Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)Сторінка2/11
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

E.

Реутилізації пуринових основ


25.

У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?


A. *

Пуринів


B.

Піримідинів


C.

Холестеролу


D.

Фенілаланіну


E.

Гліцеролу


26.

У хворого на сечокам'яну хворобу в крові і сечі виявлено підвищений вміст сечової кислоти. Реакція сечі виявилася різко кислою. Наявність якого типу каменів можна очікувати у цього пацієнта?


A.

Фосфатні


B.

Оксалатні


C. *

Уратні


D.

Кальцієві

E.

Холестеринові


27.

У хлопчика 10 років має місце гіповітаміноз В10 з розвитком мегалобластної анемії. В основі розвитку даного захворювання лежать усі перераховані процеси, крім:


A.

Порушується метилювання нуклеїнових кислот


B.

Не утворюється тимідилова кислота


C.

Не синтезуються пуринові нуклеотиди


D.

Порушується синтез гліцину


E. *

Порушується дезамінування цитозину


28.

У хлопчика 8 років хвороба Леш-Ніхана. У крові - збільшена концентрація сечової кислоти. Порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання?


A.

Утворення дезоксирибонуклеотидів


B. *

Синтезу пуринових нуклеотидів


C.

Синтезу піримідинових нуклеотидів


D.

Розпаду піримідинових нуклеотидів


E.

Розпаду пуринових нуклеотидів


29.

Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль у суглобах, який посилюється на зміну погоди. У крові підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною цих змін?


A.

УТФ


B.

ЦМФ


C. *

АМФ


D.

УМФ


E.

ТМФ


30.

Хворому на гостре респіраторне захворювання призначено сульфаніламіди-структурні аналоги параамінобензойної кислоти (ПАБ), необхідної для синтезу ростового фактора мікрооганізмів – фолієвої кислоти. Вказати, синтез яких сполук при цьому гальмується:


A. *

Пуринових нуклеотидів


B.

Піримідинових нуклеотидів


C.

Аргініну


D.

Триптофану


E.

Гістидину


31.

Хворому на подагру лікар призначив алопуринол. Яка фармакологічна властивість алопуринолу забезпечує терапевтичний ефект у цьому випадку?


A.

Прискорення катаболізму піримідинових нуклеотидів


B.

Збільшення швидкості виведення азотовмісних речовин


C. *

Конкурентне інгібування ксантиноксидази


D.

Уповільнення реутилізації піримідинових нуклеотидів


E.

Прискорення синтезу нуклеїнових кислот


32.

Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у дрібних суглобах, який загострився після вживання м'ясної їжі. У хворого діагностовано сечокам'яну хворобу з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:


A. *

Ксантиноксидази


B.

Уреази


C.

Аргінази


D.

Дигідроуридилдегідрогенази


E.

Карбамоїлсинтетази

33.

Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на ураження суглобів. Був поставлений діагноз - подагра. Порушення активності якого ферменту призводить до розвитку цієї патології?


A. *

Ксантиноксидази


B.

Сукцинатдегідрогенази


C.

Піруватдегідрогенази


D.

Епімерази


E.

Трансамінази


34.

Чоловік 56 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які загострюються після вживання м'яса, кави. У хворого діагностована сечокам'яна хвороба з накопиченням сечової кислоти. Який препарат доцільно призначити у даному випадку?


A. *

Алопуринол


B.

Аскорутин


C.

Аманітин


D.

Аскорбінову кислоту


E.

Аугментин


35.

Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на біль у ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлено наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш ймовірною причиною утворення каменів у цьому разі?


A. *

Сечової кислоти


B.

Холестерину


C.

Білірубіну


D.

Сечовини


E.

Цистину


36.

Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на біль у ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлено наявність ниркових каменів. У результаті якого процесу утворюються ниркові камені?


A.

Орнітинового циклу


B.

Катаболізму білків


C. *

Розпаду пуринових нуклеотидів


D.

Розпаду гему


E.

Відновлення цистеїну


37.

В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих пігментною ксеродермою повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини нормальних людей через дефект ферменту репарації. Виберіть фермент цього процесу:


A. *

Ендонуклеаза


B.

РНК-лігаза


C.

Праймаза


D.

ДНК-полімераза ІІІ


E.

ДНК-гіраза


38.

Велика група антибіотиків, що використовується в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний процес чи реакцію із нижче перерахованих гальмує еритроміцин?


A. *

Транслокацію рибосом на мРНК у прокаріотів і еукаріотів


B.

Ініціацію транскрипції у прокаріотів


C.

Пептидилтрансферазну реакцію процесу трансляції у прокаріотів


D.

Зв”язування аміноацил-т-РНК в А-центрі рибосоми прокаріотів.


E.

Транскрипцію у прокаріотів і еукаріотів


39.

Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність яких ферментів гліколізу регулює інсулін?

A. *

Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази


B.

Альдолази, лактатдегідрогенази, енолази


C.

Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази, фосфоглюкомутази


D.

Енолази, альдолази, гексокінази


E.

Фосфогліцерокінази,піруваткінази, енолази


40.

Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Які процеси із нижчеперерахованих інгібує актиноміцин?


A. *

Транскрипція у прокаріотів і еукаріотів


B.

Ініціація транскрипції у прокаріотів


C.

Ініціація трансляції у прокаріотів


D.

Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції


E.

Елонгація поліпептидного ланцюга у прокаріотів і еукаріотів


41.

Генетичний апарат людини містить близько ЗО тис.генів, а кількість варіантів антитіл досягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?


A. *

Рекомбінація генів


B.

Ампліфікація генів


C.

Реплікація ДНК


D.

Репарація ДНК


E.

Утворення фрагментів Оказакі


42.

Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат – структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому пригнічує синтез нуклеїнових кислот на рівні:


A. *

Синтезу мононуклеотидів


B.

Реплікації


C.

Транскрипції


D.

Репарації


E.

Процесингу


43.

Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони-інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?


A.

Зворотна транскрипція


B.

Репарація


C.

Ампліфікація генів


D.

Рекомбінація генів


E. *

Реплікація


44.

Експериментально було доведено, що основна роль у передачі генетичної інформації належить ДНК. А яку функцію виконує при цьому білок?


A.

Виконує роль каркасів для зв’язування рибосомних білків


B.

Служить регуляторним сигналом, який контролює експресію генів


C.

Забезпечує включення амінокислот у поліпептидний ланцюг


D. *

Захисну та стабілізувальну функцію для ДНК


E.

Транспортує амінокислоти до місця синтезу білка


45.

Жінка 40 років прийнята до лікарні в тяжкому стані з симптомами отруєння Amanita phalloides (блідою поганкою). Відомо, що один із токсинів цих грибів блокує синтез попередників мРНК. Цим токсином є:


A. *

Аманітин


B.

Актиноміцин


C.

Таурин

D.

Рибофорин


E.

Бікулін


46.

За умов тривалої інтоксикації тварин тетрахлорметаном було визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз в гепатоцитах. Який метаболічний процес порушується в цьому випадку?


A. *

Біосинтез білків


B.

Реплікація ДНК


C.

Транскрипція РНК


D.

Посттрансляційна модифікація пептидів


E.

Посттранскрипційна модифікація РНК


47.

Із нітратів, нітритів і нітрозамінів в організмі утворюється нітратна кислота, яка зумовлює окисне дезамінування азотових основ нуклеотидів. Це може призвести до точкової мутації - заміни цитозину на:


A.

Тимін


B.

Гуанін


C. *

Урацил


D.

Аденін


E.

Інозин


48.

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Які хімічні компоненти необхідно ідентифікувати в дослідній крові?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка