Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2004 роціСкачати 263.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.05.2016
Розмір263.55 Kb.
  1   2
Основні підсумки

діяльності державних архівних установ України

у 2004 році
Державні архівні установи України, виконуючи завдання Плану розвитку архівної справи на 2004 рік, домоглися певних позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності і забезпечили подальше реформування архівної справи відповідно до сучасних вимог.
Нормативно-правове-забезпечення діяльності

державних архівних установ

З метою удосконалення нормативної бази у документноінформаційній сфері доопрацьовується проект Закону України „Про діловодство”.

Відповідно до завдань, визначених законодавством, за поданням Держкомархіву України Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:

„Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб” (від 2 червня 2004 р. № 741);

„Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ” (від 10 серпня 2004 р. № 1018);

„Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” (від 28 жовтня 2004 р. № 1453);

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639” (щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами) (від 30 листопада 2004 р. № 1608);

„Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду”( від 13 грудня 2004 р. № 1649).

Урядовими постановами також створено два галузевих державні архіви.

Розроблений Держкомархівом проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку передачі архівній установі наукової доку­ментації з археологічних польових досліджень” погоджено з Міністерством культури і мистецтв України, Національною академією наук України, Міністерством юстиції України і подано на затвердження до Кабінету Міністрів України.

Впроваджувався в практику роботи розроблений Держкомархівом Державний стандарт „Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”. Розроблено та затверджено Галузевий стандарт „Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування”.

З метою визначення основних цілей і пріоритетів подальшого розвитку архівної сфери в середньостроковій перспективі розпочато підготовку проекту Державної програми розвитку архівної справи на 2006–2010 роки.

Наказами Держкомархіву затверджено кілька нових і перезатверджено зі змінами та доповненнями низку чинних нормативно-правових актів, 10 із яких зареєстровано Міністерством юстиції України.

Колегією Держкомархіву схвалено „Основні правила роботи державних архівів України” – зведений нормативно-методичний документ, що кодифікує порядок діяльності цієї ланки архівних установ, і організовано його практичне впровадження. Протягом травня-червня у Києві, Луганську, Луцьку, Миколаєві було проведено кущові наради з питань впровадження Правил. Майже всі ЦДА та держархіви областей організували роз’яснення і вивчення норм Правил шляхом проведення нарад, засідань науково-методичних рад архівів, конференцій тощо. До Держкомархіву надійшло понад 500 пропозицій і зауважень, які проаналізовано і узагальнено. Створено редакційну колегію для підготовки другого видання Правил. Хід та результати впровадження Правил будуть розглянуті на всеукраїнській нараді.

З метою посилення діалогу з громадськістю у Держкомархіві України створено Громадську раду.
Забезпечення збереженості та державний облік документів

Національного архівного фонду

Одним із головних напрямків розвитку архівної справи лишалося забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ і зміцнення з цією метою матеріально-технічної бази державних архівних установ.

Вирішенню певного кола найнагальніших питань сприяло виконання заходів, передбачених дорученнями Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656, а також державними й регіональними програмами.

Згідно із зазначеними дорученнями розпочато роботи щодо реконструкції комплексу споруд ЦДА в м. Києві (Солом’янська, 24). Цей дванадцятиповерховий корпус корисною площею 18,1 тис. кв. метрів був побудований у 1970 році і розрахований на зберігання 6 млн. справ та друкованих видань. За 34 роки існування будівель комплексу без капітального ремонту їхні інженерні системи майже повністю зносилися, архівосховища перевантажені документами. До того ж умови зберігання, що існують у центральних державних архівах України, не дозволяють приймати сучасну документацію, створену за допомогою комп’ютерних технологій.

Держкомархів провів тендер на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію та розвиток комплексу споруд ЦДА України. Тендер виграла інженерно-технічна компанія „Укренергоіндустрія”.

Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міськдержадміністрації затверджено архітектурно-планувальне завдання на реконструкцію комплексу споруд ЦДА України. Завершено виготовлення топографічного плану та звіту інженерно-геологічних вишукувань під розширення площ ЦДА України, затверджено архітектурну концепцію реконструкції (додаток 1).

Загальна вартість будівництва та оснащення комплексу споруд ЦДА України складає більше 60 млн. гривень. У минулому році освоєно 394,4 тис. гривень, виділених на розроблення проектно-кошторисної документації. На будівельні роботи у Державному бюджеті України на 2005 рік передбачено 4,4 млн. гривень.

У межах реалізації завдань Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки УНДІАСД було освоєно 70 тис. грн., виділених наприкінці 2003 р. на проведення наукових досліджень з питань старіння матеріальної основи документів.

Відповідно до Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року ЦДАМЛМ отримав 333 тис. грн., що дозволило відремонтувати фасад і частину приміщень головного корпусу архіву-музею та його відділу в Плютах, розгорнути роботи із встановлення та модернізації системи опалювання, посилити протипожежну захищеність приміщень.

Тривало виконання аналогічних регіональних програм. Кошти на реалізацію передбачених ними заходів отримали державні архівні установи Автономної Республіки Крим (89,0 тис. грн.), Волинської (82,1 тис. грн.), Житомирської (192,4 тис. грн.), Київської (124,7 тис. грн.), Луганської (40,4 тис. грн.), Миколаївської (33,5 тис. грн.), Одеської (127,4 тис. грн.), Херсонської (25,6 тис. грн.), Чернігівської (156,8 тис. грн.) областей.

Крім бюджетного фінансування виконання програмних завдань здійснювалося за рахунок коштів, отриманих за надання платних послуг та спонсорської допомоги. Такий підхід до вирішення зазначених питань сприяв здійсненню низки заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану архівних будівель, їх інженерних мереж і комунікацій, систем охоронної та пожежної сигналізації, а також придбання необхідного сучасного обладнання, технічних засобів, витратних матеріалів тощо. Водночас у ході виконання регіональних програм виконувалися роботи, що не потребували додаткового фінансового забезпечення.

ЦДІАЛ отримав два гранти на загальну суму 10 тис. фунтів стерлінгів для поліпшення умов зберігання архівних фондів та для створення комп’ютерних баз даних. Розробляється комплексна програма оптимального використання отриманих коштів.

Значну увагу було приділено питанням, пов’язаним із поліпшенням умов зберігання документів. У процесі їх вирішення у ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Мико­лаїв­ської, Полтавської, Рівненської, Чернігівської областей і м. Києва відремон­товано понад 7,2 тис. кв. м площ сховищ, робочих кімнат, фасадів і покрівель архівних будівель, що в 1,3 рази перевищує обсяги 2003 року. У Держархіві м. Києва завершено реконструкцію додаткового сховища площею 422 кв. м, що дозволило збільшити протяжність стелажного обладнання на 10 тис. пог. м; триває облаштування цього сховища стелажним обладнанням, сучасними охороною та протипожежною системами. Загалом протяжність стелажного обладнання збільшилася в чотирьох держархівах на 2,3 тис. пог. м (2003 р. – у трьох архівах на 495 пог. м).

Тривала ця робота і в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад. Упродовж року в 154 установах цієї ланки відремонтовано 12,1 тис. кв. м площ наявних сховищ і робочих приміщень. Розпочато ремонт та реконструкцію приміщення, наданого Кам’янець-Подільському міськархіву. Протягом року з виділених міськрадою 400689 грн. освоєно 283,7 тис. гривень. Завершено зведення нового архівосховища архівного відділу Чернівецької міської ради площею 464 кв. м. Загальна вартість його становить 1,382 млн. грн. Сховище оснащено системою автоматичного пожежегасіння та пересувними мобільними архіваторами, розрахованими на 50 тис. од. зб. 89 установ отримали інші або додаткові приміщення загальною площею 7,4 тис. кв. м., що майже співпадає з обсягами 2003 року Суттєво перевищує показники попереднього року збільшення протяжності стелажного обладнання. За звітний період у 139 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад протяжність стелажного обладнання збільшилася на 15,4 тис. пог. м проти 8,6 тис. пог. м у 2003 році.

Посиленню захищеності архівних приміщень сприяло впровадження Правил пожежної безпеки державних архівних установ України, здійснення заходів, спрямованих на виконання рекомендацій галузевої наради з питань посилення пожежної безпеки, контролю за станом технічних засобів протипо­жежного захисту, а також посилення охорони приміщень.

У державних архівах усіх рівнів спільно з органами протипожежного нагляду проведено перевірки протипожежного стану приміщень, технічного стану електромереж та електроустаткування, визначено найнагальніші потреби щодо оснащення приміщень сучасними технічними засобами протипожежного захисту, розроблено додаткові заходи з посилення пожежної безпеки. Організовано заняття та інструктажі працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму, посилено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки. Водночас приведено у відповідність до вимог Правил внутрішні нормативні документи, що регламентують організацію цієї роботи, здійснено монтаж контурів заземлення для оргтехніки, заміну на сертифіковані оповіщувачів пожежної сигналізації, замір опору ізоляції електромереж, придбано нові та перезаряджено наявні вогнегасники тощо.

У держархівах Вінницької, Львівської, Рівненської областей встановлено сучасні пожежно-охоронні сигналізації та системи відео-спостереження. Встановлення нових або ремонт наявних систем пожежної та охоронної сигналізації, автоматичних систем пожежегасіння проведено також у ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Волинської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей. Аналогічну роботу проведено у 141 архівній установі низової ланки, у 12 – оброблено дерев’яні конструкції вогнезахисним розчином.

Вжито додаткових заходів щодо запобігання несанкціонованому виносу або крадіжкам документів. Посилено контроль за дотриманням вимог чинних інструкцій, які регламентують організацію охоронного режиму, доступ до приміщень архіву та сховищ, а також правила видавання документів зі сховищ і терміни своєчасного їх повернення. Проведено заняття з підвищення кваліфікації та інструктажі хранителів фондів, посилено персональну відповідальність за дотримання порядку опечатування сховищ і робочих кімнат, зберігання ключів у неробочий час.

Тривало перевіряння наявності документів, у процесі якого перевірено понад 1,6 млн. одиниць зберігання (із них 1,05 млн. од. зб. – в архівних установах низової ланки). Упродовж року в ЦДІАК, держархівах Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей знайдено 222 од. зб., що знаходилися в розшуку.

Здійснено комплекс заходів із поліпшення фізичного стану документів. Продовжувалася складна реставрація потерпілих від пожежі документів у ЦДНТА; у ЦДКФФА вперше здійснено комп’ютерну реставрацію 17 од. зб. пошкоджених фотонегативів на плівці; у держархівах Волинської, Івано-Франківської, Херсонської областей виконано реставрацію великоформатних картографічних документів. У Держархіві Хмельницької області тривала робота з постраждалими внаслідок пожежі документами. Завершено дезінфекцію переміщених справ. Із 70614 од. зб. переміщених, документів перевірено наявність та фізичний стан 15592 од. зб., 4% із них взято на облік як такі, що потребують реставрації та ремонту. Упродовж року відреставровано 10013 аркушів 95 постраждалих справ. Ідентифіковано 1248 умовних одиниць зберігання з числа пошкоджених вогнем і водою, створено цифрові копії 4142 аркушів таких документів. Значно перевиконано заплановані обсяги реставрації документів з паперовою основою у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Житомирської, Запорізької, Львівської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей і м. Києва; ремонту – у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей. Загальний плановий показник із оправлення та підшивки документів перевиконано у 3,6 рази. З метою поліпшення умов зберігання документів закартоновано та перекартоновано понад 487,7 тис. од. зб., із них 253,7 тис. – у архівних установах низової ланки. У держархівах Волинської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей відновлено 906 арк. документів із згасаючим текстом.

Консерваційно-профілактичне оброблення документів із плівковими носіями, у т. ч. і страхового фонду, здійснювали у ЦДАВО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей. Річні плани цих робіт загалом перевиконано, обсяги їх порівняно з минулим роком дещо збільшилися.

До пріоритетних напрямів роботи держархівів належало й виконання рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2004 р., „Про стан створення страхового фонду документів НАФ у державних архівних установах”. Поповнення його минулого року відбулося головним чином за рахунок створення копій документів із паперовою основою. Цією роботою займалися у ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Одеської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. Страхове копіювання фотодокументів проводилося у ЦДКФФА, держархівах Донецької, Миколаївської, Херсонської, Черкаської областей, фотодокументів – у держархівах Миколаївської та Черкаської областей.

Продовжувалося виявлення та взяття на облік унікальних документів. Переглянуто понад 55,6 тис. од. зб. різних видів документів. Анотовані переліки виявлених унікальних документів, які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, подали ЦДАМЛМ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Миколаївської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. До переліків включено 255 од. зб. документів з паперовою основою та 29 фотодокументів.

Але принципова незмінність ситуації з бюджетним фінансуванням архівної сфери унеможливлює розв’язання наявних проблем матеріально-технічного забезпечення державного зберігання документів НАФ, спричинює поглиблення негативних процесів, які створюють загрозу їх збереженості. Вирішити наявні проблеми питання матеріально-технічного забезпеченості державних архівів неможливо без достатнього і стабільного бюджетного фінансування. Водночас щорічні бюджетні запити державних архівних установ не враховуються.

Упродовж року не вдалося вирішити низку питань, окреслених у доручення Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та доручення Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656. Внаслідок відсутності бюджетного фінансування не завершено будівництво держархівів Київської (будівля архівосховищ), Тернопільської областей, м. Севастополя, а також реконструкцію приміщень держархівів Закарпатської, Івано-Франківської, Харківської, Чернівецької областей. Не вирішено питання щодо надання Держархіву Одеської області іншого приміщення замість аварійної будівлі колишньої культової споруди, технічний стан якої неухильно погіршується. Залишається відкритим питання стосовно розгортання роботи центру реставрації документів у Держархіві Хмельницької області, оскільки додаткову штатну чисельність для її забезпечення архіву так і не було виділено.

Украй незадовільно фінансується Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки. ЦДАМЛМ недотримав 195,1 тис. грн., передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для реалізації завдань Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року. Не було відкрито для державних архівних установ фінансування заходів Державної програми розвитку культури на період до 2007 року.

Кількість проблем, вирішення яких потребує сталого бюджетного фінансування, не зменшується. Найгострішою з них є забезпеченість архівів придатними для зберігання документів приміщеннями.

Три центральних державних архіви (ЦДІАЛ, ЦДНТА та ЦДЛМЛМ) не мають власної матеріальної бази. Становище дев’яти держархівів центрального та обласного підпорядкування, які розміщуються в колишніх культових будівлях, лишається не визначеним. Процес повернення релігійним організаціям культових будівель триває, а рішення місцевих органів влади щодо надання державним архівам інших приміщень, замість тих, що передаються, на практиці лишаються не реалізованими.

У грудні минулого року було передано релігійній громаді будівлю колишньої церкви Різдва Богородиці в м. Прилуках, де зберігалася частина фондів Держархіву Чернігівської області. Документи переміщено до м. Чернігова, але архів так і не отримав приміщення, виділення якого передбачалося розпорядженням голови Чернігівської облдержадміністрації від 4 серпня 2004 р. № 224.

З кожним роком збільшується кількість державних архівів, які вичерпали резерви площ для комплектування документами. На сьогодні заповненість сховищ трьох центральних архівів і держархівів десяти областей наблизилася до граничної межі. Нагальною є проблема розширення площ архівосховищ шляхом будівництва нових приміщень або виділення і пристосування наявних вільних будівель.

Неухильно зростає кількість архівних споруд, технічний стан яких є аварійним. Технічна зношеність і моральна застарілість інженерних мереж і систем життєзабезпечення архівних будівель, яка досягла критичної межі, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій із непередбаченими наслідками, призвести до втрати архівних документів. Саме такі фактори стали причиною виникнення аварійних ситуацій у ЦДАМЛМ, держархівах Миколаївської області та м. Києва.

Загальний рівень захищеності архівних приміщень і архівних фондів є незадовільним. Так, лише 19 із 73 будівель державних архівів забезпечено постами позавідомчої охорони. Системи охоронної сигналізації встановлено у 53 архівних будівлях, але лише 15 із них підключені до центральних пультів спостереження. У будівлях і сховищах ЦДІАЛ, держархівів Донецької, Київської, Харківської, Херсонської областей взагалі відсутні охоронні системи. Загалом охоронною сигналізацією обладнано лише 241 із 511 сховищ державних архівів. До того ж більш як половина наявних систем охоронної сигналізації потребує ремонту або заміни через технічну зношеність.

Недостатній рівень захищеності архівних будівель і сховищ, послаблення контролю за дотриманням нормативних вимог до організації охоронного режиму, уможливлюють безконтрольний доступ до архівних документів, та їхнє викрадення. Минулого року такий прикрий факт мав місце у ЦДІАЛ.

Рівень пожежної захищеності більшості архівних приміщень не відповідає нормативним вимогам. З огляду на це невідкладного вирішення потребує питання щодо забезпечення стабільного фінансування найголовніших потреб у оснащенні архівних приміщень сучасними технічними засобами протипожежного захисту.

Згубно позначається на фізичному стані документів низький рівень оснащеності архівосховищ системами вентиляції та кондиціювання повітря. Порушення температурно-вологісного режиму спричинюють біоушкодження матеріальної основи документів. На жаль, повсякчас зростає кількість держархівів, де такі проблеми є актуальними. Надзвичайно гостро це питання постало в ЦДІАК, ЦДІАЛ, Держархіві Миколаївської області.

Унаслідок відсутності сучасного технологічного обладнання, високоякісних витратних матеріалів, достатньої кількості фахівців не задовольняють існуючих потреб масштаби робіт зі створення страхового фонду унікальних і особливо цінних документів, їх реставрації та ремонту.

Заплановані обсяги страхового копіювання документів з паперовою основою виконано лише на 81,7%, реставрації – на 95%, ремонту документів – на 98%. Не виконали планові показники зазначених видів робіт: держархіви Запорізької і Хмельницької областей – створення страхового фонду на документи з паперовою основою; ЦДАГО, держархіви Донецької, Київської, Миколаївської, Хмельницької областей – реставрація; ЦДАГО, держархіви Київської, Львівської, Миколаїв­ської, Одеської, Харківської, Хмельницької областей і м. Севастополя – ремонт документів.

Таким чином повна відсутність капітальних вкладень у галузь чимдалі збільшує катастрофічну прірву між непрофінансованими навіть мінімальними матеріально-технічними потребами і постійно зростаючими обсягами державних інформаційних ресурсів, які зберігаються у державних архівах. Така ситуація створює серйозну загрозу збереженості Національного архівного фонду України.


Формування Національного архівного фонду. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

Продовжувалася робота архівних установ України щодо забезпечення якісного формування Національного архівного фонду.

Склад джерел комплектування державних і комунальних архівів урізноманітнився новими установами різної форми власності, громадсько-політичними партіями і рухами. На обліку знаходиться 35263 установи, що є джерелами комплектування зазначених архівів. Активізувалася робота архівних установ з виявлення та обліку установ-джерел формування Національного архівного фонду. Розпочато складання нових списків установ відповідно до „Основних правил роботи державних архівів”.

Водночас спостерігається тенденція зменшення джерел комплектування державних і комунальних архівів. Так, порівняно з 2000 роком їх кількість скоротилася на 4119 установ (або майже на 11%).

З метою поліпшення якості формування Національного архівного фонду розроблялися нормативні та методичні посібники з оцінки та відбору документів на зберігання. У 2004 році ЦЕПК Держкомархіву схвалила: „Перелік документів, що утворюються в діяльності Національної академії наук України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів”, „Перелік документів, що утворюються в процесі діяльності органів і установ кримінально-виконавчої системи, із зазначенням строків їх зберігання”, нову редакцію „Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання”. Державними архівами було розроблено 12 примірних номенклатур справ.

Продовжувалася робота з комплектування державних і комунальних архівів. Плани комплектування виконано і перевиконано всіма видами документів. У 2004 році на постійне зберігання прийнято 689,2 тис. од. зб., у тому числі: 358,4 тис. справ управлінської документації; 8,6 тис. справ науково-технічної документації; 13,4 тис. од. зб. кіно-, відео-, фото-, фонодокументів; 2,8 тис. од. зб. (та 44,3 тис. документів) особового походження, 305,9 тис. справ з особового складу ліквідованих підприємств установ, організацій різних форм власності.

Основну увагу було приділено прийманню документів міністерств, інших центральних органів та громадських організацій України: до ЦДАВО України надійшло 4,9 тис. справ управлінської документації Ради Міністрів УРСР, Міністерства фінансів УРСР, Міністерства соціального забезпечення УРСР, Державного комітету статистики УРСР, ЦВК України (документація з виборів народних депутатів України 2002 р.); ЦДАГО України прийняв документи Української народної партії „Собор”.

У прийманні на державне зберігання науково-технічної документації основна роль належала ЦДНТА України, який вдвічі перевиконав план комплектування. Науково-технічною документацією комплектувалися також державні архіви Вінницької, Одеської областей та м. Севастополя.

У минулому році продовжувалося планомірне приймання на державне зберігання кінофотофонодокументів, з них ЦДКФФА України прийняв 94% від загальної кількості кінодокументів, 81% – фоно- і 33% – фотодокументів. Поліпшилося комплектування державних і комунальних архівів аудіовізуальною документацією. Активно здійснювали приймання аудіовізуальних документів державні архіви Сумської, Херсонської, Хмельницької областей.

Провідне місце в комплектуванні документами особового походження належало ЦДАМЛМ України, що прийняв 12,1 тис. документів видатних діячів літератури і мистецтва України, із-за кордону надійшли фонди поетеси Віри Вовк (Бразилія), поетеси, прозаїка, художниці Галини Мазуренко (Велика Британія) загальною кількістю 1693 документа, 60 книг, 277 музейних експонатів. На державне зберігання прийнято партитури до кінофільмів від Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, ескізи до костюмів Національного заслуженого академічного ансамблю танцю ім. П. Вірського.

Значну роботу з поповнення НАФ документами особового походження проведено державними архівами Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Тернопільської, Чернігівської областей.

Майже завершено приймання на державне зберігання документів колишніх КСП .

Разом з тим не комплектувалися державні архіви Закарпатської та Івано-Франківської областей, не виконали планові завдання з приймання управлінської документації архівні відділи райдержадміністрацій та міськрад Миколаївської та Чернівецької областей.

Архівними установами було розгорнуто збирання документів, що відображають події з виборів Президента. Є домовленості зі штабами та довіреними особами кандидатів у Президенти, засобами масової інформації щодо передавання на державне зберігання агітаційної та іншої документації. Штаби кандидатів передали майже 4 тис. од. зб. (2,5 тис. документів) агітаційної про­дукції та управлінської документації. Від редакцій газет, каналів телебачення, аматорських студій надійшло 679 од. зб. (1,4 тис. од. обл.) фотодокументів, 373 од. зб. кіно(відео)документів, 55 од. зб. фотодокументів, 2,8 тис. примірників друкованої продукції. Архівісти організували ініціативне документування (фотографування, фоновідеозапис) та зібрали колекції цікавих документів щодо виборчої кампанії 2004 року, зокрема: майже 8 тис. примірників друкованої продукції; 1,8 тис. од. зб. фото-, 62 од. зб. відео-, 9 од. зб. фонодокументів; понад 500 інших документів (тексти пісень, віршів, малюнки тощо). Найбільшу активність виявили ЦДАГО України, ЦДКФФА України, держархіви Донецької, Миколаївської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей та м. Києва.

Поліпшенню якісного складу і оптимізації фондів державних архівів сприяла експертиза цінності документів. Експертно-перевірні комісії державних архівів схвалили описи на 610,4 тис. справ управлінської документації та погодили описи на 477,7 тис. справ з особового складу. Ними було погоджено також 11,2 тис. номенклатур справ установ-джерел комплектування і 12 тис. номенклатур справ установ, в діяльності яких не створюються документи НАФ.

На підставі проведеної державними і комунальними архівами експертизи цінності документів з Національного архівного фонду вилучено 13,5 тис. справ.

У 2004 було посилено керівництво і контроль за роботою архівних і діловодних служб установ-джерел комплектування. Держкомархів України перевірив роботу Державного архіву Тернопільської області з організаційно-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, на засіданні колегії Держкомархіву розглянуто питання про стан діловодства на підприємствах та організаціях Вінницької та Волинської областей.

З метою надання організаційно-методичної допомоги підконтрольним установам державні і комунальні архіви провели 1259 нарад і семінарів із працівниками архівних підрозділів, діловодних служб, членами експертних комісій. У 19 державних архівах областей організовано постійно діючі семінари з діловодства й архівної справи. Проводяться індивідуальні консультації для представників підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Архівні установи використовували організаційні форми комплексних, тематичних і контрольних перевірок. Було проведено 3530 комплексних перевірок, 2795 – тематичних, 2715 – контрольних. Значну роботу проведено у цьому напрямку державними архівами Луганської, Кіровоградської, Тернопільської, Харківської областей. За результатами перевірок про факти порушень правил зберігання та обліку документів інформувалися керівники відповідних підприємств, установ, організацій.

Архівними установами України було проведено анкетування стану впровадження технологій електронного діловодства та електронних документів в установах-джерелах комплектування державних і комунальних архівів. Обстежено 24 тис. підприємств, установ, організацій республіканського, обласного, районного рівнів, що складає 66% від загальної кількості установ-джерел комплектування зазначених архівів. У результаті обстеження виявлено проблеми у впровадженні електронного документообігу і електронних документів, які було обговорено на засіданні колегії Держкомархіву України.

З метою поліпшення організаційно-правового становища архівних підрозділів і експертних комісій установ-джерел комплектування державними і комунальними архівами погоджено 2401 положення про архівні підрозділи, 6023 положення про ЕК, 1497 інструкцій з діловодства. Крім цього погоджено 647 положень про архівні підрозділи, 816 положень про ЕК, 289 інструкцій з діловодства установ, в діяльності яких не створюються документи НАФ.

Проведення цих заходів сприяло поліпшенню стану архівної справи і організації діловодства на підприємствах, установах, організаціях. 83% установ-джерел комплектування мають погоджені з ЕПК номенклатури справ, впорядковано і внесено до описів понад 4 млн. 314 тис. справ постійного зберігання (64,5% від їх загальної кількості) та понад 18 млн. 212 тис. справ з особового складу (64,6% від їх загальної кількості).

Окремі приміщення для зберігання документів мають 55% установ-джерел комплектування, кількість штатних працівників, збільшилася на 61 особу.

Проте, кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені роки, складає понад 1 млн. 600 тис. або на 36 тис. (або 2% ) більше ніж у 2003 році. Найбільша кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені роки, в Харківській (понад 321 тис.), Одеській (понад 115 тис.), Чернівецькій (понад 94 тис.) областях.

Значну роботу проведено щодо забезпечення зберігання соціально значущих документів громадян. У регіонах України функціонують 324 трудові архіви та 11 приватних архівів, виділено 4 тис. 717 м2 додаткових площ для зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій. Незважаючи на ці заходи, архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад, як і раніше, у великих обсягах здійснювали приймання документів з особового складу від ліквідованих підприємств і організацій. Найбільші надходження цих документів до архівних відділів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Полтавської областей.

Ці обставини негативно впливають на комплектування державних і комунальних архівів, збільшують дефіцит площ для приймання документів Національного архівного фонду, зменшують можливості архівів у роботі з цими документами.


Каталог: Archives
Archives -> Звіт "Аналіз реальних проблем та потреб ромів в Україні" київ жовтень 2003 зміст вступ 4 Ромський етнос в Україні 7 Методологія дослідження 12 Спосіб життя ромського населення 16
Archives -> О. Коваленко
Archives -> Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2005 році
Archives -> Затверджую голова Держкомархіву України О. П. Гінзбург
Archives -> Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2006 році Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка