Наказ фінансового управлінняСторінка1/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління


виконавчого комітету

Кузнецовської міської ради

Від 18.12. 2012 №44

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету м. Кузнецовськ на плановий рік та прогнозу бюджету м. Кузнецовськ на наступні за плановим два бюджетні періоди


Ця інструкція розроблена на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України та відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів (затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 року №687), Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету (затверджена наказом головного фінансового управління облдержадміністрації від 21.08.2012 року №60) і визначає механізм розрахунків показників проекту бюджету м. Кузнецовськ на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз міського бюджету); визначає порядок підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

З метою реалізації положень Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” розроблена методична база для програмно-цільового та середньострокового планування. Інструкція з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету м. Кузнецовськ на плановий рік та прогнозу бюджету м. Кузнецовськ на наступні за плановим два бюджетні періоди в частині їх формування за програмною класифікацією видатків та кредитування вводиться в дію після офіційного запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні.Розділ 1.Загальні положення
1.1. Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє план своєї діяльності з метою належного виконання завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами та виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів своєї діяльності за рахунок бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів (надалі головні розпорядники) організовують та забезпечують складання бюджетних запитів і подання до фінансового управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (надалі фінансове управління) в паперовому і електронному вигляді в терміни та порядку, що ним визначені.

Керівники бухгалтерської служби головного розпорядника забезпечують організацію належної підготовки показників бюджетних запитів, розробки відповідних розрахунків, обґрунтувань, оформлення цих документів (з врахуванням відповідності меті, пріоритетності, дієвості і ефективності використання бюджетних коштів) та своєчасне подання на розгляд у фінансове управління. Бюджетні запити, розрахунки та обґрунтування до них підписуються головними розпорядниками в особі їх керівників та керівниками бухгалтерських служб головного розпорядника.

1.2. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів міського бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники)) та інших вимог, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників.

1.3. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються та доводяться фінансовим управлінням на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні роки та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні роки;

прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, міста на наступні роки та основних макропоказників економічного і соціального розвитку області, міста на наступні за плановим два бюджетні періоди;

проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період, схваленого Кабінетом Міністрів України;

прогнозу Державного бюджету України та прогнозу обласного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.4. Визначення граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

зростання індексу споживчих цін по Україні;

зростання обсягу фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати працівників по Україні та по місту;

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення по Україні;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.5. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами за роками, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за кодами бюджетної класифікації видатків з урахуванням пріоритетів соціально – економічного розвитку країни та міста на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності.

1.6. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.7. Головні розпорядники бюджетних коштів:

- забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу міського бюджету;

- несуть відповідальність за включення недостовірних даних до бюджетних запитів, визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників, порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання;

- здійснюють аналіз видатків, затверджених за кодами тимчасової класифікації видатків, кодами програмної класифікації видатків на поточний рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків, та готують попередні показники проекту кошторису та бюджетні запити на наступні роки, виходячи із плану діяльності установ, досягнення результативних показників бюджетних програм та чинних нормативно-правових актів з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями;

- надають перелік та обсяги видатків (надання кредитів) на наступний рік в порівнянні з поточним роком відповідно до змін у законодавстві та в зв’язку із змінами показників, що впливають на розрахунок видатків або в зв’язку з періодичністю виконання певних функцій та програм разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;

- подають у фінансове управління попередні показники проекту кошторису, бюджетні запити та необхідні матеріали до них у встановлені фінансовим управлінням терміни;

- з метою аналізу мережі, штатів та контингентів бюджетних установ постійно подають у фінансове управління штатні розписи бюджетних установ та зміни до них, в тому числі розрахунки до штатних розписів в розрізі посад та посадових осіб.

1.8.Працівники структурних підрозділів фінансового управління здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів, дотримання вимог фінансового управління та подають до структурного підрозділу фінансового управління (який формує проект міського бюджету та прогноз міського бюджету) інформацію про результати аналізу та стану їх погодження за встановленою ним формою.

При розподілі обсягу видатків / надання кредитів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кодами бюджетної класифікації видатків головний розпорядник повинен забезпечувати належне виконання основних завдань та бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів, виходячи з пріоритетів соціально – економічного розвитку країни та міста.

Якщо головний розпорядник у бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік структура якого не забезпечує необхідного рівня функціонування головного розпорядника, (оплату праці, харчування, медикаменти, розрахунки за енергоносії, або наприклад, більшість коштів запланована на оплату праці, а на оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо – в недостатніх обсягах), або в разі надання необґрунтованого бюджетного запиту чи з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління має право повернути головному розпоряднику бюджетні запити на доопрацювання та приведення їх у відповідність до зазначених вимог.

1.9. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України Верховною Радою України у другому читанні та доведення Кабінетом Міністрів України виконавчим органам відповідних місцевих рад, відповідно до частини дев’ятої статті 75 Бюджетного кодексу України, визначених таким законом показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, структурний підрозділ фінансового управління, який формує проект міського бюджету на основі отриманої від працівників інших структурних підрозділів фінансового управління інформації про результати аналізу бюджетних запитів, формує проект рішення про міський бюджет, який подається на розгляд та схвалення до виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

1.10. З метою виконання підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України головні розпорядники доопрацьовують бюджетні запити та пояснення до них з урахуванням прийнятого рішення виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради щодо доопрацювання проекту рішення про міський бюджет для подання до Кузнецовської міської ради.

1.11. У разі порушення бюджетного законодавства до головних розпорядників можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статей 116-118 Бюджетного кодексу України.

1.12. Для заповнення форм бюджетного запиту на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, використовуються дані звіту за минулий рік, показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний рік та інші показники необхідні для формування бюджетного запиту згідно з чинним законодавством.

1.13. Всі вартісні показники відображаються в тисячах гривень з округленням до десятої.

1.14. У цій Інструкції визначення бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

минулий рік – звітний період;

поточний рік – період, протягом якого відбувається планування бюджетних показників на наступний рік;

плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників;

наступні за плановим два бюджетні періоди – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників і які є наступними за плановим роком.Розділ 2. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди
2.1. Головні розпорядники забезпечують розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, а за програмно-цільовим методом - за бюджетними програмами та здійснюють розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються головним розпорядником з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність працівників, чисельність студентів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, учнів тощо. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта – визначаються головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.3. Головні розпорядники бюджетних коштів при підготовці бюджетних запитів та здійсненні розрахунків до них:

- під час розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів дотримуються граничних обсягів, наданих фінансовим управлінням;

- забезпечують утримання бюджетних установ в межах граничного обсягу видатків та кредитування з врахуванням пріоритетності видатків;

- визначають результативні показники бюджетних програм;

- під час визначення видатків забезпечують економію коштів і матеріальних цінностей з метою раціонального та ефективного їх використання, не передбачають направлення коштів на витрати, що не стосуються безпосереднього виконання основних функцій і завдань установ;

- до бюджетних запитів включають тільки видатки, передбачені чинним законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи;

- видатки, які не є першочерговими, передбачаються лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості;

- відповідно до основних функціональних повноважень та необхідності виконання бюджетних програм здійснюють визначення видатків за напрямами діяльності з урахуванням реальних можливостей бюджету;

- визначають обсяги видатків, які спрямовуються на виконання міських програм відповідно до програм соціально-економічного розвитку міста на відповідні роки та з врахуванням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України та з врахуванням періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм

- враховують результати аналізу управління зобов’язаннями загального та спеціального фондів з урахуванням можливої кредиторської та дебіторської заборгованостей на початок наступного бюджетного періоду;

- при формуванні капітальних видатків на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію (модернізацію) об’єктів в обов’язковому порядку надають кошторисні розрахунки в розрізі об’єктів та копії експертних висновків.

2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, а за програмно-цільовим методом - за бюджетними програмами за загальним, та за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

2.5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договорів між головним розпорядником та позичальником тощо, необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.6. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих цільових програм;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту, якщо такі програми (проекти) пройшли експертизу і включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 701 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів) ".

2.7. Обсяг капітальних видатків визначається запланованим обсягом робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступені будівельної готовності об'єктів, кількості наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі, якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у відповідну Форму за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.Розділ ІІІ. Складання бюджетних запитів за програмною класифікацією видатків та кредитування

1. Порядок складання бюджетного запиту

1.1. Складання бюджетного запиту здійснюється за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ РІК загальний, Форма 20__-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ РІК індивідуальний, Форма 20__-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ РІК додатковий, Форма 20__-3 (далі – Форма-3) (додаток 3);

1.2. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3;

1.3. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку міста, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.4. З метою співставлення показників за бюджетними програмами, у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

1.5. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органу Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

1.6. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду міського бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних видатків або бюджетних програм у запропонованих обсягах.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка