Міністерство охорони навколишнього природного середовища україниСкачати 462.5 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір462.5 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

протокол № 4 від 05.04.2011 року


Голова Комітету з конкурсних торгів
_________________________О.В. ШелестовДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі

послуг з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (технічне обслуговування і ремонт копіювальної та комп'ютерної техніки)
Код ДК 016-97 - 72.50.1

м. Київ

2011


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

місцезнаходження 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Заботін Геннадій Васильович, начальник відділу Управління майном, корпоративних прав держави та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 227, телефон/факс (044) 206-31-79, 206-31-20.

Пермякова Тетяна Володимирівна, завідувач Сектором тендерних процедур, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 416, телефон/факс (044) 206-31-14, tpermyakova@menr.gov.ua3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (технічне обслуговування і ремонт копіювальної та комп'ютерної техніки)

вид предмета закупівлі 

надання послуг

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Київ, вул. Урицького, 35, 03035


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

травень - грудень 2011  

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Дозволяється надання копій установчих документів або інших документів що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам замовника російською мовою, або іншою іноземною мовою.

У разі надання зазначених документів іншою, ніж російська, іноземною мовою, подається їх переклад українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або його копією, копією наказу про призначення керівника, оригіналом довіреності або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 10.05.2011, 17-00".

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- заповненої форми "Пропозиція конкурсних торгів", що визначена у додатку 1 до цієї документації;

- розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів (калькуляція кошторисної вартості), в т.ч. розшифровка статей витрат;

- інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу Ш цієї документації;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленим замовником у п.6 Розділу Ш цієї документації;

- інформації щодо учасника торгів, що визначена у п. 3 Розділу V цієї документації;

- інформації, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, що зазначені у п. 2 Розділу VІ цієї документації та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

_____

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника у змові;

- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам підтверджується наступними документами:

- довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- довідка про виконання аналогічних договорів за останні 3 (три) роки) за формою, наведеною у додатку 2 до цієї документації та копії актів виконаних робіт;

- копія балансу за 2010 р.;

- копія звіту про фінансові результати за 2010 р.;

- копія звіту про рух грошових коштів за 2010 р. (надають підприємства фінансова звітність яких включає указану форму звіту);

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (отримана не раніше ніж за 10 днів до дня подання пропозиції конкурсних торгів);

- оригінал довідки Державного департаменту з питань банкрутства або Державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства", яка повинна свідчити про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство та бути чинною на момент подання пропозиції конкурсних торгів (якщо в довідці не встановлено термін її дії вона має бути отримана не раніше ніж за 10 днів до дня подання пропозиції);

- оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів), що видана в органах Державної податкової служби України, яка повинна свідчити про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент подання пропозиції конкурсних торгів;

- копія Статуту або іншого установчого документу;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

- копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) в органах статистики (для фізичних осіб – довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту);

- довідка у довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- довідка у довільній формі, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- довідка у довільній формі яка підтверджує, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору.

Примітки:

- учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям;

- документи, що не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- копії документів мають бути засвідченні підписом уповноваженої особи учасника, скріплені печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника наступним технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

Центральний апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України розміщений за адресою м. Київ, вул. Урицького, 35.

Виконавець повинен забезпечити надання послуг по ремонту копіювальної та комп’ютерної техніки (далі – техніки), профілактичних послуг, а також забезпечення техніки витратними матеріалами.

Технічний парк копіювальної техніки складається з: • ксерокси mita – KM 1505 – 3 од. – 2000р.

 • принтери HP -6L,5L,1100,5000,1220c,LBP-810,HP-1200,1210,1000 – 130 од. – 1998-2004р.

 • принтери Brother 1040,1230 – 6 од. – 1999р.

 • ксерокси Canon 6416,6317 – 9 од. – 1999р.

 • ксерокси RICOH FT 1208 – 4 од. 1999р.

 • принтери XEROX PE- 16E – 4 од.

 • ксерокси RICOH FT 4015 – 2 од. - 1999р.

 • ксерокси mita –cc55 – 2 од. 1997р.

 • ксерокси Canon 6512 – 4 од. – 2004р.

 • ксерокси Canon FC 220 – 6 од. 1998-2002р.

 • ксерокси Minolta EP 1054 – 1 од. – 1999р.

 • ксерокси Minolta DI 181 – 1 од. 2002р.

 • ксерокси Minolta DI 551 – 1од. 2002р.

 • ксерокси Xerox 5815 – 2 од. – 2001р.

 • принтер Samsung ML – 1250 – 8 од. 1999-2003р.

 • принтер HP – 1300 – 8 од. – 1998-2002р.

 • принтер Canon Smart Base 1230 – 3 од. - 1998.

 • принтер HP – 4000 – 2 од. - 1999р.

 • принтер НР Color Laser 4600n – 1 од. – 2000р.

 • принтер Epson AcuLaser C1100 – 1 од. - 2006р.

 • принтер Epson AcuLaser C900 – 1 од. – 2005р.

 • принтер HP DeskJet 450 – 1 од. – 2002р.

 • принтер Epson Stylus Photo 1290 – 1 од. – 2006р.

 • принтер HP M1005 MFP – 10 од. - 2006р.

 • принтер HP 2100,2200 – 5 од. - 2002р.

 • принтер HP 1018 – 8 од. - 2007р.

 • принтер HP р2015D – 10 од. - 2007р.

 • БФП принтер HP 3052 – 2 од. - 2007р.

 • принтер струменевий А3 Epson 1290– 1 од. - 2007р.

 • БФП HP laser Jet M1120 – 60 од. - 2008р.

 • принтер Canon PIXMA IP 4600 - 1 од. - 2008р.

 • принтер Epson C91 - 1 од. - 2008р.

 • копіювальний апарат Minolta bizhub211-8од.- 2008р.

 • принтер Epson LQ - 2 од. - 2008р.

 • копіювальний апарат Minolta bizhub 420-1од.-2008р.

 • копіювальний апарат Canon FC-108 -1од.-2008р.

 • Різограф Riso RZ - -1од.-2008р.

 • Цифровий копіювальний апарат Utax CD 1242 1од.- 2010р.

Всього: 313 одиниць.

Технічний парк комп’ютерної техніки складається з: • P4 – 2.8 – 25 од. –2006р.

 • P4 – 2.79 – 9 од. – 2006р.

 • P4 - 2.7D - 4 од.- 2006р.

 • P4 – 3.0 – 7 од. – 2004р.

 • P4 –1.4 – 1 од. – 2001р.

 • P4 –1.5 -1 од. -2001р.

 • P4 –1.52 – 1 од. -2001р.

 • P4 –1.7 – 4 од. -2001р.

 • P4 –1.8 – 3 од. – 2002р.

 • P4 –2.0 – 2 од. -2002р.

 • P4 –2.2 – 5 од. -2003р.

 • P4 –2.4 – 4 од. - 2003р.

 • P4 –2.66 – 1 од. – 2004р.

 • Celeron 1.7 – 37 од. – 2003р.

 • Celeron 2,4 – 10 од. - 2004р.

 • Atlon K7 2800 – 20 од. – 2005р.

 • AMD K7 1600 – 7 од. – 2002р.

 • Atlon K7 1000 – 7 од. – 2000р.

 • Sampron 2800 – 18 од. – 2005р.

 • Celeron 2800 – 25 од. – 2007р.

 • CPU Celeron DC E1400 – 45 од.- 2008р.

 • CPU Core 2 Duo – 5 од. – 2008р.

 • Pentium Dual Core – 114 од. – 2010 р.

Всього: 355 робочих станцій.

ВИДИ РОБІТ

 1. Технічне обслуговування принтерів і багатофункціональних пристроїв

  1. Підключення та налаштування обладнання

  2. Робота з оновлення драйверів

  3. Робота з очищення та профілактиці

  4. Діагностика несправностей

  5. Робота з ремонту устаткування із заміною запасних частин

  6. Вартість запасних частин

  7. Робота по заправці та відновленню картриджів

  8. Вартість оригінальних картриджів та витратних матеріалів і запасних частин для заправки та відновлення картриджів

  9. Технічне обслуговування копіювальної техніки і додаткових пристроїв

2.1. Робота з очищення та профілактиці

2.2. Діагностика несправностей

2.3. Робота з оновлення драйверів і прошивки

2.4. Робота з ремонту устаткування із заміною запасних частин та ресурсних деталей

2.5. Вартість запасних частин та ресурсних деталей

2.6. Робота із заміни витратних матеріалів

2.7. Вартість витратних матеріалів

2.8. Підключення та налаштування у разі необхідності 1. Технічне обслуговування комп'ютерної техніки

3.1. Підключення та налаштування обладнання

3.2. Робота з очищення від пилу в системних блоках

3.3. Робота з ремонту із заміною запасних частин і комплектуючих

3.4. Вартість запасних частин і комплектуючих (блок живлення, материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск, CD/DVD привід, вентилятор, клавіатура, миша і т.д.) у випадку неможливості ремонту

3.5. Тестування й настроювання програмної частини

3.6. Робота з установки і переустановлення операційної системи 1. Технічне обслуговування пропускної системи «КОДОС», «ЗОЛОТІ ВОРОТА»

4.1. Оновлення програмного забезпечення

4.2. Профілактичні роботи для електронної та механічної частини системи

4.3. Робота з ремонту та налаштування системи

4.4. Вартість витратних матеріалів, комплектуючих і запасних частин

При розрахунку вартості технічного обслуговування принтерів, багатофункціональних систем і копіювальних апаратів, крім робіт з профілактики і ремонту пристроїв необхідно керуватися наведеним нижче списком необхідних запасних частин, витратних матеріалів, а також видом робіт до кінця 2011 року:

1) Копіювальний апарат Kyocera Mita KM1505 = 3 шт.

1.1. Тонер оригінальний = 10 шт.

2.2. MK-15 Ремонтний набір = 2 шт.

2.3. Вал перенесення = 2 шт.

2) Принтер HP LJ 5L

2.1. Кількість заправок = 18шт.

2.2. Кількість повних відновлень картриджів = 9 шт.

3) Принтер HP LJ 6L

3.1. Кількість заправок = 11 шт.

3.2. Кількість повних відновлень картриджів = 6 шт.

4) Принтер HP LJ 1100

4.1. Кількість заправок = 21 шт.

4.2. Кількість повних відновлень картриджів = 6 шт.

5) Принтер HP LJ 5000

5.1. Кількість заправок = 4 шт.

5.2. Кількість повних відновлень картриджів = 1 шт.

6) Принтер Canon LBP-810

6.1. Кількість заправок = 7 шт.

6.2. Кількість повних відновлень картриджів = 3 шт.

7) Принтер HP LJ 1200

7.1. Кількість заправок = 42 шт.

7.2. Кількість повних відновлень картриджів = 17 шт.

8) Принтер HP LJ 1210

8.1. Кількість заправок = 37 шт.

8.2. Кількість повних відновлень картриджів = 15 шт.

9) Принтер HP LJ 1000

9.1. Кількість заправок = 24 шт.

9.2. Кількість повних відновлень картриджів = 8 шт.

10) Принтер Brother HL-1040

10.1. Кількість заправок = 12

10.2. Кількість повних відновлень картриджів = 2

11) Принтер Brother HL-1230

11.1. Кількість заправок = 17

11.2. Кількість повних відновлень картриджів = 5

12) Копіювальний апарат Canon NP-6416/6317

12.1. Тонер оригінальний = 22шт.

12.2. Блок барабана оригінальний = 2шт.

13) Копіювальний апарат Ricoh FT1208

13.1. Тонер оригінальний = 4шт.

14) Принтер XEROX PE-16

14.1. Кількість заправок = 9

14.2. Кількість повних відновлень картриджів = 4

15) Копіювальний апарат MITA CC55

15.1. Тонер оригінальний = 3шт.

15.2. Блок барабана Imaging Unit = 1 шт.

16) Копіювальний апарат Canon NP6512

16.1. Тонер оригінальний = 5шт.

16.2. Блок барабана оригінальний Drum Unit = 1 шт.

17) Копіювальний апарат Canon FC220

17.1. Кількість заправок = 12

17.2. Кількість повних відновлень картриджів = 4

18) Копіювальний апарат Minolta EP1054

18.1. Тонер оригінальний = 2шт.

18.2. Барабан оригінальний = 1 шт.

19) Копіювальний апаратMinolta DI181

19.1. Тонер оригінальний = 4шт.

19.2. Барабан оригінальний = 1 шт.

20) Копіювальний апаратMinolta DI551

20.1. Тонер оригінальний = 18шт.

20.2. Девелопер оригінальний = 2 шт.

20.3. Барабан оригінальний = 1 шт.

20.4. Ролики подачи бумаги = 2 комплекта

21) Копіювальний апаратXEROX 5815

21.1. Тонер оригінальний = 6шт.

21.2. Девелопер оригінальний = 1 шт.

21.3. Барабан оригінальний = 1 шт.

22) Принтер Samsung ML-1250

22.1. Кількість заправок = 7

22.2. Кількість повних відновлень картриджів = 2

23) Принтер HP LJ 1300

23.1. Кількість заправок = 16

23.2. Кількість повних відновлень картриджів = 8

24) Принтер Canon smart base 1230

24.1. Кількість заправок = 6

24.2. Кількість повних відновлень картриджів = 2

25) Принтер HP LJ 4000

25.1. Кількість заправок = 5

25.2. Кількість повних відновлень картриджів = 2

26) Принтер HP Color LJ 4600N

26.1. Кількість повних відновлень картриджів всіх кольорів = 8

26.2. Комплект картриджів оригінальних B/C/M/Y = 1 к-т

27) Принтер EPSON AcuLaser C1100

27.1. Кількість повних відновлень картриджів всіх кольорів = 4

27.2. Комплект картриджів оригінальних B/C/M/Y = 1 к-т

28) Принтер EPSON AcuLaser C900

28.1. Кількість повних відновлень картриджів всіх кольорів = 8

28.2. Комплект картриджів оригінальних B/C/M/Y = 1 к-т

28.3. Блок барабана оригінальний (Photo Conductor Unit) = 4шт.

28.4. Ремінь переносу оригінальний (Transfer Unit) = 1 шт.

29) Принтер HP DeskJet 450

29.1. Комплект картриджів = 2 к-та

30) Принтер Epson Stylus Photo 1290

30.1. Комплект картриджів = 2 к-та

31) Принтер HP LJ 1005MFP

31.1. Кількість заправок = 29

24.2. Кількість повних відновлень картриджів = 16

32) Принтер HP LJ 2100

32.1. Кількість заправок = 12

32.2. Кількість повних відновлень картриджів = 5

33) Принтер HP LJ 2200

33.1. Кількість заправок = 11

33.2. Кількість повних відновлень картриджів = 4

34) Принтер HP LJ 1018

34.1. Кількість заправок = 27

34.2. Кількість повних відновлень картриджів = 13

35) Принтер HP LJ P2015D

35.1. Кількість заправок = 30

35.2. Кількість повних відновлень картриджів = 17

35.3. Картридж оригінальний = 4

36) Принтер HP LJ 3052MFP

36.1. Кількість заправок = 5

36.2. Кількість повних відновлень картриджів = 2

36.3. Картридж оригінальний = 1

37) Принтер Epson 1290

37.1. Комплект картриджів = 3 к-та

38) Принтер HP LJ M1120

38.1. Кількість заправок = 121

38.2. Кількість повних відновлень картриджів = 65

38.3. Картридж оригінальний = 10

39) Принтер Canon Pixma IP4600

39.1. Комплект картриджів (B/C/M/Y) = 2 к-та

40) Принтер Epson C90

39.1. Комплект картриджів (B/C/M/Y) = 3 к-та

41) Копіювальний апарат Minolta bizhub 211

41.1. Тонер оригінальний = 32 шт.

41.2. Барабан оригінальний = 8 шт.

41.3. Стартер оригінальний = 8 шт.

42) Принтер Epson LQ

42.1. Картридж оригінальний = 2 шт.

43) Копіювальний апарат Minolta bizhub 420

43.1. Тонер оригінальний = 7 шт.

43.2. Барабан оригінальний = 1 шт.

43.3. Стартер оригінальний = 1 шт

44) Копіювальний апарат Canon FC108

44.1. Кількість заправок = 12

44.2. Кількість повних відновлень картриджів = 4

45) Різограф RISO RZ550

45.1. Фарба чорна = 11 шт.

45.2. Майстер-плівка А3 = 4шт.

47) Копіювальний апарат UTAX CD-1242

46.1. Тонер оригінальний = 16 шт.

46.2. Скріпки фінішера = 1 уп-ка

46.3. Ролик подачі з лотка = 8 шт.

46.4. Ролик подачі оригіналу автоподавача DP750 = 2 к-та

46.5. Вузол фіксації Fuser Unit = 1 шт.

46.6. Ремінь переносу зображення Transfer Roller Unit = 1 шт.

47) Копіювальний апарат Canon IR1605

47.1. Картридж оригінальний = 6шт.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою.

У разі подання пропозиції конкурсних торгів особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення міністерства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044) 206-31-14.

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 416

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

до 10.05.2011, 10 год. 00 хв. за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 420

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

10.05.2011 року, 17 год. 00 хв. за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.Для участі у процедурі розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення міністерства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044) 206-31-14.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються наступними документами:

- для фізичної особи або особи - підприємця - оригіналом документа, що засвідчує його особу;

- для юридичної особи, яку представляє керівник - завіреною копією документа, який підтверджує його повноваження, оригіналом документа, що засвідчує його особу;

- у разі, якщо учасника представляє інша особа - необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином.

Для підтвердження особи уповноважений представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- відповідності пропозиції технічним вимогам документації конкурсних торгів (До вивчення пропозиції конкурсних торгів, за рішенням Комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам документації конкурсних торгів);

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

- ціна.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводиться згідно з наступною методикою.Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів, за участю в голосуванні не менш двох третин членів Комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, голос голови Комітету з конкурсних торгів є ухвальним.


2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються коректурним засобом з обов’язковим визначенням суми прописом таким чином

у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціна за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3. Інша інформація 

В складі пропозиції конкурсних торгів учасник подає довідку, складену у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи учасника, скріплену печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису, яка містить наступні відомості про учасника:

- реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

- керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб.

Ціна пропозиції конкурсних торгів розраховується учасником на підставі технічних вимог до предмету закупівлі, наведених у п.7 Розділу Ш цієї документації та повинна містити всі необхідні витрати для забезпечення надання послуг на місці, включаючи витратні матеріали, а також податок на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ).

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону України "Про здійснення державних закупівель". 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України "Про здійснення державних закупівель";

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з п. 4 Розділу V цієї документації;;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Істотні умови договору про закупівлю:

1. Предмет договору:

Виконавець зобов’язується у 2011 році надати послуги по технічному обслуговуванню і ремонту копіювальної та комп’ютерної техніки (далі – Послуги), а Замовник – прийняти та оплатити такі послуги;

Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість Послуг:

Виконавець повинен вчасно та якісно виконувати увесь комплекс послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом копіювальної та комп’ютерної техніки, якість яких відповідає діючим нормам та правилам.3. Ціна договору:

Ціна цього Договору становить _________________________ (вказати вартість цифрами та словами), в т.ч. ПДВ ______________.

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

4. Порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником у безготівковій формі, в гривнях, грошових коштів на поточний банківський рахунок Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення.

5. Строк та місце надання послуг:

Строк надання послуг : травень – грудень 2011 року.

Місце виконання послуг: Київ, вул. Урицького 35

6. Права та обов'язки сторін:

Замовник зобов’язаний:

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;

Приймати надані Послуги згідно з актом приймання-передачі наданих послуг;

Замовник має право:

Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у 10-денний строк;

Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим договором;

Зменшувати обсяг закупівлі надання Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

Виконавець зобов’язаний:

Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

Виконавець має право

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 10-денний строк.7. Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором;8. Строк дії договору:

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2011 року.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додаток 1


ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма подається на фірмовому бланку учасника)на закупівлю послуг з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (технічне обслуговування і ремонт копіювальної та комп'ютерної техніки)

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (технічне обслуговування і ремонт копіювальної та комп'ютерної техніки), згідно з технічними та іншими вимогами, запропонованими замовником торгів – Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.1. Повне найменування учасника2. Місцезнаходження

3. Телефон (факс), е-mail

1. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги на закупівлю послуг з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (технічне обслуговування і ремонт копіювальної та комп'ютерної техніки), ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та згодні виконати вимоги замовника та Договору на суму:

_________________ грн. (з ПДВ)

словами_________________________________________

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.Керівник

(або Уповноважена особа) ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)М П*

Примітка: * Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

Додаток 2


Довідка про виконання аналогічних договорів

№ з/п

№ та дата договору

Предмет договору

Назва організації з якою укладено договір

Адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договоруКерівник

(або Уповноважена особа) ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


М П*
Примітка: * Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством
Каталог: docs -> procurement -> dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> М. П. Документація конкурсних торгів
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка