Наказ №46 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 11 лютого 20 11 р за №184/18922 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри ДержмитслужбиСкачати 220.33 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір220.33 Kb.

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ

Електронна копія


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ


25.01.11

46
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 ” лютого 2011 р.
за № 184/18922
Керівник реєструючого

органу _________________________________

(підпис)

Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями,

що надходять за телефоном довіри

Держмитслужби


Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та з метою вдосконалення роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Державної митної служби України,
Н А К А З У Ю:


  1. Затвердити Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби (далі – Порядок), що додається.
  1. Департаменту кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Крамаренко К.В.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  1. Прес-службі Державної митної служби України (Судак С. Д.) забезпечити оприлюднення цього наказу в засобах масової інформації та розміщення його на відомчому веб-сайті Держмитслужби в мережі Інтернет.

120000000/13/20.63.01.00

120000000/13/42.03.00.00  1. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій довести вимоги Порядку до підлеглих посадових осіб та забезпечити його виконання.
  1. Начальникам регіональних митниць та митниць довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування митних органів та їх підрозділів і в пунктах пропуску через державний кордон України.
  1. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д.


Голова Служби І.Г.Калєтнік

ПОГОДЖЕНО

Міністр фінансів України
«__31__» ___________Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби

України

25.01.2011 № 46

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 ” лютого 2011 р.
за № 184/18922
Керівник реєструючого

органу _________________________________

(підпис)


ПОРЯДОК

роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Законів України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Інструкції про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 13.08.2010 № 918, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.02.2011 за № 154/18892, Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 № 747, Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.05.2004 № 380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.07.2004 за № 875/9474.
1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб митних органів при отриманні, опрацюванні, перевірці, узагальненні та обліку інформації, яка надходить від фізичних і юридичних осіб (далі – заявник) за телефоном довіри Держмитслужби (далі – телефон довіри) на абонентський номер (044) 247-27-19.
1.3. За телефоном довіри не надаються консультації з питань митної справи.
1.4. Телефон довіри працює цілодобово, з технічними перервами з 08:00 до 09:00, з 13:00 до 14:00 і з 18:00 до 19:00 години. Звітна доба починається й закінчується о 08:00 годині.
1.5. За телефоном довіри приймаються повідомлення про:

а) можливе скоєння злочинів у сфері службової діяльності, корупційних та інших неправомірних діянь (дій та бездіяльності) з боку працівників митної служби;

б) нетактовну поведінку посадових осіб митної служби при виконанні службових обов’язків щодо громадян, приниження їх честі та гідності;

в) затримки під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, у тому числі про можливе створення при цьому штучних перешкод з боку посадових осіб митної служби;

г) замах на контрабанду й порушення митних правил або вчинення цих правопорушень;

ґ) черги в пунктах пропуску через державний кордон України;

д) зауваження щодо організації роботи митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій (далі – митні органи);

е) пропозиції (зауваження) до нормативно-правових актів з питань митної справи тощо.


1.6. Заявник може звернутися за телефоном довіри для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 09:00 до 18:00 години (у п’ятницю – з 09:00 до 17:45).
1.7. Забороняється розголошення відомостей про заявників і повідомленої ними за телефоном довіри інформації особам, які не мають відношення до вирішення справи.
1.8. Інформація про номер телефону довіри Держмитслужби та порядок його роботи розміщується на наочних стендах у місцях розташування митних органів та їх підрозділів і в пунктах пропуску через державний кордон України.

ІІ. Прийняття, облік і опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри
2.1. Прийняття, облік і опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри (далі – повідомлення), узагальнення інформації про результати проведених за цими повідомленнями перевірок, розслідувань і вжиті митними органами заходи реагування здійснюються посадовими особами підрозділу Держмитслужби, до компетенції якого належать питання запобігання та протидії корупції (далі – уповноважені особи), та посадовими особами, призначеними наказом митного органу (далі – відповідальні особи).

Прийняття, облік і опрацювання повідомлень у нічний час, святкові й вихідні дні здійснюються оперативним черговим Держмитслужби та оперативними черговими митних органів, які діють відповідно до цього Порядку.


2.2. Письмовим розпорядженням керівника підрозділу Держмитслужби, до компетенції якого належать питання запобігання та протидії корупції (далі   Підрозділ), за посадовими особами Підрозділу для цілей спілкування із заявниками за телефоном довіри можуть закріплюватися кодові номери.
2.3. Уповноважена особа при прийнятті повідомлень пропонує заявникові надати:

інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство – для фізичної особи; реквізити – для юридичної особи; контактний телефон тощо);

максимально деталізовану інформацію (про місце події, найменування митного органу, його підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи митної служби, номер її представницької картки, конкретні обставини, дії посадових осіб митної служби, що оскаржуються) по суті подій, що стали причиною звернення за телефоном довіри;

іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.


2.4. Уповноважена особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.
2.5. Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення.

При цьому уповноважена особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України „Про звернення громадян”.


2.6. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення уповноважена особа повідомляє йому поштову адресу Держмитслужби.

Розгляд письмових звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348, Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній митній службі України, інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях, затвердженого наказом Держмитслужби від 14.09.2009 № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за № 935/16951.

2.7. Інформація про отримані протягом звітної доби повідомлення вноситься уповноваженими особами та оперативним черговим Держмитслужби до довідки про надходження повідомлень за телефоном довіри Держмитслужби (далі – Довідка), форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Довідка, складена й підписана оперативним черговим Держмитслужби, передається до Підрозділу до 09:00 години наступного за звітною добою робочого дня для узагальнення.


2.8. Повідомлення за телефоном довіри фіксуються із застосуванням технічних засобів.
2.9. Довідки щоранку надаються керівництву Підрозділу для попереднього розгляду й прийняття рішень.
2.10. Довідки зберігаються в окремій справі Підрозділу.
2.11. Повідомлення негайно передаються уповноваженою особою до відповідальної особи телефоном або засобами факсимільного зв’язку у вигляді витягу з Довідки за підписом уповноваженої особи для організації перевірки інформації та інформування керівництва митного органу.

У разі неможливості передання повідомлень відповідальній особі митного органу вони передаються оперативному черговому митного органу для доведення їх до керівництва митного органу. Про передання таких повідомлень оперативний черговий митного органу доповідає уповноваженій особі протягом двох годин з моменту їх отримання.


2.12. Повідомлення, які зазначені в підпунктах „а”, „б”, „в” і „г” пункту 1.5 розділу І цього Порядку і стосуються посадових осіб митних органів, посади яких віднесені до номенклатури посад Голови Служби, доповідаються керівництву Підрозділу в день прийняття повідомлення або наступного робочого дня для попереднього розгляду та прийняття рішень.
2.13. Оперативний черговий митного органу обліковує отримані від уповноваженої особи повідомлення в журналі реєстрації повідомлень, що надійшли за телефоном довіри Держмитслужби й були отримані оперативним черговим митного органу від уповноваженої особи Держмитслужби, форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.
2.14. Відповідальна особа митного органу обліковує отримані від уповноваженої особи й оперативного чергового митного органу повідомлення в журналі реєстрації повідомлень, що надійшли за телефоном довіри Держмитслужби й були отримані відповідальною особою від уповноваженої особи Держмитслужби та оперативного чергового митного органу, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.
2.15. Сторінки Журналів, зазначених в додатках 2 та 3, мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою загального відділу та підписом відповідальної особи митного органу.
ІІІ. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях, інформування Держмитслужби про результати перевірки, облік і зберігання її матеріалів
3.1 За повідомленнями, отриманими від уповноважених осіб, протягом трьох робочих днів з дати отримання інформації відповідними митними органами проводиться перевірка інформації.
3.2. Рішення про направлення письмового розпорядження, доручення митному органу про проведення перевірки інформації приймається Головою Служби, його заступником, керівництвом Підрозділу або посадовими особами, що виконують їх обов’язки.
3.3. Керівник митного органу (відповідальна особа) зобов’язаний забезпечити проведення перевірки інформації із залученням посадових осіб тих підрозділів митного органу, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні, про що необхідно повідомити уповноважену особу по телефону протягом чотирьох годин після отримання інформації, але не пізніше 10-ї години ранку наступного робочого дня.
3.4. Перевірка інформації має встановити:

наявність чи відсутність підстав звернення за телефоном довіри;

обставини (час, місце) і наслідки події (правопорушення), що стали причиною (предметом) звернення за телефоном довіри;

осіб, причетних до подій (правопорушень), що стали причиною звернення за телефоном довіри, а також наявність чи відсутність у діяннях посадових осіб митних органів ознак правопорушень;

вимоги законів чи інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів або службових обов'язків, які регламентували дії посадових осіб митних органів або були ними порушені;

причини події (правопорушення) та умови, що сприяли негативним наслідкам або створювали загрозу для їх спричинення.


3.5. Посадова особа (особи), яка (які) проводить(ять) перевірку інформації, та керівник митного органу несуть відповідальність за повноту, всебічність, об’єктивність зроблених висновків, а також нерозголошення відомостей, що стали відомі у зв’язку з проведенням перевірки, передбачену законом.
3.6. Посадовій особі (особам), якій (яким) доручено проведення перевірки інформації, надається право:

запрошувати до відповідних службових приміщень посадових осіб митних органів, про діяльність яких ідеться у повідомленні за телефоном довіри, а також інших осіб, котрі обізнані або причетні до фактів або діянь, які стали причиною звернення за телефоном довіри, й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали, їх копії, що стосуються перевірки інформації;

зв’язуватися в разі потреби із заявником для уточнення інформації, одержувати від нього за згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, їх копії по суті подій, що стали причиною звернення за телефоном довіри;

залучати у разі потреби відповідних фахівців митних органів і отримувати від них консультації, а також письмові висновки, що можуть сприяти проведенню перевірки інформації;

ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, отримувати їх копії;

отримувати консультації та збирати згідно із законодавством України матеріали, що стосуються перевірки інформації, у тому числі від інших органів державної влади, юридичних і фізичних осіб, за запитом посадової особи, яка призначила (доручила) проведення перевірки інформації.


3.7. Працівники митних органів зобов’язані всебічно сприяти проведенню перевірки інформації, надавати посадовій особі (особам), якій (яким) доручено проведення перевірки інформації, правдиві пояснення по суті предмета перевірки інформації та поставлених їм питань, пред’являти відповідні документи чи матеріали, надавати їх копії.
3.8. За результатами перевірки інформації керівник митного органу за наявності підстав може прийняти рішення про:

проведення службового розслідування стосовно посадових осіб митного органу;

проведення тематичної перевірки роботи підрозділу митного органу;

інформування правоохоронних або інших державних органів;

проведення профілактичних заходів;

притягнення посадових осіб митного органу до відповідальності;

заохочення посадових осіб митного органу;

завершення перевірки інформації у зв’язку з відсутністю неправомірних діянь з боку посадових осіб митного органу.


3.9. При направленні інформації до правоохоронних органів у супровідному або інформаційному листі митного органу повинно бути зазначено, що повідомлення чи матеріали перевірки інформації, службового розслідування тощо направляються до правоохоронного органу згідно з вимогами:

статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України;

статті 26 Митного кодексу України;

підпунктів „а” і „б” пункту 1 статті 18 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, і висловлено прохання проінформувати митний орган про результати розгляду направленого повідомлення, матеріалів перевірки інформації, службового розслідування тощо (прийняте рішення).

Визначення адресатів, яким надсилаються повідомлення чи матеріали перевірки інформації, службового розслідування тощо, здійснюється на підставі статей 112 і 116 Кримінально-процесуального кодексу України.
3.10. Після завершення перевірки інформації складається Довідка про результати перевірки інформації, що надійшла за телефоном довіри Держмитслужби, за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку, яка за підписом керівника митного органу надсилається протягом трьох робочих днів з дати отримання інформації до Підрозділу електронною поштою на скриньку „DMS DVB dovira” (далі – скринька) або засобами факсимільного зв’язку.

Якщо перевірка інформації з об’єктивних причин не завершена в установлений пунктом 3.1 та абзацом першим пункту 3.10 цього розділу строк, Підрозділ повідомляється про це листом, який надсилається електронною поштою на скриньку або засобами факсимільного зв’язку, з наступним наданням Довідки про результати перевірки інформації, що надійшла за телефоном довіри Держмитслужби, протягом трьох робочих днів з дати її завершення.


Термін проведення перевірки інформації не може перевищувати 30 днів.
3.11. Інформація про результати службових розслідувань, тематичних перевірок, про притягнення до відповідальності посадових осіб митного органу, про заходи, ужиті керівником митного органу згідно з пунктом 3.8 цього розділу, а також про завершення митного оформлення товарів, затримка у здійсненні якого стала підставою для звернення за телефоном довіри, складення протоколів про порушення митних правил та результати їх розгляду направляється керівником митного органу або відповідальною особою до Підрозділу електронною поштою на скриньку або засобами факсимільного зв’язку протягом трьох робочих днів з дати завершення службового розслідування, тематичної перевірки або притягнення посадових осіб митного органу до відповідальності, завершення митного оформлення зазначених товарів, складення протоколу про порушення митних правил, прийняття за ним рішення тощо.

Інформація про прийняті правоохоронними та іншими державними органами рішення направляється керівником митного органу або відповідальною особою до Підрозділу електронною поштою на скриньку або засобами факсимільного зв’язку протягом трьох робочих днів з дати отримання митним органом такої інформації.


3.12. Звернення за телефоном довіри вважається повністю опрацьованим, якщо:

проведено перевірку інформації, за результатами якої прийнято обґрунтоване рішення відповідно до пункту 3.8 цього розділу й складено довідку про результати перевірки інформації, що надійшла за телефоном довіри Держмитслужби;

розглянуто всі поставлені у зверненні питання й у разі необхідності ужито заходів щодо їх вирішення;

повністю реалізовані рішення, прийняті за результатами перевірки інформації, а також у повному обсязі виконані доручення керівництва Держмитслужби, Підрозділу;

Підрозділом отримані від митних органів документальні підтвердження реалізації прийнятих за результатами перевірки інформації рішень.
3.13. Документи і матеріали перевірок інформації обліковуються й формуються у справи відповідальними особами митного органу, який здійснив перевірку.


В.о. директора Департаменту кадрового

забезпечення та з питань запобігання корупції О.В.Лєднік

Додаток 1до Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби
Форма

__.__.20__ № _______


Довідка про надходження повідомлень за телефоном довіри Держмитслужби


з 08:00 __.__.20__ до 08:00 __.__.20__

№ з/п

Час дзвінка

Посадова особа, яка прийняла повідомлення (прізвище, ініціали, посада)

Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство – для фізичної особи; реквізити – для юридичної особи; контактний телефон тощо )

Зміст повідомлення

Кому передано інформацію для реагування (посада, прізвище, ініціали, номер телефону, дата, час)

Результати реагування

1

2

3

4

5

6

7
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Посадова особа Підрозділу

(оперативний черговий Держмитслужби ) __________________________ ___________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)
Додаток 2

до Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби
Форма

Журнал реєстрації повідомлень,

що надійшли за телефоном довіри Держмитслужби

й були отримані оперативним черговим митного органу від уповноваженої особи Держмитслужби
_______________________________________

(найменування митного органу)
№ з/п

Дата та час дзвінка

Прізвище та ініціали оперативного чергового, який прийняв повідомлення


Прізвище та ініціали посадової особи, яка передала повідомлення


Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство – для фізичної особи; реквізити – для юридичної особи; контактний телефон тощо)


Зміст повідомлення


Кому передано інформацію для реагування (посада, прізвище,

ініціали, дата, час)

Результати реагування1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 3

до Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби


Форма

Журнал реєстрації повідомлень,

що надійшли за телефоном довіри Держмитслужби й були отримані відповідальною особою

від уповноваженої особи Держмитслужби та оперативного чергового митного органу
_______________________________________

(найменування митного органу)
№ з/п

Дата та час дзвінка

Прізвище та ініціали посадової особи, яка прийняла повідомлення


Прізвище та ініціали посадової особи, яка передала повідомлення


Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство – для фізичної особи; реквізити – для юридичної особи; контактний телефон тощо)


Зміст повідомлення


Результати реагування

(дата і номер довідки про результати перевірки інформації, що надійшла за телефоном довіри Держмитслужби; інформація про інші рішення, прийняті керівником митного органу відповідно

до пункту 3.8 розділу ІІІ Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.01.2011 № 46)1

2

3

4

5

6

7

Додаток 4

до Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби
Форма
Довідка

про результати перевірки інформації, що надійшла за телефоном довіри Держмитслужби
__.__.20__ № _______

1


Дата звернення
2


Інформація про заявника (прізвище, ініціали – для фізичної особи, найменування – для юридичної особи тощо)3

Зміст повідомлення
4

Результати перевірки
5


Інформація про посадових осіб митного органу, стосовно яких проводилася перевірка (у разі їх встановлення)

5.1

Прізвище, ініціали
5.2

Посада
5.3

Підрозділ6

Прийняті відповідно до пункту 3.8 розділу ІІІ Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.01.2011 № 46, рішення, ужиті заходи
7


Інформування правоохоронних або інших державних органів відповідно до вимог пункту 3.9 розділу ІІІ Порядку роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри Держмитслужби, затвердженого наказом Держмитслужби від 25.01.2011 № 46 (найменування органу, підстава, дата і вих. номер листа)


Начальник митного органу _____________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Виконавець:

(прізвище, ініціали, телефон)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка