Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)Сторінка6/11
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


A.

Кортикотропіну.


B.

Прогестерону.


C.

Кортизолу.


D.

Соматотропіну.


E. *

Інсуліну.


121.

Хворий, 23 років, скаржиться на головний біль, зміну зовнішнього вигляду (збільшення розміру ніг, кистей, рис обличчя), огрубіння голосу, погіршення пам’яті. Захворювання почалося приблизно 3 роки тому без видимих причин. Об’єктивно: збільшення надбрівних дуг, носа, язика. Аналіз сечі без особливих змін. Причиною такого стану може бути:


A.

Дефіцит альдостерону


B.

Дефіцит глюкагону


C.

Дефіцит тироксину


D. *

Гіперпродукція соматотропіну


E.

Гіперпродукція кортикостероїдів


122.

Хворі на інсулінозалежний цукровий діабет змушені робити інХєкції інсуліну з кожним прийомом їжі. Включення якого елементу в препарат сприяє пролонгуванню дії інсуліну?

A.

Міді


B.

Йоду


C.

Заліза


D. *

Цинку


E.

Магнію


123.

Хворому на цукровий діабет була введена велика доза інсуліну, що призвело до головокружіння, втрати свідомості, корчів. За якого рівня глюкози в крові ймовірний такий стан?


A. *

2,3 ммоль/л


B.

3,5 ммоль/л


C.

6,5 ммоль/л


D.

8,0 ммоль/л


E.

12,5 ммоль/л


124.

Хлопчик 10-ти років прийнятий у лікарню для обстеження з приводу маленького зросту. За два останні роки він виріс усього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений такий стан?


A.

Адренокортикотропного


B. *

Соматотропного


C.

Пролактину


D.

Тиреотропного


E.

Паратгормону


125.

Чоловік, 50 років, пережив сильний стрес. У крові різко збільшилася концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останніх?


A.

Глікозидази.


B. *

Моноамінооксидази.


C.

Пептидази.


D.

Карбоксилази.


E.

Тирозиназа.


126.

Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність яких ферментів гліколізу регулює інсулін?


A. *

Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази


B.

Альдолази, лактатдегідрогенази, енолази


C.

Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази, фосфоглюкомутази


D.

Енолази, альдолази, гексокінази


E.

Фосфогліцерокінази,піруваткінази, енолази


127.

Адреналін відноситься до гормонів катаболічної дії, але водночас його вплив на один з процесів треба вважати анаболічним – активація глюконеогенезу в печінці. В цьому відношенні він ідентичний з гормоном:


A. *

Глюкагоном


B.

Інсуліном


C.

Соматотропіном


D.

Соматостатином


E.

Окситоцином


128.

Відомо, що токсин холерного вібріону викликає у людини важку діарею і дегідратацію. Які з наступних механізмів не причетні до цих явищ?


A.

Рибозилювання і надмірна активація Gs – білка під впливом токсину


B. *

Зниження під впливом токсину секреції вазопресину


C.

Втрата чутливості Gs – білка до гормональних сигналів


D.

Зростання понад міру цАМФ в ентероцитах

E.

Інтенсивна секреція шлункового соку


129.

Внаслідок пухлини аденогіпофізу виникає підвищення синтезу тропних гормонів та спостерігається акромегалія. Вкажіть, рівень якого гормону підвищується?


A. *

Соматотропіну


B.

Кортикотропіну


C.

Лютеїнізуючого


D.

Меланоцитстимулюючого


E.

Фолікулостимулюючого


130.

Гіперпродукція АКТГ відома як вторинний гіперкортицизм – хвороба Іценко-Кушинга, що виникає при пухлині аденогіпофіза. Які симптоми не характерні для неї?


A. *

Гіпотонія, зневоднення організму


B.

Гіперглікемія, глюкозурія


C.

Гіперпігментація, гіпертонія


D.

Гіперкетонемія, кетонурія


E.

Непропорційне ожиріння


131.

Даний гормон звужує судини і підвищує кров’яний тиск, прискорює пульс, розслабляє гладкі м'язи бронхів і кишечника. Який це гормон?


A.

Тироксин


B.

Соматотропний гормон


C.

Кортизон


D.

Тестостерон


E. *

Адреналін


132.

Дані сполуки розслабляють гладкі м'язи кровоносних судин і знижують кров'яний тиск, підвищують проникність капілярів і беруть участь у розвитку запальних реакцій. Які це гормони (гормоноїди)?


A.

Ренін і ангіотензин


B. *

Кініни


C.

Простагландини


D.

Глюкокортикоїди


E.

Кортикостероїди


133.

Дитина 8-х років помітно відстає в рості, хоч психічний розвиток нормальний. Лікування гормоном росту не призвело до бажаного ефекту, хоч концентрація його в крові і до лікування була достатньою. Можлива причина такого стану:


A.

Недостатній синтез соматоліберину


B. *

Низька концентрація соматомедину


C.

Гіпопродукція тиреотропіну


D.

Надмірний синтез соматостатину


E.

Вірної відповіді немає


134.

З метою аналгезії може бути використана речовина, що імітує ефекти морфіну, але виробляється в ЦНС. Назвіть її.


A.

Соматоліберин.


B.

Окситоцин.


C.

Вазопресин.


D.

Кальцитонін.


E. *

Ендорфін.


135.

За умов стресу зростає рівень глюкози у крові. Який гормон призводить до цього стану шляхом активації глікогенолізу?


A. *

Адреналін

B.

Альдостерон


C.

Паратгормон


D.

Вазопресин


E.

Прогестерон


136.

Зріст дорослого чоловіка становить 112 см при пропорційному складі тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатність вироблення якого гормону спричинила такі наслідки?


A. *

Соматотропного гормону


B.

Соматостатину


C.

Антидіуретичного гормону


D.

Тиреотропного гормону


E.

Тироксину


137.

Людина знаходиться в стані стресу. Чи це відіб’ється на функціонуванні ендокринної системи?


A. *

В стресовій ситуації в крові підвищується вміст адреналіну, АКТГ, глюкокортикоїдів


B.

В стресовій ситуації підвищується активність щитовидної та паращитовидної залоз.


C.

В стресовій ситуації пригнічується функція наднирників


D.

В стресовому стані спостерігається підвищення функції підшлункової залози та пригнічення функції статевих залоз


E.

У стресовому стані в крові підвищується вміст інсуліну, кальцитоніну та глюкагону, при паралельному зниженні концентрації кортикостероїдів та катехоламінів


138.

Лютеотропний гормон аденогіпофізу cтимулює утворення жовтого тіла, секрецію прогестерону у жінок. Які функції він виконує у чоловіків?


A.

Стимулює сперматогенез


B.

Забезпечує розвиток простати


C.

Не впливає на чоловічий організм


D. *

Стимулює утворення тестостерону


E.

Впливає на обмін Са і ріст організму


139.

Найтяжчі розлади в організмі хворих на цукровий діабет повНязані з ферментативним і неферментативним глікозилюванням різноманітних білків – ураження нирок, стінок судин, катаракта, нейропатії, порушення згортання крові, спорідненості Нв з киснем, заживлення ран, обміну холестерину. Останнє пояснюється наступними розладами, крім:


A.

Глікозильовані ЛПНГ втрачають здатність звГязуватись з рецепторами клітин


B.

Глікозилювання апопротеїнів ЛПВГ прискорює їх зникнення з крові


C.

Зростає відношення ЛПНГЗЛПВГ, передумова розвитку атеросклерозу


D. *

Глікозильований альбумін не утворює ліпопротеїнових комплексів


E.

В результаті глікозилювання апопротеїнів порушується трансфоромація ЛПДНГ


140.

Нерідко у хворих цукровим діабетом порушується функція мозку з втратою свідомості (діабетична кома). Це повмязано з наступними розладами в організмі, крім:


A.

Осмотичної поліурії


B.

Дегідратації організму


C. *

Порушення функції мозку через втрату глюкози з сечею


D.

Кетоацидозу


E.

Недостатності периферійного кровообігу і гіпоксії тканин


141.

Окситоцин широко застосовується в акушерській практиці. Коли його застосування у здорових жінок неприпустиме?


A. *

При вагітності


B.

Під час пологів


C.

Віздразу після пологів


D.

При грудному годуванні

E.

За всіх цих умов


142.

Основна функція пролактину у жінок – утворення і секреція молока після пологів. З яким гормоном в цей період тісно повнязана його дія?


A.

Інсуліном


B.

Адреналіном


C.

Соматотропіном


D.

Вазопресином


E. *

Окситоцином


143.

Пацієнт в останній час помітив значне зменшення сечі. Обстеження показало, що в сечі відсутні патологічні компоненти, у хворого підвищений кров’яний тиск, спотерігаються набряки. Гіпо- чи гіперпродукція якого гормону могла спричинити вказані явища?


A. *

Гіперпродукція вазопресину


B.

Гіпопродукція нейрофізину


C.

Гіперпродукція Nа-уретичного гормону


D.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка