Модуль 2 Змістовий модуль 5Скачати 89.27 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір89.27 Kb.
Модуль 2

Змістовий модуль 5
Тема № 9: Ампутація і екзартикуляція: принципи, класифікація. Коловий і клаптевий способи. Кістково- , м’язово- , фасціо- , шкірнопластичні ампутації. Принципи пункцій, артротомій, резекцій суглобів, артропластики і артродезу. Операції на кістках. Принципи екстра- та інтрамедулярного остеосинтезу.
Актуальність теми: Висока питома вага травматизму кінцівок серед усіх травматичних пошкоджень, часті ураження судин нижніх кінцівок різного ґенезу, що призводять до гангрени, висока частота захворювання суглобів пояснюють актуальність даної теми. Своєчасне проведення ампутації або екзартикуляції дозволяє зберегти життя хворого. Знання оперативних втручань на кістках і суглобах та показань до них необхідне хірургам, травматологам та ортопедам, а також лікарям інших спеціальностей, щоб своєчасно направити хворого до фахівця.

Мета (загальна): знати загальні принципи проведення ампутацій і екзартикуляцій, оперативних втручань на кістках і суглобах.


Конкретні цілі Вихідний рівень
Уміти

 1. Визначити класифікацію ампутацій і екзартикуляцій та показання до їх виконання.

 2. Дати топографо-анатомічне обґрунтування та усвідомити методику і техніку ампутацій і екзартикуляцій.

 3. Дати характеристику кукси, придатної до протезування.

 4. Дати топографо-анатомічне обґрунтування доступів до суглобів і кісток та усвідомити методику і техніку виконання операцій на суглобах і кістках.

 5. Виконати на трупному матеріалі розрахування довжини клаптів при клаптевому методі ампутації, пункцію суглобів та доступи до суглобів.

1. Орієнтуватись в анатомії кінцівок (кафедра нормальної анатомії).

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):

Завдання 1

З приводу омартриту хворому провели артротомію плечового суглоба. Порушена функція відведення кінцівки. Яка допущенна помилка при виконанні операції?
 1. Пошкоджена пахвова артерія.

 2. Пошкоджена пахвова вена.

 3. Пошкоджений м’язово-шкірний нерв.

 4. Пошкоджений пахвовий нерв.

 5. Пошкоджений медіальний шкірний нерв плеча.

Завдання 2

До лікарні звернувся хворий під час зростання перелому плеча у верхній третині зі скаргами на утруднення розгинання пальців на кисті. Які причини симптоматики, якщо на протязі 1,5 місяця після накладення гіпсової пов’язки таких скарг не було?


 1. Розростання кісткової мозолі здавлює ліктьовий нерв.

 2. Розростання кісткової мозолі здавлює променевий нерв.

 3. Розростання кісткової мозолі здавлює серединний нерв.

 4. Розростання кісткової мозолі здавлює ліктьовий нерв.

 5. Розростання кісткової мозолі здавлює м’язово-шкірний нерв.

Завдання 3

У хворого внутрішньосуглобний перелом шийки стегнової кістки. Спостерігається асиметрія голівки. Яка структура ймовірніше всього пошкоджена? 1. Затульна артерія.

 2. Зв’язка голівки стегнової кістки.

 3. Круговой пояс (zona orbicularis).

 4. Затульний нерв.

 5. Стегновий нерв.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань та умінь: 1-4, 2-2, 3-2.


Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001.

2. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1980.

3. Скрипников Н.С. та ін.: Латинська термінологія за топографічною анатомією і оперативною хірургією (з греко-руско-українським аналогами) – Видавництво Полтава, 1991.


Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Значення термінів: ампутація, реампутація, екзартикуляція, кукса.

 2. Класифікація ампутацій та екзартикуляцій за строками виконання (первинні, вторинні, реампутації), за характером розрізу (колові, клаптеві), за методом формування кукси (кістково-, м’язово-, фасціо-, шкірнопластичні) та показання до їх виконання.

 3. Основні прийоми, що застосовуються при ампутаціях і екзартикуляціях та хірургічні інструменти. Способи зупинки кровотечі. Обробка нервів, окістя.

 4. Вимоги до викроювання м’яких тканин, одно-, двох-, трьохмоментна ампутація коловим способом, розрахунок довжини шкірних клаптів при клаптевому способі ампутації.

 5. Зовнішні орієнтири для визначення місць пункції суглобів. Методика і техніка пункцій суглобів верхньої (плечового, ліктьового, променево-зап′ясткового) та нижньої (кульшового, колінного, гомілково-таранного) кінцівок.

 6. Методика і техніка артротомії, резекції суглобів. Спеціальні хірургічні інструменти для виконання цих операцій. Поняття про артропластику, артродез, артрориз.

 7. Методика і техніка операцій на кістках: остеотомія, остеосинтез (екстра- та інтрамедулярний), секвестректомія.


Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / За ред. К.І. Кульчицького. – Київ: Вища школа, 1994.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов / Под ред. Кульчицкого. - К.: Вища школа, 1989.

 3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. В.В.Кованова. М.: Медицина, 1985.

 4. Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

 5. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І. Свистонюк та ін. – К.: Здоров’я, 2001.

 6. Атлас грудной хирургии / Под ред. Б.В. Петровского. – М.: Мед., 1971.

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):
Завдання 1

До лікарні надійшов хворий з вивихом голівки плечової кістки. Черговий лікар хірурга не викликав. Провів знеболювання. На другий день хірург вправив вивих, але функція кінцівки залишилась порушеною. У чому ймовірна причина ускладнення?
 1. Прищемлення плечового сплетення.

 2. Пошкодження підлопаткової артерії.

 3. Прищемлення пахвового нерва.

 4. Пошкодження плечової артерії.

 5. Пошкодження плечової вени.

Завдання 2

У хворого тяжке поранення стопи та верхньої третини гомілки, не сумісне з життєздатністю цих частин кінцівки. Яку проводити ампутацію?


 1. Кістково-пластичну ампутацію гомілки за Пироговим.

 2. Кістково-пластичну надвиросткову ампутацію стегна за Гріті-Шимановським або тендо-пластичну ампутацію стегна за Календером.

 3. Ампутацію гомілки клаптевим методом у верхній третині гомілки.

 4. Екзартикуляцію кінцівки в колінному суглобі.

 5. Ампутацію стегна у нижній третині коловим способом.

Завдання 3.

Хворому показано ампутацію стегна в середній третині. Як розрахувати необхідну сумарну довжину м′яких тканин для формування кукси двоклаптевим способом?


 1. Довжина клаптів дорівнює 1/3 кола стегна у місці плануємого розпилу кістки + 3-4 см на скорочення шкіри.

 2. Довжина клаптів дорівнює 1/2 кола стегна у місці плануємого розпилу кістки + 3-4 см на скорочення шкіри.

 3. Довжина клаптів дорівнює 1/4 кола стегна у місці плануємого розпилу кістки + 1-2 см на скорочення шкіри.

 4. Довжина клаптів дорівнює 1/4 кола стегна у місці плануємого розпилу кістки + 3-4 см на скорочення шкіри.

 5. Довжина клаптів дорівнює 1/2 кола стегна у місці планує мого розпилу кістки + 1-2 см на скорочення шкіри.

Завдання 4.

У дитини був діагностований перелом плечової кістки. Згодом верхня кінцівка почала відставати у рості. Яка частина кістки постраждала?

1. Епіфіз.

2. Апофіз.

3. Кісномозковий канал.

4. Метафаз.

5. Діаліз.


Завдання 5.

У хворого тяжке пошкодження кісток та м′яких тканин усіх фаланг пальців стопи після падіння важкого металевого предмета на пальці. Яка операція показана хворому?

1. Кістково-пластична ампутація стопи за Пироговим.

2. Екзартикуляція кожного пальця стопи.

3. Екзартикуляція усіх пальців стопи за Гаранжо.

4. Ампутація стопи за Шарпом.

5. Екзартикуляція стопи за Лісфранком.Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.Самостійно Ви повинні визначити необхідні хірургічні інструменти для виконання ампутацій, екзартикуляцій, операцій на кістках і суглобах. На трупному матеріалі надати кінцівці необхідного положення та намітити лінії розрізів при ампутаціях і екзартикуляціях різних відділів верхньої і нижньої кінцівок. Провести розрахунок клаптів при клаптевому способі ампутації. Потім у складі хірургічної бригади виконати одну з операцій усічення (ампутації або екзартикуляції) кінцівки. Після чого Ви повинні визначити зовнішні орієнтири для пункції суглобів і виконати пункцію плечового, ліктьового, променево-зап′ясткового, кульшового, колінного, гомілково-таранного суглобів. Намітити лінії доступів до цих суглобів та у складі хірургічної бригади виконати артротомію одного з них, надавши кінцівці необхідного положення. Доповісти хід виконання Вами оперативних втручань та функціонально сприятливе положення кінцівки при її іммобілізації після операцій на суглобах.

Технологічна карта заняття

№ п\п

Етапи

Кількість хвилин

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1

Перевірка і корекція вихідного рівня.

10

Тестові завдання.
Учбова кімната.

2

Самостійна робота під контролем викладача. Визначення необхідних хірургічних інструментів та доступів для виконання ампутацій, екзартикуляцій, операцій на суглобах та кістках. Виконання ампутації (екзартикуляції) кінцівки, пункції суглобів, артротомії.

40

Граф логічної структури заняття. Навчальних посібник «Техніка хірургічних операцій».


Скелет, муляжі, стенди, трупний матеріал, хірургічний інструментарій, шовний матеріал.

3

Корекція результатів засвоєння самостійної. роботи

10


4

Підсумковий тестовий контроль.

15

Тестові завдання.5

Проведення підсумків заняття.

5Граф логічної структури теми «Ампутація і екзартикуляція: принцип, класифікація. Коловий і клаптевий способи. Кістково - , м’язово - , фасціо - , шкірнопластичні ампутації. Принципи пункцій, артротомій, резекцій суглобів, артропластики і артродезу. Операції на кістках. Принципи екстра- та інтрамедулярного остеосинтезу.»


Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка