Основи стандартизаціїСкачати 51.83 Kb.
Дата конвертації28.03.2020
Розмір51.83 Kb.
ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ.
1. Як називається документ з таким визначенням: документ, що встановлює для загального і багаторазового використання правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального впорядкування у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу?
1. Стандартизація 4. Уніфікація

2. Взаємозамінність 5. Сертифікат

3. Стандарт
2. Назвати сукупність документів з таким визначенням: діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання

щодо реально існуючих чи можливих завдань.


1. Стандарт 4. Сертифікат

2. Стандартизація 5. Симпліфікація

3. Уніфікація
3. Назвати метод стандартизації, спрямований на вибір оптимальної кількості різновидів продукції, процесів, послуг, значень їх параметрів та розмірів.
1. Сертифікація 4. Симпліфікація

2. Стандартизація 5. Уніфікація

3. Типізація
4. Назвати форму стандартизації, яка полягає в

раціональному зменшенні кількості типів та інших різновидів

виробів до числа, достатньо для того, щоб задовольнити

існуючі в даний час потреби.


1. Стандартизація 4. Уніфікація

2. Сертифікація 5. Кваліметрія

3. Симпліфікація

5. Назвати процедуру, за допомогою якої третя сторона

дає письмову гарантію, що продукція (процес, послуга)

відповідає заданим вимогам.


1. Сертифікація 4. Симпліфікація

2. Стандартизація 5. Типізація

3. Уніфікація 6. Систематизація
6. Назвати порядок (послідовність) розроблення

державних стандартів:


1. Організація розроблення стандарту.

2. Розроблення проекту стандарту першої редакції.

3. Розроблення проекту стандарту остаточної редакції.

4. Затвердження та державна реєстрація стандарту.

5. Видання стандарту.
1. 12345 3. 21435 5. 41235

2. 54321 4. 32145


7. Назвати організацію, яка затверджує державні

стандарти.


1. Міністерство галузі

2. Мінбудархітектури

3. Держспоживстандарт

4. Кабінет Міністрів Криму


8. До якого виду відносяться стандарти, які

встановлюють організаційно-методичні та загально технічні

положення, терміни та визначення?
1. Основоположні 3. На процеси

2. На продукцію, послуги 4. Методів контролю


9. До якого виду відносяться стандарти, які

встановлюють вимоги до груп однорідної та конкретної

продукції?
1. Основоположні 3. На процеси

2. На продукцію, послуги 4. Методів контролю


10. Назвати до якого виду відносяться стандарти, які

встановлюють послідовність, способи контролювання

продукції, процесів, послуг.


1. Основоположні 3. На процеси

2. На продукцію, послуги 4. Методів контролю


11. Назвати до якого виду відносяться стандарти, які

встановлюють основні вимоги до послідовності виконання

різних робіт (операцій) у процесах.
1. Основоположні 3. На процеси

2. На продукцію, послуги 4. Методів контролю


12. Назвати організацію, яка затверджує державні

стандарти в галузі будівництва та промисловості будівельних

матеріалів.
1. Мінбудархітектури України

2. Держспоживстандарт України

3. Керівником підприємства

4. Кабінет Міністрів Криму


13. До якої категорії нормативних документів з

стандартизації відносяться документи з позначенням ГСТУ?


1. Державні стандарти України.

2. Галузеві стандарти України.

3. Стандарти науково-технічних та інженерних

товариств і спілок України.

4. Технічні умови України.

5. Стандарти підприємств.


14. До якої категорії нормативних документів з

стандартизації відносяться документи з позначенням ДСТУ?


1. Державні стандарти України.

2. Галузеві стандарти України.

3. Технічні умови України.

4. Стандарти підприємств.

15. Назвати позначення державних стандартів України.
1. ГСТУ 3. ТУУ 5. ДСТУ

2. СТТУ 4. СТП


16. Назвати позначення галузевих стандартів України.
1. СТТУ 3. ТУУ 5. СТП

2. ДСТУ 4. ГСТУ


17. Назвати позначення стандартів науково-технічних

та інженерних товариств і спілок України.


1. ДСТУ 3. СТТУ 5. СТП

2. ГСТУ 4. ТУУ

18. Назвати позначення документа категорії: «Технічні

умови України».


1. ДСТУ 3. СТТУ 5. СТП

2. ГСТУ 4. ТУУ


19. Стандарти, прийняті міжнародним органом

стандартизації відносяться до сфери застосування:


1. Міжнародні стандарти.

2. Регіональні стандарти.

3. Національні стандарти.

4. Міждержавні стандарти.


20. Стандарти, прийняті регіональною міжнародною

організацією з стандартизації називаються:


1. Міжнародні стандарти.

2. Регіональні стандарти.

3. Міждержавні стандарти (ГОСТ).

4. Національні стандарти.

21. Стандарт, прийнятий країнами СНД, називається:
1. Міжнародний стандарт.

2. Регіональний стандарт.

3. Міждержавний стандарт (ГОСТ).

4. Національний стандарт.


22. Стандарт, прийнятий національним органом з

стандартизації однієї держави, називається:


1. Міжнародний стандарт.

2. Регіональний стандарт.

3. Міждержавний стандарт (ГОСТ).

4. Національний стандарт.


23. Назвати позначення державних стандартів України

в галузі будівництва та будівельних матеріалів.


1. ДСТУ 3. ISO 5. СТТУ

2. ДСТУ Б 4. ГСТУ 6. СТП

24. У якому році Постановою No 223 Кабінет Міністрів

створений Держстандарт України?


1. 1947 3. 1992 5. 2009

2. 1991 4. 2002 6. 2012


25. Назвати позначення міждержавних стандартів.
1. ISO 3. ДСТУ 5. ГОСТ

2. IEC 4. ГСТУ 6. CEN


26. Назвати документ, який підтверджує належну

якість продукції.


1. Стандарт ДСТУ 4. Уніфікація

2. Стандарт ISO 5. Сертифікат

3. Стандарт ГОСТ 6. Симпліфікація
27. Вибір оптимальної кількості різновидів продукції,

процесів, послуг, значень їх параметрів та розмірів,

називається:
1. Сертифікацією 4. Уніфікацією

2. Симпліфікацією 5. Стандартизацією

3. Кваліметрією 6. Агретування
28. За класифікацією НД з 1996 р. група стандартів

може позначатися цифрами:


1. 08 3. 16 5. 40

2. 09 4. 020 6. 98


29. В якому році створений Український науково-

дослідний інститут стандартизації, сертифікації та

інформатики Держспоживстандарту України?
1. 1968 3. 1991 5. 2002

2. 1985 4. 1992 6. 2012


30. У якому році указом Президента України

Держстандарт України перейменовано на

Держспоживстандарт України?
1. 1968 3. 1991 5. 2002

2. 1985 4. 1992 6. 2009


31. Стандарт ISO 9001-87 відноситься до стандартів
1. Міждержавних 4. Сертифікат

2. Міжнародних 5. Державних

3. Європейських 6. Національних
32. Назовіть, якими цифрами може позначатися

підклас згідно класифікації НД 1996р


1. 09 3. 42 5. 81

2. 120 4. 135 6. 624


33. Назовіть, по якій системі побудований ряд

переважаючих чисел: 20,25,30...100,105


1. По арифметичній прогресії

2. Ступінчатоарифметичній прогресії

3. Геометричній прогресії

4. Довільній системі.


34. Наука, яка займається розробкою загальних

принципів і методів вимірювання якості, називається


1. Метрологія 4. Кваліметрія

2. Сертифікація 5. Акредитація

3. Стандартизація 6. Уніфікація
35. Відношення кількості уніфікованих деталей до їх

загальної кількості у машині, називають:


= S

×100 %


S

пі

пу У


1. Рівнем уніфікації 3. Рівнем типізації

2. Рівнем симпліфікації 4. Рівнем стандартизації


36. Що означає таке визначення? – «Сукупність

властивостей продукції, здатних задовільнити певні потреби

відповідно до призначення»
1. Кваліметрія 4.Якість

2. Метрологія 5. Стандартизація

3. Сертифікація 6. Уніфікація
37. назвати найбільш ефективний метод контролю

якості продукції:


1. Пасивний 4. Вхідний

2. Приймальний 5. Суцільний

3. Вибірковий 6. Активний

38. Контроль якості споживачем сировини, матеріалів,

комплектуючих виробів зовнішнього постачання має назву:
1. Операційний 4. Суцільний

2. Вхідний 5. Вибірковий

3. Активний 6. Статистичний
39. Перевірка якості кожної одиниці продукції, що

виключає можливість надходження до споживача дефектної

продукції має назву:
1. Активний контроль

2. Приймальний контроль

3. Вибірковий контроль

4. Суцільний контроль

5. Операційний контроль
40. Різновид контролю за якого якість готової

продукції оцінюється за результатами перевірки однієї чи

кількох вибірок з партії продукції, називається:
1. Вхідний 4. Приймальний

2. Операційний 5. Вибірковий

3. Активний 6. Суцільний
41. Назвати вид контролю за якістю продукції, який

здійснюється в процесі виготовлення без зупинки

технологічного процесу вимірювальними засобами.
1. Вхідний 4. Приймальний

2. Операційний 5. Вибірковий

3. Активний 6. Суцільний
42. Якій сертифікації підлягає продукція, яка

забезпечує безпеку для життя, здоров’я, майна громадян ,

навколишнього середовища?
1. Обов’язковій 3. Не підлягає сертифікації

2. Добровільній


43. Який із знаків відповідності надається

сертифікованій продукції, що підлягає обов’язковійсертифікації?


1 2


44. Який із знаків відповідності надається

сертифікованій продукції, після добровільної сертифікації?1 2


45. За випуск, або реалізацію продукції, яка не

відповідає вимогам стандартів, сертифікатів, норм, правил –

тягне за собою відповідальність:
1. Кримінальну 3. Штраф

2. Адміністративну 4. Моральну


46. Назвати номер стандарта системи якості
1. ДСТУ ISO9000-1-95 4. ДСТУ ISO 8137-95

2. ДСТУ 2182-4-95 5. ДСТУ ISO 4217-95

3. ДСТУ ISO 8131-93
47. Стандарт ДСТУ 2651- 94 відноситься до стандартів
1. Міждержавних 4. Міжнародних

2. Європейських 5. Державних

3. Галузевих 6. Регіональних

48. Стандарт ІЕС 332-2-4-93 відноситься до стандартів:


1. Міждержавних 4. Державних

2. Європейських 5. Міжнародних з електротехніки

3. Національних
49. По якій системі побудований ряд переважаючих

чисел метричних різьб: 2,5; 3,0; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10.


1. По арифметичній прогресії

2. Ступінчато арифметичній прогресії

3. Геометричній професії
50. По якій системі побудований ряд переважаючих

чисел: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10?


1. По арифметичній прогресії

2 .Геометричній професії

3. Ступінчатоарифметичній прогресії
51. Діаметри різьби за ГОСТ – 81 мають такі значення:

1,0-1,1-1,2-1,4-1,6........2,5-3,0-3,5-4-5-6-8-10.....

До якої системи віднести цей ряд?
1. До арифметичної прогресії

2. До ступінчастоарифметичної прогресії

3. До геометричної прогресії
52. Розміри внутрішніх кілець підшинників кочення 20;

25;30;35.... побудовані по:


1. Арифметичній прогресії

2. Ступінчатоарифметичній прогресії

3. Геометричній прогресії
53. Зміна частоти обертання шпинделя токарного

верстата 16К20 12,5; 16; 20; 25; 31,5; .....630; 800; 1000; 1600

хв

-1 побудована по:


1. Арифметичній прогресії

2. Ступінчастоарифметичній прогресії

3. Геометричній прогресії
54. Документ, який підтверджує якість продукції

тваринного походження


1. Стандарт СТП 4. Ветеринарний дозвіл

2. Стандарт ГСТУ 5. Карантинний дозвіл

3. Стандарт ДСТУ
55. Класифікатор НД чинний від 1996р. має вид
1. х. х. х. 2. х. ххх. х 3. хх. ххх. хх

Розділ Клас Клас

Клас Підклас Підклас

Група Група Група


56. Відповідальність за введення в обіг небезпечної

продукції та участі в її обігу постачальник несе:


1. Кримінальну

2. Адміністративну

3. Штраф – 75% вартості продукції
57. Стандарт ГСТУ 201-03-96 відносяться до стандартів:
1. Міждержавних 4. Міжнародних

2. Державних 5. Регіональних

3. Галузевих
58. Стандартизація, участь у якій є відкритою для

відповідних органів всіх країн – називається:


1. Регіональною 4. Державною

2. Національною 5. Міждержавною

3. Міжнародною
59. Номер стандарта системи якості «Модель для

забезпечення якості при проектуванні»


1. ГОСТ 40.9001-88 (ISO 9001-87)

2. ГОСТ 40.9002-88 (ISO 9002-87)

3. ГОСТ 40.9003-88 (ISO 9003-87)

4. ГОСТ 40.9004-88 (ISO 9004-87)


60. Назвати позначення стандартів міжнародної

організації з стандартизації
1. ISO 3. ІЕС 5. ДСТУ

2. СЕN 4. ГОСТ 6. CENELEC


61.Категорії стандартів згідно ДСТУ 1.0-93
1. ДСТУ; ГСТУ; СТТУ; ТУУ; СТП

2. ДСТУ; ГОСТ; ISO; ІЕС; СЕN

3. ГОСТ; ДСТУ; СТТУ; ТУУ; СТП
62. Стандарт ІSO серії 9000 відноситься до:
1. Системи охорони здоров’я

2. Системи якості

3. Системи вимірювання

4. Системи охорони навколишнього середовища


63. Стандарт ГОСТ 23707-95 відноситься до стандартів
1. Міжнародних 4. Регіональних

2. Державних 5. Європейських

3. Міждержавних
64. За класифікацією НД з 1996р. клас стандартів може

позначатися цифрами


1. 08 3. 16 5. 40 2. 09 4. 020 6. 98
65. Діяльність, яка гарантує безпеку тим хто живе

сьогодні і збереження здорового середовища для тих, хто

буде жити завтра
1. Уніфікація 4. Кваліметрія

2. Метрологія 5. Стандартизація

3. Симпліфікація 6. Сертифікація
66. Як позначаються Європейські стандарти з

електротехніки?


1. ГСТУ 4. CENELEC

2. ІЕС 5. WTO

3. ISO 6. ДСТУ

67. При вибиранні параметра, якому ряду переважаючих

чисел за ГОСТ 8032-84 потрібно надавати перевагу?
1. Ra 5 3. Ra 20 5. Ra 80

2. Ra 10 4. Ra 40


68. Назвати умовне позначення системи стандартів:

«Єдина система конструкторської документації»


1. ДССУ 3. ЄСТД 5.ЄСТПВ

2. ЄСКД 4. ЄСДП 6.ЄДСКП


69. Назвати систему взаємопов’язаних стандартів:

«Державна система стандартизації України»


1. ДССУ 3. ЄСТД 5. ЄСТПВ

2. ЄСКД 4. ЄСДП 6. ЄДСКП


70. Назвати систему стандартів: «Єдина система

допусків і насадок»


1. ДССУ 3. ЄСТД 5. ЄСТПВ

2. ЄСКД 4. ЄСДП 6. ЄДСКП


71. Назвати систему стандартів: «Єдина система

технологічної документації»


1. ДССУ 3. ЄСТД 5. ЄСТПВ

2. ЄСКД 4. ЄСДП 6. ЄДСКП


72. У якому році розроблений і введений стандарт ДСТУ

1,0-93 «Державна система стандартизації України»


1. 1968 3. 1991 5. 1993 2. 1985 4. 1992 6. 2002
73. ДСТУ 2651-94, що означають цифри 2651?
1. Рік впровадження стандарта

2. Порядковий номер стандарта (реєстраційний)

3. Групу стандартів

4. Підклас, згідно класифікатора НД


74. ДСТУ 3769-98. Ячмінь. Технічні умови. Назвати

значення цифр 98.
1. Група згідно класифікатора НД

2. Клас згідно класифікатора НД

3. Рік затвердження стандарту

4. Порядковий номер стандарта


75. Недотримання стандартів і ТУ при транспортуванні,

зберіганні і експлуатації продукції, якщо це привело до

зниження якості, псування, згідно статті 170 Кодексу України

тягне відповідальність


1. Кримінальну

2. Адміністративну

3. Штраф
76. Як називається документ, який свідчить про надання

його володарю виняткового права на об’єкт промислової

власності (винахід), яке охороняється законом на території

держави протягом встановленого терміну


1. Патент 3. Стандарт

2. Сертифікат 4. Знак відповідності


77. Назовіть термін дії патенту в Україні
1. 2 роки 4. 50 років

2. 10 років 5. Безстроково

3. 20 років

78. Продаж товарів, термін придатності яких минув:


1. Забороняється

2. Дозволяється ще протягом року

3. Дозволяється ще протягом місяця

4. Дозволяється із зниженням ціни на 50%

79. Стандарт ДСТУ ISO 9004-1-95 відноситься до

системи:
1. Технологічної документації

2. Якості

3. Допуски і посадки

4. Конструкторської документації

5. Стандартизації


80. Позначення стандартів європейської комісії з

стандартизації


1. ISO 4. ГОСТ

2. IES 5. ДСТУ3. EN 6. WТО

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка