Основи фармацевтичного маркетингуСторінка8/13
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

невелика кількість незначних конкурентних переваг; висока рентабельність на ринку не забезпечують ні досвід, ні ефект економії на масштабах виробництва.


B. *

конкурентних переваг мало, але їх важливість забезпечує відмінну конкурентну перевагу; рентабельність фармацевтичного підприємства залежить від його ринкової частки і розміру.

C.

існує багато можливостей для отримання конкурентних переваг, які мають велику важливість; ринкова частка не грає вирішальної ролі, а найбільше значення має ринкова частка на певному сегменті ринку.


D.

фірма фокусується на одному сегменті ринку і досягає лідерства через зниження витрат та пропозиції ринку унікального препарату; фірма обслуговує обраний сегмент ринку ефективніше, ніж конкуренти


E.

немає вірної відповіді


168.

Дайте характеристику спеціалізованому ринку.


A.

Конкурентних переваг мало, але їх важливість забезпечує відмінну конкурентну перевагу, рентабельність фармацевтичного підприємства залежить від його ринкової частки і розміру.#


B. *

існує багато можливостей для отримання конкурентних переваг, які мають велику важливість; ринкова частка не грає вирішальної ролі, а найбільше значення має ринкова частка на певному сегменті ринку#


C.

надає багато можливостей для отримання конкурентних переваг, однак важливість їх незначна, тому істотної конкурентної переваги не забезпечує незалежно від розміру фармацевтичного підприємства та його ринкової частки.#


D.

фірма фокусується на одному сегменті ринку і досягає лідерства через зниження витрат та пропозиції ринку унікального препарату; фірма обслуговує обраний сегмент ринку ефективніше, ніж конкуренти


E.

немає вірної відповіді


169.

Дайте характеристику фрагментарному ринку.


A.

існує багато можливостей для отримання конкурентних переваг, які мають велику важливість; ринкова частка не грає вирішальної ролі, а найбільше значення має ринкова частка на певному сегменті ринку


B.

конкурентних переваг мало, але їх важливість забезпечує відмінну конкурентну перевагу, рентабельність фармацевтичного підприємства залежить від його ринкової частки і розміру


C. *

надає багато можливостей для отримання конкурентних переваг, однак важливість їх незначна, тому істотної конкурентної переваги не забезпечує незалежно від розміру фармацевтичного підприємства та його ринкової частки.


D.

фірма фокусується на одному сегменті ринку і досягає лідерства через зниження витрат та пропозиції ринку унікального препарату; фірма обслуговує обраний сегмент ринку ефективніше, ніж конкуренти


E.

немає вірної відповіді


170.

Дати визначення поняттю СГО:


A.

підрозділ, що відповідає за окремий препарат фірми з концентрацією на конкретному ринку


B.

самостійний підрозділ, що відповідає за окремий препарат фірми з концентрацією на конкретному ринку


C.

самостійний підрозділ, що відповідає за групу препаратів з концентрацією на конкретному ринку


D. *

самостійний підрозділ, що відповідає за групу препаратів або окремий препарат фірми з концентрацією на конкретному ринку


E.

немає вірної відповіді


171.

До матриці конкурентних переваг Портера належать всі стратегії, крім:


A.

стратегія концентрації


B.

стратегія диференціації


C.

лідерство у зниженні витрат


D. *

продуктове лідерство


E.

всі відповіді правильні


172.

До матриці конкурентних переваг Портера належать всі стратегії, крім:


A.

стратегія концентрації

B.

стратегія диференціації


C.

лідерство у зниженні витрат


D. *

цінове лідерство


E.

всі відповіді правильні


173.

Дослідницька діяльність фармацевтичної фірми, щодо визначення свого місця на конкурентному ринку шляхом порівняльної оцінки цілей, завдань, „фармацевтичного портфеля” і власної стратегії розвитку та досвіду діяльності і ринкової поведінки лідерів фармацевтичного підприємства – це бенчмаркінг. В основу процесу бенчмаркінгу покладені певні принципи. Вкажіть, якого принципу не існує?


A.

взаємність


B.

аналогія


C.

вимірювання


D.

вірогідність


E. *

аналіз


174.

Загальна конкурентна матриця Портера включає всі стратегії, крім:


A.

лідерство в ніші


B.

продуктове лідерство


C.

цінове лідерство


D. *

лідерство у зниженні витрат


E.

всі відповіді правильні


175.

Заходи, які мінімізують слабкі сторони для запобігання загроз?


A.

ST--стратегії


B.

SO-стратегії


C. *

WT-стратегії


D.

WO-стратегії


E.

SW—стратегії


176.

Заходи, які необхідно здійснити, щоб використати сильні сторони для збільшення можливостей?


A.

WO-стратегії


B.

WT--стратегії


C.

ST-стратегії


D. *

SO-стратегії


E.

SW—стратегії


177.

Заходи, які необхідно здійснити, щоб усунути слабкі сторони, використовуючи існуючі можливості?


A. *

WO-стратегії


B.

WT--стратегії


C.

SO--стратегії


D.

ST--стратегії


E.

SW—стратегії


178.

Згідно матриці “Бостон консалтинг груп” товари розділені на чотири групи. Які з перелічених нижче назв груп товарів входять в матрицю “Бостон консалтинг груп”?


A. *

немає вірної відповіді


B.

«новинка»


C.

«важкі діти»


D.

«дійні корови»


E.

«собаки»


179.

Згідно матриці конкурентних переваг Портера стратегія концентрації передбачає:

A. *

досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію унікального товару


B.

досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію унікального товару


C.

досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію широкого асортименту товарів


D.

досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію широкого асортименту товарів


E.

досягнення лідерства через пропозицію унікального товару за високою ціною


180.

Згідно матриці конкурентних переваг Портера стратегія диференціації передбачає:


A.

досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію унікального товару


B. *

досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію унікального товару


C.

досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію широкого асортименту товарів


D.

досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію широкого асортименту товарів


E.

досягнення лідерства через пропозицію унікального товару за високою ціною


181.

Згідно матриці конкурентних переваг Портера стратегія лідерства у зниженні витрат передбачає:


A.

досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію унікального товару


B.

досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію унікального товару


C.

досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію широкого асортименту товарів


D. *

досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію широкого асортименту товарів


E.

досягнення лідерства через пропозицію унікального товару за високою ціною


182.

Лікарські препарати, що належать до СГО «Собака» приносять незначні прибутки, хоча і потребують малих вкладень. Чим виправдана їх присутність на ринку?


A. *

це життєвонеобхідні препарати


B.

це важливі для фірми препарати


C.

відсутня конкуренція


D.

значна частка на ринку


E.

немає вірної відповіді


183.

Фармацевтична фірма для визначення свого місця на ринку і прогнозування своєї діяльності аналізує й оцінює свій власний потенціал, а також фактори що знаходяться поза сферою постійного контролю керівництва фірми і можуть вплинути на її стратегію. Як називається такий метод аналізу:


A.

АВС – аналіз


B.

VEN – аналіз


C.

метод Дельфі


D. *

SWOT – аналіз


E.

жодної правильної відповіді


184.

На чому ґрунтується нормативний підхід при визначенні сильних і слабких сторін фірми?


A.

на основі аналізу досвіду підприємства, думок його фахівців.


B.

на основі думок експертів і консультантів і "мозкової атаки"


C.

на основі порівняння з конкурентами.


D. *

на основі думок експертів і консультантів.


E.

на основі власного досвіді фірми


185.

На чому ґрунтується нормативний підхід при визначенні сильних і слабких сторін фірми?


A.

на основі аналізу досвіду підприємства, думок його фахівців


B.

на основі порівняння з конкурентами


C. *

на основі думок експертів і консультантів


D.

на основі проведеної самостійно експертизи


E.

на основі власного досвіді фірми

186.

На якому етапі SWOT – аналізу аналізується ситуація всередині підприємства, розпізнаються його сильні і слабкі сторони?


A. *

перший етап;


B.

другий етап;


C.

третій етап;


D.

четвертий етап;


E.

п”ятий етап;


187.

Назвіть види конкурентних переваг:


A.

переваги, засновані на взаємовідносинах із зовнішнім середовищем


B.

організаційні переваги


C.

функціональні переваги


D. *

всі відповіді правильні


E.

немає вірної відповіді


188.

Поведінка передбачає проведення заходів, спрямованих на створення нових компонентів ринкових відносин, які забезпечували б конкурентну перевагу : нова технологія, нові препарати, нова система розподілу, нові методи збуту...”. Який це тип конкурентної поведінки?


A. *

креативний.


B.

ініціативний


C.

пристосування


D.

гарантування


E.

новітній


189.

Дослідницька діяльність фармацевтичної фірми, щодо визначення свого місця на конкурентному ринку шляхом порівняльної оцінки цілей, завдань, „фармацевтичного портфеля” і власної стратегії розвитку та досвіду діяльності і ринкової поведінки лідерів фармацевтичного підприємства – це бенчмаркінг. В основу процесу бенчмаркінгу покладені певні принципи. Вкажіть, якого принципу не існує?


A.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка