Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»Сторінка2/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4
Тема 3. Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я
План заняття


 1. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, класифікація, загальна характеристика.

 2. Право людини на життя і медична практика: питання співвідношення.

 3. Право людини на охорону здоров’я.

 4. Право людини на медичну допомогу. Права на згоду та відмову від медичного втручання.

 5. Право людини на медичну інформацію: загальна характеристика і правове забезпечення.

 6. Право людини на лікарську таємницю: загальна характеристика і правове забезпечення.

 7. Права людини, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я.

 8. Порядок обробки персональних даних у сфері охорони здоров’я.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Дайте нормативне визначення поняття «медична інформація».

 2. Розкрийте співвідношення понять «медична інформація» і «медична таємниця».

 3. Проаналізуйте основні підходи до визначення моменту початку життя людини.

 4. Розкрийте правове регулювання смерті людини.

 5. Запропонуйте визначення поняття «еутаназія» і назвіть її класифікаційні види.

 6. Розкрийте дефініцію поняття «медична допомога» та назвіть її основні ознаки.

 7. Окресліть зміст і медико-правове значення медичної таємниці.

 8. Проведіть розмежування понять «медична таємниця» та «лікарська таємниця».

 9. Наведіть приклади (5-7) правомірного розголошення інформації, що становить медичну таємницю.

 10. Розкрийте особливості механізму обробки персональних даних у закладі охорони здоров’я.

Тестові завдання
1. Вставте пропущене словосполучення у наведеному законодавчому положенні: «Кожен пацієнт, який досяг …. і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій».

1) чотирнадцяти років;

2) п’ятнадцяти років;

3) шістнадцяти років;

4) вісімнадцяти років;

5) повноліття.2. У відповіді під яким номером правильно вказано особу, яка має право відмовитись від лікування?

1) пацієнт, який досяг 14 років;

2) пацієнт, який обмежений у дієздатності у встановленому законом порядку;

3) пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності;

4) пацієнт, який досяг 15 років;

5) пацієнт, який досяг повноліття.3. У відповіді під яким номером неправильно вказано одну з ознак медичної інформації?

1) своєчасна;

2) повна;

3) об'єктивна;

4) достовірна;

5) доступна форма.4. У відповіді під яким номером неправильно вказано інформацію, що становить лікарську таємницю?

1) інтимну і сімейну сторони життя;

2) факт звернення за медичною допомогою;

3) стан здоров’я;

4) медичне обстеження, огляд та їх результати;

5) місце проживання.5. Віднайдіть правильне слово, що позначає наведену дефініцію: «захворювання, яке загрожує життю людини або яке хронічно прогресує, призводить до скорочення тривалості життя громадянина або до його інвалідності, поширеність якого серед населення не частіше ніж 1:2000».Задачі

Задача 1.

У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованим є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце в наведеній ситуації порушення права людини на охорону здоров’я?

Задача 2.

Внаслідок неналежного надання медичної допомоги гр. М. останній помер в одній із лікарень міста. Дружина гр. М. звернулась у встановленому законодавством порядку до головного лікаря лікувально-профілактичного закладу з проханням надати копії первинної медичної документації, що необхідно було їй для з’ясування дійсних обставин смерті чоловіка і захисту інтересів правонаступників. У відповідь на своє клопотання заявниця отримала лист за підписом головного лікаря, де вказано, що її вимога отримати медичну інформацію суперечить ст. 39, 39-1 і 40 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», а також те, що вимога копій документів порушує норми Законів України «Про доступ до публічної інформації» і «Про звернення громадян». Головний лікар також відзначив, що документи, які вона хотіла б отримати, можуть бути надані лише органу прокуратури, судові в установленому порядку.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи можна в даному випадку говорити про збереження медичної таємниці? Чи є головний лікар суб’єктом збереження медичної таємниці згідно з чинним законодавством? Чи правомірно головний лікар відмовив у задоволенні клопотання дружини гр. М.? Підготуйте письмову консультацію для дружини гр. М., з розкриттям алгоритму її дій та механізмів захисту її прав.

Задача 3.

Громадянин Ш. звернувся до суду з позовом про визнання дій неправомірними та відшкодування моральної шкоди покликаючись на те, що 25 грудня 2012 р. о 17.50 год. він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у м. Х. на вул. Л., внаслідок чого його було доставлено бригадою швидкої медичної допомоги у міський травматологічний пункт №8, черговий лікар почав його розпитувати, що його турбує і де болить. Однак, він попросив дати заспокійливі ліки, оскільки під час дорожньо-транспортної пригоди отримав великий шок, внаслідок чого з’явилось серцебиття, збільшилась частота пульсу, пальці рук тремтіли, його знобило. Лікар пояснив, що у них відсутні ліки. Після чого, лікар поверхнево оглянув ногу і сказав, що потрібно купити в аптеці мазі та бинт. Крім цього, його повідомили, що необхідно здати кров на етанол. Він пояснив, що по сечі можна визначити етанол, однак його заперечення не були взяті до уваги, і його змусили здати кров на етанол та він заплатив за одноразовий шприц. У травматологічному пункті №8 йому не було надано якісної медичної допомоги, а саме: не було надано йому необхідних ліків для заспокоєння і виведення із шокового стану; черговим лікарем не було проведено ретельного обстеження. Перебуваючи у шоковому стані він не відчував болі, внаслідок чого на наступний день він вимушений був звернутись у поліклініку, адже почав відчувати біль і його було госпіталізовано у лікарню, де він пробув 30 днів; його було змушено здати кров, без його на це згоди. 27 грудня 2012 р. він звернувся до чергового лікаря про надання йому інформації про встановлений діагноз і результати аналізу крові на етанол. Однак йому було відмовлено і повідомлено, що ці відомості можуть одержати тільки відповідні державні органи. В листопаді 2013 р. йому стало відомо, що Комунальна міська клінічна поліклініка м. Х., без його згоди, надала у листі № 330 від 19 жовтня 2013 р. конфіденційну інформацію – діагноз хвороби, методи обстеження і аналіз крові, зроблені 25 грудня 2012 р. у травматологічному пункті №8, приватному підприємцю гр. З., що був адвокатом водія автомобіля, що спричинив ДТП.Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірними є дії Комунальна міська клінічна поліклініка м. Х. (нормативно мотивуйте відповідь)? Які права гр. Ш. у сфері охорони здоров’я були порушенні в наведеній ситуації? Підготуйте позовну заяву для гр. Ш.
Рекомендована література
Базова література

 1. Булеца С.Б. Відмова від лікування як одне з цивільних прав пацієнта / С.Б. Булеца // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць./ ред. кол.: С.В.Ківалов (голов. ред.) та ін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Вип. 66.

 2. Майданик Р.А. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, система, механізм / Р.А. Майданик // Права людини у сфері охорони здоров’я: проблеми доктрини і практики. Матеріали круглого столу, Київ, 24 вересня 2013 р. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013.

 3. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 4. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. / І. Берн, Т. Езер, Дж. Коен, Дж. Оверал, І. Сенюта. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 5. Сенюта І.Я. Право на таємницю про стан здоров’я крізь призму рішень Європейського суду з прав людини / І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко // Матеріали П’ятого національного конгресу з біоетики з міжнародною участю, м. Київ, 23-25 вересня 2013 р.

 6. Сенюта І.Я. Медична таємниця: «чутливі» межі професійного обов’язку / І.Я. Сенюта // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

 7. Сенюта І.Я. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації / І.Я. Сенюта // Право України. – № 11-12. – 2011.

 8. Сенюта І.Я. Право пацієнта на якісну медичну допомогу: деякі аспекти / Безпека пацієнта. Безпека лікаря. Безпека держави [Матеріали Першого Національного конгресу з безпеки пацієнтів, м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.]. – К., 2012.

 9. Сенюта І.Я. Захист персональних даних у сфері охорони здоров’я: алгоритм змін / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 6-1/2014. – Херсон, 2014.

 10. Сенюта І.Я. Медичний нейтралітет – вектор захисту лікарів і пацієнтів / Ваше здоров’я. – 31 жовтня 2014 р. - № 44-45 (1275-1276).

 11. Терешко Х.Я. Поняття медичної інформації та її законодавче закріплення / Х.Я. Терешко // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

Допоміжна література

 1. Лашкул З.В. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів / З.В. Лашкул, Ю..Ю Сізінцова, Я.Ю. Фершал / Навчальний посібник, Запоріжжя, 2013.

 2. Сенюта І.Я. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я (окремі аспекти) / І.Я. Сенюта // Юридична газета. - № 21 (311). – 2012.

 3. Сенюта І.Я. Гуманитарный долг как профессиональная миссия и призвание медицинского работника: етико-правовые аспекты / Право и этика биомедицинской деятельности в России и за рубежом : сб. науч. ст. / под. ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Б. Романовского, канд.юрид.наук, доц. И.Я. Сенюты. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.

 4. Пищита А.Н. Юридический регламент оброботки персональных данных в медицине: научно-практическое руководство для врачей и юристов/ А.Н. Пищита, Н.Г. Гончаров. - М.: РМАПО, 2013.

 5. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. - Київ: Атіка, 2010.


Інформаційні ресурси
Міжнародні і регіональні стандарти

 1. Конвенція про права інвалідів. ООН, 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 7. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 8. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981 р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 9. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 10. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 11. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 904 (1988)1 «Про захист гуманітарних медичних місій» від 30.06.1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta88/eres904.htm


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 4. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 7. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 9. Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених: Наказ МОЗ України № 179 від 29.03.2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-06

 10. Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини: Наказ МОЗ України №821 від 23.09.2013 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13

 11. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97


Заняття 3 (2 год)
Тема 4. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин
План заняття


 1. Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні та регіональні стандарти та національні акти.

 2. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.

 3. Правове регулювання обов’язків пацієнта в Україні.

 4. Правове регулювання професійних прав й обов’язків медичних працівників.

 5. Правовий статус лікуючого лікаря за національним законодавством.

 6. Правовий статус законних представників та інших суб’єктів медичних правовідносин.

 7. Професійна етика та медична деонтологія при провадженні медичної практики.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Якими правами наділені члени сім’ї пацієнта, який помер, у контексті отримання медичної інформації?

 2. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників.

 3. Дайте визначення поняття «медичний працівник».

 4. Висвітліть суть концепції медичного нейтралітету.

 5. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта виконувати медичні приписи лікуючого лікаря та правові наслідки його невиконання.

 6. Висвітліть суть права пацієнта на вільний вибір лікаря.

 7. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір займатися медичною чи фармацевтичною діяльністю?

 8. Які законодавчі обмеження встановленні щодо медичних та фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності?

 9. Розкрийте суть права медичного працівника на належні умови професійної діяльності.

 10. Охарактеризуйте суть обов’язку медичного працівника дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю.


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером правильно вказано суб’єкта, якого лікуючий лікар повинен повідомити про відмову законного представника від медичного втручання, якщо така відмова може мати тяжкі наслідки для пацієнта?

1) консиліум лікарів відповідного відділення закладу охорони здоров’я, у якому знаходиться пацієнт;

2) головного лікаря закладу охорони здоров’я;

3) начальника управління охорони здоров’я;

4) орган опіки і піклування;

5) суд.


2. Віднайдіть правильне слово, що позначає наведену дефініцію: «Метод надання послуг з медичного обслуговування там, де відстань є критичним чинником. Надання послуг здійснюється представниками усіх медичних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій після отримання інформації, необхідної для діагностики, лікування та профілактики захворювання».

3. У відповіді під яким номером правильно зазначено спеціальне професійне право медичних працівників?

1) на пільгове надання житла та забезпечення телефоном;

2) на соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;

3) на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;

4) на належні умови професійної діяльності;

5) на обмеження обсягу надання медичної інформації в особливих випадках, коли повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.4. У відповіді під яким номером правильно вказано тривалість перерви в медичній практиці, що не дозволяє лікарю повернутись до роботи без проходження стажування?

1) 3 місяці;

2) 1 рік;

3) 3 роки;

4) 5 років;

5) 6 місяців.5. У відповіді під яким номером правильно вказано підставу, за якої лікар має право відмовитись від надання медичної допомоги?

1) у разі відсутності медикаментів;

2) у разі настання нещасного випадку;

3) якщо пацієнт не виконує медичних приписів;

4) у разі існування небезпеки зараження інфекційною хворобою;

5) якщо не здійснено оплату за надання медичних послуг.


Задачі

Задача 1.

Лікар В., яка працювала в одному із дослідницьких інститутів, провела спільно з медичною сестрою аборт гр. Д. в непридатному для цього приміщенні. Під час втручання виникла сильна кровотеча, пацієнтка почала втрачати свідомість. Тоді лікар попросила медичну сестру знайти таксі.

Громадянку Д. посадили в машину і вивезли її з інституту, залишивши в парку на лавці. Медичні працівники викликали бригаду екстреної медичної допомоги, а самі пішли. Жінку в непритомному стані привезли в обласну лікарню, де вдалось врятувати її життя.

Дайте правову оцінку наведеної ситуації. Які права пацієнта в наведеній ситуації були порушені? Як слід кваліфікувати дії медичних працівників? Підготуйте письмову консультацію для гр. Д., розкриваючи можливі механізми захисту її прав.Задача 2.

Гр. Д. перебував на лікуванні в гастроентерологічному відділенні Ж. міської лікарні у зв’язку з загостренням гастриту. Пацієнту було призначено курс лікування на який він погодився, але виконував його періодично. Медична сестра неодноразово скаржилась лікуючому лікарю на те, що незважаючи на її прохання і пояснення, пацієнт відмовляється від таблетованого лікування, палить у коридорі відділення, порушує режим дієтичного харчування. Лікуючий лікар також відзначив те, що пацієнт полишав стаціонар, не інформуючи про це медичний персонал, неодноразово був відсутній на ранішніх і вечірніх обходах, не дотримувався медичних приписів.

Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, яким чином адміністрації закладу охорони здоров’я, лікуючому лікарю слід відреагували на таку поведінку пацієнта? Чи має право лікуючий лікар відмовитись від подальшого ведення пацієнта? Підготуйте письмову консультацію лікуючому лікарю, з розкриттям алгоритму його дій, спрямованих на відмову від подальшого ведення пацієнта.

Задача 3.

У дитячу обласну лікарню було госпіталізовано 10-річного хлопчика, який випав з балкона 5-го поверху й отримав тяжкі ушкодження, що спричинили гостру кровотечу, розвиток геморагічного шоку. Лікарі, провівши обстеження, встановили, що необхідне термінове переливання крові, однак батьки згоди на таке втручання не дали, мотивуючи тим, що така процедура може бути небезпечною для дитини, оскільки може відбутись зараження ВІЛ-інфекцією, гепатитом В і С. Лікарі поінформувати батьків про можливі наслідки для їхнього сина, але батьки наполягали на тому, аби кров не переливали.Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть, яким чином слід відреагували на таку поведінку батьків пацієнта, якими є Ваші поради, спрямовані на вирішення конфлікту з батьками хлопчика? Підготуйте письмову консультацію для лікарів з розкриттям алгоритму їхніх дій у спірній ситуації.
Рекомендована література
Базова література

 1. Булеца С.Б. Відмова від лікування як одне з цивільних прав пацієнта / С.Б. Булеца // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць./ ред. кол.: С.В.Ківалов (голов. ред.) та ін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Вип. 66.

 2. Майданик Р.А. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, система, механізм / Р.А. Майданик // Права людини у сфері охорони здоров’я: проблеми доктрини і практики. Матеріали круглого столу, Київ, 24 вересня 2013 р. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013.

 3. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 4. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. / І. Берн, Т. Езер, Дж. Коен, Дж. Овера., І. Сенюта. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 5. Сенюта І.Я. Право на таємницю про стан здоров’я крізь призму рішень Європейського суду з прав людини / І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко // Матеріали П’ятого національного конгресу з біоетики з міжнародною участю, м. Київ, 23-25 вересня 2013 р.

 6. Сенюта І.Я. Медична таємниця: «чутливі» межі професійного обов’язку / І.Я. Сенюта // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

 7. Сенюта І.Я. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації / І.Я. Сенюта // Право України. – № 11-12. – 2011.

 8. Сенюта І.Я. Право пацієнта на якісну медичну допомогу: деякі аспекти / Безпека пацієнта. Безпека лікаря. Безпека держави [Матеріали Першого Національного конгресу з безпеки пацієнтів, м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.]. – К., 2012.

 9. Сенюта І.Я. Захист персональних даних у сфері охорони здоров’я: алгоритм змін / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 6-1/2014. – Херсон, 2014.

 10. Сенюта І.Я. Медичний нейтралітет – вектор захисту лікарів і пацієнтів / Ваше здоров’я. – 31 жовтня 2014 р. - № 44-45 (1275-1276).

 11. Терешко Х.Я. Поняття медичної інформації та її законодавче закріплення / Х.Я. Терешко // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

Допоміжна література

 1. Лашкул З.В. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів / З.В. Лашкул, Ю..Ю Сізінцова, Я.Ю. Фершал / Навчальний посібник, Запоріжжя, 2013.

 2. Сенюта І.Я. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я (окремі аспекти) / І.Я. Сенюта // Юридична газета. - № 21 (311). – 2012.

 3. Сенюта І.Я. Гуманитарный долг как профессиональная миссия и призвание медицинского работника: етико-правовые аспекты / Право и этика биомедицинской деятельности в России и за рубежом : сб. науч. ст. / под. ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Б. Романовского, канд.юрид.наук, доц. И.Я. Сенюты. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.

 4. Пищита А.Н. Юридический регламент оброботки персональных данных в медицине: научно-практическое руководство для врачей и юристов/ А.Н. Пищита, Н.Г. Гончаров. - М.: РМАПО, 2013.

 5. Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. - Київ: Атіка, 2010.


Інформаційні ресурси
Міжнародні і регіональні стандарти

 1. Конвенція про права інвалідів. ООН, 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 7. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 8. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981 р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 9. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 10. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 11. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 904 (1988)1 «Про захист гуманітарних медичних місій» від 30.06.1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta88/eres904.htm


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 4. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 7. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 9. Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених: Наказ МОЗ України № 179 від 29.03.2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-06

 10. Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини: Наказ МОЗ України №821 від 23.09.2013 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13

 11. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97


Заняття 4 (2 год)
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка