Наказ №142 Про розподіл функціональних повноваженьСкачати 242.56 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір242.56 Kb.
Головне управління агропромислового розвитку

Житомирської облдержадміністрації

Н А К А З


від 14 жовтня 2008 року № 142

Про розподіл функціональних

повноважень
Відповідно до Положення про головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31.08.2007р. № 303, змінами в штатному розписі апарату головного управління та для координації роботи галузей агропромислового комплексу області

Н А К А З У Ю :


 • Затвердити розподіл обов’язків між начальником та заступниками начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації згідно з додатком.

 • Заступники начальника головного управління відповідно до розподілу обов’язків:

 • несуть відповідальність за розвиток галузей агропромислового комплексу області;

 • несуть персональну відповідальність за дотриманням Порядків використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток галузей АПК, їх раціонального, ефективного, цільового та своєчасного використання, правильністю та достовірністю оформлених документів, що подаються на підпис начальнику головного управління;

 • надають методичну та практичну допомогу управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, обласним службам, підприємствам, установам, організаціям галузі;

 • сприяють впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у галузях агропромислового комплексу області;

 • погоджують контракти керівників підприємств державної та комунальної власності, проекти наказів щодо призначення працівників апарату головного управління, начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій та їх заступників;

 • забезпечують контроль за виконанням документів державних органів влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів та доручень начальника головного управління.

  1. Встановити, що на період тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) обов’язки виконують:

- начальника головного управління Дідківського М.П. – перший заступник начальника головного управління Зробок М.М.;

- першого заступника начальника головного управління Зробок М.М. – заступник начальника головного управління – начальник управління економічного аналізу, фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Бабич Л.Ф.;

- заступника начальника головного управління – начальника управління економічного аналізу, фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Бабича Л.Ф. - заступник начальника головного управління – начальник управління харчової, переробної промисловості, ринків сільськогосподарської продукції та розвитку сільської місцевості Баранівський Р.В.;

- заступника начальника головного управління – начальника управління харчової, переробної промисловості, ринків сільськогосподарської продукції та розвитку сільської місцевості Баранівського Р.В. - заступник начальника головного управління – начальник управління економічного аналізу, фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Бабич Л.Ф.

- заступника начальника головного управління – начальника управління організації виробництва і маркетингу продукції рослинництва та інженерно-технічного забезпечення Данкевича Є.М. - перший заступник начальника головного управління Зробок М.М.

Залежно від обставин у кожному конкретному випадку можуть вноситись зміни або уточнення начальником головного управління.  1. Визнати таким, що втратив чинність наказ по головному управлінню від 14 травня 2008 року № 57 “Про розподіл функціональних повноважень”.

  2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник

головного управління М.П.Дідківський


Додаток до наказу головного управління

від _______ №____
Розподіл

функціональних повноважень між начальником головного

управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та його заступниками

Начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації:

Дідківський Микола Петрович

Очолює головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, здійснює керівництво його діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на головне управління завдань перед головою обласної державної адміністрації, Міністерством аграрної політики України.

Організовує роботу головного управління щодо:

- забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- участі у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій регіону;

- організації роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників головного управління.

Забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

Подає на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад першого заступника та заступників начальника головного управління.

Призначає на посаду і звільняє з посади працівників головного управління.

Погоджує призначення на посаду начальників управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та їх заступників.

Здійснює керівництво та контроль і координує діяльність управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

Розпоряджається коштами, в межах затвердженого кошторису, на утримання головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в головному управлінні.

Розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів управління.

Формує та подає на розгляд голови обласної державної адміністрації склад колегії головного управління.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, законодавства з питань державної таємниці та інформації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.

Контролює за станом трудової, виконавської дисципліни, кадрового забезпечення.

Здійснює особистий прийом громадян.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.

Начальнику головного управління безпосередньо підпорядковані:

- перший заступник начальника головного управління;

- заступник начальника головного управління – начальник управління економічного аналізу, фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва;

- заступник начальника головного управління – начальник управління організації виробництва і маркетингу продукції рослинництва та інженерно-технічного забезпечення;


- заступник начальника головного управління – начальник управління харчової, переробної промисловості, ринків сільськогосподарської продукції та розвитку сільської місцевості;

- начальники відділівЗабезпечує взаємодію головного управління з:

- Міністерством аграрної політики України,

- обласною державною адміністрацією;

- обласним головним управлінням земельних ресурсів в Житомирській області;

- управлінням МВС України в Житомирській області;

- відділом Державної автоінспекції УМВС України в Житомирській області;

- прокуратурою області;

- обласним управлінням юстиції;

- управлінням Державної судової адміністрації в області;

- судами загальної юрисдикції;

- управлінням Служби безпеки України в області;

- контрольно-ревізійним управлінням в області;

- Державною податковою адміністрацією в області;

- управлінням державного казначейства в області;

- Головним управлінням Пенсійного фонду України області;

- регіональним відділенням Фонду державного майна України в області;

- обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

- обласним управлінням статистики;

- засобами масової інформації;

- вищими аграрними навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації.Перший заступник начальника головного управління

Зробок Марія Миколаївна

Згідно із законодавством виконує обов’язки начальника головного управління у разі його відсутності або неможливості виконання їх з інших причин.

Проводить щорічно цільове навчання фахівців управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з метою вивчення нормативної бази по використанню бюджетних коштів в поточному році та змін до них (по мірі затвердження відповідних Порядків).

Забезпечує дотримання Порядків використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток галузей АПК, несе персональну відповідальність за їх раціональне, ефективне, цільове та своєчасне використання, правильністю та достовірністю оформлених документів, що подаються на підпис начальнику головного управління.

Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських, особистих селянських господарств.

Готує пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських, особистих селянських господарств.

Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, інвестування, впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкцію діючих виробництв.

Бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном.

Надає методичні рекомендації з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність.

Вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва.

Надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат і втрат на підприємствах, що належать до сфери управління агропромисловим комплексом області.

Готує пропозиції стосовно укладання галузевих і регіональних угод з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві.

Бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формуванні обсягів цільової підготовки фахівців та забезпечення їх працевлаштування, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

Бере участь у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі.

Контролює діяльність управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій в межах своїх повноважень.

Відповідає за стан трудової та виконавської дисципліни, дотримання етики поведінки державного службовця в головному управлінні.

Відповідає за роботу з ведення діловодства в управлінні та комп’ютерне забезпечення, стан трудової, виконавської дисципліни та діяльність апарату головного управління.

Здійснює особистий прийом громадян.

Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю в межах своїх повноважень.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.Забезпечує взаємодію головного управління з:

- управлінням Національного банку України в Житомирській області і комерційними банками;

- управлінням Державного казначейства в області;

- контрольно-ревізійним управлінням в області,

- державною податковою адміністрацією в області;

- головним фінансовим управлінням облдержадміністрації;

- головним управлінням економіки облдержадміністрації.

В межах своїх повноважень забезпечує співпрацю з підприємствами, установами і організаціями галузі:

- обласною сільськогосподарською виставкою;

- асоціацію фермерів та землевласників області;

- Поліським зональним нормативно-дослідним центром продуктивності агропромислового комплексу;

- КП “Дирекція Чорнобильбуд”;

Заступник начальника головного управління – начальник управління економічного аналізу, фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, організації виробництва та маркетину продукції тваринництва


Бабич Леонід Федорович

Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

Вносить пропозиції Міністерству аграрної політики України щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських, особистих селянських господарств.

Приймає участь у проведенні щорічного цільового навчання фахівців управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з метою вивчення нормативної бази по використанню бюджетних коштів в поточному році та змін до них (по мірі затвердження відповідних Порядків).

Забезпечує дотримання Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток галузей АПК, в тому числі - тваринництва. Несе персональну відповідальність за їх раціональне, ефективне, цільове та своєчасне використання, правильність та достовірність оформлених документів, що подаються на підпис начальнику головного управління.

Формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.

Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкцію діючих виробництв.

Бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном.

Надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат і втрат на підприємствах, що належать до сфери управління агропромисловим комплексом області.

Забезпечує гармонізацію системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм вимог, бере участь у розробленні і здійснені заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на землях, забруднених радіоактивними та іншими хімічними речовинами.

Реалізує разом з відповідними науково – дослідними, дослідно – конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково – технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва.

Бере участь у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі.

Організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів сільськогосподарської діяльності на відповідній території.

Бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно – племінної роботи в тваринництві, сприяє у забезпеченні ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення.

Бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формуванні обсягів цільової підготовки фахівців бухгалтерсько-економічного, зооінженерного, ветеринарного профілів, їх працевлаштуванні, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

Сприяє в організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.

Здійснює моніторинг цінової ситуації на ринку тваринницької продукції, готує пропозиції щодо обсягів її реалізації на внутрішньому ринку;

Організовує роботу щодо дотримання правил техніки безпеки і охорони праці в тваринництві.

Контролює діяльність управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій в межах своїх повноважень.

Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю в межах своїх повноважень.

Здійснює особистий прийом громадян.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.Забезпечує взаємодію головного управління з:

- управлінням Національного банку України в Житомирській області і комерційними банками;

- управлінням Державного казначейства в області;

- контрольно-ревізійним управлінням в області,

- державною податковою адміністрацією в області;

- головним фінансовим управлінням облдержадміністрації;

- головним управлінням економіки облдержадміністрації;

- головним управлінням державної ветеринарної медицини в Житомирській області.


В межах своїх повноважень забезпечує співпрацю з підприємствами, установами і організаціями галузі:

- ВАТ “Житомироблплемоб’єднання”;

- виробничо-науковим об’єднанням “Житомирптахопром”;

- СВАТ “Рибгосп”;

- Новоград-Волинським “Агроплемоб’єднанням”;

- ВАТ “Житомирзооветпостач”;

- Житомирською філією Агентства ідентифікації і реєстрації тварин

Заступник начальника головного управління – начальник управління організації виробництва і маркетингу продукції рослинництва та інженерно-технічного забезпечення


Данкевич Євген Михайлович

Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку та відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

Формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Агарним фондом державного продовольчого резерву.

Приймає участь у проведенні щорічного цільового навчання фахівців управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з метою вивчення нормативної бази по використанню бюджетних коштів в поточному році та змін до них (по мірі затвердження відповідних Порядків).

Забезпечує дотримання Порядків використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток галузей рослинництва та інженерно-технічного забезпечення, несе персональну відповідальність за їх раціональне, ефективне, цільове та своєчасне використання, правильність та достовірність оформлених документів, що подаються на підпис начальнику головного управління.

Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності. інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкцію діючих виробництв.

Бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном.

Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

Сприяє в організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.

Організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів сільськогосподарської діяльності на відповідній території.

Забезпечує гармонізацію системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм вимог, бере участь у розробленні і здійснені заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на землях, забруднених радіоактивними та хімічними речовинами.

Розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Сприяє у забезпеченні цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем.

Сприяє у веденні лісового господарства і раціональному використанні та відтворенні лісових ресурсів у галузях агропромислового виробництва.

Організовує роботу з розвитку насінництва, розсадництва, сортовипробування, карантинного режиму і захисту рослин.

Координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах та їх фактичного надходження в регіон.

Сприяє у техніко – технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки.

Забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва.

Реалізує разом з відповідними науково – дослідними, дослідно – конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково – технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва.

Бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, приймає участь у формуванні обсягів цільової підготовки фахівців агрономічного та інженерно-технічного профілю, їх працевлаштуванню, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

Забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

Контролює діяльність управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій в межах своїх повноважень.

Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю в межах своїх повноважень.

Здійснює особистий прийом громадян.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Забезпечує взаємодію головного управління з:

- прикордонною держінспекцією з карантину рослин по Житомирській області,

- обласним головним управлінням земельних ресурсів,

- Інспекцією Державного технічного нагляду облдержадміністрації.В межах своїх повноважень забезпечує співпрацю з підприємствами, установами і організаціями галузі:

- асоціацією хмелярів України;

- обласним державним підприємством “Сортнасіннєовоч”;

- ТОВ “Укрлитнасіння”;

- обласним державним проектно-технологічним центром охорони

родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість”;

- обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства;

- Державною інспекцію захисту рослин у Житомирській області;

- державно-кооперативним проетно-вишукувальним інститутом

“Житомирагропроект”;

- обласною хлібною інспекцією;

- АТ “Житомирводбуд”;

- обласним комунальним лісогосподарським підприємством “Житомирагроліс”;

- ВАТ “Житомирагрохім”;

- обласною державною насіннєвою інспекцією;

- комунальним підприємством „Тетерів-Агро”;

- Житомирською філією НАК “Украгролізинг”;

- обласним навчально-курсовим комбінатом;

- обласним виробничо-технічним центром стандартизації, метрології і

якості продукції “Облагростандарт”


Заступник начальника головного управління – начальник управління харчової, переробної промисловості, ринків сільськогосподарської продукції та розвитку сільської місцевості


Баранівський Руслан Віталійович

Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських, особистих селянських господарств.

Приймає участь у проведенні щорічного цільового навчання фахівців управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій з метою вивчення нормативної бази по використанню бюджетних коштів в поточному році та змін до них (по мірі затвердження відповідних Порядків).

Забезпечує дотримання Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток дорадчої служби, харчової і переробної промисловості. Несе персональну відповідальність за їх раціональне, ефективне, цільове та своєчасне використання, правильність та достовірність оформлених документів, що подаються на підпис начальнику головного управління.

Бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків.

Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

Формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Агарним фондом державного продовольчого резерву.

Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг.

Бере участь у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі.

Надає методичну допомогу товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкцію діючих виробництв.

Бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном.

Реалізує разом з відповідними науково – дослідними, дослідно – конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково – технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва.

Забезпечує гармонізацію системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм вимог, бере участь у розробленні і здійснені заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на землях, забруднених радіоактивними та іншими хімічними речовинами.

Сприяє в організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.

Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг.

Бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для харчової і переробної галузей агропромислового виробництва, приймає участь у формуванні обсягів цільової підготовки фахівців, їх працевлаштування, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

Відповідає за стан комп’ютеризації та технічних засобів діловодства.

Контролює діяльність управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій в межах своїх повноважень.

Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю в межах своїх повноважень.

Здійснює особистий прийом громадян.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Забезпечує взаємодію головного управління з:

- головним управлінням економіки облдержадміністрації;

- головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;

- інспекцією з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;

- обласним управлінням у справах захисту прав споживачів;

- регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області;

- обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

- регіональним центром стандартизації, метрології і сертифікації;

- обласною спілкою споживчих товариств;

- обласною хлібною інспекцією;

- - інспекцією якості та формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції

облдержадміністрації;В межах своїх повноважень забезпечує співпрацю з підприємствами, установами і організаціями галузі:

- обласним дочірнім підприємством ДАК “Хліб України”;

- ВАТ “Житомирмолоко”;

- ВАТ “Житомирхліб”;

- іншими підприємствами харчової промисловості області, які відносяться

до сфери агропромислового комплексу.

- відділенням Аграрного фонду України в Житомирській області;

- відділенням Державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств;- Житомирською товарною аграрно-промисловою біржею;

- КП “Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництв на селі”


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка