Міністерство екології та природних ресурсів україниСкачати 465.75 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації26.05.2016
Розмір465.75 Kb.
1   2   3

Перелік документів, які вимагаються від учасника

для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
1. Копія довідки, яка повинна свідчити про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів (якщо в довідці не встановлено термін її дії вона має бути отримана не раніше ніж за 10 днів до дня розкриття пропозиції конкурсних торгів).

2. Копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів), що видана в органах Державної податкової служби України, яка повинна свідчити про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів.

3. Документальне підтвердження провадження учасником конкурсних торгів господарської діяльності відповідно до положень його статуту:

- копія Статуту або іншого установчого документу;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) в органах статистики (для фізичних осіб – довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту);

- копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

- копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку;

4. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

5. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

6. Довідка складена у довільній формі яка підтверджує, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

7. Копія документу, що підтверджує правомочність на укладання договору (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір уповноважена інша особа - надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності).Примітки:

- документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" повинні бути складені у порядку, визначеному у цьому додатку;

- копії документів мають бути засвідченні підписом уповноваженої особи учасника, скріплені печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису;

- документи, що не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.
* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 4


Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до закупівлі

досліджень та розробок в галузі біологічних наук

(НДР "Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)")
1. Назва НДР: Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап).

2. Підстави для виконання НДР: ст. 56 Закону України "Про тваринний світ" від 13 грудня 2001 року № 2894–III, Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.94 № 772 "Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу".

3. Мета і призначення НДР: Відповідно до ст. 56 Закону України "Про тваринний світ" державний кадастр тваринного світу (ДКТС) ведеться для забезпечення охорони та організації раціонального використання тваринного світу. З урахуванням мінливості ареалу, чисельності та інших характеристик популяцій видів фауни державний кадастр тваринного світу має вестись на регулярній основі відповідно до розробленого довгострокового графіку, за уніфікованими затвердженими методиками і охоплювати пріоритетні таксони тварин.

Метою роботи є оновлення наявних кадастрових даних, створення першої частини таксономічного списку видів тварин України, підготовка регіонального компоненту бази даних Державного кадастру тваринного світу та передання його для роботи обласним управлінням Мінприроди, створення інсталяційного пакету бази ДКТС .4. Вихідні дані для проведення НДР:

Робота є продовженням робіт з ведення кадастру тваринного світу, які виконувались за бюджетною програмою державного фонду охорони навколишнього природного середовища 2401260 "Формування національної екологічної мережі".

Науково-технічна продукція повинна бути спрямована на подальше вдосконалення, наповнення і ведення державного кадастру тваринного світу з метою його використання для регулювання використання та відтворення тваринного світу, розроблення проектів нормативно-правових актів щодо уніфікованих методів збору та аналізу кадастрової інформації.

Перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення НДР:

Закону України "Про тваринний світ" від 13 грудня 2001 року № 2894–III;

Закону України "Про мисливське господарство та полювання" від 22 лютого 2000 року № 1478 – III;

Закон України "Про Червону книгу України" від 7 лютого 2002 року № 3055-ІІІ;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 24 квітня 1991 року № 1264-ХІІ;

постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.94 № 772 "Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу".

Інформаційні ресурси мережі Інтернет, пов’язані з накопиченням та аналізом інформації щодо тваринного світу.

Відповідні законодавчі акти ЄС, Російської Федерації, Білорусі та інших країн колишнього СРСР.


5. Вимоги до виконання НДР:

Науково-технічна продукція повинна містити:

таксономічний перелік видів тварин України (близько 15 тис. видів), які належать до типів Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Plathelmintes, Nemertini, Nemathelmintes, Acanthocephala, Annelida, Sipunculida, Mollusca, Tentaculata, Arthropoda;

інформацію про нові дані, внесені до бази даних ДКТСУ, в результаті аналізу літературних джерел, а також польових досліджень за період 2009–2011 роки;

регіональний компонент бази даних ДКТСУ (підготовка картографічного матеріалу, тестування регіонального компоненту) для передачі його до обласних державних управлінь охорони навколишнього природного середовища з метою накопичення нових даних по рідкісним видам тварин та використання у природоохоронній діяльності;

Інсталяційний пакет БД ДКСТУ та інструкції з поясненнями для встановлення та роботи з БД ДКСТУ;

Інформаційні матеріали для розміщення на веб-сторінці Мінприроди.6. Етапи та терміни виконання НДР:

Етап НДР

Зміст етапу

Створення першої частини таксономічного списку видів тварин України

1. Створення та внесення до бази даних ДКСТУ першої частини таксономічного списку (check-list) видів тварин України (близько 15 тис. видів), які належать до Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Plathelmintes, Nemertini, Nemathelmintes, Acanthocephala, Annelida, Sipunculida, Mollusca, Tentaculata, Arthropoda (частково).

2. Внесення до бази даних ДКСТУ нових даних щодо видів тваринного світу, зібраних на підставі аналізу літературних даних, а також даних польових досліджень за 2009–2011 років

3. Підготовка звіту по 1-му етапу


Підготовка регіонального компоненту бази даних Державного кадастру тваринного світу та передання його обласним управлінням Мін природи, створення інсталяційного пакету БД ДКСТУ

Підготовка регіонального компоненту бази даних Державного кадастру тваринного світу (підготовка картографічного матеріалу, тестування регіонального компоненту) та передача його до обласних державних управлінь охорони навколишнього природного середовища для накопичення нових даних по рідкісним видам тварин та використання у природоохоронній діяльності

Підготовка Інсталяційного пакету БД ДКСТУ та інструкції з поясненнями для встановлення та роботи з БД ДКСТУ.

3. Підготовка звіту по 2-му етапу


Робота в 2 етапи має бути виконана до 15 грудня 2011 року.

7. Очікувані результати та порядок реалізації НДР:

Кадастр тваринного світу використовуватиметься для регулювання використання тваринного світу та підготовки звітних матеріалів щодо виконання міжнародних договорів України.8. Матеріали, які подаються під час закінчення НДР:

Після завершення робіт Виконавець представляє Замовнику три комплекти наукової-технічної продукції (звіт), передбаченої технічним завданням та умовами договору; акт здавання-приймання науково-технічної продукції, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси фактичних витрат від співвиконавців, акти звірки розрахунків, акти здавання-приймання необоротних активів; витяг з протоколу засідання Вченої ради організації (за наявності), яка виконувала роботу.9. Порядок прийняття НДР:

Звіт має бути розглянутий та схвалений Вченою радою організації (за наявності), яка виконувала роботу, секцією "Охорона рослинного та тваринного світу" НТР Мінприроди та науково-технічною радою Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Виконавець здійснює супроводження виконаних робіт протягом 12 місяців після закінчення терміну дії договору.

Власником науково-технічної продукції та авторських прав на неї є Мінприроди.10. Вимоги до розроблювальної документації:

Надається звіт у трьох примірниках, який містить матеріали згідно з п. 4 і 5 даних технічних вимог, на паперових (завірені підписом та печаткою виконавця) та електронних носіях.Звіт, включаючи всі матеріали, має бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом:

Інформації, що буде отримана внаслідок виконання НДР, технічного захисту не потребує.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка