Обґрунтування проблеми дослідженняСкачати 227.17 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір227.17 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

I.Методологічна частина

1.1. Обґрунтування проблеми дослідження

Багатоманітність форм і типів навчання призводять до сильної диференціації навиків і знань випускників різних навчальних закладів одного рівня освіти і профілю. Також вагомі відмінності у внутрішніх вимогах до підготовки, здачі предметів у різних навчальних закладах. Все це обумовлює великі відмінності у рівні підготовки спеціалістів - випускників відповідних навчальних закладів…

В загальному вигляді проблема даного дослідження – це вибір освіти(а особливо його форм).Це реальна життєва ситуація, яка викликає багато протиріч як серед різних молодих осіб, так в кожного особисто.

Після закінчення середньої загальноосвітньої школи у молоді настає такий час, коли вирішується їх доля ,доля подальшого навчання. І можливо саме цей період стає вирішальним для кожного з них.

Зараз важко оцінити стан освіти в Україні. Одні твердять, що освіта стала легкодоступною для всіх. Адже якщо немає знань ,то цю нестачу можна легко компенсувати грошима. Інші ж вважають, що з такою політикою важче тим ,хто звик досягати усього своїми власними зусиллями. Про все це можна довго сперечатись.

Багато можна сперечатись і з приводу факторів , які формують думку випускників щодо різних навчальних закладів .Дехто ставить перед собою мету, обирає свою майбутню професію вибирає навчальний заклад. Та багато випадків і таких, коли молодь повинна рахуватись не лише з своїми бажаннями, але й враховувати думку батьків, прислухатись до їхніх порад. Окремою категорією виступають ті випускники, які навмисно скидають тягар поступлення на батьків, та не проявляють жодної ініціативи у даному виборі.

Та все ж найбільш цікавим стає те ,що саме впливає на вибір форми навчання та навчального закладу. Чому ж сьогодні так багато платників?

Можливо виною усьому є рівень освіти в середній школі .Може цих знань недостатньо ,щоб поступити у інститут Та на це можна подивитися і з іншого боку: приймальні комісії ставлять дуже високі вимоги до вступу.

Інший варіант пояснення цієї проблеми-рівень доходів батьків вступників, які допомагають своїм дітям уникнути зайвих переживань , не хвилюватись про вступ та навчання, адже витрати з платною формою не становитимуть великих збитків для сім’ї.

А можливо всьому виною страх? Страх ,що зумовлює все нові та нові поповнення на лавах платників. Особа впадає в паніку ,її психіка повинна боротися з багатьма стресами. Не виключення ,що це помилка сучасних навчальних закладів. Можливо ,повинна бути хоча б 50%-гарантія вступу, шляхом продовження терміну підготовчих курсів та суворіших умов навчання на них Але усе це лише припущення, які абсолютно не підтверджені фактами. Тому надзвичайно актуальною залишається на сьогодні проблема вибору освіти ,її форм, навчальних закладів. Саме ці обставини зумовили необхідність проведення даного соціологічного дослідження.

Необхідне також удосконалення рекомендацій по відбору студентів, зменшуючи тим самим кількість абітурієнтів даної категорії, рекомендацій направлених організаціям, що контролюють навчальні заклади з платною формою навчання.

1.2.Мета дослідження

Розробити практичні рекомендації приймальним комісіям для формування критеріїв відбору студентів при поступленні у навчальний заклад. Ці рекомендації повинні забезпечити максимальний рівень зацікавленості відібраних абітурієнтів для отримання знань. Також виявити напрями, по яких слід удосконалювати роботу навчальним закладам з безкоштовною формою навчання.1.3.Завдання дослідження

Розставити пріоритети чинникам, що впливають на вибір абітурієнтам форми навчання (платної або безкоштовної).1.4.Об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження - абітурієнти навчальних закладів.

Предмет дослідження - причини, спонукаючі абітурієнтів вибрати ту або іншу форму навчання (платну або безкоштовну).

1.5. Логічний аналіз основних понять

Освіта - сукупність знань, одержаних в навчальному закладі (вища освіта, середня технічна, середня спеціальна, середня, неповна середня).

Абітурієнт - людина, яка хоче продовжити навчання, має свободу вибору спеціальності, навчального закладу і форми навчання.

1.6. Гіпотеза дослідження

1)Абітурієнти вибирають платну форму навчання керуючись, головним чином:

а)надією на вищий рівень підготовки викладачів і на краще технічне оснащення процесу навчання;

б)прагнення мінімізувати зусилля, що витрачаються у процесі навчання, незалежно від рівня і якості одержуваних знань;

в)бажанням зведення ризику не поступлення до нуля;

г)міркуваннями престижу.

д)тим, що форма навчання не вплине на подальше працевлаштування.2)Абітурієнти вибирають той, чи інший навчальний заклад керуючись головним чином:

а)тим ,що рівень знань не залежить від закладу, а лише від бажання вчитися;

б)наявними спеціальностями;

в)вибором одного закладу і сконцентруванням своїх зусиль на ньому.


II. Методична частина
2.1. Визначення досліджуваної сукупності.

Досліджувана сукупність - абітурієнти. Оскільки досліджувана сукупність складається з великого числа одиниць, то зробимо вибірку, яка складатиметься з 30 абітурієнтів, що поступають(або поступали)у різні навчальні заклади на платну форму навчання.2.2. Методи збору первинної інформації.

Для збору первинної інформації застосовується метод анкетного опитування.III. Інструментарій. 1. Анкета (на кожного абітурієнта).

 1. Інструкція до заповнення анкети.


Інструкція до заповнення анкети.
Шановні абітурієнти ! У кожному питанні даної анкети Ви можете вибрати не більше одного, найбільш відповідного для Вас, пункту. У питанні №3 Ви можете вписати свій варіант відповіді. Якщо вам важко відповісти на яке-небудь питання даної анкети, звертайтесь, будь-ласка, до консультанта, що дав Вам анкету. В тому випадку, якщо ви вже є студентом і Вам запропонували заповнити цю анкету, то відповідайте на питання так, як Ви думали до вступу до вузу, або віддайте анкету знайомому абітурієнту.

Завчасно дякую!

Анкета


 1. Яку ви отримали освіту:

а) неповну середню

б) середню

в) середню спеціальну

г) вищу 1. Як, на Вашу думку, одержані знання після закінчення навчального закладу визначатимуть Ваш дохід і престиж:

а) матимуть вирішальне значення

б) робитимуть вагомий вплив

в) робитимуть слабкий вплив

г) не робитимуть ніякого впливу.
 1. Ви вважаєте, що якість підготовки викладачів визначається:

а) престижем навчального закладу

б) заробітною платою викладача

в) науковою діяльністю викладача

г) стажем роботи викладача

д) Ваш варіант ___________________________________________________


 1. Ви вважаєте, що при платній формі навчання технічна оснащеність вища, ніж при безкоштовній освіті:

а) так

б) ні 1. Ви вважаєте, що платне навчання більш престижне:

а) так

б) ні 1. Ви вважаєте, що поступити на платну форму навчання легше, ніж на безкоштовну:

а) так

б) ні 1. Наскільки вам важливе поступлення цього року в навчальний заклад

а) життєво важливо

б) не дуже важливо

в) не важливо


 1. Як ви вважаєте, де легше вчитися:

а) на безкоштовній формі навчання

б) на платній формі навчання
 1. Як ви вважаєте, де вища якість освіти, що отримується:

а) на безкоштовній формі навчання

б) на платній формі навчання
 1. Хто допомагає вам при виборі професії:

а) ви самі

б) батьки

в) знайомі

11.Чи вважаєте ви, що освіта, яку ви отримали в загальноосвітній школі достатня для того щоб вступити у вищий навчальний заклад без підготовчих курсів чи репетиторства:

а) так

б) ні
12.Чи впевнені ви у належній оцінці ваших вступних іспитів на платну форму(що результати не будуть занижені):а) так

б) ні
13.Які з вище наведених чинників впливають на вибір вами того чи іншого навчального закладу:

а) прохідний конкурс

б) пропоновані спеціальності

в) престиж закладу

г) бажання батьків

д) стовідсоткова гарантія поступлення (тут мається на увазі поступлення не завдяки власним знанням, а шляхом хабарництва)

е) поступити у цей заклад легше, ніж у інший

ж) немає абсолютного значення у який вуз поступати
14. Чи поступаєте ви одночасно у декілька вузів чи сконцентровуєте зусилля на одному вузі

а) у декілька

б) в один

15.Чому ви обрали платну форму навчання

а) є можливість поступати на платну форму навчання

б) невпевнений, що поступлю на державну
16. Чи вважаєте ви, що форма навчання може вплинути на ваше подальше працевлаштування?

а) так


б) ні

17. Чи вважаєте ви, що дипломи випускників державної форми навчання цінуються більше ніж дипломи платників?

а) так


б) ні

18. Чи вважаєте ви, що рівень знань залежить від закладу?

а) так


б) ні

IV. Аналіз одержаних даних.
Неповна середня освіта, чол. (%)

Середня освіта, чол.(%)

Середня спеціальна освіта, чол. (%)

Вища освіта, чол. (%)

Разом, чол. (%)

1. Чи визначатимуть ваш дохід і престиж одержані знання після закінчення навчального закладу?

Матимуть вирішальне значення
6

(27%)

2

(50%)


8

(27%)

Надаватимуть вагоме значення
10 (50%)

1

(33%)


1

(25%)


12

(43%)

Матимуть слабкий вплив
3

(14%)


1

(33%)

4

(13%)

Не матимуть ніякого впливу

2 (100%)

2

(9%)


1

(33%)


1

(25%)


6

(17%)

Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3 (100%)

4 (100%)

30

(100%)


2. Чим визначається якість підготовки викладачів?

Престижем навчального закладу
3

(14%)


1

(33%)


2

(50%)


6

(22%)

Заробітною платою викладача

1

(50%)


3

(14%)


1

(33%)

5

(13%)

Науковою діяльністю викладача
9

(43%)


1

(33%)


1

(25%)


11

(38%)

Стажем роботи викладача

1

(50%)


6

(39%)
1

(25%)


8

(27%)

Ваш варіантРазом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


3. При платній формі навчання технічна оснащеність вища, ніж при безкоштовній освіті

Так
11 (50%)

2 (80%)

3 (75%)

16 (52%)
Ні

2 (100%)

10 (50%)

1 (20%)

1 (25%)

14(48%)
Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


4. Ви вважаєте, що платне навчання більш престижне

Так

1

(50%)


9

(39%)


1

(33%)


2 (50%)

13

(35%)

Ні

1

(50%)


13 (61%)

2

(66%)


2 (50%)

17

(65%)

Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


5. Ви вважаєте, що поступити на платник форму навчання легше, ніж на безкоштовну?

Так

1

(50%)


18 (86%)

3

(100%)


4 (100%)

26 (88%)
Ні

1

(50%)


3

(14%)
4

(12%)

Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


6. Наскільки вам важливе поступлення цього року в навчальний заклад?

Життєво важливо

1

(50%)


14

(64%)


1

(33%)


1 (25%)

17

(54%)

Не дуже важливо
5

(25%)


1

(33%)


1 (25%)

7

(24%)

Не важливо

1

(50%)


2

(11%)


1

(33%)


2 (50%)

6

(22%)

Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


7. Де легше вчитися?

на безкоштовній формі навчання

1 (50%)

4 (18%)
1 (25%)

6 (17%)
на платній формі навчання

1 (50%)

17 (82%)

3 (100%)

3 (75%)

24 (83%)
Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


8. Де вища якість освіти, що отримують?

на безкоштовній формі навчання
14 (64%)

2

(66%)


2

(50%)


18

(61%)

на платній формі навчання

2 (100%)

7

(36%)


1

(33%)


2 (22%)

12

(39%)Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


9. Хто допомагає вам при виборі професії?

Ви самі
12

(57%)


2

(66%)


4 (100%)

18 (63%)
Ваші батьки

2 (100%)

7

(36%)


1

(33%)

10 (31%)
Знайомі
2 (7%)2 (6 %)
Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


10.Чи вважаєте ви, що освіта, яку ви отримали в загальноосвітній школі достатня для того щоб вступити у вищий навчальний заклад без підготовчих курсів чи репетиторства


Так

1

(50%)


3

(14%)
4

(12%)

Ні

1

(50%)


18 (86%)

3

(100%)


4 (100%)

26 (88%)
Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


11.Чи впевнені ви у належній оцінці ваших вступних іспитів (що ваші результати не будуть занижені)


Так

1(50%)

18(86%)


1(34%)

4(100%)

24(80%)
Ні

1(50%)

3(14%)

2(66%)
6(20%)

12.Чинники ,що впливають на вибір закладу

Конкурс

Спеціальності

Престиж

Бажання батьківГарантія

Легше поступити

Немає значення


1(50%)

1(50%)


8(38%)

10(47%)


1(5%)

1(5%)


1(5%)

1(34%)
2(66%)

2(50%)

2(50%)


1(4%)

8(26%)


15(48%)

1(4%)
4(14%)

1(4%)

13. Чи поступаєте ви одночасно у декілька вузів чи сконцентровуєте зусилля на одному вузі
Так(у декілька)

1(50%)

3(14%)4(14%)
Ні

1(50%)

18(86%)

3(100%)

4(100%)

26(86%)
Разом,чол (%)


2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


14.Чому ви обрали платну форму навчання


а) є можливість поступати на платну форму навчання


1

(50%)


5(24%)

1(34%)

1(25%)

8(27%)
б)не впевнений, що поступлю, на державну


1(50%)

16(76%)

2(66%)

3(75%)

22(73%)
Разом,чол (%)


2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


15Чи вважаєте ви, що форма навчання може вплинути на ваше подальше працевлаштування?


Так
12(57%)

3(100%)

3(75%)

18(60%)
Ні

2(100%)

9(43%)1(25%)

12(40%)Разом,чол (%)


2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


16.Чи вважаєте ви, що дипломи випускників державної форми навчання цінуються більше ніж дипломи платників?


Так
12(58%)

3(100%)

3(75%)

18(60%)
Ні

2(100%)

9(42%)
1(25%)

12(40%)Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


17 Чи вважаєте ви, що рівень знань залежить від закладу?


Так

2 (100%)

16

(76%)


2

(67%)


3

(75%)


23

(77%)

Ні
5

(24%)


1

(33%)


1

(25%)


7

(23%)

Разом,чол (%)

2 (100%)

21 (100%)

3

(100%)


4 (100%)

30

(100%)


Висновок
Відповідно до зібраних статистичних даних 88% (див. пункт 5) абітурієнти обирають платну форму навчання тому, що поступити в платний вуз або на платне відділення якогось інституту (університету) легше, ніж на безкоштовне. 83% (див. пункт 7) опитаних абітурієнтів рахують, що вчитися на платній формі навчання легше, ніж на безкоштовній. Пункт а) першої гіпотеза дослідження про те, що абітурієнти вибирають платну форму навчання тому, що рівень підготовки викладачів і технічна оснащеність процесу навчання вищі, ніж у безкоштовних вузах частково підтвердився: 52% опитуваних рахують, що технічна оснащеність процесу навчання вища в платних вузах (див. пункт 3), а ось ствердно сказати, що рівень підготовки викладачів вище в платних вузах не можна, оскільки лише 13% опитаних рахують, що від рівня зарплатні залежить рівень підготовки викладачів (як відомо викладач платного навчального закладу одержує більше, ніж викладач безкоштовного), 38% опитаних сказали, що рівень підготовки викладача залежить від наукової діяльності викладача, 27% - від стажу роботи, 22% - від престижності закладу (див. пункт 2). Отже, велика частина абітурієнтів, що вибрали платну форму навчання, не розраховують на вищий рівень підготовки викладачів. Крім того, 61% абітурієнтів сказали, що якість освіти, що дістається, вища на безкоштовній формі навчання (див. пункт 8). Значить, вибираючи платну форму навчання абітурієнти прагнуть мінімізувати зусилля, що витрачаються в процесі навчання, незалежно від рівня і якості одержуваних знань: 83% абітурієнтів рахують, що вчитися на платній формі навчання легше, ніж на безкоштовній (див. пункт 7) – пункт б) першої гіпотези дослідження повністю підтвердився. Пункт в) першої гіпотези дослідження підтвердився, адже для 54% абітурієнтів життєво важливо поступити у вуз цього року (див. пункт6), а поступити на платну форму навчання легше, ніж на безкоштовну, отже абітурієнти вибирають платні вузи для того, щоб звести ризик не поступлення до нуля (п.14).Та все ж більшість вважають, що навіть при вступі на пл.. ф.,без репетиторства не обійдеться(див. пункт 10).Також абітурієнти вважають ,що при вступі на пл. форму, результати будуть оцінені належним чином(див. пункт 11).Та як не дивно ,навіть платники вважають, що випускникам держ. форми буде легше знайти собі роботу(див.пункт15,16).Отже пункт д) першої гіпотези не підтвердився. Пункт г) першої гіпотези дослідження не підтвердився, оскільки 65% опитаних не рахують, що платна освіта більш престижна, ніж безкоштовна (див. пункт 4).

Отже, відповідно до одержаних статистичних даних можна сказати, що велика частина абітурієнтів вибирають платну форму навчання, керуючись тим, що поступити і вчитися у платному вузі легше і тим, що технічна оснащеність процесу навчання там вища.Щодо другої гіпотези то пункт а)про те ,що рівень знань не залежить від закладу спростовується.(див. пункт 17)Адже більшість вибирають престижніші заклади.(див пункт 12),і сконцентровують свої зусилля на вступі в нього.(див пункт 13)Отже пункт б) другої гіпотези не підтвердився ,а от пункт в) підтвердився повністю.

Соціологічне дослідження показує, що практично 80% абітурієнтів вибирають платну форму навчання, щоб мінімізувати свої зусилля під час вступу до вузу і в процесі навчання, при цьому 61% абітурієнтів (див. пункт 8) рахують, що якість освіти , що дістається, вища на безкоштовній формі навчання. 50% абітурієнтів, що мають середню освіту, 60% абітурієнтів, що мають середню спеціальну освіту, і 44%абітурієнтів, що мають вищу освіту, рахують, що одержані знання надаватимуть вагоме значення в їхньому житті при визначенні доходу і престижу. Тому, було б логічне для всіх платних навчальних закладів посилити правила прийому абітурієнтів (замість загальної співбесіди проводити екзамени зі всіх предметів, необхідним для початку навчання за фахом), процес навчання (проводити якомога більше іспитів в процесі навчання, а не заліків) і здачу випускних іспитів (запрошувати на прийом випускних іспитів викладачів з безкоштовних вузів, які зможуть об’єктивно оцінити знання випускника). Таким чином їм вдасться різко підвищити рівень знань випускників і підняти свій престиж і зменшити кількість абітурієнтів, що вступають до платних вузів або на платні відділення безкоштовних вузів.

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка