Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
238. РА417487 Круглашова В. Д. Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Круглашова Вероніка Дмитрівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 19 с.
239. РА417655 Митко А. М. Політико-системний вимір інформаційної демократії : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.00.02 / Митко Антоніна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 40 с.
240. РА417505 Пояркова Т. К. Системні кризові явища в умовах політичної модернізації: історико-політологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Пояркова Тетяна Костянтинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 32 с.
241. РА417509 Щербина Ю. С. Символічна складова візуальної політичної реклами : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Щербина Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
242. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
243. ВА793912 Кобильник В. В. Політологія : навч.-метод. посіб. / В. В. Кобильник, В. Ю. Маркітантов. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 119 с.
244. ВА793913 Маркітантов В. Ю. Наукова робота з політології : навч.-метод. посіб. / В. Ю. Маркітантов. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. - 119 с.
245. ВА794144 Токмань Г.Л. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 97, [1] с.
246. ВА794143 Чучко М.К. У горнилі випробувань: Православна Церква на Буковині в 1914-1919 рр. / Михайло Чучко. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 139 с. : фот.


Держава і право. Юридичні науки
247. РА417660 Аббакумова Д. В. Комітет Міністрів Ради Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аббакумова Дарина В'ячеславівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
248. РА417639 Алєксєєва Н. Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Алєксєєва Наталія Юнівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
249. РА417807 Аль-Брайчат С. Д. Традиції і новації системи права сучасного Іраку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Аль-Брайчат Салман Давуд Салман ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с.
250. РА417674 Баронін Д. Б. Правовий статус суду в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Баронін Денис Борисович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
251. РА417513 Басараб Р. І. Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Басараб Руслан Ігорович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
252. РА417667 Бугаєць А. В. Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій насильницькій злочинності на залізничному транспорті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бугаєць Артем Вікторович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 с.
253. РА417672 Бунін Є. О. Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним кодексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бунін Євген Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 с.
254. РА417823 Віхрова В. С. Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віхрова Вікторія Станіславівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
255. РА417481 Гаркавцев Є. І. Педагогічні умови формування професійної надійності майбутніх працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гаркавцев Євген Ігорович ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : табл.
256. РА417683 Джавага А. В. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Джавага Анна Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
257. РА417682 Єна Р. О. Правове регулювання документальних перевірок, які здійснюються органами фінансового контролю України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Єна Руслан Олександрович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
258. РА417663 Жерж Н. А. Криміналістичне моделювання і використання психологічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Жерж Наталія Анатоліївна ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 с.
259. РА417611 Зеленяк А. С. Використання речових доказів під час розгляду та вирішення цивільних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зеленяк Артур Степанович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
260. РА417630 Зенова М. В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
261. РА417540 Капустник В. В. Правове регулювання податкового періоду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Капустник Володимир Валерійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
262. РА417617 Козьяков Д. І. Адміністративно-правове регулювання державного гірничого нагляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Козьяков Дмитро Ігорович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 24 с.
263. РА417612 Коломієць Я. Л. Правове регулювання обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коломієць Яна Леонідівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
264. РА417629 Ляшук О. М. Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ляшук Олеся Миколаївна ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 с.
265. РА417685 Миньо М. М. Договір найму за римським правом та його рецепція в праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Миньо Микола Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
266. РА417822 Ніколайчук С. В. Адміністративно-правовий статус Національної школи суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ніколайчук Світлана Василівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
267. РА417679 Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Новіков Олег Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 с.
268. РА417792 Підпала І. В. Адміністративно-правові засади проходження служби на морському торговельному транспорті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Підпала Ірина Валентинівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 20 с.
269. РА417825 Пономарьов О. В. Адміністративно-правовий статус податкової міліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пономарьов Олег Валерійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
270. РА417610 Савчук О. О. Процедурні правовідносини у лісовому законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Савчук Олена Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 18 с.
271. РА417510 Сащенко І. С. Правове забезпечення інвестицій у соціальний розвиток села в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сащенко Ігор Сергійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
272. РА417521 Степанова Ю. П. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степанова Юлія Петрівна ; Акад. адвокатури України. - Київ, 2015. - 20 с.
273. РА417681 Фоміна Г. В. Правовий статус юридичних осіб - платників податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фоміна Ганна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
274. РА417658 Фурик І. Я. Договірне регулювання оплати праці за трудовим правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фурик Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 18 с.
275. РА417680 Чернєй А. В. Адміністративна відповідальність під час здійснення державних закупівель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чернєй Аліна Віталіївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
276. РА417622 Чубата М. В. Законодавство у сфері державного будівництва доби Української революції 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Чубата Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
277. ВА793990 Бакуменко В.Д. Підходи та моделі креативного державного управління : монографія / Бакуменко В. Д., Кравченко С. О., Руденко О. М. ; [за заг. ред. В. Д. Бакуменка] ; Акад. муніцип. упр. - Київ : АМУ, 2014. - 228 с. : рис., табл.
278. ВА794173 Блакова О. А. Інформаційні технології в юридичній діяльності : навч.-метод. посіб. для самост. роботи : для студентів 1 курсу напрямку підгот. 6.030401 - Правознавство / О. А. Блакова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Ф-т обчислюв. техніки, інтелект. та управляюч. систем, Каф. програм. забезпечення автоматиз. систем. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 119 с.
279. ВА794160 Булеца С.Б. Цивільно-правові відносини у галузі медичної діяльності: проблеми теорії та практики : монографія / С. Б. Булеца. - Ужгород : Ліра, 2015. - 598 с.
280. ВА794176 Вегера В. М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : монографія / В. М. Вегера. - Харків : Право, 2015. - 166, [1] с.
281. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
282. ВА794034 Кіслов Д. В. Система державних маркетингових комунікацій: теорія і практика : монографія / Кіслов Д. В. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Леся, 2015. - 407 с. : рис., табл.
283. ВА794235 Україна. Закони Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами та допов. станом на 01 верес. 2015 р. : офіц. текст. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. - 261 с.
284. ВА794003 Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства : монографія / [М. Г. Братасюк та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Братасюк. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. - 261 с.
285. ВА794187 Косінов С.А. Контроль у демократичній державі : монографія / С. А. Косінов. - Харків : Право, 2015. - 357, [1] с.
286. ВА794237 Україна. Закони Кримінальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 20 серп. 2015 р. : офіц. текст. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. - 211 с.
287. ВА794236 Укpаїна. Закони. Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 20 серп. 2015 р. : офіц. текст. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. - 304 с.
288. ВА793920 Леоненко Т. Є. Злочинність і релігія: кримінологічне дослідження : монографія / Тетяна Євгенівна Леоненко. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 699 с.
289. ВА794198 Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України : монографія / Ю. В. Луценко ; Акад. муніцип. упр. - Харків : Право, 2015. - 197 с.
290. ВА794140 Мартовицька О. В. Актуальні питання надання правової допомоги у кримінальному провадженні : монографія / О. В. Мартовицька, О. О. Юхно ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Панов, 2015. - 223 с. - (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження")
291. ВА794184 Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність : монографія / Ю. А. Меліхова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2015. - 217, [1] с.
292. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
293. ВА794197 Носенко В. О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : монографія / В. О. Носенко. - Харків : Право, 2015. - 213, [1] с.
294. ВА793978 Опорний конспект лекцій. Тема "Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Австрія, Греція, Польща, Португалія" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: Я. Ф. Жовнірчик та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 99 с. - (Бібліотека магістра)
295. ВА793979 Опорний конспект лекцій. Тема "Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Естонія, Нідерланди, Хорватія, Чехія" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 94 с. - (Бібліотека магістра)
296. ВА793980 Опорний конспект лекцій. Тема "Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Європейський Союз, Данія, Ірландія, Кіпр" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 95 с. - (Бібліотека магістра)
297. ВА793977 Опорний конспект лекцій. Тема "Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Іспанія, Латвія, Румунія" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 94 с. - (Бібліотека магістра)
298. ВА793981 Опорний конспект лекцій. Тема "Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Італія, Литва, Люксембург, Словаччина" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 98 с. - (Бібліотека магістра)
299. ВА793982 Опорний конспект лекцій. Тема "Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Мальта, Німеччина, Словенія, Угорщина" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 98 с. - (Бібліотека магістра)
300. ВА794186 Опорний конспект лекцій. Тема "Досвід реформування адміністративно-територіального устрою в країнах Європейського Союзу" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : Вид-во НАДУ, 2015. - 94 с. - (Бібліотека магістра)
301. ВА794189 Опорний конспект лекцій. Тема "Теоретичні та методологічні засади адміністративно-територіального устрою країн Європейського Союзу" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін.]. - Київ : Вид-во НАДУ, 2015. - 96 с. - (Бібліотека магістра)
302. ВА794178 Парамонова О. С. Адвокатура України : навч.-метод. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" / О. С. Парамонова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 132 с.
303. ВА794177 Парамонова О. С. Кримінологія : навч.-метод. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" / О. С. Парамонова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 123 с.
304. ВА794028 Практикум із цивільного права України : навч. посіб. / О. В. Артеменко [та ін.] ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 203 с.
305. ВА794195 Україна. Закони Про місцеві вибори : закон України : набрав чинності 8 серп. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 183 с.
306. ВА794238 Україна. Закони Про національну поліцію : Закон України : станом на 26 серп. 2015 р. : офіц. текст. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. - 73 с.
307. ВА794194 Україна. Закони Про Національну поліцію : закон України : набирає чинності з 6 листоп. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 82, [1] с.
308. ВА794026 Рєзнік О. М. Податкове право України (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. М. Рєзнік, А. В. Солонар ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Мрія-1, 2015. - 123 с. : схеми, табл.
309. ВА794154 Рябцев Г.Л. Основи стратегічного планування : навч. посіб. для слухачів заоч.-дистанц. форми навчання / Г. Л. Рябцев ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Псіхея, 2015. - 71 с. : рис., табл.
310. ВА794001 Тимошенко М. О. Правове забезпечення господарської діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні: питання теорії та практики : монографія / Тимошенко Максим Олександрович ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т". - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 203 с.
311. ВА794135 Тіхонова М. А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб'єкти цивільного права : монографія / М. А. Тіхонова. - Харків : Панов, 2015. - 285 с.
312. ВА794159 Уваров В. Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України : монографія / В. Г. Уваров. - Харків : НікаНова, 2014. - 414 с.
313. ВА794185 Фединяк Г. С. Международное частное право. Общая часть : учебник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - Харьков : Право, 2015. - 350 с.
314. ВС59492 Шуляренко Л. І. Довідник процесуальних документів з господарського законодавства : довід. для студентів екон. спец. / Шуляренко Л. І., Бібік А. М. ; [за заг. ред. В. І. Муляра] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 96 с.


Культура. Наука. Освіта
315. РА417514 Андрухів А. І. Методи та засоби адаптивного забезпечення навчального процесу ВНЗ інформаційними матеріалами бібліотеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Андрухів Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
316. РА417624 Арефьєв В. Г. Теоретико-методичні засади диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Арефьєв Валерій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 38 с. : табл.
317. РА417803 Боловацька Ю. І. Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Боловацька Юлія Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
318. РА417588 Доценко О. В. Формування спеціальних умінь та навичок підлітків у процесі занять спортивним орієнтуванням у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Доценко Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
319. РА417480 Єрмакова З. І. Розвиток комунікативної компетентності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Єрмакова Зоя Іванівна ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : табл.
320. РА417632 Жигірь В. І. Теоретичні і методичні засади формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Жигірь Вікторія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 40 с.
321. РА417520 Лазаренко Г. А. Формування художньо-естетичного смаку у дітей старшого дошкільного віку засобами музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лазаренко Галина Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
322. РА417662 Хитра З. М. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хитра Зоя Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
323. ВА794234 "Научный прогресс и его роль", международная научно-практическая конференция(7 (59) ; 2015 ; Киев).VII (LIX) Международная научно-практическая конференция "Научный прогресс и его роль" : сб. материалов . - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2015. - 75 с. : рис.
324. В355817/1 "Стратегия качества в промышленности и образовании", международная конференция (11; 2015 ; Варна) XI Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1-5 июня 2015 г., Варна, Болгария. Т. 1. - 2015. - 546 с. : рис., табл.
325. В355817/2 "Стратегия качества в промышленности и образовании", международная конференция (11; 2015 ; Варна) XI Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1-5 июня 2015 г., Варна, Болгария. Т. 2. - 2015. - 620 с. : рис., табл.
326. ВС59418 Бровченко А. В. Альбом з трудового навчання : для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. В. Бровченко. - Київ : Генеза, 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Веселкова школа)
327. ВС59419 Бровченко А. В. Робочий зошит-альбом з трудового навчання : для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. В. Бровченко ; за заг. ред. В. П. Тименка ; [худож. І. П. Медведовська]. - Київ : Генеза, 2015. - 79 с. : кольор. іл. - (Веселкова школа)
328. ВС59420 Бровченко А. В. Трудове навчання. : робоч. зошит-альб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. В. Бровченко ; за заг. ред. В. П. Тименка ; [худож. І. П. Медведовська]. - Київ : Генеза, 2015. - 64 с. : кольор. іл. - (Веселкова школа)
329. ВА794133 Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі : навч.-метод. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад.: Л. О. Дубровська [та ін.] ; за ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - 161 с. : табл.
330. В355834/2 Гурський, В. А. Педагогіка. Кн. 2: Теорія виховання. Управління навчально-виховним процесом. - 2015. - 219 с.
331. ВА794014 Женченко М.І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках джерел до наукових робіт : навч.-метод. посіб. : відповідно до чинних ДСТУ ГОСТ 7.1:2005, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, ДСТу 3582:2013 / Марина Женченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Жнець, 2015. - 63 с.
332. ВС59436 Збірка методичних рекомендацій для дошкільних навчальних закладів / [Басюк Людмила та ін.] ; Програма прикордон. співробітництва ЄІСП "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна". - Ужгород : Ліра, 2014. - 180 с. - (Граймо! Зростаймо! Навчаймося разом!) (Партнерство без кордонів)
333. СО33768 Казначей І. В. Шкільна методична служба: схеми, таблиці та документація / І. Казначей ; [упоряд. Ж. Сташко]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 73, [1] с. : схеми, табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Завуч. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека)
334. ВА794043 Лисенко Н.В. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. - Київ : Слово, 2015. - 345 с.
335. ВА794155 Лутченко Н. З. Человек - Музыка - Вселенная / Лутченко Н. З. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 69, [1] с. : ил.
336. В355822/2 "Проблеми і перспективи проведення наукових досліджень", міжнародна науково-практична конференція (19 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи проведення наукових досліджень", Чернівці, 30-31 березня 2015 року. Т. 2. - 2015. - 24 с.
337. В355820/3 "Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень", міжнародна науково-практична конференція (18 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень", Чернівці, 27-28 лютого 2015 року. Т. 3. - 2015. - 32 с.
338. В355823/3 "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", міжнародна науково-практична конференція (20 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", Чернівці, 29-30 квітня 2015 року. Т. 3. - 2015. - 40 с. : рис., табл.
339. В355821/4 "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична конференція (21 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", Чернівці, 30-31 травня 2015 року. Т. 4. - 2015. - 40 с.
340. В355824/3 "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку", міжнародна науково-практична конференція (22 ; 2015 ; Чернівці) Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку", Чернівці, 15-16 червня 2015 року. Т. 3. - 2015. - 36 с.
341. ВА793891 "Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика", всеукраїнська науково-практична конференція(2015 ; Харків).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: теорія і практика", 24 березня 2015 року / Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Харків : Оперативна поліграфія, 2015. - 254 с. : рис., табл.
342. ВА794049 "Педагогіка в Україні та за кордоном", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Харків).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка в Україні та за кордоном" (28-29 листопада 2014 року). - Харків ; Херсон : Гельветика, 2014. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції)
343. ВА793995 Панахид Г. І. Музейна педагогіка : темат. покажч. літ. / Панахид Г. І. ; Львів. іст. музей. - Львів : ЛІГА Львів, 2015. - 65 с. - (Серія "Музейна педагогіка")
344. ВА793893 Педагогічні технології формування культури здоров'я особистості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 11 квіт. 2014 р.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. Г. І. Жара]. - Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014. - 144 с. : рис., табл.
345. ВА793892 Педагогічні технології формування культури здоров'я особистості : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 3 квіт. 2015 р.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. Г. І. Жара]. - Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шквченка, 2015. - 128 с. : рис., табл.
346. ВА794239 Першукова О.О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи : [монографія] / О. О. Першукова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : СІК ГРУП Україна, 2015. - 561 с.
347. ВА793944 Робота з архівними (історичними) джерелами : навч. програма : робоча навч. програма : програма проф. безвідрив. архів. практики : для спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" напряму 1801 "Специфічні категорії" : варіатив. частина циклу проф. підгот. (дисципліни за вибором ВНЗ) : освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" за вимогами кредит.-модул. системи навчання / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та історії педагогіки ; [уклад. Терентьєва Н. О.]. - Київ : КУБГ ; Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 70 с. : табл.
348. ВА794022 Слободян Х. І. Диво-пристрої для щойно-мам / Христя Слободян ; [іл. О. О. Жук]. - Харків : Віват, 2015. - 111 с. : іл.
349. ВА794031 Сукач М.К. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. К. Сукач. - Київ : Леся, 2014. - 211 с.
350. ВА794027 Сукач М.К. Основы научных исследований : учеб. пособие для студентов вузов / М. К. Сукач, А. Д. Морозов. - Симферополь ; Киев : Изд-во Нац. Акад. природоохран. и курорт. стр-ва, 2014. - 209 с.
351. С11515/1 Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2015 ; Житомир) Тези Всеукраїнської науково-практичної one-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. Т. 1: м. Житомир, 13-14 трав. 2015 р. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - 2015. - 203 с. : рис., табл.
352. С11274/[7] Уроки дошкольникам. Первый год обучения. [7]: Уроки 36-40. - [20--]. - 92 с. : ил.
353. ВА793880 УСІ ГДР. Готові домашні роботи + пояснення до розв'язання + твори. 6 клас / [Н. Г. Бурма та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2015. - 1103 с.
354. ВА794158 Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей : монографія / [В. В. Вербицький та ін. ; за ред. В. В. Мачуського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 329 с.
355. ВА794035 Чекан О. І. Застосування комп'ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу : навч. посіб. для студентів ВНЗ та вихователів ДНЗ / О. І. Чекан. - Київ : Слово, 2015. - 183 с. : іл.
356. ВА794233 Шарата Н.Г. Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах : монографія / Н. Г. Шарата ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 2015. - 353 с.
357. ВА794032 Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. - Київ : Слово, 2015. - 293 с. : іл. - (Педагогічна серія "Історичними стежинами")
358. ІВ219957CDR1814 Əliyeva-Kǝngərli A. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: yaradanlar və yaşadanlar / Aybəniz Əliyeva-Kǝngǝrli. - Bakı : Progres, 2012. - 582 sǝh
359. /ІВ219957 Əliyeva-Kǝngərli A. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: yaradanlar və yaşadanlar : elektron kitab / Aybəniz Əliyeva-Kǝngǝrli. - [Bakı] : [Progres], [2012]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка