На перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в м. НікополіСкачати 94.86 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір94.86 Kb.
Договір №_______

на перевезення пасажирів на міському автобусному

маршруті загального користування в м. Нікополі

м. Нікополь "__" _______20__ р."Організатор перевезень" – Виконавчий комітет Нікопольської міської ради, в особі ________________________________, що діє на підставі _________________________________________________, з однієї сторони, та "Перевізник"- ___________________________________, діючий на підставі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт серія ___________ з другої сторони, (далі - сторони), які діють на підставі Закону України "Про автомобільний транспорт", інших нормативно - правових актів, які регулюють процеси перевезення пасажирів, протоколу засідання конкурсного комітету для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування від ___________________, затвердженого рішенням виконкому Нікопольської міської ради від __________ № __________________________________________________ уклали договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Організатор перевезень надає Перевізнику право на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування:

____________________"__________________"

автобусом: _________________________________

резерв: ____________________________________

1.2 Перевізник зобов'язується надавати послуги з перевезення пасажирів на зазначеному маршруті згідно з паспортом міського автобусного маршруту загального користування, затвердженого Організатором перевезень графіком руху, на умовах, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" та цим Договором.2. Умови Договору
Організатор перевезень зобов'язаний:

 1. Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов даного Договору з перевезення пасажирів на зазначеному маршруті загального користування згідно з затвердженим Організатором перевезень паспортом маршруту, графіком руху.

 2. Забезпечувати компенсацію втрат Перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів в межах бюджетних асигнувань у разі визначення рейсу пільговим.

2.3. Здійснювати контроль за регулярністю руху та рівнем культури обслуговування пасажирів з залученням необхідних служб.

 1. Інформувати населення міста через засоби масової інформації про організацію міських пасажирських перевезень.

 2. Організовувати утримання в належному стані проїжджої частини автомобільних доріг та під'їздів на міських автобусних маршрутах загального користування.

2.6. Забезпечувати облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме - автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів, і підтримувати її в належному технічному та санітарному стані.

2.7. Розглядати заяви та пропозиції пасажирів і Перевізника з удосконалення організації перевезення пасажирів.Організатор перевезень має право:

2.8. Вносити зміни до Договору, графіків та схем руху маршрутів.

2.9. Вимагати від Перевізника забезпечення регулярної роботи транспортних засобів на визначеному Договором маршруті.

2.10. Організовувати проведення перевірок щодо роботи автобусів на маршруті, забезпечення безпеки перевезень пасажирів та виконання інших вимог законодавства про транспорт та цього Договору, у тому числі із залученням представників відповідних контролюючих органів.

2.11. З метою поліпшення якості перевезень надавати перевізнику дозвіл на заміну транспортних засобів на нові після розгляду звернення перевізника на засіданні конкурсного комітету або комісії з питань пасажирських перевезень.

2.12. При порушенні Перевізником вимог, викладених в Законі України «Про автомобільний транспорт», а також Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, та інших нормативно - правових актів, усунути перевізника від здійснення пасажирських перевезень на термін, який визначається на засіданні комісії з питань пасажирських перевезень.

2.13. Достроково розірвати Договір з Перевізником у разі порушення ним умов Договору.

Перевізник зобов'язаний:

2.14. Забезпечувати неухильне дотримання вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, рішень Нікопольської міської ради та рішень виконавчого комітету Нікопольської міської ради, інших чинних нормативно-правових актів в сфері автомобільних пасажирських перевезень та умов даного Договору.

2.15.Забезпечувати відповідний рівень культури обслуговування та безпеку пасажирів під час їх перевезення, зручну поїздку згідно з затвердженим розкладом руху, дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів.

2.16. Надавати соціально-значущі послуги з перевезення пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України, які мають право на безкоштовний проїзд в міському транспорті загального користування. Забороняється безпідставно відмовляти в перевезенні пільгових категорій громадян.

2.17. Виконувати перевезення пасажирів рухомим складом, який відповідає вимогам безпеки дорожнього руху, охорони праці, екологічної безпеки, державним стандартам, знаходиться в належному технічному стані, укомплектований за вимогами правил дорожнього руху та який пройшов конкурсний відбір. Забезпечувати безпеку дорожнього руху.

2.18. Утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт». Забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут.

2.19. Забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв.

2.20. Забезпечувати дотримання умов праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами чинного законодавства.

2.21. Забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному нормативно - правовими документами.

2.22. Забезпечувати виконання затвердженого Організатором перевезень обсягу рейсів за розкладом та графіком руху автобусів з регулярністю не нижче __%.

2.23. Ознайомити водія з паспортом маршруту, перед виїздом на маршрут забезпечити дорожньою документацією, книгою обліку розрахункових операцій, реєстраційними документами на транспортний засіб та іншими необхідними документами.


  1. Забезпечити наявність кондуктора в автобусах великої місткості.

  2. Забезпечити наявність у водія та кондуктора одягу встановленого виду:
 • у водія - сорочка блакитного або сірого кольору з бейджиком, на якому зазначено ім'я та прізвище, брюки темного кольору;

 • у кондуктора - жилетка синього кольору з бейджиком, на якому зазначено ім'я та прізвище.
 1. Забезпечити підтримання в автобусі протягом робочого дня належного санітарного стану.

 2. Забезпечити облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної зупинки маршруту.
 1. Нести відповідальність за порушення персоналом, який він наймає, вимог цього Договору та Закону України «Про автомобільний транспорт».

 2. Забезпечити обладнання автобусів GPS навігаторами.

 3. Забезпечити виконання мобілізаційних заходів при оголошенні мобілізації відповідно до ст. 16 Закону України «Про оборону України» та ст. 6, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

2.31. У разі виникнення надзвичайних ситуацій в місті підпорядковуватися і виконувати вимоги відповідних посадових осіб автотранспортної служби цивільної оборони міста з надання необхідного автотранспорту для проведення евакуаційних заходів.

2.32. Довести під особистий підпис персоналу, якій він наймає, для здійснення міських перевезень загального користування зміст цього Договору, вимоги діючого законодавства та нормативно -правових актів, щодо прав та обов'язків при здійснені пасажирських перевезень на міських маршрутах загального користування.

Перевізник має право:

2.33. Відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення, повідомивши про це підприємство, яке здійснює диспетчеризацію.

2.34. Обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії або іншої надзвичайної ситуації.

2.35. Відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю


пасажирів.

2.36. Бути присутнім при розгляді порушень виконання умов Договору на засіданні конкурсного комітету або комісії з питань пасажирських перевезень.


3. Форс-мажорні обставини

 1. До форс-мажорних обставин відносяться: стихійні лиха, надзвичайні ситуації. У випадку або загрози виникнення надзвичайних ситуацій перевізник протягом години надає необхідний автотранспорт у розпорядження міської евакуаційної комісії.

 2. До форс-мажорних обставин не відносяться дорожньо-транспортні пригоди.

4. Термін дії Договору

4.1. Цей Договір діє з ________ 20__ р. до _________ 20__ р.


5. Відповідальність сторін

 1. Порушення вимог пунктів 2.14 - 2.32 цього договору є підставою для Організатора перевезень застосувати до Перевізника заходи, передбачені пунктом 6.3 цього Договору.

 2. За порушення вимог законодавства України, які не передбачені цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.Умови розірвання Договору

 1. У зв'язку з закінченням строку дії договору.

 2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін. Сторона, яка є ініціатором розірвання Договору, письмово попереджає іншу сторону не менш як за 15 календарних днів.

 3. Договір може бути розірвано з ініціативи Організатора перевезень на підставі рішення комісії з питань пасажирських перевезень при наявності ____ попередження, застосованого до перевізника протягом дії договору.

 1. Організатор перевезень має право достроково припинити дію даного договору в односторонньому порядку на підставі рішення комісії з питань пасажирських перевезень щодо скорочення маршруту або графіку руху, попередив про це Перевізника за 15 календарних днів.

 2. Договір припиняє дію у разі позбавлення Перевізника ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, порушення відносно Перевізника справи про визнання банкрутом чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

7.Порядок вирішення спорів

7.1. Спори, які виникають між Сторонами в ході виконання умов цього Договору, вирішуються згідно діючого законодавства України.8. Зміни умов Договору

8.1. Умови Договору можуть бути змінені по взаємній домовленості сторін з обов'язковим укладанням додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки по цьому Договору третій стороні.

9. Юридичні адреси сторін

«Організатор перевезень»:

Виконавчий комітет Нікопольської міської ради,

м. Нікополь, вул. Електрометалургів,3

«Перевізник»:

_______________________________________

ПІП адреса

Організатор перевезень _________________ Перевізник _________________(підпис) (підпис)

МП МП


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка