Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»Сторінка3/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4
Тема 5. Дефекти надання медичної допомоги. Медична експертиза та контроль якості медичної допомоги за законодавством України.

Тема 6. Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я. Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин
План заняття


 1. Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види. Юридична оцінка дефектів надання медичної допомоги.

 2. Поняття, види і значення медичних експертиз в Україні. Висновок експерта.

 3. Законодавче регулювання контролю якості медичної допомоги.

 4. Умови та порядок здійснення контролю якості медичної допомоги.

 5. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів медичних правовідносин. Звільнення від юридичної відповідальності: правові підстави.

 6. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.

 7. Цивільно-правова відповідальність у галузі охорони здоров’я.

 8. Адміністративна відповідальність медичних працівників.

 9. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.

 10. Поняття та види форм захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 11. Судова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 12. Позасудова форма захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.

 13. Неюрисдикційні форми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: самозахист; альтернативне розв’язання конфліктів; допомога незалежних громадських об’єднань; звернення до професійних медичних асоціацій.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Дайте дефініцію поняття «лікарська помилка».

 2. Розкрийте процедуру медіації у сфері охорони здоров’я. Якими є роль і значення посередництва як форми захисту суб’єктів медичних правовідносин?

 3. Проаналізуйте елементи складу медичного правопорушення. Які особливості характерні для правопорушення у сфері охорони здоров’я?

 4. Які види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я передбачено чинним законодавством України?

 5. Розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері охорони здоров’я.

 6. Назвіть види витрат, що включаються до суми відшкодування матеріальної шкоди за вчинення медичного правопорушення.

 7. Назвіть особливості обґрунтування й принципи відшкодування моральної шкоди у сфері охорони здоров’я.

 8. Назвіть медичні злочини, за які працівники сфери охорони здоров’я можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

 9. Розкрите особливості діяльності клініко-експертних комісій.

 10. Охарактеризуйте особливості антикорупційного законодавства у сфері охорони здоров’я.

Тестові завдання


 1. Встановіть відповідність:

I Внутрішній контроль якості медичної допомоги

II Зовнішній контроль якості медичної допомоги
 1. контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) контроль за кваліфікацією лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладі охорони здоров’я;

3) самооцінка медичних працівників;

4) проведення акредитації закладів охорони здоров’я;

5) організація надання медичної допомоги в закладі охорони здоров’я;

6) моніторинг реалізації управлінських рішень;

7) проведення атестації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я;

8) моніторинг дотримання структурними підрозділами закладу охорони здоров’я стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів;

9) проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги;

10) моніторинг системи індикаторів якості медичної допомоги;

11) вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги. 1. У відповіді під яким номером правильно вказано обсяг поняття «моральна шкода»?

1) фізичний біль та страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

2) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

3) душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи;

5) усі варіанти відповідей є правильними.

3. У відповіді під яким номером неправильно вказано склад медичного злочину, передбачений Кримінальним кодексом України?

1) порушення прав пацієнта;

2) неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником;

3) насильницьке донорство;

4) розголошення лікарської таємниці;

5) незаконне проведення дослідів над людиною.4. Розв’яжіть ситуаційну задачу.

Лікар-стоматолог за власної неуважності замість новокаїну набрав у шприц формалін і ввів його в нижню щелепу гр. Д., 1968 р.н. Внаслідок цих дій настав некроз кісткової і м’яких тканин, на лиці і шиї утворилась виразка, яка не гоїлась більше місяця, потім замість виразки від нижньої щелепи до нижньої третини шиї сформувався рубець, який привів підбородок до грудини.

Запитання: До якого виду юридичної відповідальності його можна притягнути? Як слід кваліфікувати дії лікаря? Оберіть правильний варіант відповіді.

1) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України;

2) цивільно-правової відповідальності;

3) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України;

4) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України;

5) кримінальної відповідальності; кваліфікація дій за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

5. Вставте пропущені терміносполучення у наведеному нормативному положенні: «Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше __________ з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці».

1) десяти днів;

2) шести місяців;

3) одного місяця;

4) одного року;

5) тридцяти днів.
Задачі

Задача 1.

У районній лікарні гр. Н. народила дочку, 7 вересня 2003 р. вони були виписані з медичного закладу додому. 7 жовтня 2003 р. гр. Н. з дитиною були госпіталізовані до інфекційної лікарні у зв’язку з захворюванням останньої. 9 жовтня 2003 р. гр. Н. почала скаржитись на болі в животі, внаслідок чого була оглянута лікарями-гінекологами перинатального центру та консультована доцентами гр. Л. та гр. Д., які не виявили патології, пов’язаної із статевими органами і перенесеними пологами. У той же день гр. Н. була направлена на обстеження до обласної лікарні, де оглядалась лікарями-хірургами, які виключили гостру хірургічну патологію. Хвора повернулась до інфекційної лікарні з діагнозом ентерит. У зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я 10 жовтня 2003 р. близько 18 години гр. Н. була госпіталізована до обласної лікарні, де 11 жовтня 2003 р. їй була проведена операція на черевній порожнині, під час якої доцент гр. Л., який на підставі договору про співпрацю між закладом і ВНЗом провадив лікувально-консультативну роботу, знов був запрошений для огляду хворої як консультант. О 4 год.40 хв. 11 жовтня 2003 р. гр. Н. померла.

При патологоанатомічному дослідженні встановлено, що безпосередньою причиною смерті гр. Н. став сепсис, септицемія як ускладнення післяпологового метроендометриту, розлитий фібринозно-гнійний перитоніт. Між заключним клінічним і патологічним діагнозом має місце розходження за основним захворюванням, що пов’язане з недообстеженням хворої, не був діагностований післяпологовий метроендометрит. Також має місце запізніла діагностика розлитого перитоніту і пізно проведене оперативне втручання, що мало вплив на летальний кінець.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, за умови проведення повного діагностичного обстеження 9 жовтня 2003 р., виявлення захворювання та негайно розпочатого лікування була можливість врятувати життя гр. Н.

Дайте правову оцінку ситуації. До якого виду юридичної відповідальності та кого саме з медичних працівників слід притягнути у цій ситуації? Яку відповідальність повинен нести доцент гр. Л.? Підготуйте необхідні процесуальні документи для захисту інтересів гр. Д., яка є матір’ю померлої гр. Н.

Задача 2.

Гр. А., 1938 р. н., звернувся до лікаря-терапевта амбулаторно-поліклінічного закладу зі скаргами на біль голови, підняття тиску. У цей день він, незважаючи на вік і стан здоров’я, провів в очікуванні практично всю зміну цього лікаря, оскільки вона приймала пацієнтів не кваплячись, а також відлучалась зі свого кабінету без жодних пояснень хворим, що очікували в черзі. За 30 хв. до закінчення своєї роботи лікар повідомила, що сьогодні вже більше нікого приймати не буде, оскільки повинна написати багато медичних документів. Лікар повідомила, що всі, хто не отримав допомоги сьогодні, можуть, зважаючи на їх стан, який вона оцінила «на око», прийти на прийом в інший день.

Дайте правову оцінку ситуації. Які права людини в сфері охорони здоров’я порушено в цьому випадку? З’ясуйте, до якого виду юридичної відповідальності може бути притягнутий лікар? Підготуйте скаргу для гр. А. на дії лікаря-терапевта амбулаторно-поліклінічного закладу.

Задача 3.

У квітні 2006 року гр. Ц. звернувся за медичною допомогою до лікаря-кардіолога гр. Т. до центральної районної лікарні з приводу поганого самопочуття. Лікар подивившись на ЕКГ серця, що було попередньо зроблене, жодних відхилень не виявив. Оглянувши шию пацієнта, лікар зробив висновок, що зважаючи на ріст гр. Ц., у нього може бути защемлення. Після проведеного медичного втручання щодо вправляння диску у шийному відділі хребта, стан пацієнта значно погіршився. З кінця квітня і до початку червня гр. Ц. знаходився на лікуванні у спеціалізованій клінічній лікарні. Було встановлено діагноз – підвивих атланто-аксіального з’єднання та призначено лікування, зокрема фіксуючий комірець. Після проведення службової перевірки управлінням охорони здоров’я було встановлено, що лікар сертифікату по масажу і мануальній терапії немає. У висновку експерта було відзначено, що лікар – кардіолог не повинен був проводити жодних фізичних маніпуляцій на шийному відділі хребта хворого. …лікар міг спричинити травму – розтягнення м’язів шиї, що супроводжувалося відчуттям болю.Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, які правові та деонтологічні норми було порушено. До якого виду юридичної відповідальності можна притягнути медичного працівника за вчинене діяння? Підготуйте необхідні процесуальні документи для захисту прав пацієнта гр. Ц.
Рекомендована література
Базова література

 1. Галай В.О. Проблеми застосування адміністративної відповідальності медичних працівників за порушення прав пацієнтів / В.О. Галай // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6.

 2. Зражевська Н. Захист професійної честі, гідності та ділової репутації лікарів у судовому поряду // Медичне право. – 1(15). – 2015.

 3. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 4. Губін М.В. Комісійні судово-медичні експертизи при встановленні неналежного виконання професійних обов’язків лікарів / М.В. Губін, В.К. Сокол, П.О. Леонтьєв, Н.В. Стебловська // Актуальні проблеми медичного права: матер. II Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

 5. Лашкул З.В. Проблеми експертної оцінки дефектів надання медичної допомоги: лікарська помилка, нещасний випадок чи ятрогенія? / З.В. Лашкул, Ю.Ю. Сізінцова // Міжнародний (третій всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики (19-21 квітня 2012 р., м. Київ). – К., 2012.

 6. Мавед Е.О. Врачебная ошибка: актуальность проблемы / Е.О. Мавед, О.Ю. Нетудыхатка // Актуальні проблеми медичного права: матер. II Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

 7. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 8. Перчиклий О.В. Ятрогения – медико – правовое явление современного государства / О.В. Перчиклий // Актуальні проблеми медичного права: матер. II Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

 9. Сенюта І.Я. Контроль якості медичної допомоги як механізм захисту прав людини / І.Я. Сенюта // Юридична газета (тематичний розділ «Юридична практика»). – 3 грудня 2013 р. - № 49 (391).

 10. Сенюта І.Я. Контроль якості медичної допомоги: нормативний дисонанс / І.Я. Сенюта // Актуальні проблеми медичного права: матер. I Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2013.

 11. Сенюта І.Я. Захист прав суб’єктів медичних правовідносин / Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – №4 (квітень).

 12. Сенюта І.Я. Судова форма захисту прав людини у сфері охорони здоров’я у порядку цивільного судочинства / Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення [Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 8 квітня 2011] / Упоряд. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2011.

 13. Сенюта І.Я. Цивільний позов як інструмент захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: деякі аспекти / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск № 31. Том 2. – Ужгород, 2015.


Допоміжна література

 1. Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького/ С.В. Антонов. – К., - 2006.

 2. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – Київ: Атіка, 2010.

 3. Антонов С.В. Как медицинскому учреждению защитить свою деловую репутацію / С.В. Антонов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – № 5.


Інформаційні ресурси
Міжнародні і регіональні стандарти

 1. Конвенція про права інвалідів. ООН, 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 7. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 8. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981 р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 9. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 10. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 11. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 904 (1988)1 «Про захист гуманітарних медичних місій» від 30.06.1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta88/eres904.htm


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 5. Кримінальний процесуальний кодекс Українивід13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

 6. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

 8. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 9. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

 11. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print1360670728021974

 12. Про Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80

 13. Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ Президента України від 11.08.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/811/2011

 14. Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України № 693 від 06.08.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1717-13

 15. Про порядок контролю якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України № 752 від 28.09.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12

 16. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 27.03.1992 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92

 17. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пленум Верховного Суду України; Постанова від 31.03.1995 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95Змістовий модуль 3. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності
Заняття 5 (2 год)
Тема 7. Юридичне забезпечення надання окремих видів медичної допомоги
План заняття


 1. Законодавче забезпечення профілактики та лікування інфекційних хвороб. Правове забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя в Україні.

 2. Правове регулювання сімейної медицини в Україні. Народна медицина (цілительство) за законодавством України.

 3. Донорство за законодавством України. Правове забезпечення репродуктивного здоров’я і репродуктивних технологій в Україні. Корекція статі.

 4. Правове регулювання психіатричної допомоги. Правове регулювання надання медичної допомоги уразливим верствам населення.

 5. Правова регламентація косметології і спортивно-оздоровчої діяльності (спортивна медицина). Санаторно-курортна справа. Медичний туризм.

 6. Правове регулювання паліативної допомоги. Організаційно-правове функціонування хоспісів.

 7. Правове регулювання провадження фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в Україні. Інтелектуальна власність у галузі охорони здоров’я.

 8. Новітні технології у сфері охорони здоров’я.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте особливості правового статусу сімейного лікаря.

 2. Яким кваліфікаційним вимогам повинен відповідати лікар загальної практики-сімейний лікар згідно з чинним законодавством?

 3. Охарактеризуйте порядок застосування ДРТ за законодавством України.

 4. Окресліть права пацієнта при проведенні профілактичних щеплень.

 5. Вкажіть суб’єктів, які мають право на ознайомлення із результатами медичного огляду на виявлення ВІЛ-інфекції, та за яких умов і підстав.

 6. Окресліть порядок примусової госпіталізації хворих на заразні форми туберкульозу за рішенням суду.

 7. Розкрийте порядок отримання патенту на лікарський засіб.

 8. Дайте нормативне визначення поняття «Хоспіс».

 9. Назвіть нормативну дефініцію поняття «паліативна допомога».

 10. Окресліть вимоги до посади лікаря-хірурга, який може надавати спеціалізовану медичну допомогу з пластичної та реконструктивної хірургії.


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером правильно наведено вимоги до сурогатної матері?

 1. має власну здорову дитину;

 2. є повнолітньою;

 3. є дієздатною;

 4. написала заяву сурогатної матері;

 5. всі відповіді правильні.

 1. Визначте ключове слово.


 1. Процедура, за якою донори за письмово оформленою добровільною згодою надають свої клітини для використання в інших осіб при лікуванні безпліддя.

 2. Особа, яка дає згоду на застосування трансплантації, коли реципієнт визнаний судом недієздатним.

 3. Презумпція, за якої трансплантація здійснюється лише у разі, якщо особа не висловила своєї згоди чи незгоди на донорство, то за згоди, наданої іншим нормативно встановленим колом осіб.

 4. Жіноча статева клітина-гамета, яка підлягає донорству.

 5. Особа, для лікування якої застосовується трансплантація.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка