Назва установи, організаціїСкачати 53.02 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір53.02 Kb.(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ (В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

I. Загальні положення

 1. Начальник комерційного відділу безпосередньо підпорядковується _______________.

 2. Начальник комерційного відділу виконує вказівки _______________.

 3. Начальник комерційного відділу заміняє _______________.

 4. Начальника комерційного відділу заміняє _______________.

 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - організацію товаропросування;
  - умови постачання, транспортування і зберігання товарів;
  - види угод, порядок укладання договорів (угод, контрактів), обліку і контролю їх виконання;
  - правове забезпечення комерційних угод;
  - порядок оформлення і подання претензій постачальникам, оформлення позовів до арбітражного суду;
  - методи аналізу та оцінювання попиту покупців;
  - методи дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків, конкурентоспроможності товарів;
  - порядок і методи проведення експертизи якості, категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
  - прогнозування і планування попиту і реалізації, формування конкурентоспроможного асортименту товарів;
  - порядок проведення атестації, презентації нових товарів (продукції), організації проведення показу товарів, виставок-продажів;
  - форми закупівлі і продажу товарів;
  - основи маркетингу;
  - фінансову політику підприємства;
  - етику ділового спілкування і ведення переговорів;
  - правила експлуатації комп’ютерної техніки, використання систем зв’язку;
  - основи трудового законодавства;
  - соціально-психологічні особливості управління персоналом;
  - форми та методи організації та оплати праці, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Торгівля”, “Економіка і підприємництво”. Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

 7. _________________________________________________________________.

 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

 1. Організує комерційну діяльність відділу, його підрозділів.

 2. Розробляє маркетингові програми, що забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринках.

 3. Аналізує стан внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та послуг з метою визначення факторів, що сприяють успіху в досягненні цілей підприємства.

 4. Проводить з фахівцями комплексне вивчення потреб споживачів та їх поведінки в сегментах ринків.

 5. Організує господарські зв’язки партнерів з комерційної діяльності; готує та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.

 6. Вивчає асортимент товарів та послуг з урахуванням особливостей товарних груп, підприємства та цільових ринків.

 7. Бере участь у розробленні загальної цінової політики підприємства та визначенні конкретних цін товарів для окремих ринків та їх сегментів.

 8. Розробляє заходи з раціоналізації торговельних процесів, організації рекламних компаній, обгрунтовує альтернативні варіанти процесу товарозабезпечення, організації транспортування товарів.

 9. Бере участь у становленні зв’язків з виробниками (постачальниками) раціональних товарів, у розробленні стратегії виходу на зарубіжні ринки; виборі зарубіжних партнерів.

 10. Розробляє і підписує за дорученням дирекції (власника) торгові договори (угоди, контракти) на закупівлю, постачання товарів (продукції); перевіряє рівень якості вітчизняних та імпортних товарів, наявність сертифікатів, експертизи споживчих властивостей.

 11. Контролює виконання постачальниками договірних умов з дотримання ними зобов’язань щодо асортименту, кількості та якості товарів, строків їх поставляння, наявності відповідних товарних знаків.

 12. Організує оформлення і пред’явлення постачальникам претензій у разі порушення ними договірних зобов’язань; позови до арбітражного суду.

 13. Бере участь у презентації товарів та встановленні цін на них.

 14. Розглядає заяви і пропозиції покупців і приймає необхідні рішення.

 15. Вивчає системи інформування покупців про товари, які надходять у продаж.

 16. Застосовує традиційні і сучасні способи рекламування та показу товарів на виставках-продажах, ярмарках.

 17. Проводить розрахунки обсягів товарів для закупівлі, вишукує шляхи реалізації товарних залишків.

 18. Бере участь у підготовці фінансових звітів.

 19. Забезпечує складання встановленої звітності; використання комп’ютерної техніки при вирішенні комерційних задач.

 20. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 21. _________________________________________________________________.

 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник комерційного відділу має право: 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 6. _________________________________________________________________.

 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник комерційного відділу несе відповідальність: 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. _________________________________________________________________.

 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНОКерівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка