Наказ №68 Про результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014/2015 н рСкачати 264.47 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір264.47 Kb.

УКРАЇНА
ПРИАЗОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧКАЛОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

І-ІІІ СТУПЕНІВ

Н А К А З


від 02 червня 2015 року с. Чкалове № 68
Про результативність методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2014/2015 н.р.


Згідно положенню про методичну роботу з педагогічними кадрами Міністерства освіти і науки України, рекомендацій районного методичного кабінету, річного плану роботи НВК методична робота в 2014/2015 н. р. була спрямована на:

1. Здійснення зв’язку загальнодержавної системи освіти, педагогічної науки, передового педагогічного досвіду із системою внутрішньошкільної методичної роботи.

2. Підвищення професіоналізму педагогічного колективу:

- вироблення єдиного педагогічного стилю, загальних позицій;

- аналіз навчально – виховного процесу та його результатів за допомогою моніторингових досліджень;

- попередження та подолання недоліків і труднощів у педагогічній діяльності;

- формування педагогічної діяльності з метою підвищення майстерності, компетентності кожного педагога на основі зростання рівня його професіоналізму та запитів.

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

У цьому навчальному році педколектив НВК розпочав роботу над реалізацією проблемної теми «Підвищення рівня педагогічної компетентності

кожного вчителя шляхом модернізації системи методичної роботи, на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи». Робота велася в наступних напрямах:


 • підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя шляхом модернізації системи методичної роботи;

 • упровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій;

 • продовження впровадження моніторингової системи освіти.

Завдання методичної роботи по реалізації проблемної теми:

 • підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя і педагогічного колективу,

 • надання допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їхньої майстерності, компетентності - як комплексу професійних знань, умінь та навичок.

В 2014/2015 н.р. з метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:

- Методична рада (кер.Бунчук Т.І.);

- МО вчителів початкових класів (кер. Сириця О.Г.);

- МО вчителів природничо-математичного циклу (кер. Мамонова Л.А..);

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Бутова І.О..);

- МО класних керівників (кер. Тиховод О.В.);

- МО вихователів дошкільного закладу (кер. Ковтун В.М.)

- Семінари – практикуми;

- Динамічні групи;

- Творча група вчителів (кер. Мельникова Г.Б..);

- Школа керівників ШМО (кер. Бунчук Т.І.);

- Школа молодого вчителя.

Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.

Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:

1) самоосвіта педагогічних працівників;

2) атестація і творчі звіти педагогів;

3) курсова перепідготовка;

4) семінари-практикуми (районні та шкільні);

5) конкурс “Учитель року”;

6) індивідуальні та групові консультації для вчителів та батьків;

7) участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;

8) робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

9) поповнення методичного кабінету методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.

На початку навчального року була створена методична рада школи на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Бунчук Т. І. До її складу ввійшли голови методичних об’єднань школи, заступник директора з виховної роботи, керівники творчих груп, практичний психолог, бібліотекар школи: Бутова І. О., Мельникова Г.Б., Мамонова Л. А., Тиховод О.В., Сириця О. Г., Ковтун В.М., Мамонова М.Ю., Гайдакова Л.В.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради за темами: • підсумки роботи за минулий навчальний рік та задачі на 2014/2015 н. р.;

 • організація методичної роботи в школі;

 • організація курсової підготовки вчителів;

 • аналіз участі учнів у олімпіадах;

 • про результати моніторингових контрольних робіт, вироблення корекційних заходів, основ рейтингової системи освітніх досягнень учнів;

 • про форми та зміст самоосвітньої роботи вчителів, які атестуються;

 • про роботу шкільних методоб’єднань;

 • підсумки роботи над проблемною темою;

 • звіти керівників творчих груп, ШМО.

Однією з найефективніших форм роботи є шкільне методичне об’єднання вчителів.

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують: • результати навчально-виховної роботи;

 • динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

 • результати моніторингових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

 • діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 • аналіз стану викладання предметів;

 • стан виконання навчальних планів і програм;

 • використання інноваційних технологій, їх ефективність;

 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;

 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.

В 2014/2015 н. р. в школі працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів

гуманітарного циклу, класних керівників (керівники: Сириця О.Г., Мамонова Л А., Бутова І. О., Тиховод О.В.).

Працюючи над загальшкільною проблемною темою «Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя шляхом модернізації системи методичної роботи, на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи», кожне МО обрало конкретну тему.

У 2014-2015 навчальному році методоб’єднання вчителів початкових класів працювало над науково-методичною проблемою „ Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти ”.

Протягом року вчителі приймали активну участь у районних семінарах вчителів початкових класів, а також шкільних семінарах вчителів, засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові.

Аналіз роботи за минулий рік показав, що підвищується науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Належна увага приділялась удосконаленню методики проведення уроків, виховних заходів, формуванню в учнів навичок самостійності, розвитку уміння порівнювати, узагальнювати, систематизувати.

Вчителі молодших класів приділяли багато уваги вихованню дітей, особливо з неблагополучних сімей та схильних до правопорушень. Активізували роботу з батьками, Вчителі методобєднання протягом року тримали звязок з учителями предметниками.

Тримали звязок з дитячим садком, проводили взаємовідвідування занять своїх колег. Провели спільне засідання вчителів та вихователів дитячого садка за темою «Психолого-педагогічна допомога учням із низьким рівнем адаптації до умов шкільного життя».

Відбулися передбачені планом роботи, засідання МО, на яких було розглянуто наступні питання: • Аналіз роботи МО за попередній навчальний рік.

 • Обговорення і затвердження плану роботи мо на 2012-2013 н.р.

 • Підготовка дітей до навчання у школі. Новий Державний стандарт – нові вимоги.

 • Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової та середньої освіти, нових програм та планів.

 • Аналіз навчальних досягнень учнів початкової школи за 2008-2009 н.р. Вироблення корекційних заходів.

 • Обговорення та затвердження календарних планів уроків у початковій школі.

 • Моніторингові дослідження перспективних педагогічних технологій – шлях до удосконалення навчально-виховного процесу.

 • Про упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес як умови формування культури здоров’я дітей.

 • Про дотримання норм дозування домашніх завдань початкових класах.

 • Організація роботи з учнями, які мають низьку мотивацію до навчання.

 • Складання порт фоліо професійної компетентності вчителя.

 • Про результати перевірки зошитів та щоденників.

 • Про результати перевірки умінь і навичок читання у 2-4 класах.

 • Про результати проведення державної підсумкової атестації.

 • Про організацію оздоровлення учнів під час літніх канікул.

Членами МО були підготовлені і проведені відкриті уроки: • Урок навчання грамоти в 1 класі на тему: «Звуки [т], [т’]. Буква «Те» (Ковальова Р.В)

 • Урок математики у 2 класі «Урок-подорож до країни круглих чисел» (Перевєрзєва О.О.)

 • Урок математики у 3 класі «Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд» (Сириця О.Г.)

 • Урок математики «Вимірювання та дроби» (Баклажкова А.В..)

Учні 4 класу приймали участь у районних предметних олімпіадах: • З української мови Петра Яцика – Баклажкова Ліза – ІІ місце.

 • З математики – Кислих Ксюша – ІІІ місце.

Протягом року були проведені свята та виховні заходи:

 • «Для рідненьких мам і бабусь» (Перевєрзєва О.О.)

 • «Хліб – всьому голова!», лінійка «Нехай квітне земля» (Сириця О.Г.)

 • «Прощавай, початкова школо!», лінійка «Де козак, там і слава» (Кошель А.В.)

 • «Мамо, мамусю, мила, рідненька», «Прощавай, Букварику!» (Ковальова Р.В.)

Вчителями було продовжено роботу з моніторингових досліджень у 3-4 класах школи. Визначено необхідні корекційні заходи.

Підсумкова державна атестація була підготовлена і проведена відповідно методичним рекомендаціям і в цілому підтвердила оцінки учнів 4 класу.

Молодші учні приймали активну участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник».
Систематично проводились лінійки по підведенню підсумків навчання та поведінки учнів за минулий тиждень, діти приймали участь у урочистих лінійках та шкільних і сільських святах, конкурсах малюнків, конкурсах на кращого читця віршів, спортивних змаганнях., було проведено родинні свята.

ШМО природничо-математичного циклу працювало над темою: «Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти».

У системі внутрішкільної науково-методичної роботи, працюючи над загальношкільною проблемною темою, ШМО природничо-математичного циклу працювало над темою: „Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти”.

Пріоритетними напрямками роботи ШМО в 2014-2015 н. р. були:


 • системна та якісна навчально- методична діяльність;

 • підвищення мотивації навчальної та пізнавальної діяльності учнів на кожному уроці;

 • підвищення рівня професіоналізму через самоосвіту та самовдосконалення;

 • творча діяльність в позакласній роботі;

 • робота з обдарованою молоддю;

 • впровадження сучасних педагогічних технологій .

У 2014 – 2015 н.р. члени м/о працювали згідно плану.

На початку навчального року всі вчителі відвідали районні метоодоб'єднання, де ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо своїх предметів, разом з дирекцією обговорили план роботи на рік. Розклад був складений Бунчук Т.І. з врахуванням доцільності навчання та виховання учнів.

У вересні була перевірена відповідна документація вчителів – предметників, щодо викладання навчальних дисциплін. На протязі 2014 – 2015 н.р. опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації. ( Бунчук Т.І.)

Вчителі ШМО природничо-математичного брали активну участь:

в організації та проведенні нарад на яких обговорювалися такі питання:

- Про виконання плану заходів з організованого початку навчального року: про ведення шкільної документації, про підготовку до участі в І етапі олімпіад, про дотримання єдиного орфографічного режиму.

- Про результати перевірки календарного планування вчителями-предметниками, планів виховної роботи, попереднього оформлення класних журналів.

- «Про організацію корекційної роботи з учнями 5-го класу, які мають труднощі в адаптації.»

- «Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з біології: шкільний моніторинг»

- «Про систему роботи вчителя математики та хімії Губенко С.П.»

- «Про результати моніторингу змісту діяльності вчителів-предметників за результатами І (шкільного) етапу олімпіад з базових дисциплін інтелектуальних конкурсів.»

- «Про систему роботи вчителя інформатики Сириці О.О.»

- « Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр.»

- «Про виконання навчальних програм.»

- «Про стан ведення зошитів учителями природничо-математичного циклу.»

- Про ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією щодо закінчення навчального року

- Про проведення підсумкових контрольних робіт, екскурсій учнів.

- Про ведення шкільної документації.

- Про хід виконання Положення про ДПА.

Питання педрад:

- Про національну стратегію розвитку освіти в Україні як орієнтир у визначенні пріоритетного завдання навчально – виховного комплексу.

- Про погодження та затвердження навчальних програм та підручників відповідно Робочого навчального плану.

- Про удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження моніторингових дослі-джень перспективних педагогічних технологій.

- Визначення термінів проведення стартових моніторингових контрольних робіт в 5 -11 класах з природничо-математичних дисциплін.

- Про систему роботи вчителя хімії та математики, яка атестується.

- Про упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес як умова формування культури здоров’я учнів.

- Про професіоналізм, майстерність, досвід, покликання, талант, педагогічне зростання педпрацівників. Презентація педагогічних технологій майстрів педагогічної справи.

- Роль ШМО вчителів природничо-математичного циклу у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу

Робота над проблемною темою здійснювалася через: • удосконалення методики проведення уроків, з використанням інноваційних технологій;

 • підвищення рівня професіоналізму вчителів через самоосвіту та самовдосконалення;

 • моніторингове дослідження та узгодження корекційної роботи над існуючими прогалинами у знаннях учнів;

 • рейтингову систему в класах та школі загалом.

Зусилля вчителів були спрямовані на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування творчої особистості. Кожен педагог забезпечував навчально-виховний процес таким змістом, який максимально сприяв активізації всіх видів навчальної діяльності.

Вчителями природничо-математичного циклу застосовувалися такі інновації: • колективно-групове навчання (Берсеньова Г.І., Мамонова Л.А.);

 • пошукова-дослідницька (Бунчук Т.І., Мамонова Л.А.);

 • асоціативний кущ (Нехороша А.А.);

 • логічний ланцюжок, ланцюжок помилок (Галкіна О.М., Губенко С.П.) ;

 • мікрофон (Мамонова Л.А.,Берсеньова Г.І.) ;

 • мозковий штурм (Мамонова Л.А., Галкіна О.М.) ;

 • ігрова (Нехороша А.А.) ;

 • самоконтролю (Сириця О.О., Нехороша А.А., Бунчук Т.І.) ;

 • ІТК (Сириця О.О.,Галкіна О.М.);

 • метод проектів (Губенко С.П.).

Свої найкращі надбання у навчанні та вихованні учнів, педагоги – предметники показали на відкритих уроках, які були проведені на протязі навчального року:

Вчитель математики Галкіна О.М.: • урок алгебри у 8 класі: «Властивості степеня з цілим показником»

 • урок алгебри у 8 класі: «Стандартний вигляд числа».

Вчитель математики та хімії Губенко С.П.:

 • урок хімії у 7 класі:«Складання бінарних сполук за валентністю»

 • урок хімії у 9 класі: «Реакція обміну між розчинниками електролітів»

 • урок геометрії у 10 класі: «Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, піраміди»

 • урок геометрії в 10 класі: «Розв’язання вправ».

Губенко С.П. Приймала участь в конкурсі «Вчитель року». В

районному етапі посіла ІІ місце

Вчитель інформатики Сириця О.О.


 • урок інформатики в 11 класі: «Побудова діаграм і графіків в електронних таблицях»

 • урок інформатики в 3 класі: «Комп’ютерна мережа»

Вчитель біології та екології Нехороша А.А.

 • урок біології у 7 класі: «Суцвіття»

 • урок біології у 7 класі: «Розмноження та розвиток рослин»

 • урок біології у 8 класі: «Клас Комахи. Загальна характеристика класу.

З метою підвищення інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу, формування національно свідомої, духовно багатої особистості, яка вільно і комунікативно виправдано користується набутими знаннями та вміннями були проведені шкільні предметні дні: з біології, екології, математики, астрономії. (Бунчук Т.І., Нехороша А.А., Губенко Г.І.)

Проведені: гру-вікторину «Калейдоскоп знань в 9, 11 класах» (вчитель Нехороша А.А.), годину спілкування в 11 класі «Витоки толерантності» (вчитель Губенко С.П.), виховну годину в 5 класі «Одвічно славний труд людини» (вчитель Мамонова Л.А.)

Була організована робота зі здібними та обдарованими учнями. На засіданнях ШМО розглядалися теоретичні питання вивчення нових педагогічних ідей та технологій щодо організації творчої роботи учнів у процесі вивчення природничо-математичних наук. Всі члени м/о взяли активну участь у І турі Всеукраїнських шкільних олімпіад. У ІІ турі Всеукраїнських шкільних олімпіад взяли участь учні Бунчук Т.І. (олімпіада з фізики), Мамонова Л.А. (олімпіада з біології), Сириця О.О.. (олімпіада з інформаційних технологій). По біології учні вибороли 2 та 3 місця.

Учні нашої школи прийняли активну участь в таких міжнародних конкурсах: - «Кенгуру» - вчитель Галкіна О.М.(16 учасників, 10 сертифікатів «добрий» • МАН - Юніор:

 • технік-юніор – вчитель Бунчук Т.І. ( 8 учасників, 2 «відмінний» та 2 «добрий» сертифікатів);

 • астроном-юніор – вчитель Губенко С.П. (10 учасників, 8 сертифікатів «добрий»)

 • еколог-юніор – вчитель Нехороша А.А. (11 учасників, 3 «відмінний», 5 «добрий» сертифікатів.

Проведені моніторингові дослідження в 5-11 класах, з їх послідуючим аналізом та проведенням корекційних заходів, щодо покращення рівня навчальних досягнень учнів.

Вчителя активно застосовують рейтингову систему – як необхідну умову втілення нової освітньої стратегії життєвої компетентності учнів.

Підсумкова державної атестації підготовлена та проведена відповідно методичним рекомендаціям і в цілому підтвердила річні оцінки по предметам.

Проводилася підготовка до ЗНО по предметам природничо-математичного циклу.

В кінці навчального року перевірка показала, що по всіх класах, по предметам природничо – математичного циклу у 5 – 11 класах програму виконано. Кожен вчитель відзвітувався про рівень навчальних досягнень учнів за 2014/2015 н.р.

Аналіз планів самоосвіти вчителів показав, що всі члени методоб'єднання приділяли велику увагу самоосвіті: у процесі роботи вивчали методичні рекомендації, методичну літературу, вивчали передовий педагогічний досвід, робили огляд новинок.

Система роботи вчителів аналізувалася відповідно до перспективного плану внутрішкільного контролю предметів на 2014 /2015 н.р. Були визначані досягнення та недоліки, а також шляхи їх подолання.

У 2014/2015 н.р. члени ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювали згідно плану.

На початку навчального року всі вчителі відвідали районні методоб'єднання, де ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо своїх предметів, разом з дирекцією обговорили план роботи на рік. Розклад був складений Бунчук Т.І. з врахуванням доцільності навчання та виховання. У вересні була перевірена відповідна документація вчителів – предметників, щодо викладання навчальних дисциплін. На протязі 2014/2015 н.р. регулярно опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації. ( Бунчук Т.І.)

У системі внутрішкільної науково – методичної роботи, працюючи над загально шкільною проблемною темою, ШМО суспільно-гуманітарного циклу працювало над темою: « Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти».

Робота над проблемною темою здійснювалася через удосконалення методики проведення уроків, а саме: нестандартних уроків, здійснення профільної диференціації завдяки профільним групам у 11 класі та гурткам. З метою обміну досвідом, проводилося взаємо відвідування вчителів уроків колег.

Вчителі ШМО суспільно-гуманітарного брали активну участь в організації та проведенні педагогічних рад та нарад.

При обговоренні проблемних питань педрад та нарад, вчителями ШМО були підготовлені такі доповіді:


 1. « Удосконалення навчально – виховного процесу шляхом упровадження моніторингових досліджень».

 2. « Про співдружність школи та сім'ї».

 3. « Упровадження здоров'язбережувальних технологій – умова формування культури здоров'я учнів».

Кожен педагог забезпечував навчально-виховний процес таким змістом, який максимально сприяв активізації всіх видів навчальної діяльності, розвитку пізнавальної самостійності учнів, формуванню творчої особистості.

Педагоги – предметними провели відкриті уроки з використанням елементів інноваційних технологій: • Урок англійської мови в 3 класі « Відпочинок і дозвілля. Час обідати», в 5 класі « Великобританія» ( Тиховод О.В.)

 • Урок англійської мови в 7 класі « Здоровий спосіб життя», 6 клас «Їжа» ( Гайдакова Л.В.)

 • Урок світової літератури в 5 класі « Оскар Уайд « Хлопчик-зірка», в 11 класі « Теория Раскольникова. Её опровержение в романе ( Мельникова Г.Б.)

 • Урок історії в 9 класі « Суспільно – політичний рух в Україні у ІІ половині ХІХ ст.», в 9 класі « Західноукраїнські землі після реформи 1948р.» ( Мамонов Ю.О.)

 • Урок історії в 6 класі « Племена і народи залізного віку на території сучасної України», « Перекази про найдавнішу історію Греції» ( Щербак Ю.М.)

 • Урок української мови в 5 класі « Однорідні члени речення. Розділові знаки при них» ( Бутова І.О.)

Була організована робота зі здібними та обдарованими учнями. Члени ШМО взяли активну участь у І-ІІ турі Всеукраїнських шкільних олімпіад. За результатами ІІ туру учениця 9 класу Карпенко Ангеліна посіла ІІІ місце в олімпіаді з української мови та літератури. Також учні 5-11 класів взяли участь у конкурсах ім. П.Яцика та Шевченківському конкурсі. За результатами ІІ туру в конкурсі ім. П.Яцика учень 6 класу Парфент'єв Вадим посів І місце, учениця 9 класу Карпенко Ангеліна – ІІІ місце. У Шевченківському конкурсі – 3 учні (5,6,9) посіли ІІІ місце. Учениця 9 класу Гайдакова Світлана приймала участь у міжнародному конкурсі « Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами».

Членами ШМО велася і позакласна робота з предметів. Проводилися предметні тижні, готувалися лінійки.

Проведені моніторингові дослідження в 7,9 класах, з їх послідуючим аналізом та проведенням корекційних заходів щодо покращення рівня навчальних досягнень учнів.

Підсумкова державна атестація підготовлена та проведена відповідно методичним рекомендаціям і в цілому підтвердила річні оцінки по предметам.

Проводилася підготовка до ЗНО з української мови, історії. У кінці навчального року перевірка показала, що по всіх класах, по предметам суспільно-гуманітарного циклу у 5-11 класах програму виконано. Кожен вчитель відзвітувався про рівень навчальних досягнень учнів за 2014/2015 н.р.

Система роботи вчителів аналізувалася відповідно до перспективного плану внутрішкільного контролю предметів на 2014/2015 н.р. Були визначені досягнення та недоліки, а також шляхи їх подолання.

На засіданням ШМО розглядалися теоретичні питанні вивчення нових педагогічних ідей та технологій щодо організації творчої роботи учнів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних наук.

Керівники ШМО допомагали заступнику директора з навчально-виховної роботи в перевірці техніки читання, проведенні та аналізі зрізів знань, моніторингових контрольних робіт; в вивченні стану викладання навчальних предметів; перевірці стану ведення учнівських зошитів, щоденників і т.п.

Доволі високий рівень професійної майстерності продемонстрували вчителі НВК – учасники конкурсу «Вчитель року-2013»: вчитель світової літератури Мельникова Г.Б., вчитель географії Мамонова Л.А. та вчитель початкових класів Перевєрзєва О.О.

Вчителі брали участь не тільки в роботі ШМО, але й у роботі творчих груп, семінарів – практикумів, теоретичних семінарів.

Протягом навчального року проводилися заняття семінару – практикуму для вчителів «Організація роботи з учнями, які мають низьку мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності на основі аналітично-корекційної роботи»; теоретико-практичний семінар: «Інтенсифікація навчально-виховного про­цесу через упровадження передових педагогічних технологій і форм навчання»; семінари-тренінги: «Аналітично-корекційна діяльність вчителя, вихователя за результатами моніторингових досліджень»; «Аналіз моніторингових к/р. Система складання корекційних заходів».

Створено творчі групи, консультпункти: • консультпункт з питань складання корекційних заходів за результатами моніторингових контрольних робіт,

- фокус-група вчителів, які викладають в 5-у класах, на тему «Співпраця вчителів при адаптації п'ятикласників за новим Держстандартом».

Поряд з навчальним процесом у школі приділяється увага розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залученням їх до різноманітної діяльності за інтересами.

Цілеспрямоване професійне самовдоскона­лення педагогічних кадрів — одне з головних за­вдань розвитку освітньої системи школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищен­ня професійної компетентності педагогічних пра­цівників НВК є такі: • формування ключових компетентностей;

 • осмислення сутнісних змін у системі осві­ти України;

 • моніторинг якості освітньої діяльності; упровадження нових технологій 1

 • навчання й вихо­вання в умовах профілізації старшої школи;

 • само­освітня діяльність педагога;

 • систематичне вивчення вчителями відповідних державних та нормативних документів, рекомендацій МОН щодо викладання певних предметів;

 • упровадження в практику роботи досягнень педагогічної, психологічної науки, окремих методик, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

 • залучення педагогіч­них кадрів до творчої роботи; психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності.

Педагоги школи протягом навчального року продовжували активну роботу над удосконаленням педагогічної майстерності та підвищенням професій­ного рівня шляхом самоосвіти, проходження курсової перепідготовки в обласному інституті післядипломної освіти, у процесі наставництва, стажування, діяль­ності Школи молодого вчителя, Школи керівників ШМО.

Однією з форм підвищення кваліфікації є кур­сова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних праців­ників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов'язковим є ознайомлення педагогів із можливостями, які надає підвищення кваліфікації.

Курсова перепідготовка є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою у форму­ванні пріоритетних компетенцій педагогів. В цьому навчальному році пройшли курсову перепідготовку: Єремєєва Л.В.Губенко С.П, Нехороша А.А., Мамонова В.В., Бутова І.О.

Вчителі після курсів діляться з колегами науково – методичними новинами на засіданнях МО, нарадах.

Паралельно з курсовою перепідготовкою ши­роко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займається самоосві­тою згідно з індивідуальним планом підвищен­ня кваліфікації, який містить вимоги щодо опра­цювання післякурсового завдання. Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є самоосвіта педагогів.

Складаючи індивідуальні плани самоосвіти кожен вчитель, вихователь вибрав власну тему, узгоджену з науково – методичною темою НВК.

Дирекцією НВК проводились співбесіди з вчителями по організації самоосвітньої роботи. Теми самоосвіти відповідають проблемній темі школі.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів.

Адміністрацією шко­ли, керівниками шкільних методичних об'єднань, членами атестаційної комісії вивчено систему роботи й узагальнено досвід ро­боти вчителів, які проходять атестацію, шляхом відвідування уроків і позаурочних заходів, спів­бесід із вчителями, батьками й учнями, перегляду методичних розробок та інших матеріалів.

Проводяться творчі звіти вчителів, що атестуються на вищу та І категорії, тижні педагогічної майстерності, «Творчі портрети вчителів».

Учителями, що атестувалися у 2014/2015 н. р., проведено відкриті уроки в системі особистісно компетентісного навчання з використан­ням інформаційно – комунікативних , інноваційних технологій. Вчителі виготовили власне портфоліо, презентували досвід роботи на педагогічній раді. 1

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала педагогів до підвищення і підтвердження кваліфікаційних категорій. Так за результатами атестації: • Підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії" вчителю світової літератури Мельниковій Г.Б., вчителю хімії Губенко С.П.; встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії" вчителю біології Нехорошій А.А., кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії " вчителю інформатики сириці О.О..

Для педпрацівників НВК проводились методичні оперативки, інструктивно-методичні наради з питань:

 • єдині вимоги до учнів;

 • планування роботи в класі;

 • ведення шкільної документації, методичне забезпечення навчального про­цесу;

 • уточнення контингенту учнів ,

 • рекомендації щодо ведення журналів;

 • для вчителів, які атестуються з питань підготовки і прове­дення творчого звіту.

Але разом з тим в методичній роботі школи є і недоліки:

 • У роботі методоб’єднань не повністю реалізовано можливості функції діагностування, моніторингових досліджень.

 • Недостатньо використовуються в практичній роботі вчителів, класних керівників досягнення психолого-педагогічної науки, інноваційні технології, ІКТ.

 • Низький рівень володіння частиною вчителів навичками роботи з персональним комп’ютером для аналітичної роботи за результатами моніторингових досліджень.

 • Недостатньо ведеться робота по систематизації матеріалів по кабінетам.

 • На недостатньому рівні велася робота учнівського самоврядування, не велися рапортички, не підводилися підсумки роботи за семестри, рік.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи
НАКАЗУЮ:


 1. У 2015/2016 н. р. продовжити працювати над науково-методичною проблемою «Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя

шляхом модернізації системи методичної роботи, на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи».


 1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Бунчук Т. І., заступнику директора з виховної роботи Тиховод О.В. створити необхідні умови для методичних підрозділів, координації їхньої роботи систематично надавати допомогу їхнім керівникам.
 1. Головам шкільних МО:
 1. урізноманітнити спектр форм, методів, технологій методичної роботи

з учителями;

 1. організувати цілеспрямовану роботу зі здібними учнями, з підготовки

шкільних команд для участі в ІІ етапі шкільних олімпіад, та інтелектуальних змагань. Активізувати участь учнів в МАН- ЮНІОР, наукових конференціях;

 1. продовжувати практику проведення «Тижнів предмета».
 1. Заступнику директора з виховної роботи Тиховод О.В. продовжити роботу учнівського самоврядування, підведення підсумків змагання між класами на кращий клас року.
 1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Бунчук Т. І., керівникам ШМО, членам методичної ради:

 1. узагальнити досвід роботи вчителів Бутової І.О., Сириці О.Г.,

Мельникової Г.Б., Мамонової Л.А;

 1. проводити аналіз якості навчально-виховного процесу НВК на основі

моніторингових досліджень;

 1. методом діагностування проводити попередження та подолання

недоліків і труднощів у педагогічній діяльності;

 1. організувати педагогічну діяльність педагогічних працівників на основі

самоосвітньої діяльності кожного педагога, як однієї з форм модернізації індивідуальної методичної роботи.

 1. продовжити досвід презентації роботи педагогів, створення власного портфоліо педпрацівників.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК Л.В.Єремєєва

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка