Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
659. РА418716 Липуга Р. Н. Архитектурно-планировочная организация православных храмов Юго-Восточной Украины с учётом их исторического развития : автореф. дис. ... канд. архитектуры : 05.23.21 / Липуга Раиса Николаевна. - Макеевка, 2015. - 22 с.
660. АО273153 Загребельний М. П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М. В. Кракан]. - Харків : Бібколектор, 2015. - 126 с.
661. ВС59783 Зебек В. Е. Владимир Зебек. Романтик моря : (альбом репрод.) : [живопись] / [авт. идеи Ткаченко А. М. ; авт. вступ. ст. С. Росляков]. - Николаев : П. Н. Шамрай [изд.], 2015. - 107 с. : цв.ил.
662. ВС59753 Павлюк Л. Л. Єлизавета Чавдар. Життя віддане мистецтву / Л. Л. Павлюк. - Київ : Музична Україна, 2015. - 144 с. : іл.
663. ВС59781 Полянський Т. В. Традиційний джаз / Тимур Полянський. - Київ : Музична Україна, 2015. - 333, [1] с. : фот., ноти
664. ВС59767 Пчілка О. Український дитячий театр / Олена Пчілка ; упоряд., підгот. текстів, передм., текстол. комент. Лариси Мірошниченко ; худож. Ірина Заруба. - Київ : Веселка, 2015. - 439 с. : іл.
665. ВА796366 Сергій Параджанов і Україна : [зб. ст. і док.] / упоряд. Лариса Брюховецька. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 285, [10] с. : іл. - (Кінематографічні студії ; вип. 1)
666. АО273152 Сліпченко К. О. Роман Віктюк / К. Сліпченко. - Харків : Бібколектор, 2015. - 119, [2] с.
667. ВА796094 Шарипова Д. С. Очерки казахского изобразительного искусства. Период становления (1930 - 50-е годы) : монография / Диляра Шарипова ; Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова. - Алматы : Арда, 2008. - 118, [22] с. : ил.
668. ІВ221014 Phillips M. Guitar for dummies® / by Mark Phillips and Jon Chappell. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XVI, 388 p. : ill. - (For Dummies)
669. ІВ221009 Rapoport K. Violin for dummies® / by Katharine Rapoport. - Mississauga : Wiley, 2008. - XVIII, 406 p. : fig. - (For Dummies)
670. ІВ221067 Röhrl B. World history of realism in visual arts 1830-1990 : Naturalism. Socialist realism. Social realism. Magic realism. New realism a. documentary phot. / Boris Röhrl. - Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verl., 2013. - IX, 677 p. : phot.
671. ІВ220974 Yevhen Lysyk. Bibliography & cataloguing: theatrical time, space, scenography and architecture / Lviv poliytechnic nat. univ. ; comp. by Viktor Proskuriakov, Oksana Zinchenko, Zoriana Klymko ; transl. into English by Inna Derkach ; ed. by Pavlo Bosyy . - Lviv : Срібне слово, 2015. - 66, [1] p. : il.


Філософські науки. Психологія
672. РА418972 Башманівська Я. В. Самотність людини в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Башманівська Яна Владиславівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 17 с.
673. РА418963 Березінець І. В. Гносеологічна проблематика у творчості Г. І. Челпанова : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Березінець Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 с.
674. РА418738 Вихованець З. С. Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вихованець Зоріна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
675. РА418750 Демура О. О. Архетипно-міфологічні структури радянської культури: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Демура Оксана Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 18 с.
676. РА418869 Ендеберя І. В. Особливості розвитку самостійності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ендеберя Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
677. РА418717 Маляр О. І. Довільність емоційної регуляції та чинники її розвитку у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Маляр Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
678. РА418794 Пожарська Н. М. Гуманістичні імперативи здійснення освітньої політики: філософський вимір : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Пожарська Наталія Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 18 с.
679. РА418960 Прудникова О. В. Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Прудникова Олена Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 40 с.
680. РА418961 Снітько Д. Ю. Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті кризи європейської цивілізації (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Снітько Дмитро Юрійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
681. РА418752 Шаровська Н. Б. Естетизм як духовно-світоглядний феномен : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Шаровська Ніна Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
682. ВА796378 Власов Г. В. Психофізіологія : курс лекцій / Г. В. Власов ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т психології та соц. забезп., Каф. теорет. та приклад. психології. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 174, [1] с.
683. ВА796256 Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства - від знущань у сім'ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ; з англ. пер. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 413, [2] с.
684. ВА796286 Завацька Н. Є. Матримоніальні уявлення в системі суб'єктивного благополуччя молоді у шлюбі : [монографія] / Н. Є. Завацька, О. П. Носко, Л. С. Пілецька ; [під ред. Н. Є. Завацької] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. - 203 с. : табл.
685. ВА796377 Карсканова С. В. Психологічне благополуччя особистості фахівця : монографія / Світлана Карсканова ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 155 с.
686. ВА796364 Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; [пер. з англ. О. Любенко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 382 с. : рис., табл.
687. ВА796221 Лаврик О. В. Как помочь ребенку стать успешным? Тренинги для родителей / Оксана Лаврик, Ирина Ткаченко. - Харьков : АргументПринт : Виват, 2016. - 222 с. - (Серия "Мой мир")
688. ВА796310 "Значимість психології у сучасному суспільстві", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Одеса).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Значимість психології у сучасному суспільстві" (9-10 жовтня 2015 року). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференція)
689. ВА796110 Практикум з логіки : навч. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад. Астапова О. І.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 99 с. : рис.
690. ВА796279 Психологія соціально дезадаптованої поведінки підлітків із дистантних сімей та її корекція : [монографія] / Н. Є. Завацька [та ін.] ; [під ред. Н. Є. Завацької] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 226 с. : рис., табл.
691. ІВ220979 Romanovskyi O. G. Psychology of a leader's managerial activity : text of the lectures for students of higher education establishments / O. G. Romanovskyi, L. M. Gren', A. Ye. Knysh ; Nat. techn. univ. "Kharkiv politechnic inst.". - Kharkiv : Pidruchnik NTU "KhPI", 2015. - 131 p.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка