Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4

Філологічні науки. Художня література
360. РА417623 Вакуленко В. Ф. Грецизми і латинізми в українських фольклорних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вакуленко Василь Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2015. - 21 с.
361. РА417582 Васильєва О. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами міжпредметних зв'язків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Васильєва Ольга Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 18 с. : табл., рис.
362. РА417801 Вєнєвцева Є. В. Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вєнєвцева Євгенія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
363. РА417483 Доценко Н. В. Проза Патріка Модіано (принципи інтермедіальності) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Доценко Наталія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
364. РА417606 Кузьменко Ю. С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн'ічіро : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кузьменко Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
365. РА417523 Малахова О. О. Естетичний код сучасної пісенної лірики (кінець XX - початок XXI століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Малахова Олена Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 18 с.
366. РА417605 Маханьков Є. А. Мала проза Гайто Газданова: поетика мотивних комплексів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Маханьков Євген Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20, [1] с.
367. РА417530 Сайковська О. Ю. Сучасна болгарська фантастика: ґенеза, жанрові модифікації та поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Сайковська Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
368. РА417581 Слюсаренко М. І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 19 с.
369. РА417533 Тиха У. І. Пародіювання жанровими моделями у британських постмодерністських художніх текстах: лінгвостилістичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тиха Уляна Ігорівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
370. РА417489 Шахова К. І. Записки як жанровий різновид української прози XX - початку XXI століть: еволюція, специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шахова Катерина Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 18 с.
371. СО33772 365 добрих історій на весь рік : [для дітей від 4 до 6 років] / мал. Гійома Трануа ; тексти Валері Відо й Лори Люфур ; пер. з фр. Леоніда Кононовича. - Київ : Країна Мрій : Компанія ОСМА, 2015. - 192 с. : кольор. іл.
372. ІС14949 Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách : sb. vědec. prací účastníků mezinárodního semináře mladých slavistů (Olomouc, 17.-18. října 2011) / Univ. Palackého w Olomouci, Filoz. fak. Katedra slavistiky (sekce ukrajinistiky) ; ed.: Alla Arkhanhelska. - Olomouc ; Rivne : [S. n.], 2011. - 145 s.
373. СО33794 Move Ahead through Movies! : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Гайдаш А. В. [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 119 с. - (Move Ahead through Movies! ; pt. 2)
374. ІС14950 Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost : lingv. studia mladých vědců V : sb. prací účastníků II. Mezinárodního semináře mladých slavistů (12.-14.10. 2014, FF UP v Olomouci) / Univ. Palackého w Olomouci, Filoz. fak. Katedra slavistiky (sekce ukrajinistiky) ; [prof. PhDr. Alla Arkhanhelska, DrSc. prof. PhDr. Halyna Vokalchuk (eds.)]. - Olomouc : [S. n.], 2014. - 172 s.
375. ВА794151 Алексеева Г. А. Третий выстрел : [рассказы] / Галина Алексеева. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 107 с.
376. ВА794008 Благословенная В. Я исцелю тебя - Твой Бог : [стихи] / [Валентина Благословенная]. - Ильичевск : Гратек ; Одесса : Елтон, 2015. - 150 с.
377. АО273023 Бредбері Р. 451° за Фаренгейтом : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. Євгена Крижевича]. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 268, [2] с. - (Серія "Маєстат слова")
378. АО273024 Бредбері Р. Кульбабове вино : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. Володимира Митрофанова]. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 430, [1] с. - (Серія "Маєстат слова")
379. АО273022 Бредбері Р. Марсіанські хроніки : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. Олександра Тереха]. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 391 с. - (Серія "Маєстат слова")
380. ВА794219 Волох М. Листья подо льдом : дневник Марианны / Мариана Волох. - Лос-Анджелес : Автограф, 2014. - 287 с. : фот.
381. ВА794218 Гижа О. Богун : поема-реквієм / Олександр Гижа. - Charleston, SC : [б. в.], 2012. - 57 с.
382. ВА794040 Гончаренко А.М. Від душі до душі (світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей) : навч.-метод. посіб. / А. М. Гончаренко. - Київ : Слово, 2015. - 169, [1] с.
383. ВА794221 Гординський С. Слово о полку Ігореві і українська народна поезія : вибрані проблеми / Святослав Гординський. - Вінніпег : УВАН, 1963. - 94 с. - (Slavistica. Праці / Інститут Слов'янознавства Української Вільної Академії Наук ; Ч. 46-47)
384. ВА794042 Горлач Л. Н. Скрижалі : іст. романи у віршах / Леонід Горлач ; [передм. Б. Олійника]. - Київ : АВІАЗ, 2015. - 804 с.
385. ВА794174 Гур'єва В. В. English for law students : зб. завдань для студентів-заочників III-IV курсів юрид. ф-тів ун-ів / В. В. Гур'єва, Л. В. Рибалка. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 103 с.
386. ВС59424 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 11 клас : [навч. посіб.] / [уклад.: О. Я. Коваленко та ін.]. - Київ : Генеза, 2015. - 111, [1] с. - (Державна підсумкова атестація - 2015. Англійська мова)
387. ВС59423 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас / [уклад.]: О. Я. Коваленко [та ін.]. - Київ : Генеза, 2015. - 111, [1] с. - (Державна підсумкова атестація - 2015. Англійська мова)
388. ВА794147 Канто В. Від верхівки й до цвинтаря під прицілом гумору : [гуморист. асорті: усмішки, фейлетони, гуморески, пародії, комедійна п'єса] / Вероніка Канто ; [іл. Болюх А. Г.]. - Полтава : АСМІ, 2015. - 178 с. : іл.
389. СТ7645/3 Коди для подання назв мов. Ч. 3: ДСТУ ISO 639-3:2009. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов (ISO 639-3:2007, IDT). - 2015. - V, 11 с.
390. ВА793975 Кокотюха А. Чорний ліс : укр. хроніки 1943 р. : [роман] / Андрій Кокотюха. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 298, [2] с.
391. ВА793921 Кондирєва М. М. Здоров'я - найбільше багатство: здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі : зб. текстів для диктантів і читання вголос на уроках укр. мови у 5 кл. / М. М. Кондирєва, І. О. Олендер. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. - 63 с.
392. ВА794011 Кроу М. Р. Дневники Химеры : [роман] / М. Р. Кроу. - Ужгород : Бреза А. Е., 2015. - 473 с.
393. ВА793999 Кулаковский Л. Пространство многоточий : [поэзия] / Леонид Кулаковский. - Ильичевск : Гратек ; Одесса : Елтон, 2014. - 143 с. : ил.
394. ВА793882 Куриліна О. В. Українська мова та література : довідник, тест. завдання : повний повторюв. курс, підгот. до ЗНО : баз. та поглибл. рівні / Куриліна О. В., Земляна Г. І. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 655 с. : табл.
395. ВА793989 Ларк С. Рай на краю океана : роман / Сара Ларк ; [пер. с нем. Екатерины Бучиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 685, [1] с.
396. АО273028 Любка А. Карбід, або Неймовірні трагікомічні пригоди однієї шляхетної людини і цілої зграї мерзотників, які дерлися через кордон водою, небом і суходолом, аж змусили героя опинитися в підземному царстві тіней : роман / Андрій Любка ; [худож. Галина Венглінська]. - Чернівці : Книги - ХХІ : Meridian Czernowitz, 2015. - 286 с. : іл.
397. СО33784 Людина. Комп'ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [за ред. О. П. Левченко]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 241 с. : рис., табл.
398. ВА793971 Мармен С. Река надежды : роман / Соня Мармен ; [пер. с фр. Натальи Чистюхиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 717, [1] с.
399. В355811/1 Мельникова, Світлана Іванівна Українська мова. 8 клас. Ч. 1. - 2015. - 71, [1] с. : іл.
400. В355811/2 Мельникова, Світлана Іванівна Українська мова. 8 клас. Ч. 2. - 2015. - 75, [1] с. : іл.
401. В355365/3 Мир чудес. Т. 3/ [ред. М. Темнов ; худож. Т. Бартош]. - 2015. - 286, [1] с. : ил.
402. В355365/4 Мир чудес. Т. 4/ [ред. М. Темнов ; худож. М. Ратькова]. - 2015. - 295 с. : ил.
403. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
404. ВА794029 Никалео Н. Одно дыхание на двоих : роман / Ника Никалео. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 286 с.
405. ВА793910 Оригінальні тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів I курсу напрямів підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Іваніга О. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 66 с.
406. ВА794119 Осадчий В. М. І буде день! : вірші / Віктор Осадчий. - Суми : Мрія-1, 2015. - 79, [8] с. : кольор. іл.
407. В355819/2 Казімірова Н. І. Пам'ять серця. Кн. 2/ [Н. І. Казімірова, І. О. Трегубенко, І. І. Михайліченко ; упоряд.: І. Трегубенко, В. Велика та І. Клімчук ; під заг. ред. М. Обода]. - 2015. - 381 с. : фот.
408. СО33771 Півторак Т. І. Українська мова. Картки. 4 клас : [збірка] / Тетяна Півторак ; [за ред. Т. Півторак ; упоряд. М. Пристінська]. - Київ : Перше вересня, 2015. - 85, [2] с. - (Початкова освіта. Дидактичні матеріали)
409. ВА794148 Полищук-Ладник Е. Как рождаются стихи, или Заработок в интернете KIDSTAFF / Елена Полищук-Ладник (mis Kaprizylka). - Хмельницкий : Стасюк Л. С. [изд.], 2015. - 107 с.
410. ВА794044 Провинция у моря - 2014 : сб. произведений участников IV Междунар. арт-фестиваля "Провинция у моря - 2014" / [редкол.: И. Василенко, С. Главацкий, Л. Шарга]. - Ильичевск : Гратек ; Одесса : Елтон, 2014. - 227 с. : ил.
411. ВА793898 Програма з української мови як іноземної. Базовий рівень (А 2) / [Н. С. Ніколаєва та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. - Київ : Четверта хвиля, 2015. - 66 с.
412. ВА793896 Програма з української мови як іноземної. І середній рівень (В 1) / [Н. С. Ніколаєва та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. - Київ : Четверта хвиля, 2015. - 54 с.
413. ВА793897 Програма з української мови як іноземної. ІІ середній рівень (В 2) / [Н. С. Ніколаєва та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. - Київ : Четверта хвиля, 2015. - 55 с.
414. ВА793895 Програма з української мови як іноземної. Початковий рівень (А1) / [Н. С. Ніколаєва та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. - Київ : Четверта хвиля, 2015. - 51 с.
415. ВА793894 Програма з української мови як іноземної. Професійний рівень (С 1) / [Н. С. Ніколаєва та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. - Київ : Четверта хвиля, 2015. - 83 с.
416. ВА793911 Робоча програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова-І" з підготовки магістрів спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Савицька П. В., Мельніченко Л. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 58 с. : табл.
417. ВА794200 Росовецький С. Шевченко і фольклор : [монографія] / Станіслав Росовецький ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту [та ін.]. - Київ : Критика, 2015. - 477, [1] с.
418. ВА794139 Ру М. Возвращение в Приют : роман / Мэделин Ру ; [пер. с англ. Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 301, [1] с. : ил.
419. АО273021 Саєнко Т. В. Друзям, колегам, рідним... на добру згадку : [вірші, привітання, поздоровлення, роздуми...] / Саєнко Т. В. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 111 с.
420. В355836/1 Світло на чужих стежках. Т. 1. - [20--?]. - 266 с. : фот.
421. ВС59425 Сімакова Л. А. Література. 5 клас : для шк. з рос. мовою навчання : підручник / Л. А. Сімакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : Педагогічна думка, 2014. - 240 с. : іл.
422. ВА794260 Скобликова Ю. Поэзия / Юлия Скобликова. - Київ : Наукова думка, 2015. - 388, [3] с.
423. ВС59470 Сковорода Г. С. Буквар миру : кн. для сімейн. читання / [Григорій Сковорода ; упоряд., пер. та прим. Леоніда Ушкалова]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 317, [1] с. : іл.
424. СО33785 Слово в культурі та культура в слові / відп. ред.: Алла Архангельська. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - 361 с. : с.
425. ВА793987 Слоньовська Ж. Дім з вітражем : [роман] / Жанна Слоньовська ; з пол. пер. Андрій Поритко ; за ред. Маріанни Кіяновської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 223 с.
426. ВА793916 Соболь Ю. О. Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навч. посіб. / Ю. О. Соболь, В. Г. Кузьменко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Кругозор, 2015. - 303 с. : рис.
427. ВА794220 Стомахин Б. Избранные письма / Борис Стомахин. - Берлин : [б. и.], 2015. - 224 с. : ил.
428. ВА794146 Темнов А. Пилигрим : сб. стихов / Алексей Темнов. - Ужгород : Лира, 2015. - 97 с.
429. ВА793996 Тестовые задания по учебной дисциплине "Русский язык как иностранный" для студентов I курса всех направлений подготовки дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Шкорина И. М., Сало Д. С.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 87 с.
430. ВА793976 Ткачук М.П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літ. портр. : [монографія] / Микола Ткачук. - Тернопіль : Збруч, 2015. - 267 с.
431. ВА794006 Тобі, рідне місто : спіл. проект Іллічів. літ. Т-ва "Сузір'я" / [Сидорук В. та ін.] ; Літ. Т-во м. Іллічівська "Сузір'я". - Іллічівськ : Гратек ; Одеса : Елтон, 2015. - 67 с. : іл.
432. ВА794149 Топіха О. С. Повічне страждання на право жити : роман / Ольга Топіха. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 163 с.
433. ВА794037 Уельбек М. Покора : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Івана Рябчія]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 253 с.
434. ВС59467 Українські народні казки. Казки Наддніпрянщини / записав, упорядкував і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. О. Бржосніовська]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 354, [8] с. : іл.
435. В355837/1 Фисанович, Тарас Избранное . Т. 1: Повесть. Рассказы. Эссе / [фот. В. Сосновской]. - 2013. - 286 с. : фот.
436. В355837/2 Фисанович, Тарас Избранное. Т. 2: Статьи. Рецензии. Выступления / [фот. В. Сосновской]. - 2013. - 285 с. : фот.
437. В355837/3 Фисанович, Тарас Избранное. Т. 3: Стихи / [фот. В. Сосновской]. - Гамбург : [б. и.], 2013. - 181 с. : фот.
438. ВА793881 Хорошковська О. Н. Українська мова і мовлення : підруч. для 3 кл. шк. з румун. мовою навчання / Ольга Хорошковська, Оксана Петрук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : Педагогічна думка, 2014. - 182, [5] с. : кольор. іл.
439. ВА794126 Шаф О. В. Вінок сонетів у сучасній українській ліриці : навч. посіб. / Ольга Шаф ; Дніпропетр. нац ун-т ім. Олеся Гончара. - Київ : Просвіта, 2015. - 229 с. : рис., табл.
440. ВА793915 Шрамко В. А. Коралловый браслет с чёрной жемчужиной : [детектив] / В. А. Шрамко. - Кривой Рог : Чернявский Д. А. [изд.], 2015. - 151 с. : ил.
441. ВА794118 Юдін М. М. Сутність буття : поезії / Микола Юдін. - Суми : Мрія, 2015. - 51 с.
442. ІВ220830 Bondarenko S. Causeries nocturnes avec L`Europe ou Les Mystères de notre alphabet / Stanislav Bondarenko ; ed. dirigée par Dmytro Tchystiak ; trad. fr. par Hania Szpynda [et al.] . - Paris : Institut culturel de Solenzara, 2014. - 96 p. - (Études ukrainiennes transdisciplinaires ; facs. no. 4)


Мистецтво. Мистецтвознавство
443. РА417619 Дида О. А. Принципи формування атрактивності архітектурного середовища малих міст : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Дида Олександра Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
444. РА417593 Жданько І. А. Клімат та природний ландшафт як фактори повсякденного життя у творчих біографіях композиторів XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жданько Ірина Андріївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2015. - 19 с.
445. РА417528 Ковтун А. В. Розвиток музичної освіти майбутніх педагогічних кадрів в Україні (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ковтун Анна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
446. РА417798 Ненашева О. Ю. Технологізм у мистецтвознавчих дослідженнях Іполита Моргілевського в історико-культурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ненашева Олена Юріївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ, 2015. - 15 с.
447. РА417620 Оконченко О. М. Архітектура фортифікацій замків Західної України середини XVI - кінця XVII століть : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Оконченко Ольга Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20, [2] с. : іл.
448. РА417600 Сі Даофен. Методика використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів музики до співацької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сі Даофен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
449. ВА794021 Бабинець Й.М. Йосип Бабинець. Живопис : [альбом] / Йосип Бабинець ; [передм. Людмили Біксей]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2014. - 27 с. : кольор. іл.
450. ВА794120 Євген Лисик : біобібліогр. покажч. у театр. часі, просторі, сценографії, архітектурі / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; уклад.: Віктор Проскуряков, Оксана Зінченко, Зоряна Климко. - Львів : Срібне слово, 2015. - 66, [1] с. : іл.
451. ВА793984 Макаренко Л. П. Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба : навч. посіб. / Лідія Макаренко. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 219 с. : ноти
452. СО33782/CDR1845 Мистецтво створення споруд : навч. посіб. з укр. мови для студентів-іноземців техн. вишів спец. "Архітектура" і "Будівництво" : рівень В1 - В2 / [Бойко Г. та ін. ; за ред. І. Карого] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 299 с. : іл. - (Українська мова як іноземна)
453. /СО33782 Мистецтво створення споруд. Рівень В1 - В2. - [Львів] : [Вид-во Львів. політехніки], [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - (Українська мова як іноземна)
454. ВА793922 Ольхов О.В. Олександр Ольхов. Живопис як вимір життя / Олександр Ольхов ; [авт. передм. Т. Красна] ; Департамент культури Київ. міськдержадмін. - Київ : [б. в.], 2014. - 62, [2] с. : кольор. іл.
455. ВА794023 Пашко Т. Тетяна Пашко. Вишивка : [каталог] / Тетяна Пашко ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуши, 2014. - 27 с. : кольор. іл.
456. ВА794224 Польща. Найгарніші місця від Балтійського моря до Татр : [авт. тексту: Катажина Солтик ; фот.: Іренеуш Дзюгель [et. al.] ]. - Варшава : Bookmark, 2012. - 95 с. : фот.
457. ВА793985 Семешко А. А. Світова баянно-акордеонна література на зламі XX-XXI століть : бібліогр. довід. / Анатолій Семешко. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 307 с.
458. ІВ220827 Giuda M. Mykhailo Guida : [album] / Mykhailo Guida. - [Beijing] : [s. n.], 2008. - 118 p. : ill.
459. ІС14952 Sisa H. Dämonie und Poesie : Malerei, Graphik, Skulpturen / Hans Sisa ; [Textbeiträge: Josef Pühringer [et al.] ; Übers.: Alide Kohlhaas [et al.] ; Fot.: Wilhelm Kollar [et al.] ]. - Weitra : Art Larson, 2008. - 263 S. : Ill.


Філософські науки. Психологія
460. РА417637 Балушок М. В. Психологічні особливості виникнення та подолання внутрішньоособистісних конфліктів в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Балушок Марина Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 22 с.
461. РА417484 Буцикіна Є. О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
462. РА417599 Капідінова С. Б. Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Капідінова Сусанна Бекірівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2015. - 18 с. : табл.
463. РА417820 Карівець І. В. Повсякдення у просторі соціально-філософської рефлексії: теорії, елементи та принципи дослідження : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Карівець Ігор Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 35 с.
464. РА417631 Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
465. РА417539 Мантула Б. А. Бренд у культурно-комунікативному вимірі інформаційного суспільства (філософсько-антропологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мантула Богдан Анатолійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
466. РА417482 Наход С. А. Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наход Світлана Анатоліївна ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
467. РА417614 Низовець О. М. Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Низовець Олена Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
468. РА417501 Пугач А. В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
469. ВА794002 Захара І. С. Українська філософія : навч. посіб. / Захара І. С. ; Льві. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 353 с.
470. ВА794172 Лещенко Г.А. Професійна надійність курсантів льотних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Лещенко Геннадій Анатолійович ; Кіровогр. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2014. - 127 с.
471. ВА794030 Немеш О. М. Практична психологія віртуальної реальності : монографія / О. М. Немеш . - Київ : Слово, 2015. - 318, [1] с.
472. ВА794191 Психологія праці та управління. Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці : зб. матеріалів XI Наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квіт. 2015 р.) / за заг. ред. д-ра психол. наук О. А. Ліщинської ; [упоряд.: Г. А. Пріб та ін.] ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. - 234 с. : табл., рис.
473. ВА794141 Сміт К. Знищ цей щоденник: "щось творити" означає "щось знищувати" / Кері Сміт ; [пер. з англ. М. Кракан]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - [224] с. : іл.
474. ВА794169 Соціальна психологія медіації і альтернативного вирішення конфліктів : навч. посіб. / [М. Є. Жидко та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2015. - 107 с.
475. ВС59430 "Сіверянські соціально-психологічні читання", всеукраїнська наукова конференція, присвячена 20-річчю відкриття кафедри психології(4 ; 2013 ; Чернігів).Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю відкриття каф. психології, 13 листоп. 2013 р. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Психол.-пед. ф-т ; [наук. ред.: М. А. Скок, А. Г. Скок, В. О. Скребець]. - Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - 155 с.

Нові надходження періодичних продовжуваних видань до Національної Бібліотеки України ім. Вернадського з 19.10.2015 до 25.10.2015Природничі науки в цілому. Екологія

1

Праці наукового товариства ім. Шевченка - 2014, № 40

Ж69824/2014/40

2

Праці наукового товариства ім. Шевченка - 2015, № 42

Ж69824/2015/42

Фізико-математичні науки. Астрономія

1

Математичні студії - 2015 т. 43, № 2

Ж68677/2015/43/2

Науки про Землю

1

Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету - 2014, № 1-2

Ж70740/ 2014/1-2

2

Геохімія та рудоутворення - 2015, № 35

Ж63627/2015/35

Біологічні науки

1

Вісник Черкаського університету. Вип. 2(335): Біологічні науки / редкол. сер.: В. С. Лизогуб (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69408/2015/2

2

Фактори експериментальної еволюції організмів - 2015, № 16

Ж73197/2015/16

Техніка. Технічні науки

1

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія:  : Приладобудування - 2015, № 49

Ж29126:Прилад./2015/49

2

Вісник Чернігівського державного технологічного університету Серія : Технічні науки - 2015, № 2

Ж69271:Техн.н./2015/2

3

Теорія та практика дизайну. Вип. 8: Технічна естетика. - 2015

Ж74311/2015/8

Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

1

Вісник Черкаського університету. Вип. 18(311): Прикладна математика. Інформатика / редкол. сер.: Б. П. Головня (відп. ред.) [та ін.]. - 2014

Ж69408/2014/18

2

Кибернетика и вычислительная техника - 2015, № 180

Ж62212/2015/180

Будівництво

1

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 2015, № 5Ж69446/2015/5 Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 2015, № 6Ж69446/2015/6
Транспорт

1

Proсeedings of the National Aviation University - 2015, № 2

Ж70861/2015/2

Сільське та лісове господарство

1

Аграрний вісник Причорномор'я. Вип. 76: Сільськогосподарські науки / редкол.: Є. О. Юркевич (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69783/2015/76

2

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету - 2015, № 1(47); Т.1

Ж69750/2015/1(47); Т.1

Медицина. Медичні науки

1

Актуальні питання медичної науки та практики - 2015, № 82; Т.2; Кн.2

Ж72560/2015/82; Т.2; Кн.2

Соціологія. Демографія

1

Витрати і ресурси домогосподарств України у ... році - 2015, № 2014; 4 кв.

Ж72521/2015/2014; 4 кв.

2

Грані - 2015, № 8

Ж69893/2015/8

3

Житловий фонд України у ... році - 2015, № 2014

Ж73282/2015/2014

4

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів році: За даними вибіркового опитування домогосподарств у ... року - 2015, № 2015; Січень

Ж72526:Стат.зб./2015/2015; Січень

5

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у ... році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) - 2015, № 2015

Ж72991/2015/2015

Історія

1

Вісник Черкаського університету. Вип. 29(322): Історичні науки / редкол. сер.: А. Ю. Чабан (відп. ред.) [та ін.]. - 2014

Ж69408/2014/29

2

Вісник Черкаського університету. Вип. 9(342): Історичні науки / редкол. сер.: О. О. Драч (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69408/2015/9

3

Історіографічні дослідження в Україні - 2014, № 25

Ж64087/2014/25

4

Календар знаменних і пам'ятних дат - 2015, № 4; 2015

Ж60630/2015/4; 2015

5

Каталог видань Інституту історії України НАН України за ... год - 2014, № 2013

Ж73511/2014/2013

6

Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка - 2015, № 11

Ж74217/2015/11

7

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи - 2015, № 4

Ж73922/2015/4

8

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки - 2015, № 23

Ж68307/2015/23

9

Соціум - 2015, № 11-12

Ж71800/2015/11-12

10

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики - 2015, № 26-27

Ж70468/2015/26-27

11

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Чис. 24: Генеалогія та геральдика / упоряд. В. В. Томазов. - 2014

Ж70468/2014/24

12

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Чис. 25: Електронні інформаційні ресурси / редкол.: Г. В. Боряк (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж70468/2015/25

13

Український історичний збірник - 2014, № 17

Ж69525/2014/17

Економіка. Економічні науки

1

Вісник Одеського національного університету. Т. 19, Вип. 5-6: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2014

Ж69659/2014/19/5-6

2

Вісник Одеського національного університету. Т. 19, Вип.4: Економіка / редкол. вип.: О. В. Горняк (наук. ред.) [та ін.]. - 2014

Ж69659/2014/19/ 4

3

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. № 6(226): Збірник друкується за результатами роботи II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти", присвяченій 40-річчю кафедри менеджменту організацій та ЗЕД. - 2015

Ж72117/2015/6

4

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. № 7(227): Збірник друкується за результатами роботи II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти", присвяченій 40-річчю кафедри менеджменту організацій та ЗЕД. - 2015

Ж72117/2015/7

5

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. № 8(228): Збірник друкується за результатами роботи II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти", присвяченій 40-річчю кафедри менеджменту організацій та ЗЕД. - 2015

Ж72117/2015/8

6

Наукові праці МАУП. Вип. 44(1): Політичні науки. - 2015

Ж72223/2015/44

7

Вісник Львівської державної фінансової академії : Економічні науки - 2014, № 26

Ж70860:ек.н./2014/26

8

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Серія: : Економічні науки - 2015, № 2

Ж72705/2015/2

9

Дайджест цін товарів на світових ринках - 2015, № 38

Ж74387/2015/38

10

Дайджест цін товарів на світових ринках - 2015, № 39

Ж74387/2015/39

11

Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали - 2015, № 3

Ж74517/2015/3

12

Економіка. Менеджмент. Бізнес - 2014, № 2

Ж73946/2014/2

13

Економіка. Менеджмент. Бізнес - 2015, № 1

Ж73946/2015/1

14

Энциклопедия бухгалтера и экономиста. № 17(449): НДС 2015 - новая версия. - 2015

Ж70709/2015/17

Політика. Політичні науки

1

Бібліотечка голови профспілкового комітету. № 5-6(185-186): Організація громадського контролю профспілок за отриманням роботодавцями законодавства про працю. - 2015

Ж69647/2015/5-6

2

Політологічні студії - 2015, № 4

Ж73921/2015/4

Держава і право. Юридичні наукии

1

Альманах міжнародного права - 2015, № 7

Ж73864/2015/7

2

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2014, № 5; Т.1

Ж73149:Юр.н./2014/5; Т.1

3

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2014, № 5; Т.2

Ж73149:Юр.н./2014/5; Т.2

4

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2014, № 6-1; Т.1

Ж73149:Юр.н./2014/6-1; Т.1

5

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2014, № 6-1; Т.2

Ж73149:Юр.н./2014/6-1; Т.2

6

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2014, № 6-1; Т.3

Ж73149:Юр.н./2014/6-1; Т.3

7

Науковий вісник Херсонського державного університету Серія:  : Юридичні науки - 2014, № 6-1; Т.4

Ж73149:Юр.н./2014/6-1; Т.4
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия:  : Юридические науки - 2014 т. 27(66), № 4

Ж70795:Юр.н./2014/27(66)/4

Культура. Наука. Освіта

1

Вісник Черкаського університету. Вип. 23(356): Педагогічні науки / редкол. сер.: К. М. Гнезділова (відп. ред.) [та ін.]. - 2015

Ж69408/2015/23

2

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів [Факультету фізичної культури] Кам'янець-Подільського державного університету - 2015, № 7

Ж72953:Ф.Ф.К./2015/7

3

Наукові записки [Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя] : Психолого-педагогічні науки - 2014, № 3

Ж68857:Псих.-пед.н./2014/3

4

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: : Бібліотекознавство. Книгознавство - 2015, № 4

Ж68849:Бібл.,Кн.зн./2015/4

5

План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з'їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні у ... р - 2015, № 2015-2016; Вип.3

Ж72412/2015/2015-2016; Вип.3

Філологічні науки. Художня література

1

Волинь - Житомирщина. № 25: Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. - 2014

Ж70127/2014/25

2

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта Серія : Історична та філологічна - 2015, № 11

Ж72562/2015/11

3

Одеський лінгвістичний вісник - 2014, № 4

Ж74353/2014/4

4

Одеський лінгвістичний вісник - 2015, № 5; Т.2

Ж74353/2015/5; Т.2

5

Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965

Ж67866/1965/179

Мистецтво. Мистецтвознавство

1

Теорія та практика дизайну. Вип. 7: Мистецтвознавство. - 2015

Ж74311/2015/7

Література універсального змісту

1

Анотований каталог книжкових видань ... року - 2015, № 2014

Ж73883/2015/2014

2

Гуманітарний корпус - 2015, № 4

Ж74375/2015/4

3

Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості - 2015, № 1

Ж74294/2015/1

4

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету] : Науки: економіка, політологія, історія - 2015, № 4

Ж72117/2015/4

5

Науковий вісник [Одеського національного економічного університету] : Науки: економіка, політологія, історія - 2015, № 5

Ж72117/2015/5
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка