Наказ №93 Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками та допоміжним персоналом школиСкачати 119.42 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір119.42 Kb.


ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАШКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
НАКАЗ
с.Івашки
29.08.2014 № 93
Про розподіл функціональних обов’язків

та посадової відповідальності між адміністративними

працівниками та допоміжним персоналом школи
З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення управління навчально-виховним процесом у школі, фінансово-господарською діяльністю, контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників школи
Н А К А З У Ю:
Розподілити функціональні обов’язки між адміністративними працівниками школи та допоміжним персоналом таким чином:

1. Директор школи Попова Людмила Вікторівна

1.1. Відповідає за:


 1. забезпечення школи кадрами, прийом на роботу, звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;

 2. підготовку і проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;

 3. правильне складання річного плану роботи школи;

 4. підготовку школи до нового навчального року;

 5. здійснення набору учнів до 1 та 10 класу школи, прийом дітей до школи;

 6. дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять;

 7. створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;

 8. організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров’я та фізичний розвиток.

 9. забезпечення належного фінансово-господарського стану школи;

 10. забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь і навичок учнів;

 11. здійснення контролю за відвідуванням учнями школи, охопленням дітей освітою;

 12. організацію та облік працевлаштування випускників 9 та 11 класів;

 13. організацію та облік оформлення документів та отримання документів про освіту,

 14. організацію літнього оздоровлення учнів;

 15. організацію гарячого харчування учнів.

1.2. Безпосередньо керує:

 1. роботою директора з навчально-виховної роботи, завгоспа школи;

 2. роботою шкільної ради, педагогічної ради, педагогічного колективу;

 3. роботою бібліотеки школи.

1.3. Організовує:

 1. роботу відповідно до річного плану роботи;

 2. роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.4. Погоджує свою діяльність із районним та обласними відділами освіти.

1.5. Здійснює контроль за: 1. виконанням річного плану роботи, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

 2. організацією безкоштовного харчування;

 3. виконанням єдиних педагогічних вимог;

 4. роботою вчителів гуманітарного циклу.

1.6. Звітує про організацію,здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед органами управління освітою та вищими владними органами.

1.7. Складає річний та перспективний план роботи школи, видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються шкільного життя.

2. Заступник директора з навчально виховної роботи Пащенко Наталія Миколаївна

2.1. Відповідає за: 1. правильне планування та організацію вивчення предметів;

 2. своєчасне складання і коригування розкладу уроків;

 3. виконання навчальних планів і програм учителями;

 4. забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

 5. організацію та проведення атестації вчителів, подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників;

 6. належне ведення особових справ педпрацівників, ведення класних журналів та іншої документації у 1-11 класах;

 7. дотримання санітарно-гігієнічних вимог в навчальних кабінетах;

 8. організацію обліку дітей і підлітків 6-18 років у мікрорайоні школи;

 9. створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;

 10. організацію роботи з учнями та їх батьками;

 11. виконання правил техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в школі та оформлення відповідних документів;

 12. впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи;

 13. підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям, зв’язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати педагогічним працівникам школи;

 14. ведення статистичних звітів по школі;

 15. проходження вчителями курсової та семінарської підготовки;

 16. підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду;

 17. роботу методичної ради та методичних об’єднань у школі, проведення методичних днів та тематичних тижнів;

 18. роботу з молодими вчителями;

 19. планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

 20. роботу громадських організацій, предметних гуртків;

 21. роботу методичного об’єднання класних керівників;

 22. підготовку і проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, конкурсів тощо);

 23. організацію та облік роботи інспектора з охорони дитинства;

 24. організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів та скоєння ними правопорушень;

 25. зв’язок зі службою у справах неповнолітніх, органами міліції;

 26. індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної поведінки та роботу з неблагополучними сім’ями;

 27. роботу з обдарованими дітьми.

2.2. Організовує:

 1. роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу з шкільних дисциплін;

 2. проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;

 3. підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних вечорів тощо);

 4. дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;

 5. роботу служби інформації;

 6. проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків вчителями;

 7. роботу з учнями, які за станом здоров’я та за заявою батьків працюють за індивідуальними планами;

 8. перепідготовку педпрацівників школи та проходження атестації педагогічними працівниками;

 9. підготовку і проведення "оперативок" з учителями;

 10. підготовку матеріалів для складання річного плану;

 11. своєчасну заміну уроків;

 12. планування виховної і методичної роботи в школі;

 13. підготовку і проведення виховних заходів;

 14. залучення батьків до проведення виховної роботи;

 15. проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками;

 16. діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням повагу до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної свідомості, шанобливого ставлення до національних традицій, рідної мови.

2.3. Погоджує свою діяльність з директором школи, методичним кабінетом відділу освіти та інспекторами відділу освіти.

2.4. Здійснює контроль за: 1. роботою вчителів природничо-математичного циклу та вчителями початкової ланки;

 2. станом успішності учнів 1-11 класів;

 3. роботою класних керівників щодо організації навчально-виховної діяльності учнів;

 4. навчальним навантаженням учнів;

 5. роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;

 6. станом збереження й використання навчально-матеріальної бази;

 7. організацією роботи з обдарованими дітьми;

 8. проведенням класними керівниками виховних годин, позакласних заходів;

 9. чергуванням класів;

 10. роботою органів учнівського самоврядування;

 11. роботою з учнями і батьками, що потребують особливої уваги.

2.5. Інструктує, консультує:

 1. вчителів щодо проведення навчальних занять, організації самоосвіти;

 2. вчителів та класних керівників щодо складання планів і звітів;

 3. молодих вчителів щодо плануванні й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів;

 4. завідувачів кабінетів з питань організації ефективної роботи навчальних кабінетів.

2.6. Здійснює облік:

 1. виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

 2. звітів про кількість дітей у мікрорайоні школи;

 3. проведення вчителями уроків, факультативів, індивідуальних занять з учнями;

 4. статистичних документів;

 5. роботи методичних об’єднань у школі;

 6. засідання атестаційних груп;

 7. замінених уроків.

2.7. Звітує про організацію, стан і результати навчально-виховної роботи перед директором та педагогічною радою, батьківською громадськістю та органами управління освітою.

2.8. Складає: 1. розклад уроків, факультативів, курсів за вибором;

 2. розклад використання кабінетів;

 3. графіки індивідуальної роботи з дітьми;

 4. розклад державної підсумкової атестації, консультацій;

 5. графік чергування вчителів по школі;

 6. графік роботи вчителів під час канікул;

 7. табелі на зарплату педагогічних працівників;

 8. план роботи на рік та план виховної роботи;

 9. списки дітей пільгових категорій та девіантної поведінки;

 10. соціальну характеристику сімей, де виховуються такі діти.

3. Завгосп школи Дорофєєва Ольга Анатоліївна

3.1. Відповідає за: 1. збереження будівлі і шкільного майна; матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу (освітлення, опалення, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування;

 2. чистоту і порядок шкільного приміщення; організацію чергування обслуговуючого персоналу;

 3. розподіл обов’язків між технічним персоналом школи;

 4. організацію поточного ремонту шкільного приміщення і класних кімнат;

 5. дотримання санітарно-гігієнічного режиму у школі;

 6. інвентаризацію шкільного майна і шкільних кабінетів;

 7. складання документації для нарахування заробітної плати обслуговуючому персоналу школи;

 8. виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи;

 9. дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання;

 10. дотримання норм пожежної безпеки у школі;

 11. справність засобів пожежогасіння.

3.2 Керує:

 1. роботою технічного персоналу щодо прибирання приміщення та території школи;

 2. роботою охоронців та працівників школи;

 3. господарською діяльністю школи;

 4. роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

3.3. Організовує:

 1. роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчально-виховного процесу;

 2. постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

 3. видачу заробітної плати всім працівникам школи;

 4. інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;

 5. дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологчного та енергетичного обладнання;

 6. здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнань;

 7. дотримання вимог щодо охорони праці та норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд застаном засобів пожежогасіння; проведення щорічних замірів опору ізоляції установок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам і нормам безпекижиття);

 8. розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;

 9. навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного і обслуговуючого персоналу.

3.4. Здійснює контроль за:

 1. роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи;

 2. збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах;

 3. дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи.

3.5. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступником директора з навчально-виховної роботи, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією відділу освіти.

3.5. Здійснює облік: 1. інвентаризації шкільного майна;

 2. роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення;

 3. зберігання протипожежного обладнання;

3.6. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

3.7. Складає: 1. графік роботи технічного і обслуговуючого персоналу;

 2. табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу;

 3. акти списання майна, яке вийшло з ладу;

 4. плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року.

4. Бібліотекар Подус Зінаїда Павлівна:

4.1. Відповідає за: 1. комплектування книжкового фонду;

 2. оформлення передплати на періодичні видання;

 3. створення фонду шкільних підручників;

 4. систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження; пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

4.2. Керує:

 1. роботою читацького активу;

 2. роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

 3. роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

4.3. Організовує:

 1. допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

 2. проведення огляду-конкурсу на краще збереження підручників;

 3. літературні виставки;

 4. читацькі конференції, літературні вечори та інші заходи;

 5. обслуговування учнів у читацькій залі;

 6. інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо пропагування книг);

 7. підбір літератури на вимогу читача.

4.4. Погоджує свою роботу із заступником директора з навчально-виховної роботи,методичним кабінетом відділу освіти.

4.5. Здійснює облік: 1. комплектування книжкового фонду, зокрема фонду підручників;

 2. користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників по класах).

4.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом і здійснює їх облік.

4.7. Бере участь у інвентаризації книжкових фондів та знищення літератури відповідно до чинних норм.

4.8. Звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед директором і педагогічною радою, методичним кабінетом відділу освіти.

4.9. Складає звіт про результати роботи бібліотеки для директора і педради.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Л.В.Попова

З наказом ознайомлені: Н.М.Пащенко


О.А.Дорофєєва

З.П.Подус


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка