Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка2/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Економіка. Економічні науки
102. РА413361 Адамович З. М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
103. РА413497 Блюмська-Данько К. В. Розвиток маркетингової діяльності аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Блюмська-Данько Ксенія Валеріївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
104. РА413501 Борисовський Д. В. Економічний механізм підвищення ефективності суб'єктів малого підприємництва в аграрній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисовський Дмитро Валерійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2015. - 20 с.
105. РА413395 Васюткіна Н. В. Методологічні засади управління сталим розвитком авіапідприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Васюткіна Наталія Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 38 с.
106. РА413324 Гончарук Н. С. Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг університетів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Гончарук Наталія Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис.
107. РА413378 Даневич М. В. Забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Даневич Микола Володимирович ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.
108. РА413572 Івашук Ю. П. Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Івашук Юрій Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20, [1] с. : рис.
109. РА413413 Іщейкін Т. Є. Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іщейкін Тимур Євгенович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2015. - 20 с. : рис.
110. РА413499 Ковцур К. Г. Резервування провізних можливостей парку автомобілів у логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Ковцур Катерина Григорівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків, 2015. - 20, [1] с.
111. РА413518 Копилюк О. І. Теорія і методологія регіональної політики розвитку банківської системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Копилюк Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 38 с. : рис., табл.
112. РА413571 Кормишкін Ю. А. Формування ефективного механізму державної підтримки розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кормишкін Юрій Анатолійович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 20 с. : табл.
113. РА413353 Крапко О. М. Формування механізму адаптивної реструктуризації аеропортів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крапко Олена Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
114. РА413377 Либа В. О. Моделі та методи моніторингу економічної стійкості машинобудівного підприємства в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Либа Василь Олексійович ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис.
115. РА413592 Лопатьєв П. С. Прогнозування економічного розвитку цементної промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лопатьєв Петро Сергійович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20 с. : рис.
116. РА413381 Лучик М. В. Забезпечення економічної безпеки сільського господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лучик Маргарита Василівна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.
117. РА413359 Михальченко І. Г. Інституціональне забезпечення функціонування вітчизняних авіакомпаній на світовому ринку авіаперевезень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михальченко Інна Григорівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
118. РА413585 Панюк Т. П. Розвиток персоналу підприємств молочної галузі у контексті сучасних особливостей функціонування ринку праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Панюк Тетяна Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 20 с.
119. РА413336 Пілецька С. Т. Методологія антикризового управління економічною стійкістю авіапідприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Пілецька Саміра Тимофіївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 45 с. : рис.
120. РА413522 Попов М. О. Підвищення інноваційної сприйнятливості до технологій енергозбереження підприємств олійно-жирового виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Попов Микола Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
121. РА413354 Пустовіт І. М. Екологічна та соціальна оцінка територій сільських населених пунктів Північного регіону України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Пустовіт Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
122. РА413588 Рева О. В. Формування системи соціально відповідального управління персоналом вугледобувних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рева Олексій Володимирович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
123. РА413316 Рогозіна В. Б. Механізми управління розвитком проектно-орієнтованих організацій на моделі компліментарних цінностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рогозіна Вікторія Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
124. РА413383 Сенів Р. В. Маркетингове забезпечення виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сенів Роман Володимирович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
125. РА413346 Скарга-Бандурова І. С. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 44 с. : рис.
126. РА413516 Стецюк Н. Є. Облік і аналіз виробничих запасів підприємств деревообробної промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Стецюк Надія Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с.
127. РА413586 Талан Г. О. Амортизаційна політика держави та ії вплив на інвестиційний розвиток промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Талан Ганна Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20 с. : рис.
128. РА413342 Ткаченко Ю. В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
129. РА413382 Харинович-Яворська Д. О. Комплексний економічний аналіз і контроль діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Харинович-Яворська Діана Октавіанівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
130. РА413403 Шикіна О. В. Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шикіна Ольга Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с.
131. В355589/1 "Украйна - България - Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи", международна научна конференция "Украйна - България - Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи". Т. 1. - 2014. - 330 с. : рис., табл.
132. ВА788951 Аванесова Н. Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / Н. Е. Аванесова ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 223 с. : рис., табл.
133. ВА789071 Бабенко А. Г. Нормування праці : практикум для студентів ден. та заоч. форми навчання, які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавр в галузі зань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підгот. 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" / А. Г. Бабенко, К. В. Бондаревська ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 127 с. : рис., табл.
134. ВА789036 Бабушко С. Р. Професійний розвиток фахівців сфери туризму в США та Канаді : монографія / С. Р. Бабушко ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Л. Б. Лук'янової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 423 с. : рис., табл.
135. В355598/1 Барановський, Олександр Іванович Філософія безпеки. Т. 1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. - 2014. - 831 с. : рис., табл.
136. ВА789042 Бараш Ю. С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень : монографія / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 184 с. : рис., табл.
137. ВА788991 Березняк Н. В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / Березняк Наталія Володимирівна, Чайка Дарья Юріївна, Кваша Костянтин Вікторович ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). - Київ : УкрІНТЕІ, 2014. - 91 с. : рис., табл.
138. ВА789032 Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі : монографія / М. В. Босовська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 831 с. : рис., табл.
139. ВА789039 Ванькович Д. В. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні : монографія / Д. В. Ванькович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Міські інформаційні системи, 2014. - 348 с. : рис., табл.
140. ВА789040 Забезпечення фінансової безпеки на мікро- і макрорівнях : монографія / [О. А. Бурбело та ін. ; ред. О. А. Бурбело] ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. - 335 с. : рис., табл.
141. ВА788982 Карлюк Г. В. Розвиток державно-приватного партнерства як фактор побудови та ефективного функціонування інноваційної економіки в країнах світу : наук.-аналіт. доп. / [Г. В. Карлюк] ; Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). - Київ : УкрІНТЕІ, 2014. - 53 с.
142. ВС58864 Киевская торгово-промышленная палата. Двадцать лет вместе. Становление, развитие / [авт.-сост. Потапова Т. П. ; под ред. Засульского Н. В.]. - Киев : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 215 с. : ил.
143. ВС58865 Киевская торгово-промышленная палата. Традиции, становление, перспективы / [авт.-сост. Потапова Т. П. ; под ред. Засульского Н. В.]. - Киев : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - 167 с. : ил.
144. ВА788810 Ковова И. С. Повышение экономической устойчивости малого предприятия / Ирина Ковова. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publ., 2014. - 66 с. : рис., табл.
145. ВА789070 Комарницька Г. О. Регіональна урбанізація : монографія / Г. О. Комарницька ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів : ЛДФА ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 175 с. : іл., табл.
146. ВА789068 Комарова Е. В. Управление командами : учеб. пособие для студентов вузов / Е. В. Комарова, Н. И. Редина ; Днепропетр. гос. финанс. акад. - Днепропетровск : ДГФА, 2014. - 212 с. : рис., табл.
147. ВА788974 Кравченко О. А. Мікроекономіка: теорія і практикум : навч. посіб. / О. А. Кравченко ; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки і інформ. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 255 с. : рис., табл.
148. ВА788973 Кулаковська Т. А. Економіка підприємства (практикум) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. А. Кулаковська ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 361 с. : рис., табл.
149. ВА789000 "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", міжнародна науково-практична конференція для викладачів, аспірантів та молодих вчених(8 ; 2013 ; Одеса).Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 29-30 березня 2013 року, м. Одеса, Україна / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [уклад. Васильєв С. Г. ; редкол.: Сахацький М. П. та ін.]. - Одеса : Букаєв В. В. [вид.], 2013. - 339 с. : рис., табл.
150. ВА789030 "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", міжнародна науково-практична конференція для викладачів, аспірантів та молодих вчених(9 ; 2014 ; Одеса).Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 28-29 березня 2014 року, м. Одеса, Україна / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Екон.-прав. ф-т] ; [редкол.: Кусик Н. Л. (голова редкол.) та ін.]. - Одеса : Букаєв В. В. [вид.], 2014. - 184 с. : рис., табл.
151. ВА789029 "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", міжнародна науково-практична конференція для викладачів, аспірантів та молодих вчених(5 ; 2010 ; Одеса).Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 26-27 березня 2010 р., м. Одеса, Україна / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Екон.-прав. ф-т] ; [редкол.: Сахацький М. П. та ін. ; уклад. Васильєв С. Г.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. - 332 с. : рис., табл.
152. ВА788999 "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", міжнародна науково-практична конференція для викладачів, аспірантів та молодих вчених(6 ; 2011 ; Одеса).Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 року, м. Одеса, Україна / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [редкол.: Сахацький М. П. та ін. ; уклад. Васильєв С. Г.]. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. - 329 с. : рис., табл.
153. С11479/1 "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Чернігів) Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", 5-6 листопада 2014 року. Ч. 1. - 2014. - 163 с. : рис., табл.
154. С11479/2 "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Чернігів) Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", 5-6 листопада 2014 року. Ч. 2. - 2014. - 131 с. : рис., табл.
155. СО33526 На варті знань і науки. Історія кафедри математичних методів аналізу економіки / Одес. нац. екон. ун-т ; [авт.-уклад.: Н. В. Агафонова, С. В. Левинський, О. К. Луньова]. - Одеса : Астропринт, 2013. - 132, [1] с. : іл.
156. ВА789055 Нестерчук Ю. О. Економіка підприємства : [навч.-метод. посіб.] / Нестерчук Ю. О., Сегеда С. А. - Вінниця : Едельвейс і К, 2014. - 372 с. : рис., табл.
157. ВА789007 О социально-экономическом положении, торгово-экономических отношениях государств - участников СНГ в 2004 году и тенденциях развития на 2005 год / [Мещеряков А. И. (рук.) и др.] ; Содружество Независимых Государств, Исполн. ком. - М. : ФГУП ВИНИТИ, 2005. - 277 с. : табл.
158. ВА789074 Рожко А. О. Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії : монографія / Рожко Алла Олександрівна. - Тернопіль : Новий колір, 2012. - 215 с. : рис., табл.
159. ВА789081 Саричев В. І. Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком : монографія / Саричев Володимир Іванович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. - 338 с. : рис., табл.
160. ВА789054 Сучасні тенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб'єктів господарювання: теорія, методика, практика : колект. монографія / [Правдюк Н. Л. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. Л. Правдюк. - Вінниця : Едельвейс і К, 2015. - 494, [2] с. : рис., табл.
161. ВС58862 Фінансова безпека суб'єктів господарювання : підруч. для студентів ВНЗ / [О. М. Тридід та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 605 с. : рис., табл.
162. ІС14804 Forster F. Heuristische Baumsuche für Stackingprobleme im Zwischenlager von Containerterminals : Diss. / Florian Forster ; Fak. für Wirtschaftswissenschaft der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XII, 193 S. : Abb.
163. ІС14803 Neubersch D. Value of information under climate targets: an application of Cost-Risk Analysis : diss. / Delf Neubersch ; Max-Planck-Institut für Meteorologie. - Hamburg, 2014. - XI, 105 p. : fig. - (Reports on Earth system sciences / International Max Planck research school on Earth system modelling ; 2014. 155)


Політика. Політичні науки
164. РА413507 Гаврилюк Д. Ю. Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Гаврилюк Дмитро Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
165. ВА789137 Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. пр. / за ред. д-ра іст. наук, проф. А. І. Кудряченка ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". - Київ : Фенікс, 2014. - 309 с.
166. ВА788969 Гончарук Г. І. Народний Рух України: Історія, 1989-1996 рр. : [монографія] / Григорій Гончарук. - Одеса : Астропринт, 2014. - 333 с. : фот.
167. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
168. ВС58859 Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / [Кудряченко А. І. та ін.] ; наук. ред. - д-р іст. наук, проф. А. І. Кудряченко, канд. філос. наук, доц. Т. О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". - Київ : Фенікс, 2014. - 441 с.
169. ВА789006 Томин Л. В. Современные политические конфликты: постструктуралистский анализ : [монография] / Л. В. Томин ; С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов. - СПб. : СПбГУП, 2014. - 167 с. - (Новое в гуманитарных науках ; вып. 65)
170. ІВ219899 Studenna-Skrukwa M. Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej / Marta Studenna-Skrukwa. - Poznań : Nauka i innowacje, 2014. - 307, [8] s. : m.


Держава і право. Юридичні науки
171. РА413392 Адамчук С. В. Соціально-психологічні аспекти професійного розвитку державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Адамчук Сергій Валерійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 16 с.
172. РА413584 Арнаутова Л. М. Правове забезпечення інформаційної політики сучасної України в аспекті процесів європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Арнаутова Леся Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2014. - 20 с.
173. РА413358 Блажівська О. Є. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях у період 1797-1991 рр. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.03 / Блажівська Оксана Євгенівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 40 с.
174. РА413345 Блудова С. В. Адміністративна діяльність міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Блудова Світлана Володимирівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2014. - 20 с.
175. РА413578 Волик В. С. Управління розвитком компетентностей державних службовців в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Волик В'ячеслав Сергійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
176. РА413329 Зіняк Л. В. Міжнародно-правові засади військового співробітництва України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Зіняк Любомир Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 с.
177. РА413368 Кагляк І. І. Адміністративно-правові засади діяльності організаційно-методичних підрозділів органів досудового розслідування ОВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кагляк Інна Іллівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 21 с.
178. РА413513 Карелова Г. А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
179. РА413369 Клочко В. М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що вчиняються службовими особами професійних учасників фондового ринку України (ст.ст. 222-1, 223-2, 232-1 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Клочко Володимир Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 21 с.
180. РА413573 Ковальова Д. В. Професійна соціалізація державних службовців органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Ковальова Дарина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
181. РА413587 Лагутіна І. В. Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав працівників : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Лагутіна Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 39 с.
182. РА413590 Лазарєва Л. О. Становлення інституту омбудсмена в Україні в контексті зарубіжного досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Лазарєва Леся Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
183. РА413491 Лепетюк О. В. Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у сфері прямого оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лепетюк Олександр Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 19 с.
184. РА413492 Малетич М. М. Фізична особа, зацікавлена у розгляді справи, як учасник господарського процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Малетич Михайло Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 19 с.
185. РА413583 Муркович Л. І. Розвиток форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Муркович Людмила Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
186. РА413582 Пишко О. Л. Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев'ятих класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пишко Олена Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2015. - 20 с.
187. РА413319 Попович Н. Г. Державно-управлінський дискурс у політико-адміністративних відносинах: теоретичні та методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Попович Наталя Григорівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 36 с.
188. РА413390 Примуш Р. Б. Інноваційне управління персоналом органів державної влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Примуш Роман Борисович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 16 с.
189. РА413490 Рикова О. М. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері виникнення та реалізації морських вимог : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рикова Олена Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 19 с.
190. РА413328 Тарасов О. В. Проблема суб'єкта в міжнародному публічному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Тарасов Олег Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 40 с.
191. РА413589 Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Торбас Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 19 с.
192. РА413502 Хохуляк О. О. Формування та розвиток регіональних ринків юридичних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Хохуляк Олеся Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис.
193. РА413338 Цірат Г. А. Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 39 с.
194. РА413493 Черемнов Д. В. Юридичні презумпції та фікції в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черемнов Дмитро Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
195. РА413515 Шершньова О. А. Обов'язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шершньова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
196. ВА788979 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доп. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Вищ. госп. суд України [та ін.] ; [редкол.: Подцерковний О. П. (голова) та ін.]. - Одеса : Юридична література, 2014. - 396 с.
197. ВА789035 Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір : монографія / А. М. Бабенко ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. - 415 с. : рис., табл.
198. ВА789126 Бондар О. Г. Аграрно-правові проблеми контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України : монографія / Бондар О. Г. ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Херсон : Гельветика, 2014. - 455 с.
199. В355594/1 Верховенство права очима правників-початківців. Т. 1. - 2014. - 458 с.
200. В355594/2 Верховенство права очима правників-початківців. Т. 2. - 2014. - 480, [1] с.
201. В355594/3 Верховенство права очима правників-початківців. Т. 3. - 2014. - 357 с.
202. ВА789034 Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу України: сучасна парадигма : монографія / І. В. Гиренко ; [за заг. ред. В. І. Семчика]. - Київ : НУБіП України, 2015. - 398 с.
203. СО33530 Содружество Независимых Государств. Экономический Суд. Доклад Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 2014 / [под рук. Л. Э. Каменковой]. - Минск : Первая цифровая типография, 2015. - 89 с.
204. ВА789020 Драпайло Ю. З. Господарські правовідносини у морських портах : монографія / Ю. З. Драпайло ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 189, [2] с.
205. ВА789037 Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації : монографія / О. О. Дудоров, М. І. Омельяненко, В. П. Сабадаш ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 360 с.
206. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
207. ВА788988 Ігонін В. К. Джерела митного права України : монографія / В. К. Ігонін. - Одеса : Астропринт, 2014. - 171 с.
208. ВА789031 Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнар. круглого столу, 30 трав. 2014 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : Юридична література, 2014. - 289 с.
209. ВА788970 Колодін Д. О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі : монографія / Д. О. Колодін ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 199 с.
210. ВА789127 Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України : монографія / [Д. В. Задихайло та ін.] ; за ред. Д. В. Задихайла ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. - Харків : Право, 2014. - 463 с.
211. ВС58854 Корчак Н. М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні (господарсько-правовий аспект) : монографія / Н. М. Корчак ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2014. - 334 с.
212. ВА789033 Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія / В. М. Косович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 566 с. : табл.
213. ВА789056 Котелевець А. В. Земельні спори: правові засади вирішення : [навч. посіб.] / [Котелевець А. В., Лейба Л. В., Шульга М. В.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Федорко, 2014. - 213 с.
214. ВА788956 Україна. Закони Кримінальний кодекс України. - [Київ] : Ред. газ. "Закон і Бізнес", [2001]. - 143, [1] с. - (Бібліотека [газети] "Закон і Бізнес" ; №25 (360)-26 (361))
215. ВА789207 Лахно П. Г. Энергетическое право Российской Федерации. Становление и развитие : [монография] / П. Г. Лахно ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2014. - 477. [2] с. - (Энергетика и право)
216. ВА789130 Магда С. О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов'язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів : монографія / С. О. Магда. - Харків : Право, 2015. - 215 с.
217. ВА788981 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу(69 ; 2014 ; Одеса).Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року, м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [відп. ред.: І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва]. - Одеса : Астропринт, 2014. - 287 с.
218. В355596/1 "Одеська юридична академія", національний університет. Звітна студентська наукова конференція (17 ; 2014 ; Одеса) Матеріали XVII Звітної студентської наукової конференції, 26 квітня 2014 р., м. Одеса. Т. 1. - 2014. - 603 с.
219. В355596/2 "Одеська юридична академія", національний університет. Звітна студентська наукова конференція (17 ; 2014 ; Одеса) Матеріали XVII Звітної студентської наукової конференції, 26 квітня 2014 р., м. Одеса. Т. 2. - 2014. - 535 с.
220. В355596/3 "Одеська юридична академія", національний університет. Звітна студентська наукова конференція (17 ; 2014 ; Одеса) Матеріали XVII Звітної студентської наукової конференції, 26 квітня 2014 р., м. Одеса. Т. 3. - 2014. - 610 с.
221. ВА789144 Мошак Г. Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) : монографія / Г. Г. Мошак ; Одес. нац. мор. ун-т. - Харків : Право, 2015. - 93 с. : іл.
222. ВА788994 Мультикультуралізм як соціально-правове явище: виклики глобалізованого світу : [зб. тез та доп.] / [за ред. А. М. Подоляки] ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Міжнар. Кадр. Акад. - Київ : Арт-технологія, 2015. - 215 с.
223. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
224. ВС58855 Новации ВЭД: мастер-класс для бухгалтера : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 109 с. - (Библиотека "Баланс" ; №4, февраль 2015)
225. ВС58857 Новації ЗЕД: майстер-клас для бухгалтера : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 109 с. - (Бібліотека "Баланс" ; №4, лютий 2015)
226. ВА789094 Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали I наук.-практ. конф., 2 верес. 2014 р., м. Одеса / Громад. орг. "Всеукр. центр екон. права" ; [редкол.: Подцерковний О. П. (голова) та ін.]. - Одеса : Юридична література, 2014. - 103 с. : рис., табл.
227. ВА788980 Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали II наук.-практ. конф., 25 листоп. 2014 р., м. Одеса / Громад. орг. "Всеукр. центр екон. права" ; [редкол.: Подцерковний О. П. (голова) та ін.]. - Одеса : Юридична література, 2014. - 127 с.
228. ВА789140 Петришин О. О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз : монографія / О. О. Петришин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : Право, 2014. - 189, [1] с.
229. ВА788959 Полянський Є. Ю. Кримінально-правова доктрина США : монографія / Є. Ю. Полянський ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 299, [1] с.
230. В355595/1 Правове життя сучасної України. Т. 1. - 2014. - 817, [1] с.
231. В355595/2 Правове життя сучасної України. Т. 2. - 2014. - 659, [1] с.
232. ВА789128 Проблеми правової відповідальності : монографія / [А. П. Гетьман та ін.] ; за ред. проф. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В. І. Борисової ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 345 с. - (Серія "Харківська правова школа")
233. ВА789019 Розслідування злочинів проти особи : керівництво для слідчих / С. В. Ківалов [та ін.] ; [відп. ред.: С. В. Ківалов, Є. Л. Стрельцов] ; Нац. акад. прав. наук України, Півден. регіон. центр, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. - 203 с.
234. ВА788987 Сергій Васильович Ківалов - вчений, державний діяч, політик, людина : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад.: С. І. Єленич, Т. Ю. Іванійчук, Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: В. М. Дрьомін, М. М. Солодухіна ; пер. на англ.: М. Е. Алєксєєв, Н. І. Зубченко]. - Одеса : Юридична література, 2014. - 396, [22] с. : фот. - (Вчені національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 22)
235. ВА789205 Стодеревский И. Ю. Автобиография (Записки офицера спецназа ГРУ) / И. Ю. Стодеревский. - М. : Финтрекс, 2010. - 487, [2] с. : ил. - (Спецназ)
236. ВА788975 Торский В. Г. Конвенция о труде в морском судоходстве (KTMC - MLC, 186) : коммент., рекомендации, вопросы и ответы по применению Конвенции, освидетельствованию условий труда и отдыха моряков / В. Г. Торский, Л. А. Позолотин, В. И. Любченко ; РУ Рос. мор. регистра судоходства в Украине [и др.]. - Одесса : Астропринт, 2015. - 205 с. - (Библиотека моряка = Seafarer's library ; вып. 12)
237. ВА788998 "Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права", міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті Є. В. Васьковського(2014 ; Одеса).Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 16 трав. 2014 р. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова]. - Одеса : Астропринт, 2014. - 292 с.
238. ВА789010 Шебаршин Л. В. Рука Москвы / Леонид Шебаршин. - М. : ЭКСМО, 2002. - 442, [24] с. : фот. - (Для Служебного Пользования. Рассекречено)
239. ВА789131 Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія / [Юркевич О. М. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Юркевич. - Харків : Право, 2015. - 331, [1] с.
240. ВА788807 "Правни систем Републике Србије - усаглашавање са правом Европске уније", научна конференција(2005 ; Ниш).Научна конференција "Правни систем Републике Србије - усаглашавање сa правом Европске уније", Ниш, 17. мај 2005 : зб. радова / [Ин-т за правна и друштвена истраживања] ; [гл. и одг. уред. Проф. др Гордана Станковић ; прев. Гордана Игњатовић [et al.] . - Ниш : Унив. у Нишу, Правни фак., Центар за публикације, 2005. - 700 с.
241. ВА788813 Польське Консульство у Львові: 1987-2012 / [зібрав і опрац. Марцін Зеневич ; пер. з пол. Олег Гірний]. - Лодзь : Test, 2013. - 375 с. : фотокоп., фотогр.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка