Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за серпень-вересень 2014 рокуСкачати 113.57 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір113.57 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МНАУ

за серпень-вересень 2014 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 2014
1. Природознавчі науки


20.1

К78


Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 478 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.11

В55


Вища математика: контр. завдання та метод. рекомендації [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.0950102 ТВППТ / [уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза та ін.]. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 156 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.11

В55


Вища математика. Кратні та криволінійні інтеграли (Модуль 10) [Електронний ресурс] : контр. завдання та метод. рек. для самост. роботи студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, Л. П. Шебаніна, О. В. Цепуріт. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. –  52 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.151.3

Н28


Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка: метод. рек. для виконання графічних робіт та самостійної роботи студентів з теми: "Ескізування деталей і складальні креслення" [Електронний ресурс] : для студ. напряму підготовки: 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. С. М. Степанов, Н. А. Горбенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 56 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


24.1

Е45


Екологічна хімія [Електронний ресурс] : підруч. / Б. М. Федишин, В. І. Доро-хов, Г. В. Павлюк [та ін.] ; за ред. Б. М. Федишина. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 516 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.081

К78


Екологія [Електронний ресурс] : метод. рек. з виконання програми навчальної практики для студ. денної форми навч. напр. підгот. 6.051401- "Біотехнологія" / уклад. С. С. Крамаренко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 12 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.5

Г46


Гідроботаніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Р. Гроховська, О. Є. Ходосовцев, Ю. В. Пилипенко, С. В. Кононцев. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 376 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


2. Техніка


30.3

П75


Прикладная механика упругонаследственных сред : В 3-х т. Т. 1 : Механика деформирования и разрушения эластомеров / А. Ф. Булат, В. И. Дырда, Е. Л. Звягильский, А. С. Кобец. – К. : Наукова думка, 2011. – 568 с. 


30.3

П75


Прикладная механика упругонаследственных сред : В 3-х т. Т. 2 : Методы расчета эластомерных деталий / А. Ф. Булат, В. И. Дырда, Е. Л. Звягильский, А. С. Кобец. – К. : Наукова думка, 2012. – 616 с. 


30.3

П75


Прикладная механика упругонаследственных сред : В 3-х т. Т. 3 : Термомеханическая теория вязкоупругих тел / А. Ф. Булат, В. И. Дырда, В. Г. Карнау-хов [и др.]. – К. : Наукова думка, 2013. – 428 с. 


32.973

Т26


Тверезовська Н. Т. Інформаційні технології в агрономії : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 282 с. 


38.4

Г44


Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд : підруч. / Г. В. Гетун. – К. : Кондор, 2012. – 380. 


3. Сільське господарство


40.3

П16


Панас Р. М. Бонітування грунтів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. М. Панас. — Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 352 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.3

Г90


Грунтознавство з основами геології. Навчальний модуль 1. Основи геології. Розділ "Мінералогія" [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання лаб. робіт студ. другого курсу ф-ту агротехнологій денної форми навч. за напр. підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / уклад. О. М. Хотиненко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 60 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.3

Г90


Грунтознавство з основами геології [Електронний ресурс] : робочий зошит № 1 до виконання лаб. робіт студ. другого курсу ф-ту агротехнологій денної форми навч. за напр. підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКО "Бакалавр" / уклад. О. М. Хотиненко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 67 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.7

М55


Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] : підруч. у 2-х т. Т. 1 / А. В. Рудь, І. М. Бен-дера, Д. Г. Войтюк [та ін.] ; за ред. А. В. Рудя. - Електрон. текст. дані. – К. : Агроосвіта, 2012. – 584 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.7

М55


Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання практичних робіт для студ. спец. 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Горбенко, М. С. Храмов, О. І. Норинський, В. В. Стрельцов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 39 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


42.112.1

О-66


Орлюк, А. П. Генетика пшениці з основами селекції [Електронний ресурс] : монограф. / А. П. Орлюк. — Електрон. текст. дані. – Херсон : Айлант, 2012. – 436 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


42.36

Д45


Дикань А. П. На пути к успешному виноградарству [Електронний ресурс] / А. П. Дикань. — Электрон. текст. дан. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2013. – 429 с. : ил. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печ. изд.


45

Т38


Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: підруч. / за ред. О. Т. Бусенка. – К. : Агроосвіта, 2014. – 493 с. 


46.0

Р99


Рясенко В. І. Спеціалазоване м'ясне скотарство : консп. лекцій / В. І. Рясенко, О. К. Цхвітана. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 98 с. 


4. Історія. Економіка


63.3(4 Укр)

І-90


Історія України [Електронний ресурс] : метод. рек. для семінарських занять та самост. роботи студ. денної форми навчання всіх напрямків підготовки / уклад. Т. В. Березовська. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 189 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050

Д36


Державне регулювання економіки [Електронний ресурс] : метод. рек. з вивчення дисц. для студ. екон. спец. денної та заочної форми навч. / уклад. О. І. Котикова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 106 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050

Д36


Державне регулювання економіки [Електронний ресурс] : метод. рек. для підгот. контр. робіт для студ. екон. спец. заочної форми навчання / уклад. О. І. Котикова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 33 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050.4

Б76


Божидарнік Т. В. Креативний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. - Електрон. текст. дані. – Херсон : Олді Плюс, 2014. – 498 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052

О-16


Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.03050901 "Облік і аудит" / уклад. Н. В. Потриваєва, Т. С. Пісоченко, С. В. Сирцева. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 33 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052.8

К75


Кочерга М. М. Розвиток екологічного аудиту в аграрному секторі економіки України: теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : моногр. / М. М. Кочерга. – К. : Кондор, 2013. – 308 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


65.24

Е45


Економіка праці і соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] : метод. рек. та завд. для виконання контр. робіт слухачів заочної форми навч. ф-ту перепідготовки та підвищення кваліфікації спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / уклад. І. Г. Крилова, О. А. Мамалюк. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 47 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.242

В26


Ведерніков М. Д. Нормування праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 372 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.262.5

І-58


Інвестиційний менеджмент. Інвестування [Електронний ресурс] : метод. рек. та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів: напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" спец. 7.03060101 "Менеджмент орг. і адм.", 8.03060103 "Менеджмент природоохор. д-ті", 8.03060102 "Менеджмент інновац. діяльності", 7.03060104 , 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. І. Г. Крилова, О. А. Христенко, О. А. Мамалюк. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 152 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32

Е45


Економіка і організація аграрного сервісу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для самост. роботи студ. ф-тів агротехнологій за спец. 7.09010101 та 8.09010101 "Агрономія" денної та заочної форми навч. / уклад. Г. В. Коваленко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 81 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32

Е45


Економіка і організація аграрного сервісу [Електронний ресурс] : метод. рек. та завдання для практ. занять і самост. роботи студ. ф-ту агротехнологій спец. 7.09010101, 8.09010101 "Агрономія" / уклад. Г. В. Коваленко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 49 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.325.1

Ч-75


Чорнодон В. І. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового садівництва України : моногр. / В. І. Чорнодон. – Тернопіль : Крок, 2011. – 408 с. 


65.40

І-45


Ільєнко О. В. Геологістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Ільєн-ко, О. К. Катерна. - Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2013. – 284 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.5

Л84


Лукашевич В. М. Глобалістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид.. доп. та випр. - Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 440 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


67.304.3

П78


Прогонюк Л. Ю. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. спец. 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" / Л. Ю. Про-гонюк. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 109 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


5. Наука. Дисертації. Автореферати


72

Н34


Наука і методика : зб. наук.-метод. праць. – К. : Агроосвіта, 2014. –  Вип. 26. - 80 с. 


72.4

К55


Кобець А. С. Державна політика інтеграції освіти і науки в Україні в системі інноваційної економіки: теорія, методологія, механізми [Електронний ресурс] : монографія / А. С. Кобець. - Електрон. текст. дані. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 396 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


72.4

Ц87


Цуркан Н. В. Економіко-енергетичні засади інноваційного розвитку виробництва продукції багаторічних трав : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цуркан Наталя Вікторівна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 242 с. – Бібліогр.: с. 168-195.


72.4

Ц87


Цуркан Н. В. Економіко-енергетичні засади інноваційного розвитку виробництва продукції багаторічних трав : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цуркан Наталя Вікторівна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 24 с.


72.4

З-33


Запша Г. М. Розвиток відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях в Україні: теорія і практика : дис... доктора екон. наук : 08.00.03 / Запша Галина Миколаївна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 454 с. – Бібліогр.: с. 406-442.


72.4

З-33


Запша Г. М. Розвиток відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях в Україні: теорія і практика : автореф. дис... доктора екон. наук : 08.00.03 / Запша Галина Миколаївна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 39 с.


74.58

Д46


Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт і проектів студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.09010101 «Агрономія» / уклад. А. В. Дробітько, І. Д. Дудяк, В. В. Гамаюнова, С. Г. Чорний, О. А. Коваленко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 64 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


6. Мовознавство


81.2 Англ

А64


Заскалєта С. Г. Англійська мова : навч. посіб. / С. Г. Заскалєта, О. В. Артюхова, Т. О. Ганніченко [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 284 с. 


Каталог: info -> info bull 2014
info -> Звіт за результатами анкетування учасників обласних олімпіад з навчальних предметів та обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ман україни в лютому-березні 2013 року Луганським оіппо було проведено опитування
info -> Методичні рекомендації Сучасний урок це далеко не одноманітна та єдина струк­турно-змістова схема. Тому кож­ний конкретний учитель визна­чає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні
info bull 2014 -> Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за січень 2014 року
info -> Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Долинська міськрада Івано-Франківської області Ідентифікаційний код за єдрпоу
info -> До уваги учнів 11-х класів!
info bull 2014 -> Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за
info bull 2014 -> Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за липень 2014 року
info bull 2014 -> Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за лютий-березень 2014 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка