Незалежних державСкачати 199.49 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір199.49 Kb.
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


Кафедра глобальних і регіональних систем

СПІВДРУЖНІСТЬ

НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
Виклад за програмою підготовки

магістрів зовнішньої політики

Полтораков Олексій Юрійович
кандидат політичних наукЗатверджено на засіданні

кафедри глобальних

і регіональних систем

Протокол №

від «___» ___________ 2008 р.


Київ-2008

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п


Назва теми

Лекції

Семінари

Самостійна робота

МОДУЛЬ ІПолітико-економічні та соціокультурні особливості пострадянського простору.

2

СНД як міжнародна організація:
структура, механізми та функції


2

2

2Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

2

2

2

Модульно-рейтинговий контроль

МОДУЛЬ ІІОрганізації системи СНД
(СД, ЄврАзЕс, ОДКБ)


2

2

2Інтеграційні альтерантиви СНД
(ОДЕР-ГУАМ, ЄЕП, ШОС)


2

2

2Україна в СНД:
між членством та участю


2Модульно-рейтинговий контроль

ВСЬОГО:

12

8

8

АНОТАЦІЯ
Мета курсу: Вивчення основних регіональних організаційно-інституційних особливостей пострадянського простору через призму СНД як міжнародної організації, причин створення, історії розвитку та результатів діяльності, а також аналіз основних статутних і зовнішньополітичних документів.
Специфіка авторського підходу до викладення дисципліни полягає в інтерпретації функціонування таких міжнародних організацій як СНД в якості інституціоналізованої системи геополітичних, геоекономічних і соціокультурних взаємодій національних і регіональних акторів пострадянського простору.

Знати:

 • основні сфери діяльності досліджуваних міжнародних організацій (СНД та ін.), з окремими періодами їх діяльності, із основними прийнятими ними документами і їх змістом, а також з політикою, що проводиться країнами-учасницями в цих організаціях.

 • сучасні тенденції, концепції і закономірності інституційного розвитку регіональних відносин на теренах СНД у політико-економічній, соціально-культурній сферах, а також в площині безпеки;

 • методологію та методику дослідження регіональних інтеграційних відносин на пострадянському просторі.


Уміти:

 • теоретично обґрунтувати політико-економічний та соціокультурний контекст функціонування системи міжнародних організацій на пострадянському просторі та СНД як ключового інституційного гравця;

 • визначати специфіку практичної діяльності СНД як міжнародної організації;

 • проводити системний та функціональний аніліз практичної діяльності СНД та її структурних органів, а також суміжних інституцій (ЕврАзЕС, ОДКБ та ін.).

Нормативний курс складається з лекційних і семінарських занять, а також годин на самостійну роботу. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і завершується заліком.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
МОДУЛЬ І.

ТЕМА 1. Політико-економічні та соціокультурні особливості пострадянського простору.

Пострадянський простір як міжнародний регіон. «Простір ОБСЄ» та «простір СНД». Виділення «регіону СНД» в стратегічному плануванні міжнародних процесів.

Субрегіональні особливості пострадянського простору доби глобалізації. Формування регіонів як центральних елементів глобальної трансформації. Інституційний фактор забезпечення регіонального розвитку та трансрегіональної стабільності.

Історичні передумови виникнення СНД. «Хвилі демократичного транзиту» (С. Хантінгтон) та «парад суверенітетів» колишніх республік СРСР. СНД як альтернатива СРСР чи «механізм розлучення».

Конфліктогенний потенціал пострадянського простору. «Дуга нестабільності» та конфлікти в Придністров’ї і на Кавказі. Проект «СНД-2» та перспективи реалізації «косовського сценарію» на теренах СНД. Проблеми забезпечення регіональної стабільності та формування системи регіональної безпеки.

ТЕМА 2. СНД як міжнародна організація:
структура, механізми та функції


Нормативно-правова база забезпечення діяльності СНД. «Біловезькі угоди».

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

Концпепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)
ТЕМА 3. Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

Бінарна – інтегруюча та дезінтегруюча – природа регіональних процесів.

Концепції «різнорівневої та різношвидкісної інтеграції». Проблеми реформування СНД. Використання традиційних регіональних практик у нових формах співробітництва та проектах розвитку транскордонних зв'язків і транспортних комунікацій.

Зовнішня присутність на просторі СНД (США, Китай, НАТО та ін.) «Цивілізаційна безпека» та «парадигмальні війни».


МОДУЛЬ ІІ.
ТЕМА 4. Організації системи СНД
(СД, ЄврАзЕс, ОДКБ)

Рівні геоекономічної інтеграції (ЗВТ, МС, СР, ЕВС). «Колективна безпека» СНД. Миротворча діяльність в СНД та її політико-правові проблеми.

Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.). Договір про заснування Євразійського Економічного спрівтовариства (2000 р.). Приєднання Узбекістану до ЄврАзЕС (2000 р.).

Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

Договір про колективну безпеку (1992 р.). Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.). «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)

ТЕМА 5. Інтеграційні альтерантиви СНД
(ОДЕР-ГУАМ, ЄЕП, ШОС)


Енерготранзитний потенціал регіону. «Великий шовковий шлях» та TRASECA. «Велика каспійська нафта». Проблеми «жорсткої» та «мякої» безпеки регіону.

Угода про формування єдиного економічного простору Співдружності незалежних держав (2003 р.).

«Ялтинська Хартія» ГУАМ (2006 р.)

Декларація про створення ШОС (2001 р.). Договір про довгострокове добросуспідство, дружбу та співробіництво держав-членів ШОС (2007 р.). «Бішкекська декларація» ШОС (2007 р.)


ТЕМА 6. Україна в СНД:
між членством та участю

Геополітичний статус України і проблема регіонального лідерства в СНД.

Регіональний вимір зовнішньої безпеки України.

Україна в СНД, ЄЕП та ГУАМ. Проблема регіонального лідерства.


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


ЛЕКЦІЯ 1. Політико-економічні та соціокультурні особливості пострадянського простору.

 1. Пострадянський простір як міжнародний регіон.

 2. Субрегіональні особливості пострадянського простору доби глобалізації.

 3. Історичні передумови виникнення СНД.

 4. Конфліктогенний потенціал пострадянського простору в контексті Балкансько-Середньоазійської «дуги нестабільності»

ЛІТЕРАТУРА

 1. Капченко И., Косолапов И., Прохоренко И., Волкова Е., Надеин-Раевский В., Федулов Н. Конфликты в СНГ: некоторые вопросы методологического исследования. // Мировая экономика и международные отношения – 1994. – № 8-9.

 2. Кармазіна М. Деякі особливості президентствва на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

 3. Коновалов А. Новая биполярность и дефицит адекватности // Россия в глобальной политике. – 2005. – Т. 3, № 2.

 4. Малышева Д. После «черного вторника»: ислам и терроризм в России и СНГ // Мировая экономика и международные отношения.- 2002. – № 3.

 5. Рудич Ф. Політичне лідерство в СНД і Балтії: загальне, особливе // Полоітичний менеджмент. – 2006.- №2.

 6. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.


ЛЕКЦІЯ 2. СНД як міжнародна організація:

структура, механізми та функції

 1. Нормативно-правові засади діяльності СНД.

 2. Структурні підрозділи СНД. Міжпарламентське співробітництво в СНД.

 3. Мехінізми діяльності СНД. «Клуб президентів» СНД.

 4. Політико-економічне та соціально-гуманітарне співробітництво в СНД.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

 2. Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

 3. Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

 4. Концепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)


ЛЕКЦІЯ 3. Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

 1. Системоутворюючі та системоруйнуючі чинники інтеграційних процесів.

 2. Геополітичні і геоекономічні інтереси країн СНД.

 3. «Зовнішня присутність» на пострадянському просторі як виклик регіональній стабільності: політико-економічні та історико-культурні проблеми.

 4. Інтеграційний потенціал СНД в умовах глобалізації.

 5. Субрегіональна інтеграція в СНД та конфліктогенний потенціал Кавказу та Центральної Азії.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних держав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 2. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008

 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001. – 155-156 (Роз.2.3.7. Договір про колективну безпеку)

 4. Мишальченко Ю. В., Торопыгин А. В. Международная безопасность и международная интеграция: Политические и правовые проблемы международного сотрудничества государств СНГ. Монография. – СПб., 2002.

 5. Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь. – 1993. – № 2.

 6. Олимова С. Миграция в СНГ и Балтии: через различия проблем к общему информационному пространству // http://www.demoscope.ru/center/fmcenter/olimov.html


ЛЕКЦІЯ 4. Організації системи СНД

(СД, ЄврАзЕс, ОДКБ)

1. «Глибока інтеграція». Союзна держава Росії та Білорусі.

2. Геоекономіка СНД. Заснування ЄврАзЕС та приєднання до нього Узбекістану.

3. Колективна безпека СНД. Створення та діяльність ОДКБ.ЛІТЕРАТУРА

 1. Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.).

 2. Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

 3. Договір про заснування Євразійського Економічного спрівтовариства (2000 р.).

 4. Договір про колективну безпеку (1992 р.).

 5. Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.).

 6. «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)


ЛЕКЦІЯ 5. Інтеграційні альтерантиви СНД

(ОДЕР-ГУАМ, ЄЕП, ШОС, ОЧЕС та ін.)

 1. Геополітичні та геоекономічні орієнтації країн СНД.

 2. Енерготранзитний потенціал регіону.

 3. Виклики регіональній безпеці: проблеми тероризму та екстремізму.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Угода про формування єдиного економічного простору Співдружності незалежних держав (2003 р.).

 2. «Ялтинська Хартія» ГУАМ (2006 р.)

 3. Декларація про створення ШОС (2001 р.).

 4. Договір про довгострокове добросуспідство, дружбу та співробіництво держав-членів ШОС (2007 р.).

 5. «Бішкекська декларація» ШОС (2007 р.)


ЛЕКЦІЯ 6. Україна в СНД:

між членством та участю

 1. Регіональні пріоритети геоекономічного розвитку України.

 2. Простір СНД як складова міжнародної інтеграції України.

 3. Двосторонні відносини України з країнами-членами СНД.

 4. Перспективи регіонального лідерства на просторі СНД України на просторі СНД в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних дерджав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 2. Мішин А.О. Перспективи регінального лідерства України // Стратегічна панорама. – 2007. – №2.

 3. Мошес А., Коктыш К. Между Востоком и Западом. Украина и Белоруссия на европейском просторанстве – М., 2003.

 4. Перепелиця Г.М. Політика України щодо миротворчості регіональних і субрегіональних організацій у Чорноморському і Євразійському регіонах // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2.

 5. Сухоруков А.І., Григоренко В.К. Пріоритети економічної інтеграції України на просторі СНД // Стратегічна панорама. – 2007.- №3.

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. СНД як міжнародна організація:
структура, механізми та функції

 1. СНД як суб'єкт права міжнародних організацій. Основні установчі документи.

 2. Інституціоналізація співробітництва в СНД: роль та місце основних статутних органів.

 3. СНД як «клуб президентів». Формальний та неформальний виміри діяльності організації.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

 2. Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

Додаткова

 1. Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

 2. Концепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)ТЕМА 2. Реінтеграційно-дезінтеграційна ділема СНД.

 1. Ціннісний вимір міжнародного співробітництва.

 2. Нові форми геополітичної ідентичності: європейська та євразійська

 3. НАТО, ЄС та СНД – проблеми оптимізації діалогу.

 4. СНД як відповідь на виклики глобалізації.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних держав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 2. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.


Додаткова

 1. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 2. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001.

 4. Мишальченко Ю. В., Торопыгин А. В. Международная безопасность и международная интеграция: Политические и правовые проблемы международного сотрудничества государств СНГ. Монография. – СПб., 2002.

 5. Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь. – 1993. – № 2.

 6. Гончаренко О. Чорноморсько-Каспійський регіон: регіональні структури безпеки та демократичний контроль // Чорноморська безпека. – 2005. – № 1.ТЕМА 3. Організації системи СНД
(СД, ЄврАзЕС, ОДКБ)

 1. Європейська складова пострадянського простору. Особливості російсько-білоруського геополітичного діалогу.

 2. Геоекономіка пострадянського простору. Проблеми і перспективи зон вільної торгівлі та митного союзу на просторі СНД.

 3. Інституційні відповіді на виклики національній та міжнародні безпеці в контексті розширення НАТО.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

 2. Договір про заснування Євразійського Економічного спрівтовариства (2000 р.).

 3. Договір про колективну безпеку (1992 р.).

 4. Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.).

Додаткова

 1. Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.).

 2. «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)

 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001. – 155-156 (Роз.2.3.7. Договір про колективну безпеку)

 4. Коктыш К. Белоруссия в европейском контексте // Между Востоком и Западом. Украина и Белоруссия на европейском просторанстве – М.,2003.

 5. Николайчук И.А. Военное сотрудничество стран СНГ как элемент их национальной безопасности // Политические исследования – 1995. – № 5

 6. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008


ТЕМА 4. Інтеграційні альтерантиви СНД
(ОДЕР-ГУАМ, ЄЕП, ШОС)

 1. Проблема «демократичного транзиту» на пострадянському простору. «ОДЕР-ГУАМ» як «СНД-2».

 2. ЄЕП як геоекономічна альтарнатива ЄврАзЕС.

 3. Виклики «мякої безпеки»: «Шанхайський діалог» та посилення присутності Китаю в СНД.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Угода про формування єдиного економічного простору Співдружності незалежних держав (2003 р.).

 2. «Ялтинська Хартія» ГУАМ (2006 р.)

 3. Декларація про створення ШОС (2001 р.).

 4. Договір про довгострокове добросуспідство, дружбу та співробіництво держав-членів ШОС (2007 р.).

 5. «Бішкекська декларація» ШОС (2007 р.)

Додаткова

1. Мішин А.О. До визначення стратегії розвитку відносин у форматі "ГУУАМ – ЄЕС – СНД" // Стратегічна панорама. – 2000. – №3–4.

2 Мішин А.О. Щодо розвитку співпраці України з Шанхайською організацією співробітництва в рамках становлення регіоналшьних систем безпеки // Стратегічна панорама. – 2008. – №1.

3. Мечи и орала. Экономика національной безопасности Беларуси и Украины – М., 2004.

4. Ніколаєв Є. ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? // Політичний менеджмент. – 2004. – №6.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові документи


 1. «Бішкекська декларація» ШОС (2007 р.)

 2. «Мінська декларація» ОДКБ (2006 р.)

 3. «Ялтинська Хартія» ГУАМ (2006 р.)

 4. Декларація про гуманітарне співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (2005 р.)

 5. Декларація про створення ШОС (2001 р.).

 6. Договір про довгострокове добросуспідство, дружбу та співробіництво держав-членів ШОС (2007 р.).

 7. Договір про заснування Євразійського Економічного співтовариства (2000 р.).

 8. Договір про колективну безпеку (1992 р.).

 9. Договір про створення Союзної держави (1999 р.).

 10. Концепція запобігання й урегулювання конфліктів на території держав-учасниць СНГ (1996 р.)

 11. Концепція колективної безпеки держав-учасниць Договору про колективну безпеку (1995 р.).

 12. Концепція подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав (2007 р.)

 13. Статут Організації Договору про колективну безпеку (2002 р.).

 14. Статут Співдружності Незалежних Держав (1993 р.).

 15. Угода про Митний Союз між РФ та РБ (1995 р.).

 16. Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності по забезпеченню стабільного положення на їхніх зовнішніх кордонах (1992 р.)

 17. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 р.).

 18. Угода про формування єдиного економічного простору Співдружності незалежних держав (2003 р.).


Публікації аналітичного характеру


 1. Айрапетова Н. 600 тысяч человеческих жизней – за передел постсоветского пространства. В этнических войнах гибли не только люди, но и были уничтожены десятки миллиардов долларов // www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/ch99/010628/ng0628b.htm

 2. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России – РнД, 2006.

 3. Богатуров А.Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь. – 1993. – № 2.

 4. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти – К., 2001.

 5. Вітман К. Концепція державної національної політики Республіки Молдова // Політичний менеджмент. 2006. – №6.

 6. Гончаренко О. Чорноморсько-Каспійський регіон: регіональні структури безпеки та демократичний контроль // Чорноморська безпека. – 2005. – № 1.

 7. Демократичний порядок денний для Східної Європи і перспективи Спільноти демократичного вибору // Український монітор. – 2005. – №10. www.foreignpolicy.org.ua/ua/papers/index.shtml?id=5736

 8. Джангужин Р. Казахстан постсоветский – К.,2002.

 9. Капченко И., Косолапов И., Прохоренко И., Волкова Е., Надеин-Раевский В., Федулов Н. Конфликты в СНГ: некоторые вопросы методологического исследования. // Мировая экономика и международные отношения – 1994. – № 8-9.

 10. Кармазіна М. Деякі особливості президентствва на пострадянському просторі (1991-2004 рр.) // Політичний менеджмент. – 2005. – №3.

 11. Коновалов А. Новая биполярность и дефицит адекватности // Россия в глобальной политике. – 2005. – Т. 3, № 2.

 12. Лысенко В.Н. Региональные конфликты в странах СНГ: опыт урегулирования // Полис. – 1998. – № 2.

 13. Малышева Д. После «черного вторника»: ислам и терроризм в России и СНГ // Мировая экономика и международные отношения.- 2002. – № 3.

 14. Маначинский А. Особенности конфликтов на постсоветском просторанстве // Подтекст. – 1998. – №33.

 15. Мишальченко Ю. В., Торопыгин А. В. Международная безопасность и международная интеграция: Политические и правовые проблемы международного сотрудничества государств СНГ. Монография. – СПб., 2002.

 16. Мішин А.О. Аксіологічний вимір безпеки у багатосторонніх та двосторонніх міждержавних відносинах нових незалежних держав // Стратегічна панорама – 2005. – №1.

 17. Мішин А.О. До визначення стратегії розвитку відносин у форматі "ГУУАМ – ЄЕС – СНД" // Стратегічна панорама. – 2000. – №3–4.

 18. Мішин А.О. Перспективи регінального лідерства України // Стратегічна панорама. – 2007. – №2.

 19. Мішин А.О. Чинники регіональної стабільності та розвиток демократичних засад у нових незалежних державах // Стратегічна панорама. – 2005. – № 3.

 20. Мошес А., Коктыш К. Между Востоком и Западом. Украина и Белоруссия на европейском просторанстве – М., 2003.

 21. Мішин А.О. Щодо розвитку співпраці України з Шанхайською організацією спрівробітництва в рамках становлення регіональних систем безпеки // Стратегічна панорама – 2008. – №1.

 22. Ніколаєв Є. ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? // Політичний менеджмент. – 2004. – №6.

 23. Николайчук И.А. Военное сотрудничество стран СНГ как элемент их национальной безопасности // Политические исследования – 1995. – № 5

 24. Олимова С. Миграция в СНГ и Балтии: через различия проблем к общему информационному пространству // www.demoscope.ru/center/fmcenter/olimov.html

 25. Перепелиця Г.М. Політика України щодо миротворчості регіональних і субрегіональних ор.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.

 26. Пивовар Е.И. Постсоветское пространство: альтернативі интеграции – СПб., 2008.

 27. Рудич Ф. Політичне лідерство в СНД і Балтії: загальне, особливе // Полоітичний менеджмент. – 2006.- №2.

 28. Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. – К.: НІСД, 2001.

 29. Сухоруков А.І., Григоренко В.К. Пріоритети економічної інтеграції України на просторі СНД // Стратегічна панорама. – 2007.- №3.

 30. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія – К.: Рада нац. безпеки і оборони України, НІПМБ, 2001.

 31. Федуняк С.Г. Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення «Холодної війни» // Стратегічна панорама. – 2004. – №1.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка