Новотроїцька районна радаСкачати 137.13 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір137.13 Kb.


УКРАЇНА

Новотроїцька районна рада


ПРОЕКТ РІШЕННЯ

______________________________________________________________________________________________________________________

Від ________________№_____


Про програму підтримки районового

козацького товариства „Новотроїцький

курінь” Українського козацтва на

2014 рік


Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі подання районної державної адміністрації від _._.2013 р. № __, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, економічного, соціального та культурного розвитку району від _._.2013 року, протокол № ___, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму підтримки районового козацького товариства „Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2014 рік

(додається).

2. Районній державній адміністрації інформувати районну раду про стан виконання Програми до 15 січня, наступного за звітним періодом.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії районної ради від 21.12.2012 р. № 382 „Про програму підтримки районового козацького товариства „Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2013 рік”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики: освіти, культури, молоді та спорту.
Голова

районної ради Л.В.Сєчин

Додаток

до рішення сесії районної радивід _____________ № _______

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

програми підтримки районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2014 рік

1.

Ініціатор розроблення програми.

Районна державна адміністрація, районна рада Українського козацтва

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми.

-

3.

Розробник програми.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації.

4.

Співрозробник програми.

Районна рада Українського козацтва

5.

Відповідальний виконавець програми.

Районна державна адміністрація

6.

Учасники програми.

Районна державна адміністрація, районна рада Українського козацтва, районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва

7.

Термін реалізації програми.

2014 рік.

8.

Етапи виконання програми.

-

9.

Перелік місцевих бюджетів, які

беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм).-


10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

6,2 тис. грн.

у тому числі бюджетних коштів

6,2 тис. грн.

з них коштів:

обласного бюджету

районного бюджету

-

6,2 тис. грн.11.

Основні джерела фінансування програми.

Районний бюджет.ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма підтримки районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2014 рік (далі – Програма) створюється з метою пропаганди серед населення, учбових та інших закладів козацької історії, культури і традицій.

Програма пропонує:

1. Посилення діяльності козацької спецдружини з охорони громадського порядку.

2. Створення реєстру об’єктів історико-архітектурної спадщини і впорядкування існуючих пам’яток історії і культури України.

3. Збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися події, пов’язані з історією козацтва.

4. Надання допомоги краєзнавчим музеям у пропаганді історії, культури і традицій Українського козацтва.

5. Розвиток козацьких самодіяльних колективів. Проведення фестивалів козацької творчості.

6. Проведення науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи з історії Українського козацтва. Публікації матеріалів та документів, присвячених історії України.

7. Програма створює умови для введення козацької господарської діяльності, а саме: створення козацьких зимівників, “хуторів” з метою пропаганди “етнотуризму” і популяризації Новотроїцького району.ІІІ. Мета програми

Програма розроблена відповідно до Указів Президента України від 04 червня 2005 року № 916/2005 “Про Раду Українського козацтва”, від 04 травня 2007 року № 378/2007 “Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва”.

Метою Програми є організація взаємодії органів виконавчої влади та козацьких громадських організацій у здійсненні заходів щодо відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки

та етапи виконання програми

Виконання даної програми здійснюється протягом 2014 року шляхом надання коштів районовому козацькому товариству “Новотроїцький курінь” Українського козацтва для проведення суспільно-мистецьких заходів.V. Завдання програми та результативні показники

Завдання програми – створення комплексних умов для роботи районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва для пропаганди серед населення, учбових та інших закладів козацької історії, культури і традицій, проведення практичної роботи з виховання молоді на славних традиціях українського козацтва.

Результативні показники: виконання програми дасть змогу поліпшити якість виховної роботи серед молоді, забезпечити участь громадських козацьких організацій району в районних заходах, організація роботи школи джур.

VI. Показники витрат

З районного бюджету планується виділити 6,2 тис. грн. на розвиток районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва, з них: 2,5 тис.грн. - на оплату послуг з харчування під час проведення Дня Українського козацтва, 3,7 тис.грн – для придбання взуття для вихованців школи-джур імені Івана Сірка.VII. Показники продукту

Фінансування цієї Програми дасть змогу популяризувати розвиток Українського козацтва шляхом проведення суспільно-мистецьких заходів до Дня Українського козацтва, залучити молодь до вивчення історії Українського козацтва та забезпечити взуттям 10 вихованців школи-джур імені Івана Сірка.VIII. Показники ефективності

Реалізація Програми сприятиме проведенню Дня українського козацтва та ефективної роботи школи джур.

Витрати коштів на одного учасника становитимуть:


  • під час проведення заходу до Дня Українського козацтва - 10,0 грн;

  • придбання однієї пари взуття – 370 грн.

IX. Показники якості

Виконання Програми дасть можливість забезпечити військово-патріотичне виховання молоді, активну участь козаків району в охороні громадського порядку, природоохоронній діяльності, проведення науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи для увічнення славної історії Українського козацтва і виховання наступних поколінь Програма сприятиме участі у запланованих заходах козацьких та мистецьких самодіяльних колективів.X. Напрямки діяльності і заходи програми:

Фінансування заходів Програми проводитиметься за рахунок коштів районного бюджету, в обсязі 6,2 тис. грн. для проведення заходів до Дня українського козацтва та забезпечення взуттям 10 вихованців школи-джур імені Івана Сірка.XI. Система управління та контролю за ходом виконання програми

Загальну координацію щодо виконання Програми здійснюватиме районна рада Українського козацтва та керівник апарату районної державної адміністрації. Поточний контроль за виконанням певних напрямків цієї Програми здійснюватиме відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації.


Керуючий справами

районної ради М.М.Піщанський

Додаток 1

до Програми
Ресурсне забезпечення

програми підтримки районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2014 рік


Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання програми2014 рік

(тис. грн.)Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

6,2

6,2

Державний бюджет

-

-

Обласний бюджет

-

-

Районний бюджет

6,2

6,2

Бюджети сіл, селищ

-

-

Кошти не бюджетних джерел

-

-

Керуючий справами

районної ради М.М.Піщанський

Додаток 2

до Програми


Показники продукту

програми підтримки районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2014 рік

з/п

Назва показників

Одиниця виміру

Вихідні на початок дії програми

Виконання програми 2014 рік

Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

І. Показники продукту програми

1.

Кількість учасників заходів

чол.

250

250

250

ІІ. Показники ефективності програми

1.

Витрати коштів на одного учасника

грн.

-

10,0

10,0

ІІІ. Показники якості програми

1.

Забезпечення взуттям вихованців школи-джур

імені Івана Сіркашт.

0

10

10

Керуючий справами

районної ради М.М.Піщанський

Додаток 3до Програми


Напрямки діяльності та заходи програми підтримки районового козацького товариства “Новотроїцький курінь” Українського козацтва на 2014 рік


з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.

2013 рік


Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Посилення діяльності козацької спецдружини з охорони громадського порядку

Охорона громадського порядку

Протягом року

Районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва

-

-

Зміцнення законності і правопорядку

2.


Культурно-мистецькі заходи

Надання допомоги краєзнавчим музеям.

Протягом року

Районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва

-

-

Пропаганда культури і традицій українського народу

1

2

3

4

5

6

7

8Розвиток козацьких самодіяльних колективів

Протягом року

Районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва, відділ культури і туризму райдержадміністрації

-

-

Пропаганда культури і традицій українського народу

3.

Освітянські заходи

Проведення науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи з історії Українського козацтва

Протягом року

Районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва, відділ освіти райдержадміністрації

-

-

Виховання молоді на традиціях Українського козацтва

Організація роботи з учнями школи джур ім. І Сірка з метою виховання молоді на славних традиціях українського козацтва.

Протягом року

Районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва, відділ освіти райдержадміністрації


--

Виховання молоді на традиціях Українського козацтва

4.

Природо-охоронна діяльність

Створення умов для ведення козацької господарської діяльності

Протягом року

Районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва

-

-

Пропаганда “етнотури-зму”

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Надання фінансової підтримки

Оплата послуг з харчування під час проведення Дня українського козацтва.

14 жовтня 2014 року

Райдержадміністрація, районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва

Районний бюджет

2,5

Пропаганда культури і традицій українського народу

Придбання взуття для вихованців школи-джур імені Івана Сірка

Протягом року

Райдержадміністрація, районове козацьке товариство “Новотроїцький курінь” Українського козацтва

Районний бюджет

3,7

Забезпечення взуттям вихованців школи-джур імені Івана Сірка

Керуючий справамирайонної ради М.М.Піщанський


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка