ОБҐрунтування теми дисертаційного дослідження тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавстваСкачати 30.74 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір30.74 Kb.
Національна академія мистецтв України

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора

з наукових питань

А. О. Пучков
«____»__________20___ р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

теми дисертаційного дослідження
ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства

зі спеціальності 26.00.01 — теорія та історія культури

Аспірант Ім’я, по батькові, прізвище


Науковий керівник

науковий ступінь, вчене звання Ім’я, по батькові, прізвищеТему розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради ІПСМ НАМ України від «____»__________20___ р., протокол № __

Київ — рік

СТРУКТУРА ОБҐРУНТУВАННЯ
Актуальність дослідження

Мета дослідження (не може бути метою дослідження розробка моделі, оскільки моделювання – це один з методів дослідження, а модель – його кінцевий результат. Можна ставити це як завдання дослідження. Мета має співвідноситися з об’єктом і предметом дослідження і не формулюватися ширше за предмет)

Завдання дослідження (завдань має бути не більше п’яти. Не ставити завданням розробку методичних матеріалів чи рекомендацій. Уникати збігу в формулюванні мети і завдання дослідження. Не коректно формулювати перше завдання дослідження на зразок: «Вивчити стан проблеми у сучасній теорії та практиці», оскільки це є першим етапом будь-якого дослідження)

Об’єкт дослідження

Предмет дослідження (предмет дослідження може дослівно дублювати назву роботи).

Гіпотеза дослідження (не в усіх роботах обов’язково формулювати гіпотезу. Гіпотеза не має носити декларативний характер, містити аксіоматичні положення)

Нормативну базу дослідження складають…

Методи дослідження (обов’язково виокремлювати теоретичні та емпіричні методи дослідження і вказувати, з якою метою вони використовувалися)

Теоретичну основу дослідження складають…

У процесі вивчення стану досліджуваної проблеми в практиці планується використання таких теоретичних методів: …

Джерельна база дослідження

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження (цей пункт має обов’язково містити три складові: вперше….; уточнено…; подальшого розвитку набули…. Наукова новизна має співвідноситися із метою, завданнями, гіпотезою. Вона не повинна бути у формі анотації. Наприклад, якщо пишеться про вперше визначені умови, то в дужках слід їх перелічити. У науковій новизні не писати, що вперше експериментально перевірено, оскільки експериментальна перевірка – це метод дослідження)

Публікації
Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, достатньо вирізнити їх жирним шрифтом або курсивом і розмістити в підбір із текстом.
ПЛАН-ПРОСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вступ
Перелік скорочень

РОЗДІЛ 1. Назва

1.1.

1.2.


1.3.

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. Назва

2.1.


2.2.

2.3.


Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. Назва

3.1.

3.2.


3.3.

Висновки до третього розділу


Загальні висновки
Список використаної літератури

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка