Миколаївський державний аграрний університет бібліотека оплата та стимулювання праціСкачати 93.15 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір93.15 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА

Оплата та стимулювання праці
(тематичний список літератури)

Череп, А. В. Стимулювання праці - необхідний елемент ринкової економіки, що впливає на витрати виробництва [Текст] / А. В. Череп // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 2. – С. 7-10.

Кушнір, І. В. Обгрунтування розміру мінімальної зарплати з урахуванням рівня харчування населення [Текст] / І. В. Кушнір // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С.120-122.

Осовий, Г. Питання реформи оплати праці в Україні в контексті реалізації Плану дій щодо євроінтеграції [Текст] / Г. Осовий // Україна : аспекти праці. – 2005. – № 3. – С. 3-11.


Розміри мінімальної заробітної плати і державного стандарту оплати праці

Гапоненко, Н. Окремі аспекти організації оплати праці трактористів-машиністів [Текст] / Н. Гапоненко // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2005. – № 11. – С. 10-13.

Зміни до галузевої угоди між Мінагрополітики України, галузевими об'єднаннями підприємств та Профспілкою працівників АПК України на 2003-2004 роки (від 28.04.05 р. № 44 [Текст] / Міністерство аграрної політики України // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2005. – № 11. – С. 14-34.

Баланда, А. Інститут мінімальної заробітної плати: світовий досвід встановлення та проблеми України [Текст] / А. Баланда // Україна : аспекти праці. – 2005. – № 4. – С. 38-44.

Вітвіцький, В. Рекомендації по оплаті праці працівників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур врожаю 2005 року [Текст] / В. Вітвіцький // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2005. – № 15-16. – С. 2-10.

Сук, П. Виплати, що не належать до фонду оплати праці [Текст] / П. Сук // Бух-галтерія в сіл. госп-ві. – 2005. – № 15-16. – С. 10-16.

Хотомлянський, О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства [Текст] / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 53-57.
Запропоновано механізм створення ФОП структурних підрозділів підприємства на основі бюджетного планування і контролю їх діяльності. Запропонована методика створення ФОП цехів, яка стимулює не тільки збільшення обсягів виробництва, але й економію всіх видів ресурсів, контрольованих цехами.

Харченко, М. Оплата праці: реформування на основі нової Єдиної тарифної сітки [Текст] / М. Харченко // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 7. – С. 3-9.

Співак, А. В. Соціальна держава: від декларацій до втілення [Текст] / А. В. Співак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 174-178.
У статті розглянуто питання формування та регулювання механізму заробітної плати таких суб'єктів соціальної держави як підприємницькі структури недержавної форми власності.

Шелешкова, С. Заробітна плата як складова продуктивної зайнятості [Текст] / С. Ше-лешкова, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 2. – С. 9-16.

Сук, Л. Обчислення середньої заробітної плати для виплат по соціальному страхуванню [Текст] / Л. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2006. – № 9. – С. 5-6.

Архангельський, Ю. Бідність, податки та економічне зростання [Текст] / Ю. Архан-гельський, О. Радзієвський, А. Алексєєв // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 63-71.


Автор розглядає стан бідності в Україні, її головні причини, навмисність подолати її.

Кисільова, Т. Заробітна плата: світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] / Т. Ки-сільова // Людина і праця. – 2006. – № 7. – С. 21-23.

Кушнір, І. В. Про перспективний розмір мінімальної заробітної плати [Текст] / І. В. Кушнір. – [Б. м. : б. в.] // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ( 20- 22 квітня 2005 р.). – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 44-46.

Сук, Л. Облік розрахунків за виплатами працівникам [Текст] / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. – № 17. – С. 40-51.

Кодацкий, В. П. Совершенствование материального стимулирования на предприятиях [Текст] / В. П. Кодацкий // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 9. – С. 3-6.

Смачило, В. Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці [Текст] / В. Смачило, О. Колмакова // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 3. – С. 32-39.

Крищенко, К. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці [Текст] [Текст] / К. Крищенко // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 6. – С. 9-16.

Шевчук, Л. П. Механізм наповнення соціальних фондів коштами [Текст] / Л. П. Шев-чук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 184-188.


У статті досліджено питання навантаження на фонд оплати праці підприємства та його вплив на легалізацію заробітної плати. Розкрито шляхи наповнення коштами соціальних фондів і запропоновано механізм розв'язання цієї проблеми.

Новак, І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 6-12.

Сук, П. Облік оплати праці в натуральній формі [Текст] / П. Сук, Л. Мельянкова // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2008. – № 10. – С. 2-7.

Сук, Л. Облік розрахунків за відрядженнями [Текст] / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2008. – № 11. – С. 40-46.

Горобець, Н. М. Матеріальні аспекти мотивації праці сільськогосподарських працівників [Текст] / Н. М. Горобець, О. С. Васильєв // Агросвіт. – 2008. – № 11. – С. 40-44.
Наведено основні проблеми мотивації аграрної праці та різні системи оплати праці.

Павловська, О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення [Текст] / О. Павловська // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 4. – С. 3-8.

Близнюк, В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні [Текст] / В. Близнюк // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 6. – С. 18-25.
Відмінності оплати праці чоловіків і жінок.

Ревенко, А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 7-14.

Дієсперов Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідності [Текст] / Дієсперов // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 32-37.

Холод, Н. Світовий досвід застосування мінімальної заробітної плати для регулювання доходів населення [Текст] / Н. Холод // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 7. – С. 46-51.

Гадзевич, О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400 с. 
Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці".

Цимбалюк, С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 4. – С. 16-22.

Ломоносов, А. В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті [Текст] / А. В. Ломоносов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 106-114.
У статті здійснено стислий аналіз існуючої системи управління оплатою праці в системі вищої освіти та захисту її окремих елементів.

Сук, Л. Організація обліку праці та її оплати [Текст] / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2009. – № 21. – С. 28-44. – Закінчення. Початок № 20. - 2009.

Скібіна, С. О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки в Україні [Текст] / С. О. Скібіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 190-199.
У статті розглянуто деякі проблеми формування доходів домашніх господарств і тенденції "їхнього розвитку у період трансформації національної економіки, проаналізовано динаміку структури доходів і методи оцінювання їх функціонального розподілу на різних етапах перехідного періоду.

Михайленко, О. В. Економічна сутність та аналіз заробітної плати [Текст] / О. В. Михайленко // Агросвіт. – 2010. – № 2. – С. 46-41.

Бондарчук, К. Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників [Текст] / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 3-9.

Лагутін, В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці [Текст] / В. Лагутін // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 16-20.

Звонар, В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні [Текст] / В. Звонар // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 21-26.

Безверхий, К. Шляхи удосконалення первинного обліку непрямих витрат, пов'язаних із виплатою заробітної плати [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 24-29.

Кузьменко, В. Захист найманих працівників у період фінансової кризи [Текст] / В. Кузьменко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 47-51.

Огляд заробітних плат і компенсацій 2010 [Текст] // Маркетинг в Україні. – 2010 . – № 2. – С. 43-46.

Ломоносов, А. В. Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів [Текст] / А. В. Ломоносов // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 77-87.

Кулікова, Г. Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період [Текст] / Г. Кулікова // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 14-20.

Костишина, Т. Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможності оплати праці [Текст] / Т. Костишина // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 21-26.

Удосконалення оплати праці в бюджетній сфері [Текст] // Людина і праця. – 2010. – № 9. – С. 6-8.

Мельянкова, Л. Особливості обліку натуральної оплати праці [Текст] / Л. Мельянкова, Н. Гапоненко // Бухгалтерія в сіл. госп.ві. – 2010. – № 22. – С. 26-32.

Соколик, М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в України [Текст] / М. Соколик // Економіст. – 2010. – № 5. – С. 52-57.

Мельянкова, Л. Світові тенденції нарахування оплати праці та її обліку [Текст] / Л. Мельянкова // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2011. – № 2. – С. 27-33.

Сук, Л. Облік праці та її оплати [Текст] / Л. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2011. – № 2. – С. 37-44.

Цимбалюк, С. Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 3-10.

Новак, І. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 3. – С. 10-13.

Звягільський, Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні [Текст] / Ю. Звягільський // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 65-73.

Сергієнко, О. Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування [Текст] / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 15-21.

Федірко, Н. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України [Текст] / Н. Федірко, О. Федірко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 5. – С. 22-30.

Кустовська, О. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні [Текст] / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 25-31.

Шкільов, О. В. Мотивація та оплата праці в сільськогосподарському виробництві [Текст] / О. В. Шкільов // Агросвіт. – 2011. – № 17-18. – С. 2-6.

Цимбалюк, С. Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 7. – С. 9-16.

Куліков, Г. Т. Заробітна плата в кризовий період у контексті її впливу на трудовий потенціал [Текст] / Г. Т. Куліков // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 80-94.

Трифонова, О. В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці [Текст] / О. В. Трифонова, С. П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 206-213.


У статті проведено дослідження теоретичних основ організації матеріального стимулювання праці, а також мотивуючої функції складових заробітної плати на підприємствах видобувної промисловості.

Мельник, Б. Наукова організація та оплата праці у промисловому птахівництві [Текст] / Б. Мельник // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 8. – С. 27-35.

Прядко, І. О. Удосконалення первинного обліку оплати праці [Текст] / І. О. Прядко // Агросвіт. – 2011. – № 23. – С. 58-60.

Клочан, В. Продуктивність праці та її оплата [Текст] / В. Клочан, Н. Костаневич // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 54-55.

Дубініна, М. В. Вплив інституціонального середовища на облікове відображення витрат підприємства на відтворення робочої сили [Текст] / М. В. Дубініна, К. В. Бондаренко. – [Б. м. : б. в.] // Вісник аграрної науки Причорномор'я / гол. ред. В. С. Шебанін. Вип. 4(61) Т. 1 : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 23-29.

Медведєв, В. С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності [Текст] / В. С. Медведєв // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 241-247.


У статті розкрито сутність і наведено алгоритм побудови нової системи оплати праці або реорганізації існуючої системи на основі показників продуктивності. Розкрито особливості основних етапів процесу організування такої системи, ідентифіковано ключові моменти та пріоритети.

Сук, Л. Облік праці та її оплата [Текст] / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2012. – № 6. – С. 34-42.

Сук, Л. Виплата дивідендів і заробітної плати [Текст] / Л. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2012. – № 9. – С. 35-38.

Цимбалюк, С. Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – С. 10-15.

Поворознюк, І. Оплата праці в процесі трансформації постсоціалістичної економіки [Текст] / І. Поворознюк // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – С. 16-23.

Новак, І. Мінімальна заробітна плата: методичні підходи до визначення та вплив на ринок праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 5. – С. 23-29.

Крикуненко, Д. О. Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві [Текст] / Д. О. Крикуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 212-217.
У статті розглянуто основні принципи розробки систем мотивації на підприємствах України. Запропоновано якісно новий алгоритм моніторингу мотиваційного управління на підприємстві та побудови комплексної системи демотивації персоналу з метою стимулювання кадрів до професіонального виконання своїх функціональних обов'язків.

Ревякін, О. О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності [Текст] / О. О. Ревякін // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 168-174.


У статті проведено аналіз теоретико-методологічних і практичних проблем створення та раціонального використання систем мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності. З наукових позицій осмислено проблеми взаємозв'язку офіційної й тіньової економік, носіями яких виступають капітал і праця.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка