Міністерство екології та природних ресурсів україниСторінка2/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- відповідності пропозиції технічним вимогам документації конкурсних торгів (До вивчення пропозиції конкурсних торгів, за рішенням Комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам документації конкурсних торгів);

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

- ціна;

- умови розрахунку.Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводиться згідно з наступною методикою.

Максимальна кількість балів по кожному критерію:

Найменування критеріїв

бали

Ціна

80

Умови оплати

20

Всього

100

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*80, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Кількість балів за критерієм "Умови оплати" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, в якій не передбачено авансування, присвоюється максимально можлива кількість балів - 20. Для пропозиції конкурсних торгів в яких передбачено авансування присвоюється 0 балів.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: Загальна кількість балів = Кількість балів за критерієм "Ціна" + Кількість балів за критерієм "Умови оплати".

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів, за участю в голосуванні не менш двох третин членів Комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, голос голови Комітету з конкурсних торгів є ухвальним.


2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються коректурним засобом з обов’язковим визначенням суми прописом таким чином

у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціна за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3. Інша інформація 

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати на підставі технічних, якісних, кількісних та інших вимог до предмета закупівлі, визначеним у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

До розрахунку ціни входять усі види послуг. Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів не повинна включати податок на додану вартість (відповідно до підпункту 197.1.22 статті 197 Податкового кодексу України).

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України "Про здійснення державних закупівель";

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону України "Про здійснення державних закупівель". 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України "Про здійснення державних закупівель";

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з п. 4 Розділу V цієї документації;;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель"VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Істотні умови договору про закупівлю:

1. Предмет договору:

Виконавець зобов’язується у 2011 році надати послуги з дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук (Створення та впровадження Державної інформаційної - аналітичної системи управління відходами) (далі – Послуги), а Замовник – прийняти та оплатити такі послуги.

Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість Послуг:

Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає умовам, визначеним в Технічному завданні до Договору (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.3. Ціна договору:

Ціна цього Договору становить _______________________ (без ПДВ).(вказати цифрами та словами)

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.4. Порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта здавання - приймання наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта здавання - приймання наданих послуг, або шляхом попередньої оплати в розмірі __________ (обирається та заповнюється учасником, але не більше 30 % від вартості договору).

Учасник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом приймання – передачі наданих послуг або проміжним актом – звітом про використання коштів за призначенням.

Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення.5. Строк та місце надання послуг:

Строк надання послуг: грудень 2011 року.

Місце надання послуг: вул. Урицького, 35, м. Київ.

6. Права та обов'язки сторін:

Замовник зобов’язаний:

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;

Прийняти надані Послуги згідно з актом здавання - приймання наданих послуг;

Протягом 15 днів з дня одержання акта здавання – приймання наданих послуг та звітних документів направити учаснику підписаний акт здавання – приймання наданих послуг або мотивовану відмову від наданих послуг.Замовник має право:

Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його письмово у 15-ти денний строк з моменту прийняття такого рішення;

Контролювати надання Послуг в будь-який час, у строки, встановлені Календарним планом до Договору (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору;

Повернути акти здавання – приймання наданих послуг без здійснення оплати до належного оформлення відповідних документів;

У разі дострокового надання послуг достроково прийняти та оплатити послуги за фактично здійсненими витратами, у межах суми Договору.

Виконавець зобов’язаний:

Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

Надати не пізніше, ніж за 15 днів до терміну, обумовленому в календарному плані, проект кінцевого (в т.ч. за етапом) науково-технічного продукту відповідному структурному підрозділу Замовника для розгляду.

Після завершення робіт Виконавець представляє Замовнику три комплекти наукової-технічної продукції (звіт) та матеріали передбачені технічним завданням та умовами договору; акт здавання-приймання наданих послуг, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси фактичних витрат від співвиконавців, акти звірки розрахунків, акти здавання-приймання необоротних активів; витяг з протоколу засідання Вченої ради організації (за наявності), яка виконувала роботу.

Виконавець має право:

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника письмово в 15-ти денний строк з моменту прийняття такого рішення.7. Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством та цим Договором.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при наданні послуг за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі передбачені ст. 231 Господарського кодексу України.

У разі несвоєчасного виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо внаслідок цього Замовник зазнав фінансових збитків, то оплата вартості послуг Виконавцю не гарантується.8. Строк дії договору:

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2011.9. Інші вимоги:

Власником наданих послуг є Замовник.

Виконавець здійснює супроводження використання матеріалів НДР протягом 12 місяців після завершення договору. Виконавець здійснює супроводження проектів нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами до моменту їх затвердження в установленому порядку.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додаток 1ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма подається на фірмовому бланку учасника)на закупівлю досліджень та розробок в галузі фізико-математичних наук (Створення та впровадження Державної інформаційної - аналітичної системи управління відходами)

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах щодо закупівлі досліджень та розробок в галузі фізико-математичних наук (Створення та впровадження Державної інформаційної - аналітичної системи управління відходами) згідно з технічними та іншими вимогами, запропонованими замовником торгів – Міністерством екології та природних ресурсів України.1. Повне найменування учасника
2. Місцезнаходження
3. Телефон (факс), е-mail
1. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги на закупівлю досліджень та розробок в галузі фізико-математичних наук (Створення та впровадження Державної інформаційної - аналітичної системи управління відходами), ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та згодні виконати вимоги замовника та Договору на суму:

___________ грн. (без ПДВ)

словами_________________________________________

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.
Керівник

(або Уповноважена особа) ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)М П*

Примітка: * Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

Додаток 2


Перелік документів, які вимагаються від учасника

для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка складена у довільній формі, що свідчить про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для надання послуг, що є предметом закупівлі (в тому числі з описом наявних серверного обладнання достатньої потужності, каналів Інтернет, ліцензійного програмного забезпечення, служби технічної підтримки Замовників), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка складена у довільній формі, що свідчить про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, що є предметом закупівлі (в тому числі сертифіковані з використання програмного забезпечення Microsoft, програмного забезпечення аналітичної обробки даних MicroStrategy, програмного продукту "Інформаційно-аналітична система "Стратег.Реєстр"), засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

Для підтвердження сертифікації надаються копії відповідних сертифікатів, засвідчені підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1. Довідка про виконання аналогічних договорів за останні 3 (три) роки складена за нижченаведеною формою, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.Довідка про виконання аналогічних договорів

з/п


№ та дата договору

Предмет договору

Найменування Замовника, адреса та телефон

Примітка
4. Наявність фінансової спроможності:

4.1. Копія балансу підприємства за 2010 рік.

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2010 рік.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2010 рік (надають підприємства фінансова звітність яких включає указану форму звіту).

4.4. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за тиждень до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Примітки:

- документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям повинні бути складені у порядку, визначеному у цьому додатку;

- копії документів мають бути засвідченні підписом уповноваженої особи учасника, скріплені печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- документи, що не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям;
* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 3

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка