Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка14/43
Дата конвертації05.05.2016
Розмір4.83 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43


A. *

Централізовано-блочний


B.

Децентралізований


C.

Централізований


D.

Змішаний


E.

Блочний


329.

Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: площа - 6 м2, середня температура повітря - 16 °С, відносна вологість - 72 %, швидкість руху повітря - 0,35 м/с, коефіцієнт природної освітленості - 0,88 %, світловий коефіцієнт - 1:5. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.


A. *

Дискомфортний, охолоджувального типу


B.

Комфортний


C.

Комфортний


D.

Дискомфортний, нагрівного типу


E.

Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів


330.

Під час реконструкції міської лікарні в місті, розташованому на 55° північної широти, планується перенесення хірургічного блоку з цокольного на 1-й поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної зали для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?


A. *

Північ


B.

Схід


C.

Захід


D.

Південь


E.

Південний захід

331.

У дитячій інфекційній лікарні реєструються випадки виникнення внутрішньолікарняних ГРЗ. Палати лікарні припливно-витяжною вентиляцією не обладнано. Наявність боксів і напівбоксів згідно з проектними рішеннями не передбачено. Дані аналізу властивостей повітря дозволили виявити такий вміст вуглекислого газу в лікарняних палатах: у палаті № 1 - 0,15 %, № 2 - 0,25 %, № 3 - 0,07 %. У якій палаті вміст вуглекислого газу відповідає гігієнічним вимогам?


A. *

У палаті № 3


B.

У палаті № 2


C.

У жодній палаті


D.

У всіх палатах


E.

У палаті №1


332.

Первинна профілактика захворювань включає:


A. *

Попередження виникнення захворювань


B.

Попередження ускладнень хвороби


C.

Реабілітацію


D.

Попередження подальшого розвитку захворювань


E.

Попередження рецидиву захворювання


333.

За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов в лікарняній палаті. Результати вимірювань: середня температура повітря - 19 0С , швидкість руху повітря - 0,1 м/сек, відносна вологість повітря - 50 %, що відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?


A. *

Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціонування повітря


B.

Підбору відповідного одягу та взуття


C.

Загартування


D.

Достатньої інсоляції


E.

Раціонального режиму харчування


334.

Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: лікарняні, лікувально-діагностичні та господарські, які з'єднані між собою підземними переходами. Яка система забудови застосована при проектуванні лікарні?


A.

Периметральна.


B. *

Централізовано-блочна


C.

Змішана


D.

Централізована


E.

Децентралізована


335.

Чи може розміщуватися приймальне відділення в окремому корпусі?


A.

Не може


B. *

Інфекційного стаціонару


C.

Терапевтичного стаціонару


D.

При централізованій системі забудови


E.

При змішаній системі забудови


336.

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи, зокрема, проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?


A. *

Температуру в автоклаві


B.

Загальне мікробне обсіменіння


C.

Залишки крові


D.

Залишки мийного засобу


E.

Тиск в автоклаві

337.

Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність у використанні хворими лікарняного парку забезпечує система забудови лікарень:


A. *

Децентралізована


B.

Централізована


C.

Блокова


D.

Напівблокова


E.

Вільна


338.

Палатна секція в терапевтичних відділеннях проектується на:


A. *

30 ліжок


B.

60 ліжок


C.

50 ліжок


D.

Не регламентується


E.

Регламентується тільки в міських лікарнях


339.

У помешканні стоматологічної поліклініки для роботи з амальгамами вміст парів ртуті в повітрі склав 0,008 мг/м3. Роботи проводяться у витяжній шафі, вентиляційна система справна. Режим демеркуризації дотримується. Які речовини ви б рекомендували використовувати для демеркуризації забруднених поверхонь?


A.

10 % розчин хлорного вапна


B. *

20 % розчин хлористого заліза


C.

0,5 % розчин роданіда амонію


D.

40 % оцтова кислота


E.

70 % етиловий спирт


340.

При гігієнічній оцінці прив’язці проекту забудови лікарні на 200 ліжок було встановлено, що її будівництво передбачається на віддалі 50 м від червоної лінії, на суглинистій земельній ділянці розміром 0,2 га, орієнтованій на південь, з рівнем стояння грунтових вод 2 м, щільність забудови 15 %, площа озеленення 50 %. Який з перерахованих показників не відповідає гігієнічній нормі.


A. *

Площа озеленення


B.

Віддаль від червоної лінії


C.

Розмір земельної ділянки


D.

Рівень стояння ґрунтових вод


E.

Щільність забудови


341.

Санітарно-гігієнічні умови в маніпуляційній характеризуються такими показниками: температура повітря +20 0С, відносна вологість 55 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с, коефіцієнт природного освітлення (КПО) 2 %, рівень штучного освітлення 80 лк. Який з наведених показників вимагає корекції.


A. *

Рівень штучного освітлення


B.

Температура повітря


C.

Відносна вологість


D.

Швидкість руху повітря


E.

Коефіцієнт природного освітлення


342.

Лікарняна ділянка розміщена в межах населеного пункту, з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства. Рівень стояння ґрунтових вод - 3 м від поверхні землі. Площа забудови складає 15 %, озеленення - 65 %. Яка з наведених характеристик не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.


A. *

Розміщення з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства


B.

Розташування в межах населеного пункту


C.

Недостатня площа забудови

D.

Площа озеленення


E.

Високий рівень стояння ґрунтових вод


343.

. Процедурна терапевтичного відділу потребує періодичної профілактичної дезинфекції. Розміри приміщення 12 м2, висота 3,8 м. Панелі процедурної на висоті 1,7 м покриті масляною фарбою, підлога вистелена плиткою. Який дезинфекційний засіб необхідно застосувати з цією метою?


A. *

Розчин хлораміну 1-2 %


B.

Розчин хлорного вапна 3-5 %


C.

Розчин сульфанолу 0,5 %


D.

Розчин каустичної соди


E.

Розчин карболової кислоти


344.

В одному з районних центрів передбачається будівництво лікарні на 200 ліжок. Дані пояснюючої записки ситуаційного та генерального плану свідчать: площа земельної ділянки з пологим ухилом у південному напрямку, Грунь супіщаний, рівень стояння ґрунтових вод - 2,5 м, панівні вітри місцевості - південні. Південніше від земельної ділянки, на відстані 400 м, знаходиться діюче підприємство по виробництву штучних матеріалів, у викидах якого містяться пари ефіру та ацетону. На основі вище наведеного сформульовано висновок про недоцільність будівництва лікарні на даній земельній ділянці. Що послужило причиною для такого висновку?


A. *

Розташування діючого підприємства


B.

Розмір земельної ділянки


C.

Рівень стояння ґрунтових вод


D.

Механічний склад ґрунту


E.

Ухил земельної ділянки


345.

Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку максимальну кількість ліжок розрахована ця палата?


A. *

4


B.

5


C.

2


D.

3


E.

1


346.

Не потребують окремого приймального відділення:


A.

Інфекційне відділення


B.

Дитяче відділення


C.

Туберкульозне відділення


D. *

Травматологічне відділення


E.

Акушерсько-гінекологічне відділення


347.

Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий - відділення фізіології вагітності, третій - відділення патології вагітності. Всі поверхи сполучаються каналами витяжної вентиляції. Якого перепланування вимагає акушерське відділення?


A.

Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі


B.

Усунення відділення патології вагітності


C.

Усунення обсерваційного відділення


D. *

Розташування відділення патології вагітності на першому поверсі


E.

Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі


348.

На земельній ділянці сільської дільничної лікарні на 60 ліжок виділені такі зони: лікувальний корпус для неінфекційних хворих, лікувальний корпус для інфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, а також господарська зона, в якій розташоване патологоанатомічне відділення. Яке порушення допущено при плануванні ділянки?

A. *

Поєднання господарської та патологоанатомічної зон


B.

Відокремлення садово-паркових зон


C.

Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні


D.

Розмежування зон для інфекційних і неінфекційних хворих


E.

Розташування корпусу для інфекційних хворих і патологоанатомічного відділення на ділянці лікарні


349.

Міська соматична лікарня на 300 ліжок складається з головного корпусу, у якому розміщені терапевтичне і хірургічне відділення. У декількох окремих будинках розташовані пологове, дитяче і радіологічне відділення, з'єднані з головним корпусом підземними і наземними критими переходами. Визначте систему забудови лікарні:


A. *

Централізовано-блочна


B.

Централізована


C.

Децентралізована


D.

Вільна


E.

Змішана


350.

На які лікувальні процеси позитивно впливають фактори навколишнього середовища, які відповідають гігєнічним нормативам?


A. *

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка