Миколаївський державний аграрний університет бібліотека сільськогосподарська меліораціяСкачати 114.9 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір114.9 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА

Сільськогосподарська меліорація

(тематичний список літератури)

Миколаїв

2011


Шатковський, А. П. Водоспоживання моркви столової при мікрозрошенні в умовах Півдня України [Текст] / А. П. Шатковський // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 4. – С. 83-85.
Цапко, Ю. Л. Агроекологічні аспекти застосування технології локальної меліорації кислих грунтів [Текст] / Ю. Л. Цапко // Екологіч. вісн. – 2005. – № 3. – С. 22-23.
Ромащенко, М. Особливості застосування та експлуатації систем крапельного зрошення [Текст] / М. Ромащенко, В. Корюненко // Агроном. – 2006. – № 2. – С. 18-26.
Позднякова, Т. П. Водозберігаючі режими зрошення яблуні для умов Півдня Степової зони України [Текст] / Т. П. Позднякова // Агроном. – 2006. – № 2. – С. 116-117.
Жуйков, Г. Є. Зрошення і його роль у підвищенні економічної ефективності землеробства [Текст] / Г. Є. Жуйков, О. М. Димов // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 55-59.
Спринклерное орошение - перспективный вид орошения для овощеводства [Текст] // Овощеводство. – 2006. – № 6. – С. 64-65.
Рижков, О. Штучний дощ - природний урожай [Текст] / О. Рижков // Пропозиція. – 2006. – № 8. – С. 30-36.
Про проблеми зрошуваного землеробства на Півдні України.
Ревуцкий, А. Возделывание арахиса при капельном орошении на юге Украины [Текст] / А. Ревуцкий // Овощеводство. – 2006. – № 6. – С. 66-70.
Ромащенко, М. Технология микроорошения моркови в условиях юга Украины [Текст] / М. Ромащенко // Овощеводство. – 2006. – № 11. – С. 62-64.
Ромащенко, М. Урожайность картофеля весенней и летней посадок на капельном орошении в условиях юга Украины [Текст] / М. Ромащенко, Т. Плотникова // Овощеводство. – 2006. – № 12. – С. 67-69.
Мисик, Г. А. Основи меліорації і ландшафтознавства [Текст] : Посіб. / Г. А. Мисик, Б. Б. Куліковський. – К. : ІНКОС, 2005. – 464 с. 

Основи зрошувальних і осушувальних меліорацій, режим зрошення і техніка поливу с/г культур. Наведені теоретичні основи ландшафтознавства і ландшафтної організації території. Розроблені лабораторно-практичні заняття.
Ликвидировать эрозию малозатратным способом [Текст] // Овощеводство. – 2007. – № 2. – С. 30-31.
Ромащенко, М. Общие аспекты эксплуатации пленочных трубопроводов систем капельного орошения [Текст] / М. Ромащенко // Овощеводство. – 2007. – № 2. – С. 68-70.
Шмидт, В. Защита почв - долг каждого [Текст] / В. Шмидт // Новое сельское хозяйство : Журнал агроменеджера. – 2006. – №6. – С. 60-66.
Стратегия борьбы против эрозии и уплотнения почвы.
Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока [Текст] : Учеб. пособ. / Под ред. Е.Е. Овчарова. – М. : Агропромиздат, 1988. – 224 с. 
Ромащенко, М. Определение водопотребления овощных культур при капельном орошении [Текст] / М. Ромащенко, С. Рябков // Овощеводство. – 2007. – № 4. – С. 70-71.
Поліщук, В. В. Обгрунтування оперативних планів полівів сільськогосподарських культур в сучасних умовах [Текст] / В. В. Поліщук // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 3. – С. 70-72.
Алтунин, В. С. Приборы и устройства в гидромелиорации [Текст] : Справочник / В. С. Алтунин, Т. М. Белавцева. – М. : Агропромиздат, 1989. – 303 с. 
Недбал, А. Орошение - основа высоких урожаев [Текст] / А. Недбал // Овощевод-ство. – 2007. – № 6. – С. 12-17.
Багров, М. Оросительные системы и их эксплуатация [Текст] : учебник / М. Багров. – 4-е изд. – М. : Агропромиздат, 1988. 
Багров, М. Н. Сельскохозяйственная мелиорация [Текст] : учеб. пособие / М. Н. Баг-ров, И. Л. Кружилин. – М. : Агропромиздат, 1985. – 271 с. 
Бадаев, Л. И. Техническая эксплуатация гидромелиоративных систем [Текст] : Справочник / Л. И. Бадаев, В. М. Донской. – М. : Колос, 1992. – 271 с. 
Лев, Я. Способы полива в оросительных системах [Текст] / Я. Лев // Овощеводство. – 2007. – № 7. – С. 25-27.
Ромащенко, М. Зрошувати? - Так! Але яким чином? [Текст] / М. Ромащенко, Б. Ко-наков // Пропозиція. – 2007. – № 7. – С. 112-115.
Лион, Д. Против ветра [Текст] / Д. Лион // Зерно. – 2007. – № 7. – С. 21-24.
О ветровой эрозии почвы и мерах борьбы с ней.
Шелтон, Д. Оставлять, чтобы не размывало [Текст] [Текст] / Д. Шелтон // Зерно. – 2007. – № 7. – С. 25-28.
О водной эрозии почвы и мерах борьбы с ней.
Землеробство та меліорація [Текст] : підручник / І. І. Назаренко, І. С. Смага, С. М. По-льчина, В. Р. Черлінка ; за ред. І.І. Назаренка. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2006. – 543 с. 
Коваленко, П. І. Наукове обгрунтування розвитку зрошення земель в Україні [Текст] [Текст] / П. І. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 8. – С. 5-11.
Бурдо, И. М. Гравитационная гидроавтоматика в мелиорации [Текст] / И. М. Бурдо, Л. А. Залманзон, А. Ф. Савостьянов. – М. : Агропромиздат, 1990. – 159 с. 
Олійник, Л. Еколого-економічна оцінка впливу зрошення на гідромеліоративний стан земель [Текст] [Текст] / Л. Олійник // Економіст. – 2007. – № 10. – С. 40-42.

Дементьев, В. Г. Орошение [Текст] / В. Г. Дементьев. – М. : Колос, 1979. – 303 с. 


Ерхов, Н. С. Мелиорация земель [Текст] : учебник / Н. С. Ерхов, Н. И. Ильин, В. С. Мисенев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1991. – 319 с. 
Коваленко, П. І. Світові проблеми сталого функціонування меліоративних систем [Текст] / П. І. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 12. – С. 50-55.
Зайдельман, Ф. Р. Мелиорация почв [Текст] : учебник / Ф. Р. Зайдельман. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 304 с. 
Управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій та вдосконалення системи моніторингу в басейнах малих річок [Текст]. – К. : НАУ, 2007. – 58 с. 
Иванов, Е. С. Организация и производство гидротехнических работ [Текст] : учебник / Е. С. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : [б. и.], 1985. – 400 с. 
Карамбиров, Н. А. Сельскохозяйственное водоснабжение [Текст] : Учебник / Н. А. Карамбиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1986. – 352 с. 
Хоружий, П. Д. Шляхи збалансованого водокористувуання та водовідтворення в Україні [Текст] / П. Д. Хоружий, Т. П. Хомутецька, А. Л. Котельчук // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 7-8.
У статті розглядаються шляхи розв'язання проблем водозабезпечення, управління водними ресурсами, режимом вод і водоспоживання, що є умовою сталого розвитку країни.
Кац, Д. М. Мелиоративная гидрогеология [Текст] : учеб. пособие / Д. М. Кац, И. С. Пашковский. – М. : Агропромиздат, 1988. – 256 с. 
Беленький, А. "Капля" животворящая [Текст] / А. Беленький // Овощеводство. – 2008. – № 3. – С. 22-23.
О преимуществах системы капельного орошения.
Зубець, М. В. Ерозія: стан та шляхи розв'язання проблеми [Текст] / М. В. Зубець, С. А. Балюк, Д. О. Тімченко // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 3. – С.8-12.
Розглянуто концептуальні, методологічні і прикладні аспекти розв'язання проблеми охорони грунтів від ерозії.
Попов, В. М. Статистичний метод аналізу якості водокористування на зрошувальних системах [Текст] / В. М. Попов, Н. О. Карпа, К. В. Внукова // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 4. – С.60-62.
Шатковский, А. Свекла столовая на капельном орошении [Текст] / А. Шатковский // Овощеводство. – 2008. – № 5. – С. 68-71.
Технология выращивания с максимальным применением механизации производственных процессов.
Особенности эксплуатации систем подземного капельного орошения [Текст] // Ово-щеводство. – 2008. – № 7. – С. 66-68.
Выращивание дыни в парниках.
Колпаков, В. В. Сельскохозяйственные мелиорации [Текст] : учебник / В. В. Колпа-ков, И. П. Сухарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1988. – 319 с. 
Ромащенко, М. Общие подходы к проектированию систем капельного орошения овощных культур [Текст] / М. Ромащенко, С. Рябков // Овощеводство. – 2008. – № 9. – С. 66-71.
Пилові бурі на півдні України [Текст] / С. Г. Чорний, О. М. Письменний, О. М. Хоти-ненко, Т. М. Чорна // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 46-51.
Андрущенко, О. П. Про ефективність і розвиток меліорації [Текст] / О. П. Андру-щенко, М. О. Євдокімова // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 10. – С. 56-58.
Меліорація і водне господарство [Текст] : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип.91 / відп. ред. П. І. Коваленко. – К. : Аграрна наука, 2004. – 309 с. 
Ромащенко, М. . История, современное состояние и перспективы развития в Украине [Текст] / М. Ромащенко // Овощеводство. – 2009. – № 2. – С. 66-70.
Гайдай, А. А. Сравнительная характеристика эффективности способов полива на виноградных насаждениях [Текст] / А. А. Гайдай, Р. Б. Дякова // Виноград. – 2009. – № 1. – С. 37-38.
Шелтон, Д. Водная эрозия [почвы] [Текст] / Д. Шелтон // Агроном. – 2009. – № 2. – С. 153-155.
Жовтоног, О. І. Сценарії використання водних ресурсів для зрошення [Текст] / О. І. Жовтоног // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 2. – С. 57-62.
Пшец, Н. В. Орошение виноградников [Текст] / Н. В. Пшец // Сад, виноград і вино України. – 2009. – № 4-6. – С. 44-47.
Медведєв, В. В. Дослідження властивостей грунту та метеорологічних умов для удосконалення технології зрошення [Текст] / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 8. – С. 65-70.
Шпаар, Д. Орошение картофеля [Текст] / Д. Шпаар // Агроном. – 2009. – № 4. – С. 104-106.

Стан та перспективи гіпсування ґрунтів півдня України / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хо-ненко, Л. М. Гирля, Г. А. Макарова. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 3(50) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 124-130.


Письменний, О. В. Класифікація за вітростійкістю ґрунтів степу України / О. В. Пись-менний. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.3(50) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 143-148.
Шкатов, О. С. Застосування сил гравітації для водопостачання / О. С. Шкатов, О. А. Горбенко, М. М. Огієнко. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 4(38) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – С. 275-280.
Шевченко, Л. М. Удосконалення експлуатації Інгулецької зрошувальної системи / Л. М. Шевченко, Д. П. Химич, Д. О. Єфімов. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Спец. вип. 4(37). Т. 2 : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – С. 161-164.
Абрамова, Н. М. Хiмiчний склад та якість поливної води у каналах iнгулецької зрошувальної системи / Н. М. Абрамова. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 1(44). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 137-141.
Нікончук, Н. В. Обгрунтування грунтозахисних заходів на основі визначення протиерозійної стійкості земель / Н. В. Нікончук. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 1(44). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 142-150.
Чорний, С. Г. Вітростійкість ґрунтів у степових агроландшафтах України залежно від їх властивостей та погодних умов зимового періоду / С. Г. Чорний, О. В. Письменний, О. М. Хотиненко. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 4(47) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 150-160.
Абрамова, Н. М. Вплив температури на іригаційні показники поливної води Інгулецької зрошувальної системи / Н. М. Абрамова. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 3(46) ,Т.2 : Сільськогосподарські науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 3-6.
Письменний, О. В. Вплив властивостей чорноземних та каштанових грунтів степу України на їх протидефляційну стійкість / О. В. Письменний, С. Г. Чорний. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 3(46). Т. 2.  Сільськогосподарські науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 179-184.
Хотиненко, О. М. Вплив агрофонів на потенційні витрати чорнозему південного від дефляції в зоні південного степу України / О. М. Хотиненко. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 3(46). Т. 2. Сільськогосподарські науки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 253-259.
Нікончук, Н. В. Вплив землеробського використання грунтів Правобережного степу на їх протиерозійну стійкість / Н. В. Нікончук. – [Б. м. : б. в.] // Перлини степового краю. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 75-77.
Письменний, О. В. Метод визначення вітростійкості грунтів степу України та їх класифікація / О. В. Письменний, С. Г. Чорний. – [Б. м. : б. в.] // Перлини степового краю. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 78-79.

Рябков, С. В. Дослідження водоспоживання молодого виноградника за краплинного зрошення в умовах Херсонщини / С. В. Рябков, О. Є. Тетьоркіна. – [Б. м. : б. в.] // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. Вип. 63. – Херсон : Айлант, 2009. – С. 163-173.


Сторчоус, В. М. Результати експериментальних досліджень мікрозрошення плодових культур і винограду в Криму / В. М. Сторчоус. – [Б. м. : б. в.] // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 41. – Херсон : Айлант, 2005. – С. 193-198.
Шевченко, І. В. Енерго- та ресурсозберігаючі прийоми вирощування щепленого садивного матеріалу винограду в умовах зрошення / І. В. Шевченко, H. A. Новицька-Боровська, В. М. Костенко. – [Б. м. : б. в.] // Виноградарство і виноробство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 45(2). – Одеса : ІВіВ ім. В.Є.Таїрова, 2008. – С. 153-157.
Шевченко, І. В. Енергоємність технології створення промислових зрошуваних виноградників / І. В. Шевченко, В. І. Поляков, В. Т. Гонтар. – [Б. м. : б. в.] // Виноградарство і виноробство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 44. – Одеса : Оptimum, 2007. – С. 172-186.
Цапко, Ю. Л. Хімічна меліорація кислих грунтів в Україні [Текст] / Ю. Л. Цапко // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 2. – С. 50-53.
Шатковский, А. Микроорошение зеленых овощных культур [Текст] / А. Шатковский, Ю. Черевичный, А. Матвиец // Овощеводство. – 2010. – № 4. – С. 60-63.
Шатковский, А. Капельное орошение бобовых овощных культур [Текст] / А. Шат-ковский, Ю. Черевичній // Овощеводство. – 2010. – № 6. – С. 64-67.
Александров, О. Экономическая целесообразность различных способов орошения [Текст] / О. Александров // Агроном. – 2010. – № 3. – С. 136-142.
Белоліпський, В. О. Оцінка протиерозійної стійкості грунтів [Текст] / В. О. Бело-ліпський, М. М. Полулях, Т. А. Носовська // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 9. – С. 45-49.
Александров, О. Орошение картофеля [Текст] / О. Александров // Агроном. – 2010. – № 4. – С. 122-125.
Пилипенко, Ю. В. Система компенсаційних водоохоронних заходів створення стабільних гідроекосистем штучного походження [Текст] / Ю. В. Пилипенко // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 3. – С. 13-19.
Рамащенко, М. Водопотребление и урожайность томата для комбайновой уборки на капельном орошении [Текст] / М. Рамащенко, А. Шатковский, Ю. Черевичний // Овощевод-ство. – 2011. – № 1. – С. 64-67.
Сніговий, В. С. Продуктивність молодих інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів мікрозрошення [Текст] / В. С. Сніговий, Л. В. Козлова // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 10. – С. 49-52.

Водовилив і відстань між крапельницями - стратегія і основи вибору [Текст] // Овоще-водство. – 2011. – № 3. – С. 54-55.


Шатковский, А. Требования овощных культур и картофеля к водному режиму почв [Текст] / А. Шатковский, Ю. Черевичный // Овощеводство. – 2011. – № 3. – С. 56-59.
Набок, В. Фронтальная, барабанная или капельная? Рекомендации по выбору поливной системы [Текст] / В. Набок // Зерно. – 2011. – № 2. – С. 124-128.
Погорелый, В. Испытаем? Институт им. Л. Погорелого делится результатами испытаний пяти дождевальных установок [Текст] / В. Погорелый, А. Мигалев, В. Сидоренко // Зер-но. – 2011. – № 2. – С. 130-134.
Баумвальд, Н. Б. Перспективи розвитку меліоративних послуг в умовах приватного землекористування [Текст] / Н. Б. Баумвальд, О. З. Томашівський // Сільський господар. – 2011. – № 1-2. – С. 4-5.
Меліорація і водне господарство [Текст] : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 97 / відп. ред. П. І. Коваленко. – К. : Аграрна наука, 2009. – 311 с. 
Шатковский, А. Способы и виды поливов овощных культур [Текст] / А. Шатковский, Ю. Черевичный // Овощеводство. – 2011. – № 4. – С. 68-71.
Морозов, В. В. Основи системного аналізу в гідромеліорації [Текст] : навч. посіб. / В. В. Морозов. – Херсон : ХДУ, 2008. – 64 с. 
Шатковский, А. "Почва - растение - окружающая среда" [Текст] / А. Шатковский, Е. Шатковский // Овощеводство. – 2011. – № 5. – С. 62-65.
Экологические аспекты применения технологий капельного орошения и вопросы качества продукции.
Александров, О. Химигация при орошении [Текст] / О. Александров // Агроном. – 2011. – № 2. – С. 210-212.
Панас, Р. М. Рекультивація земель [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. – вид. 2-ге стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 224 с. 
Особенности применения систем капельного орошения в овощеводстве открытого грунта [Текст] / М. Ромащенко, А. Шатковский, Л. Учсатая, Ю. Червичный // Овощевод-ство. – 2011. – № 9. – С. 66-69.
Палл, Г. Капельное орошение овощей. Почему не всегда получается? [Текст] / Г. Палл // Зерно. – 2011. – № 8. – С. 24-30.
Шатковский, А. Черевичный Ю. Микроорошение как основной фактор минимизаации рисков в овощеводстве открытого грунта [Текст] / А. Черевичный Ю. Шатковский // Овоще-водство. – 2011. – № 10. – С. 70-72.
Сергеев, К. Преимущества капельного орошения сельхозкультур [Текст] / К. Сергеев // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 3. – С. 52-54.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка