Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.87 Mb.
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 19.10.2015 до 25.10.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання
1. ВА794201 Аверкина М. Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика : монографія / М. Ф. Аверкина ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. З. В. Герасимчук ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2015. - 492 с. : рис., табл.
2. ВА794048 Ревко В. И. Библия светская / Ревко Владимир Иванович. - Чернигов : [б. и.], 2015. - 282 с. : фот.


Природничі науки в цілому
3. РА417504 Євдін Є. О. Інформаційна технологія розподілених об'єктів-обгорток для інтеграції моделей в системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Євдін Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
4. ВА793879 Андрусенко І. В. Робочий зошит з природознавства. 1 клас / І. В. Андрусенко. - Київ : Грамота, 2015. - 63 с. : кольор. іл.
5. ВА794010 Сазонова С. Загадки природы и другие необъяснимые явления / Светлана Сазонова. - Харьков : Аргумент принт : Виват, 2015. - 219, [1] с. - (Полезная книга)


Фізико-математичні науки
6. РА417638 Бабкін Р. Ю. Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бабкін Роман Юрійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
7. РА417527 Василенко А. А. Особливості спектрів рентгенівського випромінювання активних ядер галактик в діапазоні енергій 0.5 - 250 кеВ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Василенко Анатолій Андрійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
8. РА417545 Генерал А. А. Ультрафіолетове випромінювання радикалів гідроксилу в плазмі газового розряду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Генерал Андрій Андрійович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2015. - 20 с.
9. РА417670 Дерев'янко В. О. Структура та властивості розряду постійного струму у довгих трубках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Дерев'янко Вероніка Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
10. РА417512 Кашуба О. З. Вплив одновісних тисків на оптико-електронні властивості кристалів типу ABSO4 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Кашуба Оксана Зеновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 17 с. : рис.
11. РА417678 Коломієць С. В. Структура метеорного комплексу високоексцентричних орбіт Сонячної системи за результатами радіолокаційного зондування атмосфери в Харкові : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Коломієць Світлана Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 24, [1] с. : рис., табл.
12. РА417486 Кузьмак А. Р. Задача про брахістохрону в класичній і квантовій механіці : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кузьмак Андрій Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
13. РА417594 Ламонова К. В. Спинові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ламонова Карина Валентинівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2015. - 40 с. : рис.
14. РА417656 Маліцький Ю. В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
15. РА417544 Мелех Б. Я. Моделювання світіння небулярних середовищ : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Мелех Богдан Ярославович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 39 с. : рис.
16. РА417640 Милейко Г. Л. Чисельне розв'язування жорстко некоректних задач. Апроксимаційні та інформаційні аспекти : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Милейко Ганна Леонідівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 18 с.
17. РА417485 Сагалянов І. Ю. Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сагалянов Ігор Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
18. РА417526 Слюсар В. М. Мікролінзування віддалених джерел в багаточастинкових гравітаційно-лінзових системах: статистика кривих блиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Слюсар Віталій Миколайович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - Київ, 2015. - 28 с. : рис.
19. РА417791 Стягар А. О. Комп'ютерне моделювання деформування пружних тіл з тонкими включеннями комбінованим методом граничних та скінченних елементів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стягар Андрій Орестович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
20. РА417531 Ткаченко І. В. Вплив граничних умов на дисперсійні властивості магнітоактивних плазмових хвилеводів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Ткаченко Іван Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 23 с. : рис.
21. РА417498 Трошкі Н. В. Моделювання випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 22 с.
22. РА417511 Франів В. А. Структура, термічні та оптичні властивості кристалів TI4HgI6 i TI4CdI6 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Франів Володимир Андрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 18 с. : рис.
23. ВА793877 Бойко М. П. Фізика. 7 [клас] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. П. Бойко, Є. Ф. Венгер, О. В. Мельничук. - Київ : Наукова думка, 2015. - 330, [1] с. : мал.
24. ВА794240 Клименко В. Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах : [монографія] / Вісс. Гр. Клименко. - Харків : Федорко, 2015. - 683 с. : рис.
25. СО33786 Макаренко А. Н. Космический источник энергии в недрах Земли и планет / А. Н. Макаренко. - Saarbrücken : LAP LAMBERT acad. publ., 2014. - 199 с. : рис.
26. ВС59473 Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. - 243 с. : рис., табл.
27. ВА794170 Рыженко Е. И. Численные методы : лаб. практикум / Е. И. Рыженко, И. Н. Бабак, Е. А. Мураховская ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2015. - 103 с. : рис., табл.


Хімічні науки
28. РА417650 Івченко Н. В. Індикаторні плівки на основі отверділого желатинового гелю з іммобілізованими гідроксиксантеновими барвниками і комплексоутворюючими реагентами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Івченко Наталія Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
29. ВА794182 Грабовий А. К. Ужитковий хімічний експеримент : наук.-метод. посіб. для студентів та вчителів хімії / Грабовий А. К. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 199 с.
30. ВС59422 Дубовик О. А Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з хімії. 11 клас : [для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О. А. Дубовик. - Київ : Генеза, 2015. - 64 с. : рис., табл. - (Державна підсумкова атестація - 2015. Хімія)


Науки про Землю
31. РА417647 Артюшенко М. В. Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Артюшенко Михайло Віталійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
32. РА417532 Василенко О. Л. Особливості геологічної будови та нафтогазоносність соляно-здвигових структур південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Василенко Олександр Леонідович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 18 с. : рис.
33. РА417651 Горелик С. І. Методи побудови геомоделей зон ймовірних підтоплень на основі аерокосмічних і контактних вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Горелик Станіслав Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 16 с. : рис.
34. РА417615 Данило О. Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у житловому секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Данило Ольга Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
35. РА417601 Клапоущак О. І. Забезпечення екологічної безпеки довкілля шляхом моніторингу рівня паводкових вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Клапоущак Оксана Ігорівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
36. РА417607 Кришталь А. М. Геологічні умови формування та прогнозування нетрадиційних вуглеводневих покладів у Дніпровсько-Донецькій западині : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Кришталь Анна Миколаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
37. РА417621 Савчин І. Р. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Савчин Ігор Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
38. ВС59421 Довгань А. І. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 11 клас / А. І. Довгань, В. В. Совенко. - Київ : Генеза, 2015. - 70 с. : іл. - (Державна підсумкова атестація - 2015. Географія)
39. СО33770 Коберник С. Г. Географія в опорних схемах та таблицях. 10 клас / Коберник С. Г., Коваленко Р. Р. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2015. - 71, [1] с. : схеми, табл. - (Географія)
40. СО33769 Петринка Л. В. Географія. Уроки. 7 клас / Л. Петринка. - Київ : Перше вересня, 2015. - 206 с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека)
41. ІС14863/CDR1818 Seegel S. Ukraine under western eyes : the Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica map collection / Steven Seegel. - Cambridge, Massachusetts : Harvard univ. press, 2011. - XXXII, 327 p. : fig. - (Harvard series in Ukrainian studies / Ukrainian research inst. Harvard univ.)
42. /ІС14863 Ukraine under western eyes : the Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica map collection : maps - figures / Ukrainian research inst. Harvard univ. - Cambridge, Massachusetts : Ukrainian research inst. Harvard univ., 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)


Біологічні науки
43. РА417675 Дяченко Я. М. Структура, репрезентативність та декоративність заповідної дендросозофлори in vivo України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / Дяченко Яна Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 21 с.
44. РА417799 Лозінський О. В. Мітохондріальна складова системи антиоксидантного захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними критеріями : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Лозінський Олександр Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис., табл.
45. РА417595 Стріха О. А. Вплив кріопротекторів і заморожування на електроізоляційні властивості цитоплазматичних мембран ооцитів і двоклітинних ембріонів миші : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Стріха Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
46. РА417800 Хопта Н. С. Вплив солей кадмію та нітритів на метаболізм у кістковій тканині : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Хопта Надія Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. - Львів, 2015. - 24 с. : табл., рис.
47. РА417522 Чоботарьов А. Ю. Фізіологічна активність Azotobacter vinelandii IMB B-7076 та Bacillus subtilis IMB B-7023 за дії дисперсних матеріалів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Чоботарьов Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
48. В355827/1 Анатомія людини. Т. 1/ А. С. Головацький [та ін.]. - 2015. - 364 с. : рис., табл.
49. ВА793878 Барна І. В. Умови та відповіді до підсумкових контрольних робіт для ДПА з біології. 11клас / Іван Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95, [1] с. : іл.


Енергетика. Радіоелектроніка
50. РА417817 Байас Сампедро М. М. Інформаційна технологія координації рішень локальних систем управління в паралельних технологічних процесах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Байас Сампедро Марсія Марісоль ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 22 с. : рис.
51. РА417616 Боднарчук І. О. Методи і засоби проектування архітектури програмного забезпечення з врахуванням вимог якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Боднарчук Ігор Орестович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с.
52. РА417602 Груб'як А. Б. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного магеміту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Груб'як Андрій Богданович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
53. РА417809 Гуторова М. С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу електромагнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гуторова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
54. РА417628 Долганов Ю. А. Підвищення ефективності утилізації теплоти когенераційних газопаротурбінних установок з термосифонними котлами-утилізаторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Долганов Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2015. - 20 с. : рис.
55. РА417625 Дрєєв О. М. Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дрєєв Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
56. РА417515 Костючко С. М. Метод допоміжної параметричної чутливості для аналізу і синтезу нелінійних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Костючко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
57. РА417664 Моргун С. О. Напружено-деформований стан конструктивно неоднорідних лопаток турбомашин при їх вібраціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Моргун Сергій Олександрович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20, [1] с. : рис.
58. РА417816 Стальченко О. В. Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Стальченко Олександр Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 27 с. : рис., табл.
59. РА417659 Федоров Д. М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізійними зображеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Федоров Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 18 с. : табл.
60. ВА794018 Богданов І.Т. Моделювання фізичних процесів у електричних колах : навч. посіб. / Ігор Богданов, Юрій Єфименко, Максим Стеценко. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. - 303 с. : рис., табл.
61. ВА794033 Гайдаржи В. І. Об'єктно-реляційна СУБЦ Caché. Багатовимірний сервер даних і способи реалізації бізнес логіки засобами вбудованої мови Caché ObjectScript : навч. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія" / В. І. Гайдаржи, І. Ю. Михайлова ; Нац. техн. ун-т України "Київ політехн. ін-т". - Київ : Освіта України, 2015. - 310 с. : рис., табл.
62. ВА793993 Гальченко В.Я. Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц : учеб. пособие / В. Я. Гальченко, А. Н. Якимов ; Черкас. гос. технол. ун-т. - Луганск ; Черкассы : Третьяков А. Н., 2015. - 159 с. : рис., табл.
63. СТ7638 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності пральних машин. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 8 с. : табл. - (Національний стандарт України)
64. СТ7642/13 Інтеграція застосовань в енергосистемах. Системні інтерфейси для керування розподілом електроенергії. Ч. 13: ДСТУ ІЕС 61968-13:2014. Формат обміну моделями CIM RDF (IEC 61968-13:2008, IDT). - 2015. - V, 48 с. : рис., табл.
65. СТ7097/2 Інтеграція прикладних програм на [в] електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 2: ДСТУ IEC/TS 61968-2:2014. Словник термінів (IEC/TS 61968-2:2011, IDT). - 2015. - IV, 64 с.
66. СТ7637 Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування (IEC 62067:2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - VIII, 42 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
67. СТ7094/5 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Ч. 5: ДСТУ ІЕС 61850-5:2014. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів (IEC 61850-5:2003, IDT). - 2015. - VII, 119 с. : рис., табл.
68. ВС59439 Кузнецова Ю. А. Компас 3D : практ. рук. по лаб. практикуму / Ю. А. Кузнецова, Ю. Г. Андренко, Е. П. Мсаллам ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2015. - 71 с. : рис.
69. ВА793973 Методи системного аналізу в радіоелектроніці та комп'ютерній інженерії : підруч. для студентів ВНЗ / [А. В. Горбенко та ін.] ; за ред. С. Ю. Данчишиної, В. С. Харченка ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 423 с. : рис., табл.
70. ВС59466 Омельченко И. А. Отрицание "мирного атома" / И. А. Омельченко, А. И. Омельченко, Н. В. Дмитренко. - Киев : Випол, 2015. - 659 с. : фот.
71. ВА793994 Остапов С.Е. Технології захисту інформації : навч. посіб. / Остапов С. Е., Євсеєв С. П., Король О. Г. ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. - 475 с. : рис.
72. ВА794241 "Сучасні інформаційні технології 2015", міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених(5 ; 2015 ; Одеса).П'ята Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Сучасні інформаційні технології 2015", 21-22 квітня 2015, Україна, Одеса / Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т комп'ютер. систем. - Одеса : ВМВ, 2015. - 212 с. : рис., табл.
73. ВС59437 Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике : [монография] / А. Д. Подольцев, И. Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015. - 304 с. : рис.
74. СТ7091/6-802 Пристрої та системи телекерування. Ч. 6-802: ДСТУ ІЕС 60870-6-802:2014. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об'єктні моделі TASE.2 (IEC 60870-6-802:2005, IDT). - 2015. - VI, 76 с. : табл.
75. ВА793972 Руденко М. Как сэкономить на коммунальных платежах. Экономим воду, электроэнергию, отопление и газ / Михаил Руденко. - Харьков : Аргумент принт : Виват, 2015. - 222, [1] с. : ил. - (Полезная книга)
76. СТ7647/1 Тверде біопаливо. Метод визначання характеристик плавкості золи. Ч. 1: ДСТУ-П CEN/TS 15370-1:2013. Метод характеристичних температур (CEN/TS 15370-1:2006, IDT). - 2015. - IV, 5 с. : рис.
77. ВА794017 Цифрова техніка : лаб. практикум : [навч. посіб.] / Богданов І. Т. [та ін.] ; [за ред. Г. М. Тимонькіна] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. - 113 с. : рис.
78. В355818/1 Черняков, Едуард Іванович Оптоелектроніка. Ч. 1: Фізичні основи. - 2015. - 396 с. : рис., табл.
79. ВА794166 Шевченко И. В. Базы данных. Основы языка SQL : учеб. пособие по лаб. практикуму / И. В. Шевченко, П. А. Каргапольцев ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2015. - 79 с.
80. /ІВ219960 Mastering™ Maya® 7. - Indianapolis, Indiana : Wiley publ., 2006. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
81. ІВ219960/CDR1817 Mastering™ Maya® 7 / John Kundert-Gibbs [et al.]. - Indianapolis, Indiana : Wiley publ., 2006. - XXIX, 833 p. : fig.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
82. РА417645 Клепач М. М. Метод та технічні засоби контролю якісних показників нафтопродуктів з використанням нейромережевих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Клепач Марко Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
83. РА417797 Корнієнко Л. В. Дослідження мембранних методів переробки післяспиртової зернової барди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Корнієнко Людмила Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
84. РА417794 Люлька О. М. Удосконалення робочих органів бурякорізальних машин цукрового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Люлька Олександр Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
85. РА417813 Федоренко А. О. Електрохімічний синтез титану(III) сульфату у технології виробництва титану(IV) оксиду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Федоренко Андрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
86. СТ7628 Бензини. Метод визначення стабільності щодо окиснення (метод індукційного періоду). - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 9 с. : рис. - (Національний стандарт України)
87. СТ7629 Діоксид вуглецю. Виробництво. Терміни та визначення понять. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 14 с. - (Національний стандарт України)
88. СТ7649/1 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Ч. 1: ДСТУ ISO 10540-1:2014. Колориметричний метод (ISO 10540-1:2003, IDT). - 2015. - IV, 8 с. : табл.
89. СТ7649/2 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Ч. 2: ДСТУ ISO 10540-2:2014. Метод атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі (ISO 10540-2:2003, IDT). - 2015. - IV, 6 с. : табл.
90. СТ7625 Консерви м'ясні. Гуляші. Загальні технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 11 с. - (Національний стандарт України)
91. СТ7626 Консерви м'ясні. М'ясо птиці у власному соку. Загальні технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 13 с. : табл. - (Національний стандарт України)
92. ВС59431 Лаврентьева Г. Выпекаем домашний хлеб, лепешки, лаваш, булочки : более 100 рецептов / [Лаврентьева Галина]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 206, [1] с. : цв. ил. - (Рекомендация "Все буде добре")
93. СТ7630 Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 21 с. : табл. - (Національний стандарт України)
94. СТ7643/5 Методи випробувань стінових каменів. Ч. 5: ДСТУ Б EN 772-5:2013. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах (EN 772-5:2001, IDT). - 2014. - V, 10 с.
95. СТ7624 Нафтопродукти. Метод визначення стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива (прискорений метод). - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 11 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
96. СТ7631 Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину (ISO 17932:2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 7 с. : табл. - (Національний стандарт України)
97. СТ7633 Паливо дизельне Євро. Технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - IV, 14 с. - (Національний стандарт України)
98. СТ7632 Плоди сухі та сушені. Терміни та визначення понять і номенклатура (ISO 4125:1991, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
99. СТ7627 Продукти м'ясні та вироби м'ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 5 с. - (Національний стандарт України)
100. ВА794130 Романова М. Ю. Лучшие блюда с белой, красной, цветной капустой / Марина Романова. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2015. - 220, [1] с. - (Полезная книга)
101. СТ7634 Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги (CODEX STAN 118-1979, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
102. /ІВ219959 Guidelines for process safety metrics / Center for chem. process safety. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2009. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
103. ІВ219959/CDR1816 Guidelines for process safety metrics / Center for chem. process safety. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2010. - XXII, 178 p. : fig., tab.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка