Миколаївський державний аграрний університет бібліотека ветеринарно-санітарні заходи в сільському господарствіСкачати 111.35 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір111.35 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Ветеринарно-санітарні заходи в сільському господарстві

(тематичний список літератури)


Миколаїв


2012


 1. Акопян, Б. В. Определение качества мяса в процессе его созревания [Текст] / Б. В. Акопян, Ю. А. Ершов // Ефективне тваринництво. – 2010. – № 1. – С. 20-21.

 2. Безрукава, І. Ю. Дезінфекція приміщень в присутності птиці [Текст] / І. Ю. Безрукава // Сучасне птахівництво. – 2007. – № 7. – С. 15-17.

 3. Бірта, Г. О. Ветеринарно-санітарні заходи в господарствах по виробництву продукції свинарства [Текст] / Г. О. Бірта // Ефективне тваринництво. – 2008. – № 2. – С.34-36.

 4. Бондар, А. О. Гігієна тварин [Текст] : словник понятійних термінів для студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / А. О. Бондар ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 25 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Bondar_A.GT_Slovn 2011.pdf. 

 5. Бондар, А. О. Гігієнічна оцінка факторів, які впливають на формування мікроклімату в корівнику / А. О. Бондар, Н. Бондарчук. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 3(46) ,Т.1 : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 161-164.

 6. Бондар, А. О. Зоогігієнічна оцінка мікрозабрудненості повітря приміщень залежно від умов утримання корів / А. О. Бондар, Т. Дідик. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.2(40) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 208-212.

 7. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя кур-несушек при маллофагозе после обработки дельцидом [Текст] / М. Ф. Боровков, А. Г. Ручий // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 1. – С. 47-51.

 8. Бутко, М. П. Особенности проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиенических мероприятий при переработке больных животных [Текст] / М. П. Бутко, И. Г. Сере-гин // Мясной бизнес. – 2006. – № 8. – С.78-81.

 9. Бутко, М. П. Особенности проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиенических мероприятий при переработке больных животных [Текст] / М. П. Бутко, И. Г. Сере-гин // Мясной бізнес. – 2007. – № 2. – С. 98-100.

 10. Венгеренко, Л. А. Ветеринарно-санитарные мероприятия по защите птицеводческих хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней [Текст] / Л. А. Венгеренко // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 6. – С. 5-8.

 11. Верещагин, Д. Правильное доение: гигиенический аспект [Текст] / Д. Верещагин // Ефективне тваринництво. – 2006. – № 6. – С. 40-41.

 12. Ветеринарна санітарія виробництва яєць [Текст] [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 10. – С. 52-54.

 13. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса в процессе хранения [Текст] // Мясное дело. – 2005. – № 9. – С.18-20.

 14. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса в процессе хранения [Текст] // Мясное дело. – 2005. – № 10. – С.44-45. — Закінч. Почат. у № 9. - 2005.

 15. Ветеринарно-санитарные требования к производству кишечной оболочки [Текст] // Мясное дело. – 2008. – № 9. – С. 24-26.

 16. Ветеринарно-санітарні та гігієнічні заходи в цеху інкубації [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2006. – № 7. – С. 40-43.

 17. Волков, Г. К. Гигиена откорма крупного рогатого скота [Текст] / Г. К. Волков, А. Н. Данилов // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 1. – С. 34-36.

 18. Вопросы по применению альдегидов в качестве дезинфицирующих средств [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2005. – № 8. – С.18-22.

 19. Галат, О. Актуально про ветеринарну ситуацію [Текст] / О. Галат // Мясной бизнес. – 2009. – № 1. – С. 73.

 20. Гвенбоцка, К. Ухудшение здоровья [бройлеров] - результат качества подстилки [Текст] / К. Гвенбоцка // Ефективне птахівництво. – 2009. – № 2. – С. 24-27.

 21. Глубинная обработка куриных яиц для профилактики микоплазмоза [Текст] / Б. Ф. Бе-ссаробов, Н. П. Мишуров, А. А. Усов, В. П. Кузьмина // Ефективне птахівництво. – 2005. – № 10. – С. 45-46.

 22. Головатый, Б. Как подобрать эффективные дезинфицирующие средства и сэкономить при этом? [Текст] / Б. Головатый // Мясной бизнес. – 2006. – № 3. – С. 48-49.

 23. Гончаренко, І. В. Якість та безпека сирого молока [Текст] / І. В. Гончаренко // Мо-лочное дело. – 2006. – № 3. – С. 62-63. — Закінч. Почат. № 1, 2. - 2006.

 24. Грегірчак, Н. М. Біоцидні препарати [Текст] / Н. М. Грегірчак // Сучасне птахівництво. – 2008. – № 1. – С. 4-6.
  Оцінка дії біоцидних препаратів на бактеріальну і грибкову мікрофлори.

 25. Дезинфекция. Калгонит стерицид форте 15: научно-практические аспекты использования на предприятиях молочной промышленности [Текст] // Молочное дело. – 2006. – № 5. – С. 28.

 26. Державні санітарні норми та правила "Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом [Текст]  // Пропозиція: Агросвіт (додаток). – 2005. – № 10. – С. 24-32.

 27. ДжмІль, О. М. Вплив методів санітарної обробки доїльного обладнання на загальне бактеріальне обсіменіння молока [Текст] / О. М. ДжмІль // Молочное дело. – 2008. – № 7. – С. 50-51.

 28. Дьяченко, Д. В. Вопросы санитарии на мясоперерабатывающих предприятиях [Текст] / Д. В. Дьяченко // Мясное дело. – 2009. – № 6. – С. 32-34.

 29. Елисеева, Е. Н. Экономическая эффективность профилактических мероприятий [Текст] / Е. Н. Елисеева // Ефективне птахівництво. – 2009. – № 2. – С. 21-23.
  Соблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий и научно обоснованных программ применения лекарственных средств на птицефабриках.

 30. Задорожній, А. А. Вплив екологічно безпечних препаратів на ембріональний і постембріональний розвиток м'ясних курчат [Текст] / А. А. Задорожній, В. М. Туринський // Сучасне птахівництво. – 2011. – № 10. – С. 21-23.

 31. Зозуляк, О. Б. Биологическая безопасность инкубаториев [Текст] / О. Б. Зозуляк // Сучасна ветеринарна медицина. – 2007. – №2. – С. 44-47.

 32. Кальницкая, О.И. Мулюкова А.П. Ветеринарный контроль за остаточными количествами антибиотиков в продукции [Текст] / О.И. Мулюкова А.П. Кальницкая, А. А. Кунаков, И. Г. Серегин // Ефективне птахівництво. – 2005. – № 10. – С. 36-39.

 33. Касянчук, В. Ретельний контроль виробництва молока на фермі - основний важіль у забезпеченні населення високоякісною продукцією [Текст] / В. Касянчук // Тваринництво України. – 2006. – № 4. – С. 20-22.

 34. Коваль, Г. М. Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини, отриманої від бугайців поліської м'ясної та симентальської порід за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх метіонатами [Текст] / Г. М. Коваль, Р. Й. Кравців // Сільський господар. – 2008. – № 1-2. – С. 13-15.

 35. Кожемяка, Н. В. Ветеринарная защита при выращивании бройлеров [Текст] / Н. В. Кожемяка, Л. Ф. Самойлова // Ефективне птахівництво. – 2006. – № 6. – С. 36-38.

 36. Козак, В. Ветеринарно-санітарні вимоги до технології переробки м'яса і субпродуктів [Текст] / В. Козак // Мясное дело. – 2007. – № 7. – С. 56-59. — Оконч. Начало №№ 2-6. - 2007.

 37. Козак, В. Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных и молочных прдуктов [Текст] / В. Л. Козак // Мясное дело. – 2005. – № 5. – С. 42-43.
  Наиболее часто встречающиеся заболевания в Украине, передающиеся человеку от животных : лейкоз, рожа свиней, ящур, сибирская язва, туберкулез и др.

 38. Козак, В. Л. Болезни, передающиеся человеку при уходе за животными, переработке и употреблении мясных продуктов ( Окончание, начало см. № 5. - 2005 ) [Текст] / В. Л. Козак // Мясное дело. – 2005. – № 6. – С. 34-35.

 39. Козак, В. Л. Ветеринарно-санитарные требования к сырью для мясоперерабатывающих предприятий [Текст] / В. Л. Козак // Мясное дело. – 2009. – № 6. – С. 9.

 40. Козак, В. Л. Ветеринарно-санитарные требования к убою и технологической обработке тушек птиц [Текст] / В. Л. Козак // Мясное дело. – 2010. – № 1. – С. 26-27.

 41. Костюнина, В. Ф. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии [Текст] / В. Ф. Ко-стюнина, Е. И. Туманова, Л. Г. Демидчик. – М. : Агропромиздат, 1991. – 480 с.

 42. Кравців, Р. Ветеринарно-санітарна експертиза молока [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. Кравців, М. Козак, Ю. Остап'юк. — Електрон. текст. дані. – Львів : Тріада плюс. – 172 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Kravtsiv_Vet_san_ekspert_moloka_2004.pdf. — Копія друк. вид.

 43. Куцан, О. Нітратна проблема в тваринництві, ймовірна за надмірної посухи [Текст] / О. Куцан // Тваринництво України. – 2010. – № 9. – С. 6-10.

 44. Лемеш, В. М. Контроль безопасности при производстве мясных продуктов на основе принципов НАССР [Текст] / В. М. Лемеш, М. М. Алексин // Мясное дело. – 2006. – № 2. – С. 72-74.

 45. Мазур Н.И.. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса овец [Текст] / Мазур Н.И. // Мясной бизнес. – 2006. – № 1. – С. 48-50.

 46. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза ливера свиней [Текст] / Н. И. Мазур, Н. И. Селюченко // Мясное дело. – 2009. – № 6. – С. 28-29.

 47. МАзур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза ливера свиней [Текст] / Н. И. Ма-зур, Н. И. Селюченко // Мясное дело. – 2010. – № 11. – С. 30-31.

 48. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких животных [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2006. – № 6. – С. 40-42.

 49. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного рогатого скота [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2006. – № 3. – С. 62-64.

 50. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса лошадей [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2006. – № 8. – С. 44-45. — Оконч. Начало № 7. - 2006.

 51. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при заболевании животных сибирской язвой [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2006. – № 8. – С. 26-28. — Окончание. Начало № 7. - 2006.

 52. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при заболевании животных листериозом [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2006. – № 10. – С. 69-71.

 53. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при заболевании свиней лептоспирозом [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2006. – №12. – С. 10-13.

 54. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при заболевании крупного рогатого скота лейкозом [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2007. – № 4. – С. 18-20.

 55. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при заболевании животных сальмонелезом [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2007. – № 8. – С. 64-66. — Закінч. Почат № 7. - 2007.

 56. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при заболевании животных листериозом [Текст] / Н. И. Мазур, Н. И. Селюченко // Мясное дело. – 2010. – № 12. – С. 20-21.

 57. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса свиней [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2006. – № 2. – С. 48-52.

 58. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса свиней [Текст] / Н. И. Мазур, О. П. Литвиненко // Мясное дело. – 2006. – № 6. – С. 54-56. — Оконч. Начало № 4, 5. - 2006.

 59. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных заболеваниях [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2009. – № 4. – С. 30-31.

 60. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 7. – С. 38-39.

 61. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птицы при различных болезнях [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2005. – № 11. – С. 68-71.

 62. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и органов птицы [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2006. – № 9. – С. 96-97.

 63. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарные требования к переработке кроликов [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2006. – № 5. – С. 44-50.

 64. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарные требования к убою и обработке туш КРС в убойных цехах мясокомбинатов и скотобоен [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2006. – № 3. – С. 44-45.

 65. Мазур, Н. И. Ветеринарно-санитарные требования к убою и переработке крупного рогатого скота [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2006. – № 4. – С. 35-38.

 66. Мазур, Н. И. Санитарные требования к производству колбасных изделий [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 2. – С. 50-51. — Оконч. Начало № 1. - 2008.

 67. Мазур, Н. И. Санитарные требования к производству колбасных изделий [Текст] : Окончание. Начало №3. -2008 / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2008. – № 5. – С. 20-21.

 68. Мазур, Н. И. Санитарные требования к производству мясных полуфабрикатов [Текст] / Н. И. Мазур // Мясной бизнес. – 2007. – № 4. – С. 102-104.
  Оборудование для производства мясных полуфабрикатов.

 69. Мазур, Н. И. Санитарные требования к производству полуфабрикатов [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2007. – № 5. – С. 44-45. — Оконч. Начало № 4. - 2007.

 70. Мазур, Н. И. Современные методы послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы мяса при заболевании животных туберкулезом [Текст] / Н. И. Мазур // Мясное дело. – 2007. – № 2. – С. 50-52.

 71. Марченко, Ф. С. Аэрозольная дезинфекция против респираторных заболеваний [Текст] / Ф. С. Марченко, М. А. Ищенко // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 2. – С. 23-25.

 72. Маслій, І. Стан ветеринарно-санітарного благополуччя пасік [Текст] / І. Маслій // Пасіка. – 2009. – № 5. – С. 11.

 73. Озонирование производственных помещений, инкубационных и пищевых яиц [Текст] / Е. Корса-Вавилова, И. Егоров, А. Штеле [и др.] // Птицеводство. – 2011. – № 12. – С. 39-41.

 74. Орлов, Л. Знезараження зернофуражу [Текст] / Л. Орлов // Тваринництво України. – 2006. – № 9. – С. 4-7.

 75. Орлов, Л. Санітарна якість зернофуражу і його продуктів після знезаражування [Текст] / Л. Орлов // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 28-30.

 76. Пейсак, З. Биобезопасность - результативный и дешевый способ защиты свиней от болезней [Текст] / З. Пейсак // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 3. – С. 37-43.

 77. Польовий, Л. В. Вологість повітря в приміщеннях для сухостійних корів в залежності від умов годівлі та утримання їх в стійловий період [Текст] / Л. В. Польовий // Ефективне тваринництво. – 2006. – № 1. – С. 45-46.

 78. Програма комплексного вирішення проблеми захисту від інфекцій на птахофабриках [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2007. – № 8. – С. 47-51.

 79. Прокудіна, Н. Вакцинація в інкубаторії: технологія, гігієна, епізоотологія [Текст] / Н. Прокудіна // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 11. – С. 45-48.

 80. Прокудіна, Н. Дезінфекція: чим і як [Текст] / Н. Прокудіна // Наше птахівництво. – 2011. – № 3. – С. 68-70.

 81. Прокудіна, Н. О. Дезинфекція яєць: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Н. О. Прокудіна, В. К. Бондаренко // Ефективне птахівництво. – 2009. – № 2. – С. 47-51.

 82. Решетніченко, О. Визначення токсичності кормів біопробами на кролях та інфузоріях colpoda stenii (колпода) [Текст] / О. Решетніченко, Л. Орлов, Н. Меркуль // Тваринництво України. – 2008. – № 3. – С.40-42.
  Профілактика мікотоксикозів у тварин передбачає систематичну санітарну оцінку кормів. З цією метою автори статті визначали доброякісність, свіжість, псування і ступень токсичності кормів.

 83. Савост'янова, К. В. Зниження мікробного забруднення повітря в пташниках для утримання курей-несучок [Текст] / К. В. Савост'янова // Ефективне птахівництво. – 2009. – № 4. – С. 48-52.

 84. Санитарно - профилактические работы в птицеводстве [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2005. – № 7. – С. 36-38.

 85. Современные методы решения санитарно-гигиенических проблем на предприятиях молочной промышленности [Текст] // Молочное дело. – 2006. – № 3. – С. 29.

 86. Стегній, Б. Т. Полідез [Текст] / Б. Т. Стегній, В. О. Бреславець, П. С. Калин // Сучасне птахівництво. – 2006. – № 3. – С. 8-11.
  Ефективний дезінфікуючий засіб для передінкубаційної обробки яєць сільськогосподарської птиці.

 87. Титл, К. Влияние системы дезинфекции на рентабельность производства в птицеводстве [Текст] / К. Титл // Тваринництво сьогодні. – 2011. – № 7. – С. 28-31.

 88. Требования к санитарному режиму на мясоперерабатывающих предприятиях [Текст] // Мясное дело. – 2011. – № 5. – С. 15.

 89. Уша, Б. В. Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса цыплят-бройлеров при поступлении в организм соединений свинца и кадмия [Текст] / Б. В. Уша // Мясное дело. – 2007. – № 4. – С. 50-51.

 90. Фогнет - як частина ефективної програми біологічної безпеки птахофабрик [Текст] // Сучасне птахівництво. – 2005. – № 12. – С. 10-11.

 91. Ханєєв, В. В. Аналіз методів санації інкубаційних яєць [Текст] / В. В. Ханєєв // Су-часна ветеринарна медицина. – 2011. – № 4. – С. 24-25.

 92. Ханєєв, В. В. Протиепізоотичні заходи в інкубаторії [Текст] / В. В. Ханєєв // Сучасна ветеринарна медицина. – 2011. – № 2. – С. 42-44.

 93. Черняк, Н. Лістерії та безпека продуктів харчування [Текст] / Н. Черняк // Тваринни-цтво України. – 2005. – № 9. – С. 23-25.

 94. Юр'єва, Н. Технології та обладнання видалення та переробки гною і стоків на свинофермах [Текст] / Н. Юр'єва // Пропозиція. – 2005. – № 7. – С. 127-128.

 95. Юшков, Ю. Г. Механизмы контроля микотоксикозов на птицефабриках [Текст] / Ю. Г. Юшков // Ефективне птахівництво. – 2009. – № 1. – С. 40-43.

 96. Якубчак, О. М. Чим краще обробити? [Текст] / О. М. Якубчак // Сучасне птахівництво. – 2006. – № 6. – С. 14-15.
  Порівняльна оцінка сучасних і традиційних дезінфекційних засобів, що використовуються в галузі птахівництва.

 97. Якубчак, О. Н. Ветеринарно-санитарная єкспертиза крови [Текст] / О. Н. Якубчак // Мясной бизнес. – 2006. – № 5. – С. 92-93. — Оконч. Начало № 4. - 2006.

 98. Якубчак, О. Н. Качество крови. Ветеринарно-санитарный контроль и надзор [Текст] / О. Н. Якубчак // Мясной бизнес. – 2006. – № 8. – С. 84-85.

 99. Янковський, І. П. Використання сучасних матеріалів для теплоізоляції тваринницьких приміщень [Текст] / І. П. Янковський, А. О. Висоцький // Сільський господар. – 2006. – № 1-2. – С. 23-25.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка