Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика львівський національний медичний університет імені данила галицького харківська медична академія післядипломної освітиСторінка1/10
Дата конвертації03.11.2016
Розмір2.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П. Л. ШУПИКА

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

охорони здоров’я України
__________________
«____»_________________ 2015
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ)

ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»


Київ - 2015


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту

кадрового менеджменту,

освіти та науки МОЗ України


______________________Т. Старча
«____»__________________ 2015

ПОГОДЖЕНО

Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України,

професор
___________________Ю. Вороненко
«____»__________________ 2015

Навчальний план та уніфікована програма циклу спеціалізації (інтернатури) ) випускників вищих медичних навчальних закладів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» розроблені колективом авторів, співробітників опорної кафедри сімейної медицини (зав. кафедри   д. м. н., професор Хіміон Л.В.) Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (зав. кафедри - д. м. н., професор Кияк Ю.Г.); кафедри сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти (зав. кафедри - д. м. н., професор Корж О.М.).Рецензенти:

Матюха Л.Ф. – зав. кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», д. м. н., професор.

Мороз Г.З. – професор кафедри військової загальної практики - сімейної медицини Української військово-медичної академії, д. м. н., професор.

Навчальний план та програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти«29» квітня 2015 р.


СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

Вороненко Юрій Васильович – ректор Національної медичної академії післядипломної світи імені П.Л. Шупика, академік НАМН України, д.мед.н., професор

Вдовиченко Юрій Петрович – перший проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор.

Хіміон Людмила Вікторівна – завідувач кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор.

Шекера Олег Григорович – директор Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д. мед. н., професор.

Толстанов Олександр Костянтинович – проректор з навчальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., доцент.

Вернер Ольга Михайлівна – начальник навчального відділу Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к.мед.н., доцент.

Кияк Юліан Григорович - завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, д.м.н., професор.

Корж Олексій Миколайович - завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.м.н., професор.

Чопей Іван Васильович – завідувач кафедри терапії та сімейної медицини Ужгородського Національного університету, д.мед.н., професор.

Решетілов Юрій Іванович – завідувач сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», д.мед.н., професор.

Височина Ірина Леонідівна - завідувач кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д.мед.н.

Чухрієнко Неонілла Дмитрівна – професор кафедри сімейної медициниФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д.мед.н., професор

Заремба Євгенія Хомівна - професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, д.м.н., професор.

Бережний Вячеслав Володимирович - завідувач кафедри педіатрії-2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Свиридова Наталія Костянтинівна- завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Михальчук Василь Михайлович – в.о. завідувача кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Пилягіна Галина Яківна – завідувач кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Дуда Олександр Костянтинович – завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Губський Юрій Іванович - завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Стаднюк Леонід Антонович – завідувач кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор.

Коваленко Ольга Євгеніївна – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Святенко Тетяна Вікторівна – професор кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д.мед.н., професор.

Свистунов Ігор Ваніфатьєвич – професор кафедри дерматовенерології НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор.

Медведовська Наталія Володимирівна – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Марушко Тетяна Вікторівна – професор кафедри педіатрії-2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Шилкіна Людмила Миколаївна – заступник декана факультету післядипломної освіти вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», к.мед.н., доцент.

Гречківська Наталія Володимирівна - доцент кафедри медицини праці психофізіології та медичної екології НМАПО імені П.Л. Шупика, к.мед.н., доцент.

Гриневич Євгенія Геннадіївна – професор кафедри дитячої, соціальної та судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор.

Ященко Оксана Борисівна – доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к. мед. н., доцент.

Данилюк Світлана Володимирівна - доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к. мед. н., доцент.

Глядєлова Наталія Павлівна - доцент кафедри педіатрії-2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., доцент.

Ткаченко Вікторія Іванівна- доцент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к. мед. н., доцент.

Середа Віталій Георгійович - доцент кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к. мед. н., доцент.

Пузік Світлана Григорівна – доцент кафедри сімейної медицини та гастроентерології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», к.мед.н., доцент.

Грицова Наталія Анатоліївна – доцент кафедри фтізіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., доцент.

Сіліна Тетяна Миколаївна – професор кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, д. мед. н., професор.

Титова Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., доцент.

Процюк Ольга Вікторівна – доцент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., доцент.

Бацюра Ганна Володимирівна - доцент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., доцент.

Сухов Юрій Олександрович – доцент кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к.мед.н., доцент.

Онищенко Сергій Михайлович - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент.

Кононов Олександр Євгенович - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент.

Корнєва Валентина Володимирівна - доцент кафедри педіатрії-2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. м. н., доцент.

Матвієць Людмила Григорівна - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент.

Бухановська Тетяна Миколаївна - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент.

Погоріла Оксана Іванівна - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент

Веселова Тетяна Володимирівна - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент

Клименко Ліліана Вікторівна - асистент кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, к. мед. н., асистент
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до наказів МОЗ України №1074 від 03.12.2010 р. «Про заходи МОЗ України щодо удосконалення підготовки лікарів» та № 1088 від 10.12.2010 р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII (2014), Наказу МОН України від 28.02.2014р «Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти» з метою поліпшення якості навчання в інтернатурі проведено перегляд Типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих навчальних закладів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Відповідно до наказів МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» та №621 від 25.11.2005 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України №81», дворічна спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності. Після закінчення інтернатури її випускникам присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху.

Основною метою інтернатури є формування професійної компетентності для забезпечення готовності лікарів-інтернів до самостійної роботи в якості лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Навчальний плани і програма інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних навчальних закладів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» є нормативним документом, що визначає зміст та форму навчання, встановлює вимоги щодо обсягу та рівня професійної підготовки спеціалістів.

Нормативно-правовою базою для створення типового навчального плану та програми інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних навчальних закладів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» є Рекомендації Всесвітньої асоціації сімейних лікарів (WONCA 2013р.), наказ міністерства праці та соціальної політики №686 від 05.08.2013 р. «Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», накази МОЗ України №72 від 23.02.2001 р. «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини», №585 від 21.08.2014р. «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів», №889 від 26.1..2014р. «Про удосконадення системи надання профпатологічної допомоги працівникам певних категорій в Ураїні.

В інтернатуру зараховуються випускники вищих медичних навчальних закладів (медичного факультету університету) після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря і отримання диплому. Підставою для зарахування в інтернатуру є диплом лікаря, посвідчення про скерування на роботу за персональним розподілом або довідка про право на самостійне працевлаштування.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Базою стажування для лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» повинні бути центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), амбулаторіїї сімейного лікаря.

Навчання в інтернатурі починається з 1 серпня. Випускники, які з поважних причин не можуть своєчасно приступити до навчання в інтернатурі, зобов’язані до 15 серпня повідомити про це Головне управління державної служби та медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України. Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У цьому випадку він, за поданням управління охорони здоров’я обласної держадміністрації, може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу Головного управління державної служби та медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України.

Мета циклу інтернатури (спеціалізації) – підготовка лікарів загальної практики-сімейних лікарів, відповідно чинних директивних документів і згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», набуття ними професійних практичних навичок і вмінь, формування професійних компетенцій, необхідних для самостійної лікарської діяльності, формування сімейного лікаря, як організатора та координатора лікувально-діагностичної та профілактичної роботи на територіальній дільниці тощо.

Навчальний план та програма розраховані на 2 роки спеціалізації (інтернатури). Протягом першого року – 6 місяців (936 годин) — навчання на відповідних кафедрах вищих медичних навчальних закладів, 5 місяців (780 годин) — робота в ЦПМСД/амбулаторіях сімейного лікаря, 1 місяць — відпустка. Протягом другого року – 4 місяці (624 години) — навчання на відповідних кафедрах вищих медичних навчальних закладів, 7 місяців (1092 години) — робота в ЦПМСД/амбулаторіях сімейного лікаря, 1 місяць — відпустка.

Зміст програми охоплює весь обсяг необхідних теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту для самостійної роботи в закладах первинної ланки охорони здоров'я та надання кваліфікованої лікарської допомоги хворим і потерпілим.

Викладання основних розділів проводиться згідно чинних протоколів і стандартів лікування, визначених наказами МОЗ України щодо надання медичної допомоги пацієнтам.

Програму побудовано за системою блоків із використанням нозологічно-синдромного підходу, що найбільш повно відповідає сучасним міжнародним вимогам до підготовки сімейних лікарів, максимально наближене до практичної діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря і передбачає інтегрований підхід до ведення пацієнтів. Інтегрований підхід до ведення пацієнтів із різними захворюваннями та станами базується на реалізації професійних компетенцій лікаря загальної практики-сімейного лікаря у тісному співробітництві із мультидисциплінарною медичною командою та іншими фахівцями (за необхідності) для забезпечення оптимального вирішення проблем пацієнта і раціонального використання ресурсів системи охорони здоров’я і соціального захисту. Основними блоками програми є 20 курсів. Курс – самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну і практичну інформацію з певного розділу спеціальності або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи, кожний з яких включає кілька тем, а кожна тема складається з окремих елементів. Для полегшення орієнтації в програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано. Одним із нових основних курсів програми є вивчення найбільш поширених клініко-лабораторних синдромів, що найчастіше зустрічаються в загальнолікарській практиці. Для навчання лікарів-інтернів роботі із пацієнтами, які мають відповідні синдроми може використовуватись інтегративний підхід, тобто залучення до викладання синдрому викладачів різних спеціалізованих кафедр, або викладачів однієї кафедри при мультидисциплінарній формі організації кафедри сімейної медицини; оптимальним варіантом може бути викладання синдромів викладачами кафедр сімейної медицини, які мають вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Додаткові програми представлено 12 курсами. Заняття за додатковими програмами проводиться у вигляді таких циклів: військово-медична підготовка, організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, туберкульоз, медична інформатика, особливо небезпечні інфекції, радіаційна медицина, проблеми СНІДу та вірусних гепатитів, клінічна імунологія, питання імунопрофілактики, протидія насильству в сім’ї, трансплантологія, медична інформатика, гуманітарні аспекти клінічного мислення,медицина невідкладних станів.

Курси «Військово-спеціальна підготовка» (курс 20, 36 годин) та «Військово-медична підготовка» (додаткова програма, 12 годин) введені в Навчальний план та програму підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» відповідно до наказу N 31/68/53 від 10.02.2003 р. Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення системи підготовки офіцерів медичної служби запасу». Програма курсів з військово-медичної та військово-спеціальної підготовки інтернів вищих медичних навчальних закладів України включає положення, що викладені в додатку 5 відповідного наказу.

Курс «Медицина невідкладних станів» введений з метою покращення підготовки лікарів-інтернів та для підготовки до складання ліцензійного іспиту КРОК-3.

Викладання основних курсів програми проводиться на кафедрі сімейної медицини та на спеціалізованих кафедрах вищих медичних навчальних закладів.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Під час навчання на кафедрі сімейної медицини та спеціалізованих кафедрах лікарі-інтерни у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навиками. Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, поточних науково-практичних і патологоанатомічних конференціях тощо. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички. При складанні тематичних планів на кафедрах, які приймають участь в підготовці інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» доцільно проводити заняття з урахуванням методологічних підходів інтегрованого ведення найбільш поширених захворювань, що зустрічаються в загальнолікарській практиці.

Самостійна робота інтерна над засвоєнням навчального матеріалу та оволодінням основними практичними навиками має велике значення для формування клінічного мислення майбутнього спеціаліста. Самостійна позааудиторна робрта може виконуватися: у клініці (чергування в клініці, курація хворих під керівництвом лікаря-ординатора відділення, участь в проведенні лабораторно-інструментальних обстежень), тренінгових центрах та класах для відпрацювання практичних навичок із застосуванням муляжів, комп’ютерних класах, бібліотеці вищого навчального закладу. Робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу інтерна до потрібних дидактичних засобів.

Самостійна робота інтерна над засвоєнням навчального матеріалу та оволодінням основними практичними навиками, що передбачені освітньо-професійною характеристикою лікаря спеціаліста, також повинна здійснюватися під час навчання на базах стажування.

У кінці програми подано перелік умінь та практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар під час навчання на циклі інтернатури (спеціалізації), відповідно до кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» та список рекомендованої літератури.

Для визначення рівня знань і вмінь та професійної практичної підготовки лікарів-інтернів програмою передбачені такі види контролю: базовий, проміжний, заключний. Базовий контроль визначає рівень підготовки інтернів та проводиться на початку навчання. Після кожного розділу програми проводиться етапний контроль (який може проводитись у вигляді комп’ютерного контролю та оцінки оволодіння практичними навиками та вміннями). Проміжний контроль проводиться наприкінці першого року навчання на кафедрах.

По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі - інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря


- спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». До атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста допускаються лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальний план і програму інтернатури, пройшли підсумковий контроль за попередній час навчання в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Виконання навчального плану та програми засвідчується заліковими відомостями.

Атестація лікарів-інтернів включає в себе: контроль знань та вмінь за комп'ютерними тестуючими програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України; оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в


тому числі володіння практичними навиками; співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

Кафедри сімейної медицини, у разі необхідності, можуть змінювати розподіл годин між кафедрами та у межах тематичних розділів, але кількість змінених годин не повинна перевищувати 20% від загального обсягу.

Лікарі, які виконали план і програму інтернатури, атестуються для визначення рівня знань і практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Їм видається сертифікат встановленого зразку про присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Графік навчального процесу

Роки навчан­ня

Місяці  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка