Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)Сторінка3/11
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
A. *

ДНК


B.

тРНК


C.

мРНК


D.

рРНК


E.

мяРНК


49.

Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК використовують зворотню транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента утворюється гібридна РНК-ДНК


A. *

Ревертаза


B.

Рибонуклеаза


C.

Транскриптаза


D.

РНК-полімераза


E.

ДНК-синтетаза


50.

Пацієнт 60 років прооперований з приводу раку простати. Через 2 місяці йому проведено курс хіміотерапії. Лікування включало – препарат 5-фтордезоксиуридин. Яка речовина при цьому блокувалась?


A. *

ДНК


B.

іРНК


C.

рРНК


D.

тРНК


E.

Білка


51.

Після завершення процесу сплайсингу зрілі мРНК виходять з ядра у цитоплазму. Яка подальша доля інтронних фрагментів?


A.

Перетворюються у біологічно активні тРНК


B.

Утворюються еукаріотичні матричні РНК


C. *

Розщеплюються нуклеазами до нуклеотидів, що використовуються для синтезу РНК в ядрі


D.

Використовуються як матриця для ДНК


E.

Беруть участь у формуванні термінальної ділянки

52.

При випадковому споживанні грибів (бліда поганка), у складі якої є отрута Альфа-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Вкажіть, який фермент інгібується даною отрутою?


A. *

РНК-полімераза ІІ


B.

ДНК-полімераза


C.

ДНК-синтетаза


D.

Пептидилтрансфераза


E.

Транслоказа


53.

При отруєнні аманітином - отрутою блідої поганки – блокується РНК-полімераза В(ІІ). При цьому припиняється:


A. *

Синтез мРНК


B.

Синтез тРНК


C.

Зворотна транскрипція


D.

Синтез праймерів


E.

Дозрівання мРНК


54.

При повному кислотному гідролізі нуклеїнових кислот утворюються перераховані нижче речовини, крім:


A.

Фосфорної кислоти


B.

Пентоз


C.

Пуринових основ


D. *

Оцтової кислоти


E.

Аденіну


55.

РНК віруса СНІДу проникла всередину лейкоцита і за допомогою фермента ревертази спричинила синтез у клітині вірусної ДНК. В основі цього процесу лежить:


A. *

Зворотня транскрипція


B.

Депресія оперону


C.

Репресія оперону


D.

Консервативна реплікація


E.

Зворотня трансляція


56.

Робітниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дії азотистої кислоти та нітритів, які викликають дезамінування цитозину в молекулі ДНК. Який фермент запустить ланцюг репараційних процесів?


A. *

Урацил-ДНК-глікозидаза


B.

Цитидинтрифосфатсинтетаза


C.

Оротидилмонофосфат-декарбоксилаза


D.

ДНК-залежна-РНК-полімераза


E.

Тимідилатсинтаза


57.

Розвиток методів виділення генів і з’єднання їх у нових комбінаціях стало новим біохімічним досягненням генетичних досліджень. Для з’єднання ланцюгів ДНК, що виділені із різних організмів, застосовують:


A. *

Реструкційну ендонуклеазу


B.

Ліазу


C.

Синтетазу


D.

Геліказу


E.

Трансферазу


58.

Сульфаніламіди бактеріостатичної дії пригнічують синтез нуклеотидів, нуклеїнових кислот і білків у мікробних клітинах, проте у фармакологічних дозах не впливають на синтез цих речовин в організмі людини. Ця відмінність зумовлена тим, що клітини еукаріот:


A. *

Не синтезують фолієву кислоту

B.

Не синтезують параамінобензойну кислоту


C.

Не синтезують нуклеотиди


D.

Непроникні для сульфаніламідів


E.

Дуже швидко інактивують сульфаніламіди


59.

Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією гормону з яким клітинним субстратом обумовлена ця дія?


A.

Ядерними рецепторами


B.

Рибосомами


C. *

Хроматином


D.

Білком-активатором транскрипції


E.

Мембранними рецепторами


60.

У хворих з пігментною ксеродермою шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватися рак шкіри. Причиною є спадкова недо-статність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок цього дефекту порушується процес:


A.

Трансляції


B.

Реплікації ДНК


C.

Транскрипції


D.

Зворотної транскрипції


E. *

Репарації ДНК


61.

Фармпрепарат ріфаніцин використовується, як протитуберкульозний і протибактерійний. На які біохімічні процеси він впливає?


A. *

Інгібує РНК-полімеразу на стадії ініціації


B.

Інгібує ДНК-полімеразу


C.

Інгібує ДНК-лігазу


D.

Блокує активність аміноацил –тРНК синтетази


E.

Блокує дію білкових факторів синтезу білка


62.

Хворому з рожистим запаленням лікар призначив еритроміцин, який зв’язується з 50 S- субодиницею рибосом і блокує транслоказу. Гальмування синтезу білка у прокаріот еритроміцином відбувається на стадії:


A. *

Елонгації


B.

Термінації


C.

Активації амінокислот


D.

Ініціації


E.

Посттрансляційної модифікації білків


63.

Адреналін відноситься до гормонів катаболічної дії, але водночас його вплив на один з процесів треба вважати анаболічним – активація глюконеогенезу в печінці. В цьому відношенні він ідентичний з гормоном:


A. *

Глюкагоном


B.

Інсуліном


C.

Соматотропіном


D.

Соматостатином


E.

Окситоцином


64.

Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фермент РНК-полімеразу на стадії ініціації процесу:


A. *

Транскрипції


B.

Трансляції


C.

Реплікації

D.

Репарації


E.

Ампліфікації


65.

Чоловік 58 років переніс операцію з приводу раку передміхурової залози. Через 3 місяці йому провели курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксіуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини в першу чергу блокується під дією цього препарату?


A.

Білка


B.

іРНК


C.

рРНК


D.

тРНК


E. *

ДНК


66.

Чоловікові 58 років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?


A. *

ДНК


B.

іРНК


C.

рРНК


D.

тРНК


E.

Білка


67.

Відомо, що токсин холерного вібріону викликає у людини важку діарею і дегідратацію. Які з наступних механізмів не причетні до цих явищ?


A.

Рибозилювання і надмірна активація Gs – білка під впливом токсину


B. *

Зниження під впливом токсину секреції вазопресину


C.

Втрата чутливості Gs – білка до гормональних сигналів


D.

Зростання понад міру цАМФ в ентероцитах


E.

Інтенсивна секреція шлункового соку


68.

Внаслідок пухлини аденогіпофізу виникає підвищення синтезу тропних гормонів та спостерігається акромегалія. Вкажіть, рівень якого гормону підвищується?


A. *

Соматотропіну


B.

Кортикотропіну


C.

Лютеїнізуючого


D.

Меланоцитстимулюючого


E.

Фолікулостимулюючого


69.

Гіперпродукція АКТГ відома як вторинний гіперкортицизм – хвороба Іценко-Кушинга, що виникає при пухлині аденогіпофіза. Які симптоми не характерні для неї?


A. *

Гіпотонія, зневоднення організму


B.

Гіперглікемія, глюкозурія


C.

Гіперпігментація, гіпертонія


D.

Гіперкетонемія, кетонурія


E.

Непропорційне ожиріння


70.

Даний гормон звужує судини і підвищує кров’яний тиск, прискорює пульс, розслабляє гладкі м'язи бронхів і кишечника. Який це гормон?


A.

Тироксин


B.

Соматотропний гормон


C.

Кортизон


D.

Тестостерон


E. *

Адреналін

71.

Дані сполуки розслабляють гладкі м'язи кровоносних судин і знижують кров'яний тиск, підвищують проникність капілярів і беруть участь у розвитку запальних реакцій. Які це гормони (гормоноїди)?


A.

Ренін і ангіотензин


B. *

Кініни


C.

Простагландини


D.

Глюкокортикоїди


E.

Кортикостероїди


72.

Дитина 8-х років помітно відстає в рості, хоч психічний розвиток нормальний. Лікування гормоном росту не призвело до бажаного ефекту, хоч концентрація його в крові і до лікування була достатньою. Можлива причина такого стану:


A.

Недостатній синтез соматоліберину


B. *

Низька концентрація соматомедину
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка