Науково-дослідна робота як шлях розвитку творчості студентів в процесі вивчення педагогічних дисциплінСкачати 25.65 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір25.65 Kb.
Постнікова Тетяна Євгенівна

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

факультет слов’янських та германських мов, V курс

Науковий керівник: Г.В. Марченко
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Творчі здібності тісно пов’язані з креативністю – творчою, новаторською діяльністю. Існує таке визначення креативності – „здатність дивуватися, шукати рішення в нестандартних ситуаціях, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід” [1, 22]. Креативність не є вродженою. „Вона розвивається у процесі навчання і виховання при безпосередній активній діяльності під цілеспрямованим педагогічним впливом” [Там само, 22].

Для формування творчої особистості студента необхідне залучення його до науково-дослідницької діяльності (в основі якої якраз і полягає розв’язання певної проблеми). До того ж така діяльність „привчає студента до самостійності, виробляє вміння застосовувати отримані знання при розв’язанні конкретних завдань, вільно орієнтуватись в літературі за обраним фахом, а також вибагливість до себе, зібраність, цілеспрямованість” [2, 4]. Педагогічна мета організації творчої наукової діяльності – „надавати максимальну можливість для розвитку особистісних і професійних якостей, творчої індивідуальності майбутнього фахівця” [Там само, 4].

У Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов науково-дослідницька діяльність студентів на кафедрі педагогіки включає в себе два напрямки: 1) навчання студентів елементам самостійної дослідницької діяльності (анотування книг і статей; рецензування статей, підручників і посібників; складання кросвордів, тестових завдань; написання есе, рефератів і доповідей, тез і наукових статей); 2) наукові дослідження (наукові, курсові, бакалаврські та дипломні роботи, які виконуються студентами під керівництвом викладачів кафедри).

Наукове дослідження полягає в цілому циклі взаємопов’язаних етапів, що виконуються як викладачами, так і студентами:  • розробка тематики проблемних актуальних питань, що тісно пов’язані з науковими проблемами, які досліджуються на кафедрі (наприклад, проблемною темою нараз є «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» та «Педагогічна освіта: європейський вимір»);

  • відбір обдарованих студентів викладачами на заняттях;

  • ознайомлення студентів з тематикою проблемних питань з метою вибору однієї теми, яка становила б інтерес для студента;

  • ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо роботи над дослідженням;

  • складання графіку консультацій, який узгоджується з викладачем; для бакалаврських і дипломних робіт розробляється робочий план, який затверджується на засіданні кафедри;

  • укладання картотеки необхідної літератури;

  • створення плану дослідження та його виконання (за індивідуальним графіком);

  • подання роботи на рецензію керівникові;

  • захист та апробація роботи шляхом участі у конференціях та публікації тез доповідей та наукових статей у збірниках наукових праць.

Таким чином забезпечується розвиток творчості студента в процесі вивчення педагогічних дисциплін.

ЛІТЕРАТУРА

1. Савельєва К., Сердюкова Р. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу, професійного становлення майбутнього педагога / К. Савельєва, Р. Сердюкова // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2008. – №1 (20). – С. 22-23.2. Уйсімбаєва Н. Науково-дослідницька діяльність як чинник зростання професійної компетентності / Н. Уйсімбаєва // Рідна школа. – 2006. – №4. – С. 3-6.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка