Наказ Державної митної служби УкраїниСкачати 146.05 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір146.05 Kb.

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

23.01.2006 № 30  
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2006 р.

за № 109/11983
Порядок

справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України „Про Єдиний митний тариф”, „Про Митний тариф України”, „Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур”, „Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів”, „Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину”, „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, „Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, Декрету Кабінету Міністрів України „Про Єдиний митний тариф України”, міжнародних угод (договорів), що набрали чинності в установленому порядку, та з метою визначення процедури справляння митними органами мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності – юридичними особами та громадянами-підприємцями.


1.2. Товари, які при переміщенні через митний кордон України не підлягають обкладенню митом, визначено законодавством України.

2. Увізне мито

2.1. Увізне мито справляється при здійсненні митного оформлення товарів, що ввозяться за вантажною митною декларацією (далі – ВМД) на митну територію України, з урахуванням винятків, передбачених законодавством.


2.2. Увізне мито справляється за ставками, установленими Законом України „Про Митний тариф України”.
2.3. Відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф" увізне мито є диференційованим:
1) до товарів, що походять з тих країн, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита Митного тарифу України;
2) до товарів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, який означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо мита, за винятком випадків, коли зазначене мито та пільги щодо нього встановлені в рамках спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита Митного тарифу України;
3) при митному оформленні товарів, що ввозяться в Україну з країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, за умови виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх норм, установлених відповідними міжнародними угодами, застосовуються положення міжнародної угоди.
Товари, які призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД, що набрали чинності в установленому порядку, не обкладаються ввізним митом за таких умов:
товар відповідає критеріям походження, установленим Правилами визначення країни походження товарів, затвердженими Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000. На підтвердження походження товарів митним органам надається сертифікат форми СТ-1;
закупівля товару здійснюється на основі договору/контракту між резидентом України та резидентом однієї з держав – учасниці угоди про створення зони вільної торгівлі;
товар вивозиться з митної території однієї з держав – учасниці угоди про створення зони вільної торгівлі і ввозиться на митну територію України.
При цьому товар не повинен покидати території держав – учасниць угоди, крім випадків, якщо таке транспортування неможливе внаслідок географічного положення держави-учасниці або окремої її території, а також випадків, погоджених компетентними органами держав-учасниць учасниці угоди.
До товарів походженням з Республіки Македонія, що ввозяться на митну територію України, застосовуються умови вільної торгівлі, установлені Угодою про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною;
4) до товарів, що не ввійшли до підпунктів 1 - 3, а також країна походження яких не визначена, застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Митним тарифом України.
2.4. Країна походження товарів визначається відповідно до розділу ХІІ Митного кодексу України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.

3. Вивізне мито

3.1. Вивізне мито справляється при здійсненні митного оформлення товарів, що вивозяться за ВМД за межі митної території України, з урахуванням винятків, передбачених законодавством.


3.2. Вивізне мито справляється за ставками, установленими законами України.
Перелік товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД, які відповідно до деяких законів підлягають обкладенню вивізним митом, наведено в додатку до цього Порядку.
3.3. Звільнення від справляння вивізного мита з товарів, на які законодавством установлено вивізне мито, на підставі угод України про вільну торгівлю застосовується (якщо інше не передбачено міжнародною угодою) за таких умов:
1) при вивезенні цих товарів до країн СНД:


 • підтвердження українського походження товарів шляхом подання сертифіката форми СТ-1;
 • переміщення товарів українського походження в країну імпорту. При цьому товар не повинен покидати території держав – учасниць угоди, крім випадків, якщо таке транспортування неможливе внаслідок географічного положення держави-учасниці, або окремої її території;
 • експорту товару на основі контракту між резидентами держав – учасниць угоди про створення зони вільної торгівлі (країною призначення та торговельною країною повинна бути одна країна);
 • наявності в зовнішньоекономічному контракті розділу „Застереження про реекспорт” (з урахуванням вимог наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15.01.2002 № 12 „Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів українського походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод про вільну торгівлю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  29.01.2002 за № 73/6361, та наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52 „Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за № 270/8869);
 • наявності в договорах (контрактах) про експорт товарів українського походження, на які згідно із законодавством України встановлено вивізне (експортне) мито, зобов’язання покупця про надання продавцю цього товару – резиденту України інформації про перепродаж товару з визначенням країни призначення (з урахуванням вимог наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15.01.2002 № 12 „Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів українського походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод про вільну торгівлю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  29.01.2002 за № 73/6361, та наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52 „Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за № 270/8869);

2) при вивезенні цих товарів до Македонії: • підтвердження українського походження товарів шляхом подання сертифіката форми EUR-1;
 • прямого переміщення товарів українського походження в Республіку Македонія на умовах, визначених Протоколом „С” до Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною;
 • експорту товару на основі контракту між резидентами держав – учасниць угоди (країною призначення та торговельною країною повинна бути Македонія);
 • наявності в зовнішньоекономічному контракті розділу „Застереження про реекспорт” (з урахуванням вимог наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15.01.2002 № 12 „Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів українського походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод про вільну торгівлю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  29.01.2002 за № 73/6361, та наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52 „Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за № 270/8869);
 • наявності в договорах (контрактах) про експорт товарів українського походження, на які згідно із законодавством України встановлено вивізне (експортне) мито, зобов’язання покупця про надання продавцю цього товару – резиденту України інформації про перепродаж товару з визначенням країни призначення (з урахуванням вимог наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15.01.2002 № 12 „Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів українського походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод про вільну торгівлю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  29.01.2002 за № 73/6361, та наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52 „Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за № 270/8869).4. Особливі види мита

Особливі види мита (антидемпінгове, спеціальне та компенсаційне) застосовуються з метою захисту економічних інтересів України, українських виробників і у випадках, передбачених Законами України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, „Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”, „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, якщо інше не передбачено міжнародними угодами (договорами).


Особливі види мита справляються на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до Законів України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну".
У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив, якщо інше не передбачено міжнародними угодами (договорами), що набрали чинності в установленому порядку. Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених законодавством.

5. Нарахування мита

5.1. Нарахування ввізного (вивізного) мита за адвалерними ставками, тобто у відсотках до митної вартості товару.


Митна вартість визначається відповідно до Митного кодексу України.
При визначенні митної вартості застосовуються офіційні курси іноземних валют, установлені Національним банком України на день подання ВМД до митного оформлення.
Обчислення суми ввізного (вивізного) мита щодо товарів, які обкладаються ввізним (вивізним) митом за ставками у відсотках до митної вартості товару, здійснюється за формулою
Сма = (В х Ма) : 100,
де Сма - сума ввізного (вивізного) мита, В – митна вартість товару (у грн.), Ма - ставка ввізного (вивізного) мита, установлена у відсотках до митної вартості товару.
5.2. Нарахування ввізного (вивізного) мита щодо товарів, які обкладаються ввізним (вивізним) митом за специфічними ставками, здійснюється з урахуванням вимог правила 5 Основних правил інтерпретації класифікації товарів Митного тарифу України.
При нарахуванні сум увізного мита, справлених за специфічними ставками, установленими в грошовому виразі за кілограм маси товару, або комбінованими ставками зі специфічною складовою в грошовому виразі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу.
Щодо товарів, які обкладаються ввізним (вивізним) митом за ставками в євро за одиницю товару, основою для нарахування є відповідна кількість товару або фізична характеристика товару в натуральному виразі.
Обчислення суми ввізного (вивізного) мита щодо товарів, які обкладаються ввізним (вивізним) митом за ставками в євро за одиницю товару, здійснюється за формулою
Смс = Н х Мс х Кє,
де Смс - сума ввізного (вивізного) мита, Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному виразі, Мс - ставка ввізного (вивізного) мита в євро за одиницю товару, Кє - курс євро, установлений Національним банком України на день прийняття ВМД.
5.3. Нарахування ввізного (вивізного) мита щодо товарів, які обкладаються ввізним (вивізним) митом за комбінованими ставками, здійснюється в три етапи:
Спочатку обчислюється сума ввізного (вивізного) мита за адвалерною ставкою у відсотках до митної вартості за формулою, наведеною в пункті 5.1 цього Порядку.
Потім обчислюється сума ввізного (вивізного) мита за специфічною ставкою в євро за одиницю товару за формулою, наведеною в пункті 5.2.
Для визначення суми ввізного (вивізного) мита, що підлягає сплаті, використовується, як правило, найбільша величина, про що зазначено в Законі України “Про Митний тариф України”.

Сума ввізного (вивізного) мита за комбінованою ставкою визначається за формулами


Смк = Сма , якщо Сма Смс ,

Смк = Смс , якщо Смс Сма ,
де Смк - сума ввізного (вивізного) мита за комбінованими ставками, Сма - сума ввізного (вивізного) мита, обчислена за ставками у відсотках до митної вартості, Смс - сума ввізного (вивізного) мита, обчислена за ставками в євро за одиницю товару.
5.4. Нарахування особливих видів мит здійснюється відповідно до рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.
5.4.1. Нарахування антидемпінгового, компенсаційного та спеціального мита у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціального розслідувань.
Митна вартість цього товару обчислюється відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.
Обчислення суми антидемпінгового, компенсаційного та спеціального мита здійснюється за формулою
Смо = (В х Мо) : 100,
де Смо - сума антидемпінгового, компенсаційного та спеціального мита, В – митна вартість товару (у грн.), Мо - ставка антидемпінгового, компенсаційного та спеціального мита, установлена у відсотках до митної вартості товару.
5.4.2. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита при застосуванні різниці між мінімальною ціною та митною вартістю товару, що є об'єктом антидемпінгового або антисубсидиційного розслідувань.
Митна вартість цього товару обчислюється відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.
Мінімальна ціна визначається Міністерством економіки України відповідно до частини дев'ятої статті 14 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", частини восьмої статті 17 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту".
Обчислення суми антидемпінгового та компенсаційного мита здійснюється за формулою
Смо = (Ц х Кє х Н) – В) х 100,
де Смо - сума антидемпінгового, компенсаційного мита, Ц - мінімальна ціна на імпорт в Україну товару згідно з відповідним рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових або компенсаційних заходів, Кє - курс євро, установлений Національним банком України на день прийняття ВМД, В – митна вартість товару (у грн.), Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному виразі.

6. Сплата мита

6.1. Мито підлягає сплаті до завершення оформлення ВМД, тимчасової чи неповної декларацій (далі – ТД, НД).


6.2. Мито сплачується платниками в національній валюті України.
6.3. Мито сплачується за ставками, що діють на день подання ВМД до митного оформлення.
При митному оформленні товарів із застосуванням ТД, НД мито сплачується за ставками, що діють на день подання таких декларацій до митного оформлення.
При митному оформленні товарів із застосуванням спрощеного порядку відповідно до статті 79 Митного кодексу України мито сплачується за ставками, що діють на день подання митної декларації, заповненої в установленому порядку.
6.4. Сплата мита може бути здійснена шляхом перерахування суми коштів за безготівковим розрахунком або готівкою на відповідний рахунок митного органу.

7. Повернення надміру сплачених сум мита

Повернення надміру сплачених сум мита здійснюється в установленому законодавством порядку не пізніше 1095 дня з моменту митного оформлення товарів на вимогу їх власника.


Відомості про повернення надміру сплачених сум мита відображаються на зворотному боці примірників ВМД, наявних у митному органі. Такий запис завіряється підписом та відбитком штампа „Сплачено” посадової особи відділу митних платежів. При цьому до електронної копії ВМД уносяться відповідні зміни.

8. Стягнення сум недобраного мита

8.1. Процедура погашення сум заборгованості зі сплати мита визначена Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.


8.2. Після погашення належної суми мита на зворотному боці примірників ВМД, наявних у митному органі, учиняється відповідний запис із зазначенням погашеної суми, який завіряється підписом та відбитком штампа „Сплачено” відповідним працівником митного органу. При цьому до електронної копії ВМД уносяться відповідні зміни.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

Додаток


до Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України


Перелік деяких товарів, які обкладаються вивізним митом,

відповідно до УКТЗЕД


 1. Перелік товарів, зазначених у Законі України „Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину”
Код товару згідно

з УКТЗЕД


Назва товаруВелика рогата худоба жива: 

0102 90 05 00-

0102 90 49 00,

0102 90 71 00-

0102 90 90 00 


Молодняк великої рогатої худоби масою не більш як 350 кг

0102 90 71 00-

0102 90 90 00 

Молодняк великої рогатої худоби масою більш як 350 кг


0102 90 05 00-

0102 90 90 00


Нетелі, корови, бики, воли та інші 

0104 10

Вівці живі


Шкури:

4101

Великої рогатої худоби

4102

Овець або ягнят

4103 90 00 00


Тільки свиней
2. Перелік товарів, зазначених у Законі України „Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур”


Код товару згідно

з УКТЗЕД


Назва товару

1204 00 90 00 


Насіння льону, подрібнене або неподрібнене 


1206 00 91 00,


Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене1206 00 99 00 1207 99 99 00


Тільки насіння рижію, подрібнене або неподрібнене

3. Перелік основних газів, на які відповідно до статті 6 Закону України „Про державний бюджет України на 2006” встановлено вивізне (експортне) митоКод товару згідно з УКТЗЕД


Назва товару


Гази нафтові та вуглеводні (газоподібні або скраплені)


2711 21 00 00


природний газ у газоподібному стані

2711 29 00 00


газ (крім природного) у газоподібному стані

2711 11 00 00


природний газ у скрапленому стані

2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 

2711 12 94 00 2711 12 96 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00

2711 13 30 00   

2711 13 91 00

2711 13 93 00

2711 13 97 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00     скраплений газ (крім природного)Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов
Каталог: files -> articles
articles -> Оглядовий лист
articles -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
articles -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
articles -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
articles -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
articles -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку р о з' ясненн я
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка