Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2005 роціСкачати 491.56 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір491.56 Kb.
  1   2   3
Основні підсумки

діяльності державних архівних установ України у 2005 році

Державні архівні установи України, виконуючи завдання Плану розвитку архівної справи на 2005 рік, домоглися позитивних результатів з основних напрямків своєї діяльності.Нормативно-правове забезпечення діяльності

державних архівних установ

Проведено певну роботу зі створення цілісної і дієвої нормативно-правової бази діяльності архівних установ.

Розроблено і затверджено Державну програму розвитку архівної справи на 2006-2010 роки. На виконання Розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп підготовлено і передано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних цінностей”.

Доопрацьовується проект Закону України „Про діловодство”.

За поданням Держкомархіву Кабінетом Міністрів України 21 грудня 2005р. за № 1255 прийнято постанову “Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини”.

Подано пропозиції щодо внесення змін до Законів України “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та ряду інших законопроектів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” розроблено “Порядок зберігання електронних документів в архівних установах”, затверджений наказом Держкомархіву 25.04.2005 № 49 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 07.06.2005 за № 627/10907.

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України”, “Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 1649 підготовлено спільний наказ Держкомархіву та Фонду державного майна від 28 березня 2005 року № 34/683 “Про затвердження Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 25.06.2005 за № 692/10972. Міністерством юстиції у 2005 році затверджено нову редакцію “Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належить державі та територіальним громадам”.

Наказами Держкомархіву затверджено кілька нових і перезатверджено зі змінами та доповненнями низку чинних нормативно-правових актів, 15 із яких зареєстровано Міністерством юстиції. 23 нормативно-правових акти зареєстровано обласними та районними управліннями юстиції. Обласними та районними управліннями юстиції зареєстровано також 7 регуляторних актів, підготовлених держархівами областей та архівними відділами райдержадміністрацій.

Проводилося впровадження „Основних правил роботи державних архівів України”

З метою посилення діалогу з громадськістю у Держкомархіві створено Громадську колегію.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

Центральне місце у діяльності архівних установ України посідали питання забезпечення збереженості й організації зберігання документів Національного архівного фонду. Вирішенню нагальних проблем щодо зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ сприяло виконання заходів, передбачених розпорядженням Президента України від 13.04.2005 №957/2005-рп “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”, а також державними й регіональними програмами.

У минулому році вдалося вирішити низку проблем у забезпеченні умов зберігання документів в архівних установах України. На реконструкцію та будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у м. Києві було отримано 1,41 млн. грн. із 4 млн., передбачених у бюджеті 2005 року, і, попри зволіканням Київської міської ради з оформлення для цього земельної ділянки, вже завершується виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення цих робіт.

При коригуванні бюджету на 2005 рік отримано також додаткові кошти у сумі 1,3 млн. грн., що дало змогу поліпшити умови забезпечення збереженості документів у комплексі споруд центральних державних архівів у м. Києві, зокрема: встановлено пости позавідомчої охорони; проводиться монтаж системи електронного контролю доступу до архівосховищ; розпочато розроблення проекту оснащення архівосховищ локальними сучасними системами газопожежегасіння; здійснюються заходи щодо модернізації наявної системи охоронно-пожежної сигналізації тощо.

Відбулися певні позитивні зрушення у вирішенні питань забезпечення збереженості документів і в деяких регіональних державних архівах.

З Державного бюджету на 2005 рік на будівництво Держархіву м. Севастополя виділено 1 720, 8 тис. грн., Держархіву Чернівецької області виділено кошти у сумі 2027,3 тис. грн. на проведення реконструкції і облаштування приміщень.

З держбюджету виділено субвенцію у розмірі 2 млн. грн. на ремонт і реставрацію пам’ятки історії і архітектури національного значення “Єзуїтські Мури”, у будівлі якої перебуває головний корпус Держархіву Вінницької області.

Закарпатської обласної ради прийняла рішення щодо передачі в оперативне управління держархіву області першого поверху Державного виробничо-торгового підприємства “Закарпаткнига”. Здійснюється реконструкція другого і третього поверхів зазначеного об’єкта. На реконструкцію із держбюджету у 2005 році надійшло 830 тис. гривень.

Минулого року додаткові приміщення одержали державні архіви Закарпатської, Івано-Франківської областей та 39 архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад. Загальна площа додаткових приміщень складає 4344, 2 кв. м., що на 55 % перевищує планові показники.

У 2005 році здійснювалася робота з ремонту приміщень у 162 архівних установах. У ЦДАГО, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, Держархіві в Автономній республіці Крим, Державному архіві м. Києва, а також у 20 державних архівах областей відремонтовано понад 6,9 тис. кв. м. площ сховищ, робочих кімнат, фасадів і покрівель архівних будівель. Протягом року суттєво поліпшено умови зберігання документів у 135 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів.

Проводилося додаткове встановлення стелажного обладнання. Внаслідок цієї роботи довжина стелажних полиць у архівосховищах архівних установ збільшилася на 15,8 тис. пог. м., у тому числі у державних архівах Івано-Франківської, Полтавської і Херсонської областей протяжність стелажного обладнання збільшилася на 4,1 тис. пог. м., у 119 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад - на 11 тис. пог. м.

Вжито заходів щодо посилення контролю за організацією охоронного режиму в архівних установах з метою запобігання несанкціонованого доступу до архівосховищ, виносу або крадіжкам документів. У 45 архівних установах встановлено охоронну сигналізацію, у 23 - здійснено її ремонт.

З метою посилення пожежної безпеки у державних архівах усіх рівнів спільно з органами протипожежного нагляду проведено перевірки протипожежного стану приміщень, архівосховищ, технічного стану електромереж та електроустаткування, розроблено додаткові плани заходів з посилення пожежної безпеки. Наказами директорів державних архівів призначено відповідальних осіб за протипожежний стан приміщень та архівосховищ. Організовано додаткові заняття та інструктажі працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму, посилено контроль за дотриманням правил пожежної безпеки. У більшості державних архівів областей поновлено склад добровільних пожежних дружин. Продовжувалося вивчення та впровадження в практику роботи Правил пожежної безпеки державних архівних установ України.

Протягом року у 44 архівних установах установлено пожежну сигналізацію. У державних архівах Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Черкаської областей замінено пожежну сигналізацію на нову сертифіковану. У ЦДІАЛ, держархівах Донецької та Кіровоградської областей встановлено сучасні системи охоронно-пожежні сигналізації.

Державними архівами Івано-Франківської, Полтавської та Тернопільської областей придбано 56 нових вогнегасників. Перезаряджено 108 вогнегасників у державних архівах Івано-Франківської, Луганської та Херсонської областей. Аналогічну роботу проведено у 77 архівних установах низової ланки. Здійснено поточний ремонт системи хімпожежогасіння в Держархіві Запорізької області та внутрішнього протипожежного водогону в Держархіві Хмельницької області. У 10 архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад здійснено оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином.

З метою поліпшення фізичного стану всіх видів документів організовано виявлення й облік документів, що потребують ремонту і реставрації, регулярно проводилися санітарно-гігієнічні роботи з дезінфекції, дезінсекції і знепилення архівних справ. У архівних установах протягом року реставровано понад 500 тис. справ, відремонтовано понад 1 млн. аркушів справ, оправлено та підшито у тверді обкладинки понад 93 тис. справ. Перевиконали заплановані обсяги реставрації документів ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, держархіви Вінницької, Львівської, Одеської, Хмельницької областей; ремонту - ЦДАВО, ЦДІАЛ, держархіви Волинської, Житомирської, Запорізької, Львівської, Одеської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької областей.

Консерваційно-профілактичній обробці піддано 765 од зб. страхового фонду, 1954 од. зб. кінодокументів, 22891 од зб. фотодокументів, 2378 од. зб. фонодокументів, 777 од. зб. відеодокументів. Консерваційно-профілактичне оброблення документів із плівковими носіями здійснювали ЦДКФФА, Держархів в Автономній Республіці Крим, держахіви Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Черкаської областей. Річні плани цих робіт загалом перевиконано.

Приоритетним напрямом роботи архівних установ було поповнення страхового фонду документів Національного архівного фонду. У 2005 році здійснено копіювання майже 30 тис. од. зб. документів з паперовою основою, що у 3,7 рази перевищує минулорічні показники. Центральними державними архівами здійснено копіювання 24 тис. од. зб. на паперовій основі, держархівами областей - майже 6 тис. од. зб. Страхове копіювання фотодокументів проводилось у держархівах Миколаївської, Херсонської, Черкаської областей, фотодокументів - у держархівах Миколаївської та Черкаської областей.

З метою поліпшення умов зберігання закартоновано і перекартоновано понад 554 од. зб. (що майже вдвічі перевищує обсяги 2004 року), із них 287,9 тис. - у архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад. У держархівах Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей відновлено 218 аркушів документів із згасаючим текстом.

У 2005 році приділялася значна увага обліку фондів і документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних установах. З цією метою здійснено перевірку наявності понад 2,7 млн. од. зб. документів, що на 52 % більше у порівнянні з 2004 роком. Упродовж року в ЦДАГО, ЦДІАК, держархівах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей знайдено 115 од. зб., що знаходилися в розшуку. У ЦДІАЛ, Державному архіві Львівської області завершується комплекс робіт із суцільного перевіряння наявності документів у фондах.

Як і в минули роки, здійснювалося поповнення Центрального фондового каталогу і уточнення даних карток фондів. Продовжувалося створення електронних баз даних фондів держархівів, унікальних і особливо цінних документів, справ, які знаходяться в розшуку. Проводилася робота з обліку нових находжень справ на постійне зберігання, удосконалення внутрішньої облікової документації, уточнення складу та обсягу фондів.

Продовжувалося виявлення і взяття на облік унікальних документів, з цією метою було переглянуто понад 71,9 тис. од. зб. різних видів документів. Анотовані переліки документів, що підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, подали: ЦДІАК, ЦДАМЛМ, Держархів в Автономній Республіці Крим, держархіви Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. До переліків включено понад 200 од. зб. документів з паперовою основою, у тому числі 6 друкованих книг та 38 фотодокументів.

Разом з тим, проблеми збереженості документів Національного архівного фонду загострюються. Поки не дали очікуваних позитивних результатів заходи, передбачені дорученнями Президента України від 12.06.2003 № 1-1/707 та Прем’єр-міністра України від 17.06.2003 № 35656, розпорядженням Президента України від 13.04.2005 № 57/2005-рп, а також трьома спільними з Мінкультури державними програмами.

Через незадовільне бюджетне фінансування архівної сфери залишаються не вирішеними питання матеріально-технічного оснащення державних архівів, забезпечення їх придатними для зберігання приміщеннями. Три центральних державних архіви (ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦДАМЛМ) не мають власної матеріальної бази. Дев’ять державних архівів центрального та обласного підпорядкування розміщуються в колишніх культових будівлях. Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберігання у восьми державних архівах: ЦДІАК, ЦДІАЛ, державних архівах Київської, Полтавської, Тернопільської, Харківської областей, міст Києва і Севастополя. Сховища у 12-ти державних архівах заповнено на 90%. Через відсутність фінансування вкрай повільно здійснюється реконструкція приміщень, наданих державним архівам Закарпатської, Івано-Франківської областей, не розпочато реконструкцію приміщень і ремонт корпусу № 1 у Державному архіві Харківської області, незавершеним залишається будівництво архівів Київської, Тернопільської областей і м. Севастополя. Значна кількість архівних будівель потребує капітального ремонту. Неухильно зростає кількість архівних споруд, технічний стан яких є аварійним. Залишається не вирішеним питання стосовно виділення Держархіву Хмельницької області додаткової штатної чисельності, що унеможливлює розгортання роботи центру реставрації постраждалих документів внаслідок пожежі 2003 року.

Рівень пожежної захищеності більшості архівних приміщень не відповідає нормативним вимогам. Планові показники 2005 року з встановлення пожежної сигналізації в архівах виконано лише на 68%.

Не забезпечує гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду рівень захищеності архівних будівель і сховищ. Незважаючи на певний поступ у забезпеченні центральних архівів охороною, лише третина із 72 будівель державних архівів забезпечено постами позавідомчої охорони. Системи охоронної сигналізації мають близько 50 архівних будівель, але лише третина із них підключена до центральних пультів спостереження. Загалом охоронною сигналізацією обладнано тільки половина із 511 сховищ державних архівних установ. Планові показники 2005 року з установлення охоронної сигналізації виконано лише на 78%.

Невідкладного вирішення потребує також проблема оснащення архівних приміщень сучасними системами вентиляції і кондиціювання повітря, новітніми технічними засобами для дезінсекції, дезінфекції, знепилювання документів. Нагальними є питання біозахисту документів і засобів їх зберігання, а також відновлення документів із біоушкодженнями, виникнення яких зумовлюється постійним порушенням температурно-вологісного режиму в архівосховищах.

В умовах існуючої тенденції до зростання ризику виникнення надзвичайних ситуацій різного ступеня, що зумовлено загальним станом матеріально-технічної бази архівних установ, природними та іншими чинниками, особливого значення набуває вирішення питання щодо збільшення обсягів страхового копіювання документів Національного архівного фонду. Загальний перелік справ, на які мають бути створені страхові копії, включає 2,5 млн. од. зб. Створення страхового фонду унікальних і особливо цінних документів неможливо без відновлення діяльності лабораторій з виготовлення мікрофільмів, сучасного обладнання і високоякісних матеріалів, достатньої кількості фахівців. На сьогодні через відсутність коштів для заміни технічно зношеного і морально застарілого обладнання переважна більшість страхових копій виготовляється лише завдяки участі державних архівів у міжнародних проектах.

Загальний стан захищеності архівних установ, послаблення контролю за дотриманням вимог охоронного режиму уможливлює безконтрольний доступ до архівних документів та їх викрадення. За фактом масштабної крадіжки з фондів ЦДІАЛ відкрито кримінальну справу, встановлюються особи, причетні до вчинення злочину. У ході суцільного перевіряння наявності документів у цьому архіві виявлено відсутність 421 справи у 70 із 700 перевірених фондів. Частину викрадених справ було конфісковано у приватних колекціонерів під час проведення оперативних заходів у містах Києві і Львові, 52 справи повернуто архіву. Серед конфіскованих архівних документів також виявлено документи, що походять із фондів Держархіву Львівської області. За цим фактом ведеться розслідування. З метою з’ясування обсягів можливих втрат в архіві проводиться суцільне перевіряння наявності документів.

У 2005 році скоєно 2 крадіжки у відділі ЦДАМЛМ у Плютах, викрадено художні полотна, музейні експонати. Встановлено факт зникнення чотирьох справ у Держаархіві Миколаївської області. За цими фактами розпочато слідство.

Таким чином, катастрофічний стан матеріально-технічної бази архівних установ, спричинений недостатнім фінансування архівної сфери, створює серйозну загрозу збереженості документів Національного архівного фонду.

Формування Національного архівного фонду. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

Архівні установи України у 2005 році в цілому забезпечили поповнення Національного архівного фонду документами з сучасної історії України.

У 2005 році на постійне зберігання надійшло 736671. од. зб., у тому числі: 359769 од. зб. управлінської документації; 7641 од. зб. науково-технічної документації; 13486 од. зб. кіно-, відео-, фото-, фонодокументів; 2796 од. зб. (та 38014 документів) особового походження, 352979 од. зб. з особового складу ліквідованих підприємств установ, організацій різних форм власності.

У 2005 році основну увагу було приділено прийманню документів органів державної влади та інших центральних установ: до ЦДАВО надійшло 12, 6 тис. справ від 25 фондоутворювачів, серед яких Верховна Рада України, Міністерство фінансів УРСР, Міністерство юстиції УРСР, Міністерство народної освіти УРСР, ЦВК (документація з виборів Президента України 2004 р.) тощо.

У прийманні на державне зберігання науково-технічної документації основна роль належала ЦДНТА, який прийняв на державне зберігання 7128 од. зб.

У минулому році продовжувалося планомірне приймання на державне зберігання кіно-, фото-, фоно-, відео документів. ЦДКФФА прийняв 76 % всіх кінодокументів, 86 % фоно і 33 % фотодокументів. На постійне зберігання надійшли кінодокументи від державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. О. Сухомлинського за 70-80-ті роки ст.; фотодокументи від Укрінформу, фонодокументи від Національної радіокомпанії України; відеодо­кументи 1-го Національного телевізійного об’єднання та Телерадіокомпанії “Київ”.

Провідне місце в комплектуванні документами особового походження належало ЦДАМЛМ, що прийняв 12,8 тис. документів видатних діячів літера­тури і мистецтва України, з них із-за кордону надійшли фонди українського фотохудожника Володимира Бродського (Німеччина), українського письменника Ігоря Шведова (Росія), українського поета, перекладача, літературознавця Івана Світличного (США), геолога Любові Дражевської (США).

Значно перевиконали планові завдання з приймання управлінської документації державні архіви Запорізької, Луганської областей, з приймання документів особового походження - державні архіви Донецької, Херсонської та Хмельницької областей, з приймання науково-технічної документації - Держархів м. Севастополя, з приймання фотодокументів - Держархів Донецької області, з приймання відеодокументів - державні архіві Донецької та Херсонської областей.

Архівні установи забезпечили надходження на постійне та тимчасове зберігання комплексу документації з виборів Президента України. На державне зберігання прийнято від територіальних комісій 4649 од. зб. постійного зберігання. Від штабів кандидатів в Президенти, партій та партійних осередків надійшло 1721 од. зб. управлінської документації. З метою забезпечення джерельної бази із сучасної історії України архівісти застосовували нетрадиційні методи комплектування - ініціативне документування бурхливих подій Помаранчевої революції. Громадянське суспільство, народжене Майданом, створило цілий масив нових видів документації - агітаційні листівки, звернення, плакати, графіті, політичний фольклор, політична карикатура, поезія, потужні ресурси Інтернету, аудіовізуальні документи. Власними силами архівістів зібрано 1614 од. зб. агітаційної документації, 1717 од. зб./421 од. обл. фотодокументів, 97 од. зб./15 од. обл. фонодокументів, 275 од. обл. відеодокументів та 25 од. зб./54 обл. Інтернет-ресурсів. Активна робота щодо ініціативного документування подій, пов’язаних із виборами, була проведена ЦДКФФА, ЦДАГО, Держархівом м. Києва, держархівами Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької областей.

Усі ці документи описано і з них створено цікаві архівні колекції.

Набутий досвід архівних установ з ініціативного документування подій, пов’язаних з виборами Президента України та Помаранчевої революції, було узагальнено Держкомархівом і підготовлено методичні рекомендації з організації збирання, експертизи цінності, фондування та описування документів.

Розпочато укладання нових списків юридичних та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, а також списків юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, відповідно до Основних правил роботи державних архівів України та методичних рекомендацій Держкомархіву.

Експертно-перевірні комісії державних архівів схвалили описи на 420695 справ управлінської документації, що перевищує планові показники на 65 відсотків, та погодили описи на 483710 справ з особового складу. Погоджено також 11498 номенклатур справ установ-джерел комплектування і 2204 номенклатур справ установ, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду.

Значно перевиконали планові показники з схвалення описів справ на управлінську документацію державні архіви Вінницької, Луганської, Харківської, Черкаської областей.

На підставі проведеної архівними установами експертизи цінності документів з Національного архівного фонду вилучено 11358 справ.

У 2005 році було посилено керівництво і контроль за роботою архівних, діловодних, експертних служб установ - джерел кломплектування архівів. Держкомархів перевірив роботу ЕПК ЦДАВО, стан роботи з джерелами формування Національного архівного фонду та джерелами комплектування Держархіву Полтавської області.

Архівні установи використовували організаційні форми комплексних, тематичних і контрольних перевірок. Було проведено 3529 комплексних перевірок, 2488 - тематичних, 2204 - контрольних. Значна робота проведена у цьому напрямку державними архівами Полтавської, Житомирської, Кіровоградської, Запорізької, Луганської, Харківської, Черкаської областей. За результатами перевірок про факти порушень правил зберігання та обліку документів інформувалися керівники відповідних підприємств, установ, організацій.

З метою поліпшення організаційно-правового стану архівних підрозділів і експертних комісій установ-джерел формування Національного архівного фонду архівними установами протягом минулого року було погоджено 5026 положень про архівні підрозділи, 5538 положень про ЕК, 1637 інструкцій з діловодства.

Крім цього, було погоджено 630 положень про архівні підрозділи, 727 положень про ЕК, 264 інструкцій з діловодства установ, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду.

Проведення цих організаційно-методичних заходів сприяло поліпшенню стану архівної справи й організації діловодства на підприємствах, установах, організаціях. Так, 82,6 % установ-джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи на державне зберігання, мають погоджені з ЕПК номенклатури справ, ними впорядковано і внесено до описів понад 4 млн. 354 тис. справ постійного зберігання (66,3 % від їх загальної кількості) та понад 17 млн. 549 тис справи з особового складу (58, % від їх загальної кількості).

Окремі приміщення для зберігання документів мають 55 % установ; кількість штатних працівників, збільшилась у порівнянні з 2004 роком на 132, 5 особи.

З метою надання організаційно-методичної допомоги підконтрольним установам архівні установи провели 1445 нарад і семінарів з працівниками архівних підрозділів, членами експертних комісій, діловодних служб. Державні архіви областей беруть участь у постійно діючих семінарах з діловодства й архівної справи, які організовано при державних архівах, а також центрах підвищення кваліфікації, вузах. Проводяться індивідуальні консультації для представників підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Протягом року архівні установи активно продовжували впровадження, пропаганду і популяризацію архівного законодавства, інших нормативно-правових актів з архівної справи та діловодства, а також національних стандартів (ДСТУ 4163-2003, ДСТУ2732:2004).

Значну роботу проведено щодо забезпечення зберігання соціально значущих документів громадян. У регіонах України функціонує 462 трудові архіви (з них 97 є юридичними особами) та 18 приватних архівів. Збільшенню кількості трудових архівів сприяло розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957 “Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України”. У 2005 році було створено 110 трудових архівів. На сьогодні трудові архіви зберігають 1050439 справ з особового складу та 340834 справ тимчасового зберігання. У трудових архівах працює 366 штатних працівників.

На засіданні колегії Держкомархіву було схвалено досвід Державного архіву Вінницької області щодо організації збереженості соціально значущих архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду і рекомендовано для використання державним архівам областей.

Для забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій архівним відділам райдержадміністрацій та міських рад виділено 2578 м2 додаткових площ.

Разом з тим, в сфері формування Національного архівного фонду та організації зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій не вдалося подолати низку негативних тенденцій та усунути недоліки.

Через відсутність вільних площ в архівосховищах майже не комплектуються державні архіви Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей.

Не виконали планові завдання з приймання управлінської документації ЦДАГО, держархіви Закарпатської, Харківської областей, з приймання фотодо­кументів - Держархів Львівської області.

Загострюється проблема щодо приймання на державне зберігання кіно-, фоно-, фото-, відеодокументів. Обсяги приймання цих документів щорічно зменшуються.

Архівні установи недостатньо приділяють увагу організації приймання документів особового походження. Так, не планують приймання цих видів документів державні архіви Закарпатської, Луганської, Львівської, Чернівецької областей.

Не завершено упорядкування зібраних документів з виборів Президента України в ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархівах Волинської, Запорізької, Рівненської, Чернігівської областей.

У 2005 році не вдалося вирішити проблему щодо передавання на державне зберігання документів, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій понад встановлені роки. На сьогодні кількість справ, що зберігаються в архівних підрозділах понад встановлені роки, складає понад 1 млн. 658 тис. У 2005 році їх кількість у порівнянні з 2004 роком збільшилася на 35 тис. (або на 2 %). Найбільша кількість справ, що зберігається в архівних підрозділах понад встановлені роки, в Харківській (понад 320 тис.), Київській (понад 178 тис.), Луганській (127 тис.) областях.

Спостерігається тенденція до зменшення джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до державних і комунальних архівів. За станом на 01.12 2005 кількість установ - джерел комплектування управлінською документацією становить 34781. У порівнянні з 2000 роком їх кількість зменшилася на 12 відсотків.

Не забезпечено облік юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду. Поза увагою архівістів залишаються історичні, краєзнавчі, меморіальні музеї, бібліотеки, громадські об’єднання, релігійні організації, більшість підприємств, установ, організацій, заснованих на приватній формі власності, а також власники приватних архівних зібрань.

Недостатньо активно здійснюється підготовка та затвердження нових списків юридичних та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, а також списків юридичних осіб, в діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду.

Остаточно не вирішена проблема зі створення мережі трудових архівів. Їх кількість є недостатньою для забезпечення зберігання соціально значущих документів. Так, не створено жодного трудового архіву в Івано-Франківській області, по одному архіву функціонує в Львівській та Рівненській областях. Архівні відділи райдержадміністацій і міських рад у 2005 році, як і в попередні роки, у великих обсягах здійснювали приймання документів з особового складу від ліквідованих підприємств, установ і організацій. Так, у минулому році до архівних відділів держадміністрацій і міських рад надійшло майже 342 тис. документів з особового складу, що складає 62 відсотки від загальної кількості прийнятих справ. У порівнянні з 2004 роком ця цифра збільшилася на 10 відсотків. Це спричиняє завантаженість архівосховищ і унеможливлює приймання на постійне зберігання документів Національного архівного фонду. Найбільші надходження документів з особового складу до архівних відділів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської областей.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка