторний практикум / Г. М. Горбач, В. О. Уварова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. - 110 с. - Бібліогр.: с. 109-110. - ISBN 978-966-353-311-7

 13. Горяна, Лариса Григорівна. Збалансоване та раціональне харчування як здоров’язбережувальна технологія в освіті / Лариса Горяна ; [наук. ред. М. Б. Євтуха] ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти НАПН України, Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл. - Київ : Сталь, 2013. - 297 с. - (Здоров'я та освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 282-296. - ISBN 978-617-676-036-8

 14. Граючись навчаємось: інтерактивні форми та методи правопросвітницької роботи з учнівською молоддю : навч.-метод. посіб. / Молодіжний клуб "Співдружність" (Бердянськ) ; [редкол.: Масютіна Марина, Сіряк Марина]. - Бердянськ : Ткачук О.В., 2013. - 159 с. - (STOP насилие). - ISBN 978-966-2261-54-7

 15. Гречин, Ольга Петрівна. Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні хімії / О. П. Гречин. - Харків : Основа, 2013. - 125 с. - (Бібліотека журналу "Хімія" : серія заснована в 2003 р. ; вип. 4 (124)). - Бібліогр.: с. 120-121. - ISBN 978-617-00-1743-1

 16. Гульбс, Ольга Анатоліївна. Категоріальна структура професійної свідомості викладачів вищої школи : монографія / О. А. Гульбс. - Краматорськ ; Донецьк : Світ книги, 2012. - 411 с. - Бібліогр.: с. 377-411. - ISBN 978-966-2747-56-0

 17. Демченко, І. І. Креатотерапія в психолого-педагогічному супроводі гармонійного розвитку молодших школярів : навч.-метод. посіб. / уклад. І. І. Демченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Сочінський, 2013. - 271 с. - Бібліогр.: с. 254-271. - ISBN 978-966-304-035-6

 18. Дисципліна. Освіта. Душа... : вибрані тексти позачасової мудрості : антологія / Видавничо-перекладац. просвітниц. проект "Логос Традиції". - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 254 с. - (Серія "Перлини Софії" ; вип. 2). - ISBN 978-617-655-043-3. - ISBN 978-617-655-044-0 (серія)

 19. Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку приватної вищої освіти країн Центральної та Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Кіровоград, 15-16 квіт. 2013 р. Т. 1. Ч. 1 / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки, Гданська вища гуманістична школа, Акад. Полонійна, Міжнар. університет. коледж, Полоцький держ. ун-т, Наук.-дослід. центр "Геронтологія" ; [редкол.: Добрянський Ігор (голова оргкомітету) та ін.]. - Кіровоград : КІРУЕ, 2013. - 365 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-7878-50-4

 20. Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку приватної вищої освіти країн Центральної та Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Кіровоград, 15-16 квіт. 2013 р. Т. 1. Ч. 2 / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки, Гданська вища гуманістична школа, Акад. Полонійна, Міжнар. університет. коледж, Полоцький держ. ун-т, Наук.-дослід. центр "Геронтологія" ; [редкол.: Добрянський Ігор (голова оргкомітету) та ін.]. - Кіровоград : КІРУЕ, 2013. - 262 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-7878-50-4

 21. Етикет для дошкільнят / [упоряд. Н. В. Клочко]. - Львів : Світ, 2013. - 53, [1] с. - (Серія "Бібліотека дошкільника" : заснована в 2013 р.). - Бібліогр.: с. 53. - ISBN 978-966-603-810-7

 22. Завацька, Наталія Євгенівна. Управлінський процес та формування організаційної культури у вищій школі: соціально-психологічний аспект : [монографія] / Н. Є. Завацька, О. О. Мітічкіна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 191 с. - Бібліогр.: с. 153-175. - ISBN 978-966-590-984-2

 23. Іващенко, Вікторія Вікторівна. Уроки фізики у 8-му класі. Механіка / В. В. Іващенко. - Харків : Основа, 2013. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 3 (111)). - Бібліогр.: с. 127-128. - ISBN 978-617-00-1721-5

 24. Інститут спеціальної педагогіки АПН України (Київ). Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: концепція дошкільної освіти дітей з розумовою відсталістю : зб. наук. пр. Вип. 8 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [редкол. : Бех І. Д. та ін.; за ред. Т. В. Сак] . - Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. - 137 с. - Бібліогр.: с. 131-137. - ISBN 978-966-189-230-8

 25. Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Київ). Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. Вип. 4. Ч. 1 / Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; [за ред. В. В. Засенко, А. А. Колупаєвої ; редкол. : Мороз Б. С., Сак Т. В., Супрун М. О. та ін.]. - Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. - 263 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-189-232-2

 26. Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колишкін. - Суми : Університетська книга, 2013. - 391 с. - Бібліогр.: с. 381-385. - ISBN 978-966-680-628-7

 27. Комісарик, Марія Іванівна. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Марія Комісарик, Галина Чуйко. - [Чернівці] : Книги - ХХІ, 2013. - 483 с. - Бібліогр.: с. 459-483. - ISBN 978-617-614-035-1

 28. Корнелюк, Віктор Олександрович. Професійна підготовка особистості вчителя : монографія / Віктор Корнелюк ; [кер. проекту А. С. Нісімчук] ; Ін-т пед. технологій. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 226 с. - Бібліогр.: с. 209-225. - ISBN 978-617-517-169-1

 29. Корнелюк, Віктор Олександрович. Технологія професійної підготовки студентів педагогічного коледжу : монографія / Віктор Олександрович Корнелюк ; [кер. проекту А. С. Нісімчук] ; Ін-т пед. технологій. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 203 с. - Бібліогр.: с. 184-201. - ISBN 978-617-517-164-6

 30. Кравченко, К. А. Використання досвіду системи вищої освіти ФРН у підготовці вчителів іноземних мов : метод. рек. / К. А. Кравченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Сочінський, 2013. - 86 с. - Бібліогр.: с. 82-86. - Авт. зазначений на обкл. - ISBN 978-966-304-021-9

 31. Крамаренко, Алла Миколаївна. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. спец. 7.01010201 "Початкова освіта" / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. - 353 с. - Бібліогр.: с. 316-333. - ISBN 978-617-7049-07-3

 32. Крикун, Ольга Олександрівна. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. О. Крикун ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - 235 с. - Бібліогр.: с. 221-231. - ISBN 978-966-623-891-0

 33. Кристопчук, Тетяна Євгенівна. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу : [монографія] / Т. Є. Кристопчук ; за ред. С. О. Сисоєвої ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - [Рівне] : Волинські обереги, 2013. - 483 с. - Бібліогр.: с. 441-483. - ISBN 978-966-416-317-7

 34. Крутій, Катерина Леонідівна. Перспективне планування роботи з дітьми молодшого дошкільного віку за програмою "Дитина в дошкільні роки" / Катерина Крутій. - Запоріжжя : ЛІПС, [2013]. - 208 с. - Бібліогр.: с. 207-208. - ISBN 978-966-191-141-2

 35. Кузнецова, Галина Петрівна. Працевлаштування випускників вищої школи: реалії і перспективи : [навч.-метод. посіб.] / Кузнецова Г. П., Кримова Н. І. ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 75 с. - Бібліогр.: с. 74

 36. Кушнірюк, Сергій Георгійович. Теорія та методика фізичного виховання (дітей дошкільного віку) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Кушнірюк, В. А. Трофимов. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. - 255 с. - Бібліогр.: с. 247-253. - ISBN 978-966-2261-56-1

 37. Лабунець, Віктор Миколайович. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія та практика : монографія / В. М. Лабунець, Ж. Ю. Карташова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. - 235 с. - Бібліогр.: с. 207-235. - ISBN 978-617-620-099-4

 38. Легкий, Олег Михайлович. Організація трудового навчання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору : наук.-метод. посіб. / О. М. Легкий ; [ред. О. О. Калашник] ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. - 89 с. - Бібліогр.: с. 88-89. - ISBN 978-966-189-200-1

 39. Мартинець, Лілія Асхатівна. Сучасні моделі освіти : навч.-метод. посіб. / Л. А. Мартинець. - Донецьк : [б. в.] , 2013. - 131 с. - Бібліогр.: с. 130-131. - ISBN 978-617-7108-16-9

 40. Марченко, Інна Сергіївна. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т корекц. педагогіки і психології. - Київ : Слово, 2013. - 94 с. : мал. - Бібліогр.: с. 68-76. - ISBN 978-966-194-140-2

 41. Метод проектів на уроках фізики / [Т. О. Ангельчук, В. І. Чабаненко та ін.]. - Харків : Основа, 2013. - 127 с. - (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 1 (109)). - ISBN 978-617-00-1677-5

 42. Митник, Олександр Якович. Технологія побудови навчання у початковій школі як цілісного творчого процесу : навч. посіб. для студ. ОКР "Магістр" та ОКР "Спеціаліст" / авт. О. Я. Митник. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 127 с. - Бібліогр.: с. 121-127. - ISBN 978-966-660-827-0

 43. Моргун, Володимир Федорович. Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посіб. для студ. / В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Психолого-педагогічний факультет. - Київ : Слово, 2013. - 163, [1] с. - Бібліогр.: с. 162-164. - ISBN 978-966-194-143-3

 44. Нісімчук, Андрій Сергійович. Технологія інноваційної освіти : монографія / Андрій Нісімчук, Олег Падалка ; [кер. проекту А. С. Нісімчук] ; Ін-т пед. технологій. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 452 с. - Бібліогр.: с. 433-451. - ISBN 978-617-517-173-8

 45. Навчально-методичний посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами. Ч. 2 / [авт. кол. : О. В. Чеботарьова, І. В. Сухіна та ін. ; за ред. А. А. Колупаєвої] ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - [Вид. 2-ге, допов. і переробл.]. - Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. - 197 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-189-243-8

 46. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [коллективная монография]. Т. 3 / Междунар. философ.-космологич. о-во ; [под ред. О. А. Базалука]. - Киев : МФКО, 2013. - 337 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 966-8122-66-4

 47. Особливості освітньої роботи з батьками неповносправних дітей : [посібник] / Агенція розвитку Радехівщини. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 31 с. - ISBN 978-617-655-051-8

 48. Педагогика семьи в контексте образовательных приоритетов Украины и Беларуси / [Тарасенко Г. С., Емельянова М. В. и др. ; под ред. Тарасенко Г. С.] ; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского. - Винница ; Мозырь : Нилан-ЛТД, 2013. - 262, [1] с. - Бібліогр.: с. 240-250. - ISBN 978-617-7121-16-8

 49. Петренко, Лариса. Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : монографія / Л. М. Петренко ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. - 454 с. - Бібліогр.: с. 350-398. - ISBN 978-966-331-500-3

 50. Печерський, Володимир Михайлович. На допомогу вчителю фізики. 7 клас / В. М. Печерський. - Харків : Основа, 2013. - 127 с. - (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 8 (116)). - ISBN 978-617-00-1886-1

 51. Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнар. форуму, 26-29 листоп. 2013 р., м. Київ. Ч. 2 / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ ; [відп. за вип.: Т. В. Писаренко, В. В. Матусевич]. - Київ : УкрІНТЕІ, 2013. - 245 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-479-066-3

 52. Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнар. форуму, 26-29 листоп. 2013 р., м. Київ. Ч. 1 / Асоц. "Інформатіо-Консорціум", УкрІНТЕІ ; [відп. за вип.: Т. В. Писаренко, В. В. Матусевич]. - Київ : УкрІНТЕІ, 2013. - 226 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-479-065-6

 53. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді : метод. матеріали до проведення ІІ етапу Всеукр. студент. олімпіади зі спец. "Соціальна педагогіка", 21-23 трав. 2013 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: Л. І. Мищик, В. П. Зінченко]. - Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 106 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 54. Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст : монографія / [авт. кол.: Величко О. М., Гуренко О. І. та ін. ; заг. ред. О. І. Гуренко ; наук. ред. В. П. Котляр] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. - 331 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-617-7049-15-8

 55. Редько, Григорій Борисович. Поезія на уроках фізики / уклад.: Г. Б. Редько, Г. М. Толпекіна. - Харків : Основа, 2013. - 63 с. - (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (113)). - ISBN 978-617-00-1783-3

 56. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя : метод. посіб. / [авт. кол.: Л. І.Кузьмук, О. А. Бурковська та ін. ; за ред. Т. І. Поніманської ; відп. за вип. Кальченко Н.]. - Київ : Слово, 2013. - 566, [1] с. - Бібліогр.: с. 565-567. - ISBN 978-966-194-132-7

 57. Розвиток методики навчання біології в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940-2000 рр.) : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; уклад. О. М. Мегем. - Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. - 189 с. - Бібліогр.: с. 158-189

 58. Сєрих, Лариса Володимирівна. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця : посіб. для магістрантів 8.180 10021 "Педагогіка вищої школи" / Лариса Сєрих. - Суми : Ніко, 2013. - 247 с. - Бібліогр.: с. 211-215. - ISBN 978-966-97278-2-4

 59. Сєрих, Лариса. Формування естетичного середовища засобами декоративно-вжиткового мистецтва : [монографія] / Л. В. Сєрих ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Суми : СОІППО, 2012. - 151 с. : іл. - (Серія "Виховує мистецтво"). - Бібліогр.: с. 150

 60. Самойленко, Олександр Миколайович. Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання : монографія / Самойленко О. М. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 434 с. - Бібліогр.: с. 374-418. - ISBN 978-617-7123-08-7

 61. Самолюк, Ганна Федорівна. Методика організації диференційованого навчання на уроках хімії. Ч. 2 / Г. Ф. Самолюк. - Харків : Основа, 2013. - 95 с. - (Бібліотека журналу "Хімія" : серія заснована в 2003 р. ; вип. 1 (121)). - Бібліогр.: с. 90-91. - ISBN 978-617-00-1678-2

 62. Скрипник, Тетяна Вікторівна. Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) : наук.-метод. посіб. / Тетяна Скрипник ; [ред. О. В. Цимбаліст] ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.] ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. - 53 с. - Бібліогр.: с. 52. - ISBN 978-966-189-215-5

 63. Скрипник, Тетяна Вікторівна. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра : наук.-метод. посіб. / Тетяна Скрипник ; [ред. Т. В. Громко] ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ : Педагогічна думка, 2013. - 55 с. - Бібліогр.: с.53-55. - ISBN 978-966-189-237-7

 64. Сопнєва, Надія Богданівна. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя : монографія / Надія Сопнєва ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. - 163 с. - Бібліогр.: с. 150-163. - ISBN 978-966-2569-74-2

 65. Степанюк, Катерина Іванівна. Технологія проектування в початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. напряму підготов. 6.010102 "Початкова освіта", (за вимогами кредит.-трансфер. системи організації навч. процесу) / Катерина Степанюк ; [наук. ред. А. М. Крамаренко] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. - 150 с. - Бібліогр.: с. 134-141. - ISBN 978-617-7049-08-0

 66. Сучасна школа України: етнопедагогічна проекція теорії й практики : монографія / [авт. кол.: В. І. Кононенко, Н. В. Лисенко та ін. ; за ред. Н. Лисенко ; відп. за вип. Кальченко Н.]. - Київ : Слово, 2013. - 333 с. - ISBN 978-966-194-145-7

 67. Тархан, Ленуза Запаевна. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности : учебное пособие / Л. З. Тархан. - Симферополь : Ариал, 2013. - 191 с. - Библиогр.: с. 183-187. - ISBN 978-617-648-195-9

 68. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (21-22 берез. 2013 р.)]. Ч. 4 / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України, Заклад освіти "Барановиц. держ. ун-т, Балтійська міжнар. акад., Вища школа психології (Рига), Лінк Кампус Ун-ту Мальти, Унт ГенуЇ, Ун-т Яна Длугоша у Ченстохові, РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; [редкол.: Глузман О. В. та ін.]. - Ялта : КГУ, 2013. - 165 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 69. Турчин, Тамара Миколаївна. Початкова музична освіта: проблеми модернізації : монографія / Т. М. Турчин. - Чернігів : ПВК Десна, 2013. - 367 с. - Бібліогр.: с. 344-367. - ISBN 978-966-502-547-4

 70. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. Л. І. Шевченко ; упоряд. Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов. - [Київ] : Київський університет, 2013. - 327 с. : кольор. фотогр. - ISBN 978-966-439-595-0

 71. Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. І семестр / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. А. М. Фасолі]. - [Рівне] : Волинські обереги, 2013. - 194 с.

 72. Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання: планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. ІІ семестр / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. А. М. Фасолі]. - [Рівне] : Волинські обереги, 2013. - 207 с.

 73. Чебикін, О. Я. Психологічні основи тренінгових технологій : монографія / О. Я. Чебикін, Т. В. Сінєльнікова ; Півден. наук. центр НАПН України. - Одеса : Лерадрук, 2013. - 229 с. - Бібліогр.: с. 174-190. - ISBN 978-966-2710-42-7

 74. Чернишов, Дмитро Олексійович. Виховна діяльність сучасного загальноосвітнього навчального закладу: регіональний вимір : [монографія] / Д. О. Чернишов ; [за заг. ред. В. М. Алфімова] ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Каштан, 2012. - 413 с. - Бібліогр.: с. 272-316. - ISBN 978-966-427-301-2

 75. Шумілова, Ірина Федорівна. Педагогічне краєзнавство : навч. посіб. / Ірина Шумілова ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. - 326 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-2569-84-1

 76. Щербакова, Катерина Йосипівна. Підготовка майбутніх вихователів до формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. Щербакова, О. Брежнєва ; Маріуп. держ. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. - 198 с. - Бібліогр.: с. 188-198. - ISBN 978-617-7049-01-1


Автореферати дисертацій


 1. Білик, Олеся Миронівна. Естетичне виховання учнів початкової школи в Японії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Білик Олеся Миронівна ; [наук. кер. Оршанський Леонід Володимирович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 2. Близнюк, Тетяна Олександрівна. Виховання у старшокласників готовності до вибору професії вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. О. Близнюк ; наук. кер. Т. М. Котик ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Вінниця : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 3. Бойченко, Марина Анатоліївна. Тенденції реформування управління сучасною загальною середньою освітою США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бойченко Марина Анатоліївна ; [наук. кер. Козлова Олена Григорівна] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Полтава : [б. в.] , 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 4. Бугасова, Наталя Вікторівна. Система неперервної освіти іммігрантів у Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бугасова Наталя Вікторівна ; [наук. кер. Лещенко Марія Петрівна] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. - Житомир : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 5. Будас, Юлія Олексіївна. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової гри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Будас Юлія Олексіївна ; [наук. кер. Гуревич Роман Семенович] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2010. - 20, [1] с. - Бібліогр.: с. 17-18

 6. Вітебська, Поліна Віталіївна. Проблема педагогічного оптимізму вихователя у творчій спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вітебська Поліна Віталіївна ; [наук. кер. Карпенко Іван Михайлович] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. - Луганськ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 7. Віцукаєва, Катерина Михайлівна. Підготовка майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Віцукаєва Катерина Михайлівна ; [наук. кер. Богданова Інна Михайлівна] ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Слов’янськ : [б. в.], 2012. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 8. Воєвутко, Наталя Юріївна. Професійна підготовка вчителів у республіці Кіпр у XX столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Воєвутко Наталя Юріївна ; [наук. кер. Соколова Ірина Володимирівна] ; Маріуп. держ. ун-т. - Київ : [б. в.], 2013. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-19

 9. Герасимчук, Віктор Петрович. Формування графічного компоненту у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Герасимчук Віктор Петрович ; [наук. кер. Васенко Василь Васильович] ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Київ : [б. в.], 2013. - 16 с. - Бібліогр.: с. 12-14

 10. Гладуш, Галина Вікторівна. Формування толерантності як умови подолання агресії в підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гладуш Галина Вікторівна ; [наук. кер. Білінська Оксана Олександрівна] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т філософ. освіти і науки. - Київ : [б. в.], 2013. - 20, [1] с. - Бібліогр.: с. 16-18

 11. Гнатів, Олена Вікторівна. Проблеми природоохоронного виховання учнівської молоді у спадщині вітчизняних педагогів (20 - 30 рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гнатів Олена Вікторівна ; [наук. кер. Коробченко Ангеліна Анатоліївна] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 18-19

 12. Голубочка, Ірина Сергіївна. Проблема соціального розвитку дітей-сиріт в історії вітчизняної педагогіки (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Голубочка Ірина Сергіївна ; [наук. кер. Тимошко Ганна Миколаївна] ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-16

 13. Жукова, Алла Георгіївна. Моделювання інноваційного розвитку навчального середовища гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Жукова Алла Георгіївна ; [наук. кер. Мартиненко Світлана Миколаївна] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.], 2013. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20

 14. Зінченко, Любов Володимирівна. Взаємодія сім’ї, школи та громадськості у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1946-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Зінченко Любов Володимирівна ; [наук. кер. Саяпіна Світлана Анатоліївна] ; Донбас. держ. пед. ун-т, держ. вищ. навч. закл. Горлів. ін-т інозем. мов. - Ялта : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 15. Ігнатенко, Катерина Володимирівна. Соціально-педагогічні умови підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Ігнатенко Катерина Володимирівна ; [наук. кер. Харченко Сергій Якович] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" . - Слов’янськ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

 16. Кічула, Марія Ярославівна. Розвиток моніторингу якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кічула Марія Ярославівна ; [наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Дрогобич : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 17. Канарова, Ольга Вікторівна. Ідеї духовно-морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і практиці (кінець XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Канарова Ольга Вікторівна ; [наук. кер. Москальова Людмила Юріївна] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-16

 18. Карпенко, Марина Ігорівна. Проблема формування культури здоров'я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Карпенко Марина Ігорівна ; наук. кер. В. П. Горащук ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : [Б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 19. Кекош, Олег Михайлович. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Андрея Шептицького : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кекош Олег Михайлович ; [наук. кер. Скотна Надія Володимирівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : [б. в.], 2013. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16

 20. Кислюк, Любов Вікторівна. Динаміка технологічно-організаційного розвитку бібліотек у комунікаційному просторі України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кислюк Любов Вікторівна ; [наук. кер. Фурман Ілля Олександрович] ; Харк. нац. техн. ун-т сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 21. Клопота, Ольга Анатоліївна. Соціально-педагогічні умови інтеграції старшокласників з вадами зору в соціум : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. А. Клопота ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. - Слов’янськ : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 22. Кобернік, Сергій Георгійович. Дидактична система навчання географії в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Кобернік Сергій Георгійович ; [наук. консультант Бондар Володимир Іванович] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2013. - 40 с. - Бібліогр.: с. 30-38

 23. Копосов, Павло Германович. Розвиток мовлення учнів 1-2 класів у навчально-ігровій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Копосов Павло Германович ; [наук. кер. Варзацька Лариса Олександрівна] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 24. Кривцова, Ольга Яківна. Діагностика і корекція усного мовлення у підлітків із заїканням : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Кривцова Ольга Яківна ; [наук. кер. Кравченко Анатолій Іванович] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Київ : [б. в.], 2013. - 16, [1] с. - Бібліогр.: с. 13-14

 25. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [Б. в.] , 2013. - 36 с. - Бібліогр.: с. 27-33

 26. Міщенко, Наталія Ігорівна. Формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Міщенко Наталія Ігорівна ; [наук. кер. Ігнатенко Наталія Вікторівна] ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 27. Миколінська, Світлана Іванівна. Методика формування слухової уваги молодших школярів на уроках музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Миколінська Світлана Іванівна ; [наук. кер. Падалка Галина Микитівна] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 28. Невмержицька, Олена Василівна. Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Невмержицька Олена Василівна ; [наук. консультант Кемінь Володимир Петрович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : [б. в.], 2013. - 44 с. - Бібліогр.: с. 37-42

 29. Олексієнко, Оксана Григорівна. Педагогічна спадщина Х. Д. Алчевської в оцінці вітчизняних науковців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олексієнко Оксана Григорівна ; [наук. кер. Черв'якова Наталія Іванівна] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. - Луганськ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 30. Палій, Юлія Володимирівна. Етнопедагогічні традиції родинного виховання греків Криму (XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Палій Юлія Володимирівна ; [наук. кер. Редькіна Людмила Іванівна] ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". - Ялта : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 31. Сеньків, Ольга Михайлівна. Спадщина К. Д. Ушинського в рецепції вітчизняних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сеньків Ольга Михайлівна ; [наук. кер. Пантюк Тетяна Ігорівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : [б. в.], 2013. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 32. Сизоненко, Ірина Геннадіївна. Правова соціалізація дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітній школі-інтернаті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Сизоненко Ірина Геннадіївна ; [наук. кер. Ковчина Ірина Михайлівна] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Слов’янськ : [б. в], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 33. Супруненко, Інна Віталіївна. Організаційно-педагогічні умови реалізації регіональних програм розвитку обдарованих сільських школярів у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Супруненко Інна Віталіївна ; [наук. кер. Поліхун Наталія Іванівна] ; Ін-т обдарован. дитини НАПН України. - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 34. Теренко, Олена Олексіївна. Розвиток вищої жіночої освіти у США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Теренко Олена Олексіївна ; [наук. кер. Огієнко Олена Іванівна] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Черкаси : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

 35. Титунь, Оксана Леонідівна. Підготовка майбутніх учителів до позакласної виховної роботи з молодшими школярами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Титунь Оксана Леонідівна ; [наук. кер. Лисенко Неллі Василівна] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Вінниця : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 36. Чаплинська, Юлія Сергіївна. Корекція образу сім’ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплинська Юлія Сергіївна ; [наук. кер. Васютинський Вадим Олександрович] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б. в.], 2013. - 18 с. - Бібліогр.: с. 14-16

 37. Шикирінська, Оксана Анатоліївна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шикирінська Оксана Анатоліївна ; [наук. кер. Брилін Борис Андрійович] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 38. Ямкова, Катерина Сергіївна. Ідеї розвитку соціальної активності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній спадщині першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ямкова Катерина Сергіївна ; [наук. кер. Елькін Марк Веніамінович] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь : [б. в.], 2012. - 26 с. - Бібліогр.: с. 20-22

 39. Яремчук, Віталія Василівна. Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної поведінки підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Яремчук Віталія Василівна ; [наук. кер. Пілецька Любомира Сидорівна] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Луганськ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Диагностика воображения у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : (авторские и модифицированные методики) / [сост. К. Л. Крутій]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2013. - 31 с. - ISBN 978-966-191-149-8

 2. Касвинов, Сергей Геннадиевич. Система Выготского. Кн. 1. Обучение и развитие детей и подростков / Касвинов С. Г. ; [авт. послесл. Э. Н. Егорова]. - Харьков : Райдер, 2013. - 459 с. - Библиогр.: с. 432-457. - ISBN 978-966-1511-41-4

 3. Клименко, Віктор Васильович. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія / В. В. Клименко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. - Київ : Слово, 2013. - 635, [1] с. - Бібліогр.: с. 628-631. - ISBN 978-966-194-146-4

 4. Леко, Богдан Аркадійович. Медіація : підручник / Богдан Леко, Галина Чуйко. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 462 с. : іл. - Бібліогр.: с. 349-364. - ISBN 978-617-614-017-7

 5. Макаренко, С. С. Психологічні чинники розвитку професійної кар'єри майбутнього керівника : метод. посіб. / С. С. Макаренко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Навч.-наук. ін-т права, психології та економіки. - Львів : ЛьвДУВС, 2013. - 219 с. - Бібліогр.: с. 218-219. - ISBN 978-617-511-139-0

 6. Малихіна, Тетяна Петрівна. Попередження аморальних вчинків підлітків : монографія / Тетяна Малихіна ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2012. - 166 с. - Бібліогр.: с. 138-157. - ISBN 978-966-7828-72-1

 7. Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик ; [літ. ред. О. Вілінська]. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. - 527 с. - Бібліогр.: с. 518-527. - ISBN 978-966-2147-64-3

 8. Романенко, Валерий Александрович. Психофизиологический статус студенток : [монография] / Валерий Романенко. - [Saarbrüucken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2012]. - 192 с. - Библиогр.: с. 180-192. - ISBN 978-3-659-35115-0

 9. Савчин, Мирослав Васильович. Методологеми психології : монографія / Мирослав Савчин. - Київ : Академвидав, 2013. - 221, [2] с. - (Серія " Монограф" : заснована у 2006 р.). - Бібліогр.: с. 198-221. - ISBN 978-966-8226-92-2 (серія). - ISBN 978-617-572-076-9

 10. Яремчук, Оксана Василівна. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : монографія / О. В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Фенікс, 2013. - 429 с. - Бібліогр.: с. 374-429. - ISBN 978-966-438-721-4

Автореферати дисертацій

 1. Варнава, Уляна Володимирівна. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Варнава Уляна Володимирівна ; [наук. кер. Коробіцина Маргарита Борисівна] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : [б. в.], 2013. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16

 2. Кідалова, Марина Миколаївна. Психологічні особливості емоційних бар’єрів у підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кідалова Марина Миколаївна ; [наук. кер. Лушин Павло Володимирович] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України". - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 3. Мицкан, Тетяна Степанівна. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: причини виникнення та профілактика : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мицкан Тетяна Степанівна ; [наук. кер. Белей Михайло Дмитрович] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Острог : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 4. Сірик, Ірина Вячеславівна. Едіпова залежність та її вплив на формування психіки суб’єкта : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сірик Ірина Вячеславівна ; [наук. кер. Яценко Тамара Семенівна] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

НАУКА. КУЛЬТУРА


 1. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публікацій середини XVIII-початку XXI ст. : у 2 т. Т. 1 (1-4160) / [С. Л. Зворський (авт-уклад.), Л. М. Любаренко та ін.] ; наук. ред. Л. М. Любаренко ; Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБ України, 2013. - 255 с. - ISBN 978-966-7547-61-5

 2. Історія української культури : підручник / за ред. В. О. Лозового ; [редкол. : В. О. Лозовой (голов. ред.), Л. В. Анучина [та ін.]. ; кол. авт. : В. О. Лозовой та ін. ; ред. К. К. Гулій] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2013. - 367 с. - (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). - Бібліогр.: с. 303-304. - ISBN 978-966-458-528-3

 3. Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010-2012 роках : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. Ю. В. Петік. - Київ : [Б. в.], 2013. - 56 с.

 4. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Наук. б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад." ; [уклад.: В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська]. - Київ : Самміт-Книга, 2013. - 63, [1] с. - Бібліогр.: с. 44-46. - ISBN 978-617-661-036-6

 5. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публікацій середини XVIII-початку XXI ст. : у 2 т. Т. 2 (4161-7286) / [С. Л. Зворський (авт-уклад.), Л. М. Любаренко та ін.] ; наук. ред. Л. М. Любаренко ; Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБ України, 2013. - 239 с. - ISBN 978-966-611-924-0


 1. Культурна політика у контексті полікультурного світу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 верес. 2011 р. : [у 2 ч.]. Ч. 2 / М-во культури України, Укр. центр культур. досліджень, Нац. іст. б-ка України, держ. закл. ; [редкол. : Чернець В. Г. Гриценко О. А., Скорохватова А. В. та ін.]. - Київ : НАКККіМ, [2012]. - 158 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-452-089-5. - ISBN 978-966-452-091-8

 2. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : збірник аналітич. і статистич. даних за 2012 рік / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. Ю. В. Петік ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. - Київ : [Б. в.], 2013. - 102 с.

 3. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зміни та доповнення (2010) / Держ. наук. установа "Книжкова Палата України імені Івана Федорова" ; [наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. Б. С. Волох ; підготов. вид. : М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан]. - Київ : Кн. палата України, 2013. - 167 с. - ISBN 978-966-647-186-7

 4. Хіміч, Ярослава Олегівна. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек / Я. О. Хіміч ; [відп. за вип. Я. О. Хіміч] ; Укр. бібл. асоц. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 84, [2] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 84. - ISBN 978-617-661-021-2

 5. Ярошенко, Тетяна Олександрівна. Технології ВЕБ 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищення кваліфікації / Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко ; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - Київ : Самміт-Книга, 2013. - 104, [1] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 105. - ISBN 978-617-661-057-1

Автореферати дисертацій

 1. Бакуменко, Лариса Григорівна. Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів України: принципи організації корпоративної взаємодії : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бакуменко Лариса Григорівна ; [наук. кер. Кушнаренко Наталя Миколаївна] ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 2. Гарбар, Лариса Володимирівна. Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Гарбар Лариса Володимирівна ; [наук. кер. Дубровіна Любов Андріївна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 16 с. - Бібліогр.: с. 12-13

 3. Дригайло, Сергій Васильович. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1991-2010) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; [наук. кер. Бровкін Анатолій Григорович] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 15 с. - Бібліогр.: с. 12-13

 4. Кононученко, Людмила Іванівна. Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кононученко ЛЛюдмила Іванівна ; [наук. кер. Новальська Тетяна Василівна] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : [б. в.], 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 5. Польовик, Світлана Миколаївна. Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України" як спеціалізованого документного фонду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Польовик Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Удовик Володимир Миколайович] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 15 с. - Бібліогр.: с. 12-13

 6. Постельжук, Олена Миколаївна. Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Постельжук Олена Миколаївна ; [наук. кер. Швецова Галина Миколаївна] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : [б. в.], 2013. - 16 с. - Бібліогр.: с. 13-14

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Освіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аналітичні накази за
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
files -> Освіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ірина Володимирівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Освіта. Виховання. Навчання байкіна, Ніна Григорівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка