Молекулярна біологіяСторінка1/27
Дата конвертації11.05.2016
Розмір2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Молекулярна біологія.
Біохімія міжклітинних комунікацій


Опис:

2 курс тести мед

Перелік питань:

1.

?«Впізнавання» аміноацил-тРНК триплетом мРНК в процесі біосинтезу білка базується на природі:


A.

Рибосом


B.

Акцепторного триплету тРНК


C.

Триплету ДНК


D. *

Амінокислоти


E.

Антикодону тРНК


2.

Аденозин-3,5-цикломонофосфат входить в групу циклічних нуклеотидів, в яких фосфатний залишок утворює складноефірні зв’язки з:


A. *

5-гідроксильними групами рибози


B.

5-гідроксильними групами дезоксирибози


C.

Рибозо-5-фосфатом


D.

5-аміноімідазол-4-карбоксирибонуклеотидом


E.

R-рибозофосфатаміном


3.

Акцепторна гілка тРНК містить таку термінальну послідовність нуклеотидів:


A. *

ЦЦА


B.

ЦАЦ


C.

ЦЦУ


D.

ГЦА


E.

ЦГА


4.

Амінокислота в ході синтезу білка приєднується:


A. *

До 3’-кінця т-РНК


B.

До антикодону


C.

До кодону


D.

До 5’-кінця т-РНК


E.

До 3’-кінця м-РНК


5.

Амінокислоти до місця синтезу білка у клітині транспортуються:


A.

Білками-переносниками


B.

Рибосомальними РНК


C. *

Транспортними РНК


D.

Ліпопротеїнами


E.

Матричними РНК


6.

Антибіотики тетрациклін, стрептоміцин, левоміцетин мають однотипний вплив на біосинтез білка:


A.

Інгібують реплікацію


B.

Інгібують транскрипцію


C. *

Інгібують трансляцію


D.

Стимулюють синтез білка


E.

Інгібують пострансляційну модифікацію білка


7.

Беззмістовні кодони – це такі комбінації нуклеотидів, що не кодують жодної амінокислоти. Вони виконують роль:


A. *

Термінації трансляції

B.

Ініціації трансляції


C.

Термінації сплайсингу


D.

Ініціації транскрипції


E.

Не виконують ніякої ролі


8.

Біосинтез білка пов’язаний з наступними структурними компонентами клітини:


A.

Мітохондріями


B.

Лізосомами


C.

Апаратом Гольджі


D.

Ендоплазматичним ретикулумом


E. *

Рибосомами, ядром


9.

В петлі тРНК міститься триплет, який є комплементарним кодону матричної РНК. Як називається цей триплет?


A.

Оперон


B.

Контактна ділянка


C.

Спейсерна ділянка


D. *

Антикодон


E.

Індуктор


10.

В процесі елонгації відбувається розплітання ділянок двоспіральної ДНК з утворенням полірибонуклеотидних ланцюгів праймера. Які зв’язки при цьому формуються?


A.

1,6-глікозидні


B.

альфа-1,4-глікозидні


C. *

3'-5'-фосфодіефірні зв’язки


D.

Дисульфідні


E.

Іонні


11.

В процесі рекогніції реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної тРНК каталізує один фермент. Вкажіть цей фермент.


A. *

Аміноацил-тРНК-синтетаза


B.

Рибонуклеаза


C.

ДНК-лігаза


D.

Нуклеотидаза


E.

Дезоксирибонуклеаза


12.

В процесі розщеплення циклічних нуклеотидів утворюються відповідні нециклічні нуклеотиди – нуклеозид-5-монофосфати. Який фермент бере участь у цьому процесі?


A.

Глікозидаза


B.

Пірофосфорилаза


C. *

Фосфодіестераза


D.

Амідотрансфераза


E.

Трансформілаза


13.

В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?


A. *

ДНК-залежна РНК-полімераза.


B.

ДНК-полімераза.


C.

ДНК-лігаза.


D.

Праймаза.


E.

ДНКаза


14.

Важливою структурною особливістю тРНК є наявність специфічного триплету нуклеотидів - антикодону, що забезпечує:

A.

Взаємодію між тРНК та амінокислотою


B.

Синтез мРНК


C. *

Комплементарну взаємодію між тРНК та мРНК


D.

Елонгацію поліпептидного ланцюга


E.

Сполучення між тРНК та ДНК


15.

Взаємодія між тРНК та відповідною їй амінокислотою вимагає взаємного розпізнавання та наступного приєднання, що каталізується за допомогою:


A.

Аміноацил-тРНК-трансферази


B.

Аміноацил-мРНК-синтетази


C.

Пептидилтрансферази


D.

РНК-полімерази


E. *

Аміноацил-тРНК-синтетази


16.

Виберіть антибіотик – інгібітор транслокази, фермента елонгації трансляції:


A.

Циклогексимід


B. *

Пуроміцин


C.

Актиноміцин Д


D.

Рифампіцин


E.

Тетрациклін


17.

Виберіть термінуючі кодони:


A.

АЦЦ, ГЦА, ААГ


B.

ЦАА, АЦА, ГАА


C.

УАЦ, ЦАЦ, ГАЦ


D.

ГАУ, ПДА, ЦГА


E. *

УАГ, УАА, УГА


18.

Виберіть фермент, який бере участь в утворенні пептидного зв’язку в ході трансляції:


A.

Амінотрансфераза


B. *

Пептидилтрансфераза


C.

Аміноацил-тРНК-синтетаза


D.

Транслоказа


E.

Полімераза


19.

Вирізання неінформативних послідовностей нуклеотидів з молекул пре-мРНК та зшивання внутрішніх кінців молекул, отримало назву:


A. *

Сплайсингу


B.

Елонгації


C.

Термінації


D.

Ініціації


E.

Транскрипції


20.

Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати одну амінокислоту. Проте, одна амінокислота кодується одним триплетом. Оберіть її серед названих варіантів:


A.

Лейцин


B.

Серин


C.

Аланін


D. *

Метіонін


E.

Лізин


21.

Від чого залежить швидкість процесу ініціації транскрипції?


A. *

Структури промоторних послідовностей


B.

Нуклеотидних послідовностей

C.

Кількості РНК-залежної-ДНК-полімерази


D.

Наявності 3'-5'-фосфодіефірних зв’язків


E.

Будовою комплементарного дНМФ в кодуючому ланцюгу ДНК


22.

Відомо, що з 4 нуклеотидів можна отримати 64 різних комбінацій по 3 нуклеотиди. Скільки із цих комбінацій є змістовними (такими, що визначають включення до складу білка певної амінокислоти)?


A.

64


B. *

61


C.

60


D.

63


E.

51


23.

Відповідність А-Т, Г-Ц у молекулі ДНК визначається як правило:


A.

Уотсона


B.

Кріка


C. *

Чаргаффа


D.

Ленінджера


E.

Маккарті


24.

Вкажіть антибіотик, який гальмує біосинтез білка та одночасно володіє протипухлинною дією:


A.

Ципрофлоксацин


B.

Пеніцилін


C.

Левоміцетин


D.

Рифампіцин


E. *

Актиноміцин Д


25.

Вкажіть вид РНК, з якої мРНК проводить процесінг інтронів:


A.

тРНК


B.

мРНК


C.

рРНК


D.

іРНК


E. *

гяРНК


26.

Вкажіть вид ядерної низькомолекулярної нуклеїнової кислоти еукаріот, яка багата на уридин:


A.

мРНК


B. *

тРНК


C.

рРНК

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка