Модуль Сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації. Текстові тестові запитанняСторінка1/5
Дата конвертації03.11.2016
Розмір4.33 Mb.
  1   2   3   4   5
Модуль 1. Сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації.
Текстові тестові запитання
1. Що таке Інтернет?

A. З'єднання персональних комп'ютерів у мережу

B.* Глобальна комп'ютерна інформаційна мережа

C. Bнутріння комп'ютерна інформаційно-довідкова мережа

D. Мережа глобальних серверів

E. Локальна комп'ютерна мережа

2. B операційній системі Windows основна програма для роботи з Web-сторінками і в мережі Internet це:

A. Nestcape Navigator

B. HTML

C. NavigatorD.* Internet Explorer

E. Nestcape

3. B яких роках була створена перша мережа:

A. в 50-х

B.* в 60-х

C. в 70-х

D. в 20-х

E. в 30-х

4. Cторінка WWW - це:

A. адреса Web - вузла, з якої починається робота броузера;

B.* документ, представлений у вікні броузера

C. узагальнена назва документів, файлів, Web -вузлів та інших елементів мережі Internet, які містять інформацію для користувача

D. застосування спеціальних графічних елементів, які дозволяють надавати документу відповідного вигляду

E. використання відповідних маркерів, які дозволяють відокремлювати фрагменти документа

5. URL – це:

A.* унікальна адреса, з допомогою якої може бути знайдена будь-яка інформація в Internet

B. тип ресурсу

C. ім’я сервера, на якому розташована Web-сторінка

D. Eлектронна скринька

E. Гіпертекстовий документ

6. World Wide Web – це:

A. електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти

B. локальна мережа, яка для передачі інформації використовує Internet

C. глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує локальну мережу

D. гіпертекстова система

E.* глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet

7. WWW (World Wide Web) - це:

A. фірма - основний провайдер Internet

B. фірма-виробник програмного забезпечення Internet

C.* одна із служб мережі Internet;

D. синонім слова Internet

E. локальні обчислювальні мережі

8. Броузерами називають:

A. глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet.

B. електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти

C. посилання в гіпертекстових документах

D. документи, що поширюються в системі WWW

E.* програми, які призначені для відображення Web-сторінок

9. В редакторі ChemDraw Enter - це гаряча клавіша, що:

A. переходить на початок нового абзаца

B. створює нову мітку атома

C.* відкриває текстове поле для останнього позначеного атома

D. дозволяє створити зв'язок

E. дозволяє вводити текст

10. Верхній індекс в редакторі Chem Draw знаходиться у:

A. меню Text - пункт Font

B. меню Text - пункт Size

C. меню Object - пункт Align

D.* меню Text - пункт Style

E. меню Object - пункт Flip Horizontal

11. Глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet – це:

A.* World Wide Web

B. Гіпертекст

C. Гіперзв’язки

D. Web-сторінка

E. Hyper Text Markup Language

12. Для комутації комп'ютерів засобами телефонної лінії необхідно мати:

A. сервер

B.* модем

C. провайдер

D. факсимільний аппарат

E. телефон

13. Для одержання доступу до електронної поштової скриньки потрібно вказати:

A. адресу електронної пошти

B. пароль

C.* логін і пароль

D. домен

E. профіль

14. Для роботи електронної пошти використовують: 1 — комп'ютер; 2 - принтер; 3 — сканер; 4 - електронну записну книжку; 5 - модем, підключений до телефонної лінії; 6 - факсимільний апарат; 7 — електронний телефонний довідник. Мінімальний набір необхідних пристроїв включає:

A. 1, 2 і 4

B. 1, 3 і 6

C.* 1 і 5

D. 6 і 7

E. 5 і 6


15. Для чого призначена Bеб-служба в мережі Інтернет?

A. Гіпертекстовий пошук та відображення інформації

B. Для обслуговування клієнтів Wap служби

C.* Передачі повідомлень електронної пошти

D. Для передачі інформаційних ресурсів на великі відстані

E. Для створення груп новин та передачі файлів

16. Для чого призначений поштовий клієнт електронної пошти:

A. забезпечує взаємодію з іншими комп'ютерами

B. забезпечує роботу служби з боку мережі Internet

C.* забезпечує взаємодію з поштовим сервером

D. забезпечує взаємодію з провайдер

E. немає жодної правильної відповіді

17. Для чого призначені комп'ютерні мережі?

A. Для передачі файлів та папок між комп'ютерами і роботи з мережею Інтернет

B. Для встановлення програмного забезпечення

C. Для доступу до ресурсів комп'ютера-сервера

D. Для передачі електронної пошти

E.* Для передачі інформації та оптимального використання обчислювальних ресурсів окремих ПК

18. До якої країни відноситься домен ch:

A.* Китай

B. Чехія

C. Чілі


D. Японія

E. Росія


19. До якої країни відноситься домен ru:

A.* Росія

B. Румунія

C. Італія

D. Франція

E. Bеликобританія

20. До якої країни відноситься домен ua:

A. Румунія

B. Уругвай

C.* Україна

D. Угорщина

E. Bеликобританія

21. До якої країни відноситься домен uk:

A. Україна

B. Угорщина

C. Уругвай

D.* Bеликобританія

E. Узбекистан

22. Документи, що поширюються в системі WWW– це:

A. World Wide Web

B. Гіпертекст

C. Гіперзв’язки

D.* Web-сторінка

E. Hyper Text Markup Language

23. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати:

A. слайди, текст, малюнки

B.* повідомлення та прикріплені файли

C. відеозображення

D. тільки файли

E. тільки повідомлення

24. З яких частин складається адреса електронної пошти?

A. знаку @ і імені поштового сервера

B. з імені користувача і знаку @

C. з імені користувача і списку доменів

D. з імені користувача і імені поштового сервера

E.* з імені користувача, знаку @ і імені поштового сервера

25. З яких частин складається ІР-адреса ПК?

A. Ім'я користувача та доменне ім'я

B. Пароль користувача та ім'я користувача

C.* Числова адреса мережі та числова адреса ПК в мережі

D. Префікс http:// та доменне ім'я сервера

E. Текстова адреса мережі та текстова адреса ПК в мережі

26. За допомогою якої програми відправляють і одержують повідомлення:

A. E - Mail

B.* Outlook Express

C. Internet Explorer

D. MS Word

E. FotoShop

27. Із перерахованих елементів електронного повідомлення\: 1 — адреса одержувача повідомлення; 2 — адреса одержувача копії повідомлення; 3 тема повідомлення; 4 — зміст повідомлення; 5 — вкладені файли - обов'язково повинні бути присутніми:

A.* тільки 1

B. 1, 3 і 4

C. 1 і 4


D. 1 і 5

E. тільки 5

28. ІР-адреси комп'ютерів у мережі Internet:

A. однакові для всіх комп'ютерів одного домена

B. не повторюються в межах свого домена, але можуть повторюватись поза ними

C. не повторюються в комп'ютерах, які підключені до одного провайдера але можуть повторюватись в інших

D.* не повторюються в межах мережі

E. повторюються в мережі

29. Існують такі способи переходу до нової Web-сторінки у вікні броузера: 1 — увести за допомогою клавіатури URL. нової сторінки в поле адреси броузера; 2 - вибрати нову сторінку в розділі Избранное броузера; 3 — клікиути ЛКМ на панелі посилань по кнопці, що відповідає новій сторінці; 4 - на поточній Web-сторінці клікнути ЛКМ по гіперпосиланню, яке відповідає новій сторінці. Правильними способами є:

A. тільки 1;

B. 1 і 2;

C. 1, 2 i З;

D.* 1, 2, 3 і 4.

E. 2 і 4


30. Комп’ютерна мережа – це:

A. більш потужний ПК

B. локальні обчислювальні мережі

C. окрема фізична одиниця мережі

D.* сукупність комп’ютерів, об’єднаних між собою засобами передачі даних

E. глобальна мережа

31. Локальна мережа – це:

A. включає інші мережі, локальні мережі, окремі віддалені комп’ютери

B. всі елементи комп’ютерної мережі, які з’єднані між собою

C. окрема фізична одиниця мережі

D. сукупність комп’ютерів, об’єднаних між собою засобами передачі даних

E.* це декілька ПК (робочих станцій), що з’єднані з більш потужним ПК

32. Об'єднання комп'ютерів у мережу дозволяє:

A. збільшити швидкодію комп'ютерів

B. забезпечити більш надійне зберігання інформації в комп'ютерах

C. збільшити об'єм оперативної пам'яті комп'ютерів

D.* спільно використовувати ресурси комп'ютерів

E. збільшити швидкодію комп'ютерів

33. Основна перевага і недолік Bеб-пошти:

A. Можливість створення поштової скриньки з будь-якого ПК та неможливість застосування поштового клієнта

B. Пришвидшений доступ, та обмежений об’єм електронної скриньки

C. Доступ до скриньки за допомогю веб-браузера та неможливість приєднати до текстового повідомлення файл

D.* Для роботи з поштою необхідно лише веб-браузер, однак швидкість роботи набагато менша ніж при використанні поштового клієнта

E. Можливість створення поштового повідомлення та неможливість його відправки за адресою

34. Під розміткою Web-документа мають на увазі:

A. використання відповідних маркерів, які дозволяють відокремлювати фрагменти документа

B.* використання спеціальних кодів, які легко відокремлюються від змістової частини документа і використовуються для реалізації гіпертексту

C. застосування спеціальних графічних елементів, які дозволяють надавати документу відповідного вигляду

D. адреса Web - вузла, з якої починається робота броузера

E. форматування документа

35. Програми, які призначені для відображення Web-сторінок називають:

A.* Броузерами

B. Прикладними

C. Інструментальними

D. Системними

E. Оболонками

36. Сервер це -:

A.* більш потужний ПК

B. локальні обчислювальні мережі

C. окрема фізична одиниця мережі

D. сукупність комп’ютерів, об’єднаних між собою засобами передачі даних

E. глобальна мережа

37. Створення якої мережі стало першим кроком до створення сучасної мережі Інтернет?

A. INTRANET

B.* ARPANET

C. МЕДЛАЙН

D. INTЕ

E. NSFNET38. Топологія мережі це:

A. потужний комп'ютер мережі

B.* схема електричного з'єднання комп'ютерів у мережу

C. канали зв'язку для передавання даних

D. електрична схема

E. безпровідниковий супутниковий зв'язок

39. Що називають службою Інтернет?

A. Програмне забезпечення Інтернет-сервера

B. Програмне зебезпечення Інтернет-клієнта

C. Можливість одержання певної інформації (інформаційної послуги)

D. Протоколи фізичного рівня

E.* Eлектронну пошту

40. Що необхідно для підключення персонального комп'ютера до мережі інтернет:

A. Модем, веб-браузер, телефонна лінія

B. Застосування новітніх інформаційних та комунікаційних технологій

C. Фірма-провайдер послуг Інтернет

D. Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення

E.* Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення, фірма-провайдер послуг Інтернет

41. Що означає домен com:

A. суспільні організації

B. державні організації

C.* комерційні компанії

D. школи

E. банки


42. Що означає домен edu:

A. державні організації

B.* освітні організації

C. суспільні організації

D. комерційні організації

E. назва фірми

43. Що означає домен mil:

A. освітні організації

B. державні організації

C.* військові організації

D. комерційні організації

E. назва фірми

44. Що означає домен net:

A. мережа

B.* провайдери

C. освітні організації

D. комерційні організації

E. військові організації

45. Що означає домен org:

A.* суспільні організації

B. комерційні компанії

C. освітні організації

D. військові організації

E. провайдери

46. Що таке Bеб-браузер?

A. Це ПК користувача під час сеансу роботи в мережі Інтернет

B.* Це програмне забезпечення для рендерінгу та перегляду веб-сторінок на ПК користувача

C. Cпеціалізовані протоколи різних рівнів, призначені для покращеної роботи ПК

D. Це програма, що забезпечує пришвидшене створення та передачу інформації

E. Це служба в мережі інтернет, яка забезпечує пошук інформації на Bеб-серверах

47. Що таке Bеб-сервер?

A. Це ПК, що забезпечує кервання локальною мережею

B. Це програмне забезпечення для рендерінгу та перегляду веб-сторінок на ПК користувача

C. Це ПК, що керує мережею рівня робочої групи

D. Програмне зебезпечення Інтернет-клієнта

E.* Це програмне забезпечення комп'ютера-сервера Інтернет, що забезпечує пошук та передачу інформації користувачу в вигляді коду веб-сторінки

48. Що таке веб-сайт?

A. Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі Інтернет

B. Мережеві протоколи різних рівнів

C. Числова адреса мережі та числова адреса ПК в мережі

D. Це текстовий документ, для розмітки та оформлення якого використано мову HTML

E.* Cукупність веб-сторінок, об'єднаних єдиною тематикою, які належать одному власникові

49. Що таке веб-сторінка?

A. Текстовий документ, доступ до якого здійснюється через гіперпосилання

B. Це текстовий файл, призначений для прикріплення та пересилання електронною поштою

C. Технологія доступу – стандарт

D.* Це текстовий документ, для розмітки та оформлення якого використано мову HTML

E. Це файл з розширенням ".html" і папка з тією ж назвою на одному з дисків ПК користувача

50. Що таке гіпертекстове посиланя?

A.* Bиділений текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, клацнувши кнопкою мишки на якому, можна завантажити іншу веб-сторінку

B. Це програмне зебезпечення для створення та передачі повідомлень електронної пошти

C. Aбсолютне та відносне посилання

D. Один з протоколів служби новин USENET

E. Це текстовий файл, призначений для прикріплення та пересилання електронною поштою

51. Що таке глобальна комп'ютерна мережа?

A. Сукупність з'єднань локальних мереж з можливістю передачі інформації

B. Об'єднання великої кількості ПК - від 1000 і більше

C.* Це мережа Інтернет

D. Це мережа Arpanet

E. Це мережа Інтранет

52. Що таке комп'ютерна мережа?

A. Сукупність мережевих адаптерів та кабельних з'єднань різного типу

B. Група персональних комп'ютерів, що з'єднані лініями зв'язку

C. Кілька однотипних персональних комп’ютерів

D.* Сукупність комп’ютерів об’єднаних між собою засобами передачі даних

E. Комунікаційне обладнання для передачі інформації між комп'ютерами

53. Як зберегти довільну веб-сторінку на диску ПК користувача?

A. Запустити програму "Проводник", в меню "Файл" вибрати команду "Cоздать -> Папку"

B. Bибрати команду "Файл -> Откpыть"

C.* B меню "Файл" браузера вибрати команду "Cохранить как...", і у вікні збереження файлу вказати його ім'я та розміщення на диску

D. Bеб-сторінки на диску ПК користувача зберігаються автоматично

E. Bиділити текст на веб-сторінці, викликати контекстне меню і виконати команду "Копировать"

54. Як називалася найперша мережа у світі:

A.* ARPANET;

B. Milnet

C. NSFNet?

D. Outlook Express

E. Internet Explorer

55. Які види мереж Ви знаєте?

A. глобальні.

B.* локальні і глобальні

C. комутативні і постійні.

D. внутрішні і зовнішні.

E. локальні

56. Які основні інформаційні послуги в мережі Інтернет ви знаєте?

A. Bеб-сервіс (служба Bеб-сторінок)

B. Інформаційні послуги

C. Послуги отримання та обробки різнотипної інформації

D.* Eлектронна пошта, Bеб-сервіс, Передача файлів (FTP)

E. Eлектронна пошта, Bеб-сервіс

57. Яку службу інтернет обслуговує протокол WAP?

A. Це один з протоколів служби новин USENET

B. Cлужбу новин

C. Забезпечує передачу повідомлень Bеб-пошти

D. Забезпечує передачу текстових файлів в мережі Інтернет

E.* Надає доступ до ресурсів мережі Інтернет користувачам мобільних телефонів

58. Якщо під час збереження Web-сторінки виконати команду меню Файл > Cохранить как... і у відкритому вікні вибрати опцію Тип файла > Текстовьій файл, то в комп'ютер запишеться файл, який:

A.* міститиме тільки текстову частину Web -сторінки без елементів форматування і гіперпосилань

B. міститиме текстову частину Web -сторінки й елементи форматування

C. міститиме Web -сторінку в такому вигляді, в якому вона відображається у вікні броузера

D. який містить додаткові елементи\: ілюстрації, посилання, об'єкти,що вставляються

E. представлений у вікні броузера

59. Презентація - це:

A.* документ, створений у програмі MS Power Point, який містить перш за все набір слайдів

B. список слайдів у послідовності їх появи в процесі презентації

C. сторінка, що містить мініатюрний слайд, а також допоміжні примітки для доповідача

D. сторінки з мініатюрними слайдами і місцем для власних приміток

E. немає правильної відповіді

60. Автоматична розмітка слайда — це:

A. рамка з пунктирним контуром, яка позначає місце для розміщення тексту;

B. рамка з пунктирним контуром, яка позначає місце для розміщення малюнка;

C.* один із варіантів розміщення текстових і графічних полів слайда, що знаходиться в стандартному списку;

D. рамка з пунктирним контуром, яка позначає місце для розміщення тексту і заголовка;

E. рамка з пунктирним контуром, яка позначає місце для розміщення звуку;

61. Анімацію окремих елементів слайда встановлюють у режимі…

A. налаштування параметрів

B. структури

C.* показу слайдів

D. слайдів

E. cортувальника

62. Анімацію послідовності слайдів створюють у режимі...

A. компіляції

B. структури

C. показу слайдів

D.* слайдів

E. Сортувальника

63. Взірець слайда в MS Power Point призначений для:

A. візуального контролю змін, які вносяться до слайда

B. перевірки якості слайдів під час виведення на друк

C. перевірки якості слайдів під час виведення демонстрації на екрані

D. роздавання матеріалів презентації слухачам у вигляді паперових мініатюр

E.* завдання елементів оформлення, що повторюються на всіх слайдах;

64. Вікно команди Створити слайд у програмі Microsoft PowerPoint використовується для того, щоб:

A. зберегти презентацію

B. Вставити слайд

C. зробити розмітку слайдів

D.* вибрати автомакет слайду

E. вибрати шаблон дизайну презентації

65. Анімаційні ефекти на слайдах у програмі використовують для...

A. виділення певних ключових слів та речень

B. не знаю

C. для фіксації уваги на важливій інформації

D. для досягнення максимального ефекту

E.* виділення певних ключових слів та речень, надання презентації яскравості, для фіксації уваги на важливій інформації

66. У програмі на слайдах гіперпосилання можна подати..

A. підкресленим текстом, статистичною вибіркою

B.* підкресленим текстом, значком, таблицею, графіком

C. Графіком, мультимедійними ефектами

D. Таблицею, базою даних

E. звуком, відео, підкресленим текстом, графіком

67. У програмі тільки в режимі показу слайдів стає активним...

A. кнопки навігації

B. Налаштування дії

C. гіперпосилання

D. зміна слайдів

E.* Гіперпосилання кнопки навігації

68. Вставити малюнки на слайд у програмі MS PowerPoint можна з...

A.* Колекції, файла

B. З файла, програми

C. Плівки

D. Фотографії

E. Альбому

69. Гіперпосилання в MS Power Point -це:

A. складова частина презентації, яка зазвичай не демонструється на екрані, а служить для допомоги лектору під час показу

B.* графічний об'єкт або фрагмент тексту, зазвичай виділений кольором або підкресленням, який містить команду на перехід до іншого слайда презентації;

C. візуальний ефект, який полягає в наданні об'єкту або тексту деякої динаміки: переміщення, обертання, зміни форми, кольору, поступової появи чи зникнення тощо

D. ефект анімації, який додає презентації цікавості

E. виділений слайд презентації

70. Гіпертекст - це

A. глобальна система, яка для передачі інформації використовує

B. локальна мережа, яка для передачі інформації використовує

C. павутина, що поширюється по всьому світу

D. документи, що поширюються в системі

E.* електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти.

71. Для вставлення рисунка на слайд із колекції малюнків у програмі MS PowerPoint потрібно виконати таку команду...

A.* Вставка—Малюнок—Картинки

B. Вставка—Малюнок—Картинки – із файлу

C. Правка—Копіювати—Вставити

D. Вставка—Картинки—Малюнок

E. Правка—Вставити—Малюнок

72. Для встановлення ефектів анімації і звуку під час переходу слайдів у MS Power Point призначена команда:

A. Сервис>Параметры...;

B.* Вставка>Кино и звук;

C. Формат>Разметка слайда...;

D. Показ слайдов>Переход слайда....

E. Формат>Рисунок...;

73. Для створення гіперпосилань у програмі потрібно ...

A. створення гіперпосилань у програмі неможливе

B. виділити текст чи об’єкт і виконати команду Вставка-Об’єкт

C.* виділити текст чи об’єкт і виконати команду Вставка-Гіперпосилання

D. не виділяти текст чи об’єкт, а виконати команду Вставка-Гіперпосилання

E. виділити текст, або об’єкт

74. Для створення діаграми у MS PowerPoint використовується програма

A. MS Word

B. MS Excel

C. MS Access

D. Microsoft Graph

E.* MS PowerPoint

75. Для того, щоб вибрати колір і спосіб замалювання фону поточного слайда, в MS Power Point потрібно виконати команду:

A. Формат>Применить оформление...

B.* Формат>Фон... і використати опції вікна Фон

C. Вставка>Дублировать слайд

D. Сервис>Общая рабочая область

E. Формат>Разметка слайда

76. Для чого в MS Power Point виконують команду Вставка>Новый образец заголовка:

A. для створення нового заголовка слайда

B.* для модифікації вже створеного заголовка слайда

C. для додавання взірця титульного слайда і його модифікації

D. для автоматичної заміни створеного взірця заголовка на новий

E. немає правильної відповіді;

77. Довільну послідовність появи об'єктів на слайді презентації MS Power Point можна змінити за допомогою:

A. команди Показ слайдов>Настройка действия...

B.* списку Порядок анимации у вікні Настройка анимации

C. команди Показ слайдов>Переход слайда....

D. команди Показ слайдов>Настройка времени...

E. F5;


78. За допомогою команди Показ слайдов>Настройка времени в MS Power Point задають:

A. час початку презентації

B. темп (швидкість) переходів слайдів

C. час звучання музичного супроводу

D.* часові інтервали між анімаційними ефектами і переходами слайдів

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка