Навчально-методичний комплексСкачати 369.58 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір369.58 Kb.
1   2   3

Форма контролю – залік.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Лекція 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Предмет науки про фінанси зарубіжних країн.

2.Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних економічних відносин. Еволюція міжнародних фінансів.

3. Призначення (функції) міжнародних фінансів та суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків.

4. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.

5. Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.


Лекція 2. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 1. Складові валютних систем.

 2. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валюти. Класифікатор іноземних валют НБУ.

 3. Валютна корзина. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види.

 4. Види валютних систем. Система “золотого стандарту”. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейський Валютний союз. Еволюція валютних систем.

5. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання та валютного контролю.
Лекція 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 1. Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів. Фінансові центри.

 2. Міжнародні фінансові організації та інститути, їх роль у практиці міждержавного кредитування.

 3. Міжнародна діяльність банків. Форми організаційних структур іноземних банків.

 4. Регулювання міжнародних банківських операцій: Базельський комітет.


Лекція 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

1. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають. Характеристика множинності валютних курсів.

Методи визначення валютних курсів.

3. Державне регулювання валютних курсів. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці.

4. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Рівняння однієї ціни.

Загальна характеристика та особливості розвитку валютного ринку типу FX (Foreign exchange market) та валютного ринку типу MM ( Money market). Пряма (європейська) та непряма (американська) системи котування валюти.

6. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її обчислення.

7. Хеджування ризиків у валютному дилінгу.


Лекція 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАБІРЖОВОГО ФОРВАРДНОГО РИНКУ

1. Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення.

2. Основний метод обчислення форвардного курсу покупця та продавця валюти.

3. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення курсу валюти по форвардним контрактам методом премії чи дисконту.

4. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу.

5. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку.

6. Вплив спекуляцій та процентного арбітражу на курс форвардних валютних угод.

7. Угода про майбутню процентну ставку FRA (Future Rate Agreement).Лекція 6. СУЧАСНИЙ РИНОК ЄВРОВАЛЮТИ ТА ОФШОРНИЙ БІЗНЕС

 1. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення в світовій економіці. Взаємозв’язок ринку євровалюти з іншими сегментами світового фінансового ринку.

 2. Характеристика учасників ринку євровалюти, його вплив на національну грошову політику.

 3. Євровалютні депозитні інструменти та порядок формування процентних ставок за ними. Депозитні сертифікати: теп (tap), транш (tranche), ролловер (rollover).

 4. Євровалютний міжбанківський ринок, його структура, функції та значення.

 5. Євровалютне кредитування. Синдиційовані банківські позики. Процедура синдикації. Утворення ціни синдиційованих позик.

 6. Положення про порядок одержання кредитів в іноземній валюті резидентами України.

 7. Три основні моделі офшорних ринків. Головні офшорні банківські центри: загальна характеристика.

 8. Валютне регулювання офшорного бізнесу в Україні.


Лекція 7. РИНОК МІЖНАРОДНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 1. Поняття та структура ринку міжнародних боргових зобов’язань. Міжнародна Асоціація ринку цінних паперів як його координуючий орган.

 2. Види та форми міжнародних облігацій: розгорнута класифікація.

 3. Способи розміщення міжнародних облігацій: процедура андеррайтингу.

 4. Учасники міжнародного ринку капіталів. Кредитний рейтинг та порядок його визначення.

 5. Єврооблігації як міжнародні боргові зобов’язання уряду України.


Лекція 8. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 1. Аналіз основних тенденцій в міжнародній банківській справі. Боргові кризи, фінансові інновації та потреби в фінансовій інтеграції як рушійні сили її розвитку.

 2. Принципи ранжирування транснаціональних банків, їх роль у міжнародних фінансах. Сучасні форми організаційних структур іноземних банків, їх юрисдикція.

 3. Достатність власного капіталу міжнародних банків та вимоги до нього. Зміст Базельської угоди.

 4. Законодавче регулювання міжнародних банківських операцій.

 5. Вартість банківського капіталу та міжнародна конкурентоспроможність.

 6. Міжнародна діяльність вітчизняних банків.

Лекція 9. ЗОНА ОБІГУ ЄВРО. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ РОЗРАХУНКИ В ЄВРО

 1. Загальна характеристика євро як платіжного засобу в рамках Європейського Валютного Союзу.

 2. Порядок формування обмінних курсів національних валют по відношенню до євро.

 3. Нові міжнародні джерела ціноутворення на грошових ринках в межах зони обігу євро.

 4. Клірингові розрахунки в євро за участю міжнародних та національних платіжних систем (TARGET, EBA, RTGS).

 5. Процедура конверсії банківських рахунків у національних валютах в євро.

 6. Можливі фінансові ризики контрагентів при розрахунках у євро та способи їх запобігання. Багатофакторний вплив нового платіжного засобу євро на ринки іноземних валют та світовий фінансовий ринок у цілому.


Лекція 10. ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 1. Об’єктивна зумовленість інтеграції банківського і промислового капіталу у світовій практиці..

 2. Види фінансово-промислових конглометарів та їх загальна характеристика.

 3. Форми і методи національного регулювання діяльності фінансово-промислових об’єднань..

 1. Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп.


Лекція 11. ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ У СКЛАДІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ

1. Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку світової економіки і трансформації банківської діяльності.

2.Механізми фінансування промислово-фінансових конгломератів та роль банків у них.


 1. Регулювання банківських операцій та послуг, що надаються учасникам фінансово-промислових груп.

 2. Особливості діяльності банків у складі транснаціональних фінансово-промислових груп.


Лекція 12. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1. Поняття платіжної системи, види інструментів безготівкових розрахунків, проблеми оптимального вибору платіжного інструменту.

2. Учасники платіжних систем та їх функції.

Основні вимоги до платіжних систем та їх класифікація. 1. Основні елементи платіжних систем.

5. Організація розрахунків: системи розрахунків на чистій основі; принцип клірингу; системи розрахунків на валовій основі; системи розрахунків на валовій основі в режимі реального часу.

6. Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем: FEDWIER (США), CHIPS (США), CHAPS (Великобританія), S.W.I.F.T (Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій), TARGET (Система міжнародних автоматизованих розрахунків).7. Основні визначення та поняття системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Система міжбанківських розрахунків нового покоління (СМЕП).

Лекція 13. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ БАЛАНСІВ

    1. Особливості формування та значення системи міжнародних балансів у світовій економіці.

    2. Загальна характеристика торгового та розрахункового балансів.

    3. Концептуальні основи побудови платіжного балансу України.

    4. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.

    5. Принципи формування платіжного балансу.

    6. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Форми побудови та основи його аналізу.

    7. Методи державного регулювання платіжного балансу.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Предмет науки про фінанси зарубіжних країн. Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних економічних відносин.

 1. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків.

 2. Система вартісних (грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси. Еволюція міжнародних фінансів.

 3. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.

 4. Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.

Література: 1, 2 5, 6, 7, 9, 10,

Заняття 2. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 1. Складові валютних систем.

 2. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валюти. Класифікатор іноземних валют НБУ.

 3. Валютна корзина. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види.

 4. Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди.

 5. Види валютних систем. Система “золотого стандарту”. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система (Кінгстонська ). Європейський Валютний Союз .

 6. Національні валютні системи. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання та контролю.

 7. Світова валютна система та її еволюція.

Література: 1, 2 5, 6, 7, 9, 10, 17, 21, 22

Заняття 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 1. Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів.

 1. Фінансові центри: загальна характеристика.

 2. Фінансові посередники. Первинний ринок. Вторинний ринок. Державне регулювання міжнародного фінансового ринку.

 3. Міжнародні фінансові організації.

 4. Міжнародна діяльність банків.

 5. Форми організаційних структур іноземних банків.

 6. Регулювання міжнародних банківських операцій: Базельський Комітет.

Література: 1, 2 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 33, 34

Заняття 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

 1. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають.

 2. Характеристика множинності валютних курсів.

 3. Методи визначення валютних курсів.

 4. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Рівняння однієї ціни.

 5. Державне регулювання валютних курсів. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу.

 6. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котування валюти. Загальна характеристика та особливості розвитку валютного ринку типу FX (Foreign exchange market) та валютного ринку типу MM ( Money market).

 7. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її обчислення.

 8. Хеджування ризиків у валютному дилінгу.

Література: 1, 2, 9, 10, 11, 14, 19, 20-28

Заняття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАБІРЖОВОГО ФОРВАРДНОГО РИНКУ

 1. Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення.

 2. Основний метод обчислення форвардного курсу покупця та продавця валюти.

 3. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення курсу валюти по форвардним контрактам методом премії чи дисконту.

 4. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу.

 5. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку.

 6. Вплив спекуляцій та процентного арбітражу на курс форвардних валютних операцій.

 7. Угода про майбутню процентну ставку FRA (Future Rate Agreement).

Література: 1-6, 24-28
Заняття 6. СУЧАСНИЙ РИНОК ЄВРОВАЛЮТИ ТА ОФШОРНИЙ БІЗНЕС

1. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення в світовій економіці. Взаємозв’язок ринку євровалюти з іншими сегментами світового фінансового ринку.

2. Характеристика учасників ринку євровалюти, його вплив на національну грошову політику.

3. Євровалютні депозитні інструменти та порядок формування процентних ставок за ними. Депозитні сертифікати: теп (tap), транш (tranche), ролловер (rollover).

4. Євровалютний міжбанківський ринок, його структура, функції та значення.

5. Євровалютне кредитування. Синдиційовані банківські позики. Процедура синдикації. Утворення ціни синдиційованих позик.

6. Положення про порядок одержання кредитів в іноземній валюті резидентами України.

7. Три основні моделі офшорних ринків. Головні офшорні банківські центри: загальна характеристика. 1. Валютне регулювання офшорного бізнесу в Україні.

Література: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 27

Заняття 7. РИНОК МІЖНАРОДНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1. Поняття та структура ринку міжнародних боргових зобов’язань. Міжнародна Асоціація ринку цінних паперів як його координуючий орган.

2. Види та форми міжнародних облігацій: розгорнута класифікація.

3. Способи розміщення міжнародних облігацій: процедура андеррайтингу.

4. Учасники міжнародного ринку капіталів. Кредитний рейтинг та порядок його визначення.

5.Єврооблігації як міжнародні боргові зобов’язання Уряду України.Література: 1-7, 9-11, 21, 22

Заняття 8. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Аналіз основних тенденцій в міжнародній банківській справі. Боргові кризи, фінансові інновації та потреби в фінансовій інтеграції як рушійні сили її розвитку.

2. Принципи ранжирування транснаціональних банків, їх роль в міжнародних фінансах. Сучасні форми організаційних структур іноземних банків, їх юрисдикція.

3. Достатність власного капіталу міжнародних банків та вимоги до нього. Зміст Базельської угоди.

4. Законодавче регулювання міжнародних банківських операцій.

5. Вартість банківського капіталу та міжнародна конкурентоспроможність. 1. Міжнародна діяльність вітчизняних банків.

Література: 2, 3, 10, 12, 27, 29, 30, 33, 34

Заняття 9. ЗОНА ОБІГУ ЄВРО. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ РОЗРАХУНКИ В ЄВРО

 1. Загальна характеристика євро як платіжного засобу в рамках Європейського Валютного Союзу.

 2. Порядок формування обмінних курсів національних валют по відношенню до євро.

 3. Нові міжнародні джерела ціноутворення на грошових ринках у межах зони обігу євро.

 4. Клірингові розрахунки в євро за участю міжнародних та національних платіжних систем (TARGET, EBA, RTGS).

 5. Процедура конверсії банківських рахунків у національних валютах в євро.

 6. Можливі фінансові ризики контрагентів при розрахунках в євро та способи їх запобігання.

 7. Багатофакторний вплив нового платіжного засобу євро на ринки іноземних валют та світовий фінансовий ринок у цілому.

Література: 1-7

Заняття 10. ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 1. Об’єктивна зумовленість інтеграції банківського і промислового капіталу у світовій практиці.

 2. Види фінансово-промислових конгломератів та їх загальна характеристика.

 3. Форми і методи національного регулювання діяльності фінансово-промислових об’єднань.

 4. Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп.

Література: 1-6, 9-12, 17, 21, 22, 27

Заняття 11. ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ У СКЛАДІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ

1. Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку світової економіки і трансформації банківської діяльності.

2. Механізми фінансування промислово-фінансових конгломератів та роль банків у них.

3. Регулювання банківських операцій та послуг, що надаються учасникам фінансово-промислових груп.

4. Особливості діяльності банків у складі транснаціональних фінансово-промислових груп.

Література: 1-8, 10-12, 29-34

Заняття 12 . ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1. Поняття платіжної системи, види інструментів безготівкових розрахунків, проблеми оптимального вибору платіжного інструменту.

2. Учасники платіжних систем та їх функції.

3. Основні вимоги до платіжних систем та їх класифікація.

4. Основні елементи платіжних систем.

5. Організація розрахунків: системи розрахунків на чистій основі; принцип клірингу; системи розрахунків на валовій основі; системи розрахунків на валовій основі в режимі реального часу.

6. Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем: FEDWIER (США), CHIPS (США), CHAPS (Великобританія), S.W.I.F.T (Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій), TARGET (Система міжнародних автоматизованих розрахунків).

7. Основні визначення та поняття системи електронних платіжних розрахунків (СЕП) Національного банку України. Системи міжбанківських розрахунків нового покоління (СМЕП).Література: 1, 2, 4, 5, 18

Заняття 13. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ БАЛАНСІВ

    1. Особливості формування та значення системи міжнародних балансів у світовій економіці.

2. Загальна характеристика торгового і розрахункового балансів.

3. Концептуальні основи побудови платіжного балансу України.

4. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.

5. Принципи формування платіжного балансу.

6. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Форми побудови та основи його аналізу.

7. Методи державного регулювання платіжного балансу.Література: 1, 2, 5-7, 10, 21, 22

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Самостійна робота студентів при вивченні курсу проводиться за такими формами:

1. Опрацювання лекційного матеріалу. Лекції як форма навчання забезпечують лише передачу теоретичних знань з предмета. Програмою передбачається їх раціональне поєднання з різними видами практичних занять, на яких закріплюються та поглиблюються одержані на лекціях і у результаті самостійних занять знання.

Програма передбачає підготовку реферативних робіт, розв’язання задач, моделювання ситуаційних завдань та їх вирішення, що підвищать якість засвоєння суті вузлових теоретичних питань з курсу. Окрім цього, студенти вивчають зміст основних законодавчих та нормативних актів, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні та за її межами.2. Самостійне вивчення окремих питань і тем за списком рекомендованої літератури. Самостійна робота також передбачає підготовку та виконання контрольних та курсових робіт за розділами курсу.

3. Підготовка до заліку.

Контроль знань (рубіжний) студентів здійснюється шляхом опитування на практичних заняттях. Крім того, передбачається підсумковий контроль у формі заліку. При цьому комплексно враховуються результати рубіжного контролю у формі співбесіди та письмового викладення відповідей на питання. Таким чином, контроль здійснюється як у письмовій, так і в усній формі. Складовою успішної підготовки студентів до заліку є наявність конспекту лекцій і практичних занять.ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ З КУРСУ “ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”
 1. Предмет науки про фінанси зарубіжних країн.

 2. Призначення (функції) міжнародних фінансів та суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків.

 3. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.

 4. Складові валютних систем та їх види.

 5. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валюти.

 6. Валютна корзина. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види.

 7. Валютна система “Золотого стандарту”: призначення та загальна характеристика.

 8. Бреттон-Вудська валютна система: призначення та загальна характеристика.

 9. Ямайська (Кінгстонська) валютна система: призначення та загальна характеристика.

 10. Європейська валютна система: призначення та загальна характеристика.

 11. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання і валютного контролю.

 12. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають.

 13. Характеристика множинності валютних курсів.

 14. Методи визначення валютних курсів.

 15. Конвертованість валюти та її види. Класифікатор іноземних валют Національного банку України.

 16. Методи державного регулювання обмінних валютних курсів.

 17. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці.

 18. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Рівняння однієї ціни.

 19. Валютні операції з негайним валютуванням типу “спот”. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котування валюти.

 20. Депозитні валютні операції. Формування процентних ставок LIBOR та LIBID, їх вплив на валютний ринок.

 21. Валютний арбітраж, його різновиди та вплив на курсоутворення.

 22. Система міжнародних балансів.

 23. Концептуальні основи платіжного балансу.

 24. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.

 25. Принцип формування платіжного балансу.

 26. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу.

 27. Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу.

 28. Методи регулювання платіжного балансу.

 29. Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення.

 30. Основний метод обчислення форвардного валютного курсу покупця та продавця валюти.

 31. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення форвардного курсу методом премії чи дисконту.

 32. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу.

 33. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку.

 34. Угода про майбутню процентну ставку (Future Rate Agreement).

 35. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення в світовій економіці.

 36. Євровалютні депозитні інструменти.

 37. Сучасні форми євровалютного кредитування.

 38. Офшорні ринки: походження, зміст і значення в міжнародних фінансах.

 39. Валютне регулювання оффшорного бізнесу в Україні.

 40. Ринок міжнародних облігацій: поняття, зміст та структура.

 41. Характеристика інструментів ринку міжнародних облігацій.

 42. Кредитний рейтинг та способи його присвоєння.

 43. Процедура розміщення міжнародних облігацій (андеррайтингу).

 44. Єврооблігації як міжнародні зобов’язання Уряду України.

 45. Поняття платіжної системи, види інструментів безготівкових розрахунків, проблеми оптимального вибору платіжного інструменту.

 46. Учасники платіжних систем та їх функції.

 47. Функціональні вимоги до платіжних систем та їх класифікація.

 48. Основні елементи платіжних систем та організація розрахунків: на чистій та валовій основі, на принципах валютного клірингу.

 49. Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем: FEDWIER (США), CHIPS (США), CHAPS

(Великобританія), S.W.I.F.T (Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій).

 1. Основні визначення та поняття системи електронних платіжних розрахунків Національного банку України (СЕП). Системи міжбанківських розрахунків нового покоління.

 2. Глобалізація світової економіки на сучасному етапі.

 3. Транснаціональні комерційні банки: суть, операції та роль у міжнародних фінансах.

 4. Форми і методи національного регулювання діяльності транснаціональних банків.

 5. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її обчислення.

 6. Хеджування ризиків у валютному дилінгу.

 7. Загальна характеристика зони обігу ЄВРО у рамках Європейського Валютного Союзу.

 8. Об’єктивна зумовленість інтеграції банківського і промислового капіталу у світовій практиці.

 9. Види фінансово-промислових конгломератів та їх загальна характеристика.

 10. Регулювання діяльності фінансово-промислових груп в Україні.

 11. Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних фінансово-промислових груп.

 12. Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку світової економіки і трансформації банківської діяльності.

 13. Механізми фінансування промислово-фінансових конгломератів та роль банків у них.

 14. Особливості діяльності банків у складі транснаціональних фінансово-промислових груп.

 15. Регулювання банківських операцій та послуг, що надаються учасникам фінансово-промислових груп.

 16. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних фінансів.

 17. Сучасні проблеми становлення валютного ринку в Україні.

 18. Особливості функціонування фінансової системи ЄС.

 19. Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів.

 20. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами.

 21. Стратегічні напрями вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів.

СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ ТА РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯз курсу “ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

І. За даними балансу учасник валютного ринку має відкриту валютну позицію. Це означає:

1. Неспівпадіння активів (вимог) і пасивів (зобов’язань) в іноземних валютах.

2. Ризик одержання збитків за активами, вираженими в іноземних валютах.

3. Ризик одержання збитків за пасивами, вираженими в іноземних валютах.


2. Євровалюта – це:

1. Валюта, в якій формуються валютні резерви більшості країн.

2. Національна грошова одиниця однієї з європейських країн.

3. Національна валюта, що вийшла за межі власної фінансової системи, де була емітована та набула популярності в платіжних розрахунках на європейському валютному ринку.


3. Котирування банку з конкретної валюти BID і OFFER вище середньо-ринкових. Як їх необхідно інтерпретувати?

1. Банк має намір купувати валюту, а не продавати.

Найшвидше він очікує підвищення курсу, обумовленого підвищенням попиту чи зниженням пропозиції.

2. Дилер банку хоче збільшити масштаби операцій, очікуючи стабільний ринковий курс.


4. Чи можливо стверджувати, що курс валюти змінився на “велику фігуру”, якщо 1 березня він становив 1,5575 Can$/$1, а 12 березня 1,5675 Can$/$1.

1. Ні.


2.Так.

3. Вихідних даних недостатньо.


5. Експортер у Сполучених Штатах повинен продати іноземні валюти, отримані від експорту в Швейцарію, Канаду і Сінгапур. Які валюти необхідно продати в США, а які за кордоном?

Котування банку США

Котування іноземного банку

$58.83 = SWF100

SWF1.70 = $1

$86.85 = Can$100

Can$1.15 = $1

$47.62 = S$100

S$2.10 = $1

1. Всі валюти за кордоном.

2. Всі валюти в США.

3. Швейцарський франк (SWF) - у США; канадський долар (Can$) - за кордоном; сінгапурський долар (S$) - в США.


6. Німецький експортер, який відправив товар у Швейцарію, повинен продати отримані швейцарські франки і купити ЄВРО.

Мають місце такі ринкові курси валют:

SFR1.75 = $1; EUR0.95 = $1; SFR184.28 = EUR100.

На якому з наведених варіантів слід зупинитися експортеру?

Варіант 1: Продавати швейцарські франки за ЄВРО за прямим крос-курсом: SFR184.28 за 100EUR;

Варіант 2: Продавати швейцарські франки за долари США за курсом SFR1.75 за $1 і купувати ЄВРО за долари США за курсом EUR0.95 за $1.
7. Котирування банку по конкретній валюті BID і OFFER нижче середньо-ринкових. Як їх потрібно інтерпретувати?

1. Банк намагається продавати валюту. Найшвидше він очікує зниження ринкового курсу.

2. Дилер хоче збільшити масштаби операцій, очікуючи стабільний ринковий курс.
8. Який режим курсоутворення має EUR відносно до національних валют провідних європейських країн, що не ввійшли в зону її обігу?

1. Плаваючий.

2. Керовано-плаваючий.

3. Фіксований.


9. Існують такі ставки грошового ринку на євровалюту:

Euro-GBP: 3,375% - 3,875%;Euro-$: 5,125% - 5,875%;

Euro-EUR: 4,2% - 4,5%;

За якою валютою пропонується найвища ставка LIBID?

1. Euro-$;

2. Euro-GBP;

3. Euro-EUR.
 1. Що означає “дата валютування” для безготівкових конверсійних операцій?

1. Календарне число, в яке відбулося укладення контракту.

2. Календарне число, в яке відбувається реальний обмін грошовими коштами між покупцем і продавцем валюти.

3. Календарне число, в яке відбулося купівля іноземної валюти на ринку.
11. Компанії необхідно продати фунти-стерлінги через 6 місяців. Якою буде її форвардна ціна з урахуванням такої інформації:

Спот-курс : $1.6025/фунт1;Euro-долар на 6 місяців: 8.5%;

Euro-стерлінг на 6 місяців: 15.125%;

Період у 6 місяців становить 183 дні.


    1. 1.6080$/фунт 1;

    2. 1.6020$/фунт1;

    3. 1.5539$/фунт1.

12. Що розуміють під валютним арбітражем?

1. Систему розрахунків в іноземній валюті.

2. Купівлю чи продаж валюти з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів.

3. Метод хеджування валютних ризиків.

4. Систему розрахунків в іноземній валюті, що базується на взаємному зарахуванні боргових зобов’язань з наступним переказом сальдо.

5. Метод одержання кредиту в іноземній валюті.


13. Клієнт банку зробив замовлення на купівлю фунтів-стерлінгів на суму 1500000 доларів США. Скільки фунтів він отримає, якщо ціна пропозиції становить 1,67$ за 1фунт , а ціна попиту – 1,58$ за 1 фунт .

       1. 898203,59 фунтів;

       2. 101000 фунтів;

       3. 949367,08 фунтів.


14. Що означає право конверсії при здійсненні валютного клірингу?

1. Можливість зміни грошового обсягу клірингу.

2. Можливість зміни валюти клірингу.

3. Можливість отримання технічного кредиту.


15. Яка з наведених характеристик відповідає форвардній валютній угоді типу “аутрайт”?

1. Комбінація двох протилежних конверсійних операцій з різними датами валютування.

2. Купівля валюти на умовах “спот” з одночасним форвардним продажем цієї самої валюти.

3. Одинична конверсійна операція з датою валютування, яка відмінна від дати “спот”.
16. Якщо котирування банку по конкретній валюті таке, що BID вище середньо-ринкової, а OFFER - нижче. Як їх слід інтерпретувати?

1. Банк бажає збільшити масштаби операцій, очікуючи стабільний ринковий курс.

2. Очікується посилення коливань курсів, хоча його середній рівень може бути приблизно тим же.

3. Банк очікує підвищення курсу, обумовленого підвищенням попиту або зниженням пропозиції.
17. Японський клієнт бажає купити датські крони за єни. Який курс котування запропонує йому банк, виходячи з таких умов:

Yen 141,00 - 05/$1;

DК 2,0695 - 05/$1.


 1. 68,16 Yen/DК1;

 2. 68,64 Yen/DК1;

 3. 0,001468 DК/Yen1.


18. Стандартна дата валютування за форвардними контрактами визначається за формулою: два спот-робочих дні + стандартний строк форвардної угоди.

Які із запропонованих термінів можна використати в якості стандартного строку форварду?

1. 1,2,3 місяці;

2. Від одного місяця до 1 року з розбивкою по місяцях;

3. 1,2,3,6 місяців і 1 рік.


19. Є наступні ставки грошового ринку на євровалюту:

Euro-S$: 3,65% - 3,95%;Euro-SFR: 4,385% - 4,885%:

Euro-$: 5,5% - 5,9%.

За якою з вказаних валют пропонується найвища ставка LIBOR? 1. Euro-S$;

 2. Euro-SFR;

 3. Euro-$.


20. В якому випадку банк котирує депозитні проценті ставки у вигляді: “only offer at x”, де х - значення процентної ставки, що нижче середньо-ринкової?

1. Маючи дефіцит грошових коштів.

2. Маючи суттєві залишки кредитних ресурсів.


    1. 3. Бажаючи розширити масштаби операцій по залученню і розміщенню грошових коштів.

21. Як котирується валюта з низькою процентною ставкою за певний період на умовах форвард до валюти з високою процентною ставкою за той самий період?       1. з премією;

       2. з дисконтом;

       3. на паритетних умовах.


22. Які з наведених ділових операцій є своповими?

1. Американська компанія купує 10000 швейцарських франків за поточним ринковим курсом для придбання цінних паперів, деномінованих у франках. Одночасно з цією купівлею на умовах “спот” вона придбала контракт на форвардний продаж франків за долари в день, що співпадає з датою погашення інвестицій у франках.

2. Компанія купує 10000 YEN з датою валютування через місяць.

3. Компанія продає канадські долари за 80000 доларів США з датою валютування через два робочих дні і продає ці 80000 доларів США для купівлі швейцарських франків у той самий день.


23. Угорський форинт має такі умови котирування:

HUF 6,2650 – 6,2700/$1;

форвардні пункти на 12 місяців: 375 - 525.

Визначте форвардну ціну HUF через 12 місяців.

 1. 6,2175- 6,2275 HUF/$1;

 2. 6,3025-6,3225 HUF/$1;

 3. 0,1581- 0,1586 $/HUF1.


24. Якщо значення форвардної маржі для курсу купівлі менше відповідного значення для курсу продажу, то як котирується базова валюта?

    1. з дисконтом;

    2. на паритетних умовах;

    3. з премією.


25. Клієнту банку запропонували 10500 литовських літів за 5000 доларів США. Який курс обміну запропоновано? Дайте відповідь за американською і європейською системою котування валюти.

1. 21,0000 $/LIT100; 0,0476 LIT/$100;

2. вихідних даних недостатньо.

3. 2,1000 LIT/$1; 0,4761 $/LIT1.


26. На якому із вказаних методів базується валютний кліринг?

1. На переоцінці валютної позиції по середньозваженому курсу.

2. На взаємному заліку боргових зобов’язань з наступним переказом сальдо.

3. На системі вирівнювання платежів.


27. Що відображають значення форвардних пунктів?

1. Різницю у процентних ставках за конкретні періоди між валютами, форвардний курс між якими встановлено.

2. Величину премії по валюті за конкретний період часу.

3. Величину дисконту по валюті за конкретний період часу.


28. В якому випадку банк котирує депозитні процентні ставки у вигляді: “only bid at x”, де х - значення процентної ставки, що вище середньо-ринкової ?

1. Маючи суттєвий надлишок кредитних ресурсів.

2. Маючи дефіцит кредитних ресурсів.

3. Бажаючи розширити масштаби операцій по залученню депозитів і розміщенню кредитів.


29. Розрахуйте двосторонній крос-курс шведськї крони до фунту-стерлінгів, якщо:

$ 1,5720-1,5725/фунт1;

SEK 1,5380-1,5385/$1.

1. Вихідних даних для розрахунку недостатньо.

2. 2,4185 SEK/ фунт1;

3. SEK 2,4177-2,4193/фунт1.


30. Що означає процедура “андеррайтингу” на ринку міжнародних боргових зобов’язань?

1. Розміщення зовнішніх облігацій за допомогою синдикату банків-андеррайтерів.

2. Розміщення зовнішніх облігацій шляхом відкритої підписки на них.

3. Розміщення зовнішніх облігацій шляхом закритої підписки на них. 1. Одержання кредитного рейтингу.

5. Надання гарантій іноземного банку щодо платоспроможності клієнта.


Каталог: books
books -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
books -> Післямова
books -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
books -> Вічник Сповідь на перевалі духу
books -> Тарас Прохасько БотакЄ
books -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
books -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
books -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
books -> Кір буличов — творець фантастичних світів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка