Наказ № Хмельницький жавна митна служба україни хмельницька митниця наказ № Хмельницький Про затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення " Хмельницький аеропорт"Скачати 123.73 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір123.73 Kb.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ

Н А К А З


________________ №_______

ХмельницькийЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ

Н А К А З


________________ №_______

Хмельницький


Про затвердження Положення про

тимчасову зону митного контролю

міжнародного пункту пропуску

для повітряного сполучення

Хмельницький - аеропорт”

Відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 №1947 (із змінами), спільного наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.06.05 №457/438/270 “Про затвердження Переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, у межах яких створюються або можуть створюватися зони митного контролю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.05 за №710/10990,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про тимчасову зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення “Хмельницький – аеропорт” (додається).
2. Начальнику відділу митного оформлення №2 Хмельницької митниці забезпечити доведення вимог Положення про тимчасову зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення “Хмельницький – аеропорт” (далі-Положення) до відома контролюючих служб, які в межах своєї компетенції можуть бути допущені до зони митного контролю.
3. Посадовим особам структурних підрозділів Хмельницької митниці, які залучаються до здійснення митних процедур в тимчасовій зоні митного контролю, забезпечити вивчення та неухильне дотримання вимог Положення.
4. Встановити, що цей наказ набирає чинності після його державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області, з дня його офіційного опублікування.
5. Начальнику відділу організації митного контролю та роботи митних посередників та начальнику відділу правового забезпечення Хмельницької митниці забезпечити подання у 5-денний термін цього наказу на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Хмельницькій області.
6. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Хмельницької митниці Вичавці Г.О. довести наказ до оперативних підрозділів Хмельницької митниці.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Хмельницької митниці Барабаша С.І.

Т.в.о начальника

Хмельницької митниці А.В. Кучер
ПОГОДЖЕНО
Директор

комунального підприємства _____________В.В.Якимчук

Аеропорт” Хмельницький”

_____”_______________2011р.
ПОГОДЖЕНО
Начальник

Могилів-Подільського

прикордонного загону _____________В.П. Вавринюк
_____”_______________2011р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Хмельницької митниці

______________ №________Положення

про тимчасову зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення “Хмельницький-аеропорт”

І. Загальні положення
1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення “Хмельницький – аеропорт” розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України; Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами), спільного наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.06.05 №457/438/270 “Про затвердження Переліку пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, у межах яких створюються або можуть створюватися зони митного контролю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.07.05 за №710/10990, інших нормативно-правових актів, які регулюють митну справу в Україні.
1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах,  що регулюють митну справу в Україні.

ІІ. Створення зони митного контролю

2.1. Тимчасова зона митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення “Хмельницький - аеропорт” (далі - ЗМК) створюється на території комунального підприємства “Аеропорт Хмельницький” з метою здійснення посадовими особами відділу митного оформлення №2 Хмельницької митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням i припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Тимчасовою зоною митного контролю у пункті пропуску Хмельницькою митницею визначено:

повітряні судна;

стоянка повітряних суден;

зал митного огляду технологічного корпусу аеропорту при здійсненні митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами “на відліт”;

зал митного огляду технологічного корпусу аеропорту при здійсненні митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами “на приліт”;

кімната особистого огляду громадян.

2.3. ЗМК визначається на території та в приміщеннях аеропорту засобами обмеження - спеціальними табличками “Тимчасова зона митного контролю” та розміткою.

2.4. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.


ІІІ. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються в межах ЗМК пункту пропуску “Хмельницький – аеропорт”, дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення №2 Хмельницької митниці.

3.2. ЗМК за режимом функціонування є тимчасовою.


3.3. Межі ЗМК визначені Хмельницькою митницею і позначені на План-схемі тимчасової зони митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Хмельницький - аеропорт» згідно з додатком, погодженій з Могилів-Подільським прикордонним загоном та адміністрацією комунального підприємства “Аеропорт Хмельницький”.

3.4. Контроль за переміщенням товарів та громадян через ЗМК у пункті пропуску “Хмельницький-аеропорт” здійснюється посадовими особами відділу митного оформлення №2 Хмельницької митниці.

3.5. За погодженням з Могилів-Подільським прикордонним загоном Хмельницька митниця здійснює інженерно-технічні заходи щодо облаштування ЗМК, створеної у межах міжнародного пункту пропуску “Хмельницький – аеропорт”.

3.6. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб Хмельницької митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи Хмельницької митниці та представники інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у зону в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Громадяни, які перетинають державний кордон, допускаються в ЗМК за дійсними документами на право в’їзду на територію України або виїзду з України.
Доступ у ЗМК та перебування у ній посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом. 
Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення. 
3.7. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.
3.8. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.
3.9. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Хмельницької митниці на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.
Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру), страйків, маніфестацій та/або часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК. 

3.10. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.ІV. Права та обов'язки Хмельницької митниці щодо підтримання

режиму в зоні митного контролю.
4.1. З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК Хмельницька митниця має право:
перевіряти документи на право доступу до ЗМК;
перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;
вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб додержання ними режиму ЗМК;
вимагати від власників територій або керівників підприємств, у межах яких створена ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК. 
V. Прикінцеві положення

5.1.  Дане Положення погоджується з іншими органами та особами, визначеними Порядком створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1947 (із змінами і доповненнями), та затверджується наказом Хмельницької митниці.


5.2. Невід’ємною частиною Положення є план-схема з позначенням меж ЗМК (додаток).
Начальник відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників О.О.Лазунін

ПОГОДЖЕНО

Директор


комунального підприємства

“Аеропорт” Хмельницький” _____________ В.В.Якимчук

“_____”_______________2011р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник

Могилів-Подільського

прикордонного загону _____________В.П ВавринюкДодаток

до Положення про тимчасову зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Хмельницький - аеропорт»

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор Начальник Могилів - Подільського Т.в.о. начальника

КП «Аеропорт Хмельницький» прикордонного загону Хмельницької митниці


___________В.В. Якимчук _________В.П.Вавринюк _______ А.В. Кучер


«____»____________2011р. «____»___________2011р. «____»___________2011р

План-схема тимчасової зони митного контролю міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Хмельницький - аеропорт»Місце стоянки

повітряного судна

Перон

8
6

4

25

1

52

2

31

9,10,11

3
4

6


3

9,10,11


Приміщення аеропорту

Умовні позначення

1 - вихід

2 - туалет

3 - накопичувач

4 - службове приміщення

прикордонників

5 - вхід

6 -кімната особистого догляду

7 - зал безпеки польотів

8 - службове приміщення

митниці

9 – робоче місце представника ветеринарної служби10 – робоче місце представника фітосанітарної служби

11 – робоче місце представника радіологічного, екологічного контролю

- тимчасова зона митного контролю

- місце здійснення прикордонного контролю


- маршрути переміщення пасажирів при оформленні на "виліт"

- маршрути переміщення пасажирів при оформленні на "приліт"- рух пасажирів по “зеленому” коридору
- рух пасажирів по “червоному” коридору


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка