Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освітиСторінка1/5
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.84 Mb.
  1   2   3   4   5
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра медичного права факультету післядипломної освіти

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

«_____» _______________ 201_ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять

для слухачів факультету післядипломної освіти

циклу тематичного удосконалення

з дисципліни «Медичне право України»

Обговорено та ухвалено Затверджено

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є. Січкоріз

___________________ підпис ___________________ підпис
2015
Вступ
Практичне заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані слухачами під час відвідування лекцій, вироблення вмінь і навиків практичного застосування цих знань, формування творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових ситуацій, з якими медичний працівник щодня стикається на практиці.

Основні завдання практичних занять:

1) поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях заняттях;

2) формування практичних навиків і вмінь планування, аналізу й узагальнень, опанування навиків організації професійної діяльності в межах правового поля;

3) удосконалення навиків керівництва, менеджменту у сфері охорони здоров’я у правових межах.

Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань слухач повинен: 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання і виконати усі завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття.

У межах кожної теми практичного заняття висвітлено:

- перелік теоретичних, проблемних запитань, які стосуються проблематики практичного заняття; запитання для самоконтролю; ситуативні задачі.

Відповіді на теоретичні запитання готуються слухачем самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються практичного заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час практичного завдання слухач при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань повинен надати чітку та аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.

Запитання для самоконтролю і задачі виконуються слухачем у письмовій формі, в зошиті для практичних занять. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути чіткими та аргументованими. Розв’язки задач повинні містити чітку відповідь на поставлене запитання з посиланням на чинне законодавство України та, бажано, судову практику. В разі, якщо слухач вважає, що задача може мати декілька розв’язків, він повинен зазначити кожен із них. Під час практичного заняття, при розв’язанні задачі, слухач повинен дати чітку відповідь та бути готовим відповісти на додаткові запитання, які можуть бути поставлені викладачем, або ж іншими слухачами.


Тематичний план практичних занять

підготовки лікарів циклів тематичного удосконалення


Тема

Кількість годин

1.

Система прав людини у сфері охорони здоров’я

2

2.

Права пацієнта

2

3.

Обов’язки пацієнтів

2

4.

Права медичних працівників

2

5.

Обов’язки медичних працівників

2

6.

Механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

2

7.

Адміністративна та дисциплінарна відповідальність медичних працівників

2

8.

Юридична оцінка несприятливих наслідків надання медичної допомоги. Поняття та види дефектів надання медичної допомоги

2

9.

Документообіг у закладі охорони здоров’я. Порядок обробки персональних даних

2

Усього

18


Тема 1. Система прав людини у сфері охорони здоров’я
План заняття

1. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, класифікація, загальна характеристика.

2. Гарантії забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

3. Право людини на життя і медична практика: питання співвідношення. Право людини на життя в рішеннях Європейського суду з прав людини.

4. Законодавче регулювання права людини на охорону здоров’я.

5. Право людини на медичну інформацію: загальна характеристика та правове забезпечення.

6. Право людини на медичну таємницю: загальна характеристика та правове забезпечення.
Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення поняття «система прав людини у сфері охорони здоров’я».

 2. Запропонуйте класифікацію прав людини у сфері охорони здоров’я.

 3. Які права людини у сфері охорони здоров’я слід вважати основними?

 4. Щодо яких груп населення у чинному законодавстві закріплено спеціальні права та пільги у сфері охорони здоров’я?

 5. Назвіть міжнародно-правові документи, які містять положення, присвячені основним правам людини у сфері охорони здоров’я.

 6. Дайте визначення права на життя.

 7. Проаналізуйте основні підходи до визначення початку життя людини.

 8. Розкрийте правове регулювання смерті людини. Що таке смерть мозку?

 9. Запропонуйте дефініцію еутаназії і назвіть її класифікаційні види.

10. Що таке особисті немайнові права людини?
Ситуативні задачі
Задача 1.

У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованим є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце в наведеній ситуації порушення права людини на охорону здоров’я?

Задача 2.

Внаслідок неналежного надання медичної допомоги гр. М. останній помер в одній із лікарень міста. Дружина гр. М. звернулась у встановленому законодавством порядку до головного лікаря лікувально-профілактичного закладу з проханням надати копії первинної медичної документації, що необхідно було їй для з’ясування дійсних обставин смерті чоловіка і захисту інтересів правонаступників. У відповідь на своє клопотання заявниця отримала лист за підписом головного лікаря, де вказано, що її вимога отримати медичну інформацію суперечить ст. 39, 39-1 і 40 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», а також те, що вимога копій документів порушує норми Законів України «Про доступ до публічної інформації» і «Про звернення громадян». Головний лікар також відзначив, що документи, які вона хотіла б отримати, можуть бути надані лише органу прокуратури, судові в установленому порядку.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи можна в даному випадку говорити про збереження медичної таємниці? Чи є головний лікар суб’єктом збереження медичної таємниці згідно з чинним законодавством? Чи правомірно головний лікар відмовив у задоволенні клопотання дружини гр. М.? Підготуйте письмову консультацію для дружини гр. М., з розкриттям алгоритму її дій та механізмів захисту її прав.

Задача 3.

Громадянин Ш. звернувся до суду з позовом про визнання дій неправомірними та відшкодування моральної шкоди покликаючись на те, що 25 грудня 2012 р. о 17.50 год. він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у м. Х. на вул. Л., внаслідок чого його було доставлено бригадою швидкої медичної допомоги у міський травматологічний пункт №8, черговий лікар почав його розпитувати, що його турбує і де болить. Однак, він попросив дати заспокійливі ліки, оскільки під час дорожньо-транспортної пригоди отримав великий шок, внаслідок чого з’явилось серцебиття, збільшилась частота пульсу, пальці рук тремтіли, його знобило. Лікар пояснив, що у них відсутні ліки. Після чого, лікар поверхнево оглянув ногу і сказав, що потрібно купити в аптеці мазі та бинт. Крім цього, його повідомили, що необхідно здати кров на етанол. Він пояснив, що по сечі можна визначити етанол, однак його заперечення не були взяті до уваги, і його змусили здати кров на етанол та він заплатив за одноразовий шприц. У травматологічному пункті №8 йому не було надано якісної медичної допомоги, а саме: не було надано йому необхідних ліків для заспокоєння і виведення із шокового стану; черговим лікарем не було проведено ретельного обстеження. Перебуваючи у шоковому стані він не відчував болі, внаслідок чого на наступний день він вимушений був звернутись у поліклініку, адже почав відчувати біль і його було госпіталізовано у лікарню, де він пробув 30 днів; його було змушено здати кров, без його на це згоди. 27 грудня 2012 р. він звернувся до чергового лікаря про надання йому інформації про встановлений діагноз і результати аналізу крові на етанол. Однак йому було відмовлено і повідомлено, що ці відомості можуть одержати тільки відповідні державні органи. В листопаді 2013 р. йому стало відомо, що Комунальна міська клінічна поліклініка м. Х., без його згоди, надала у листі № 330 від 19 жовтня 2013 р. конфіденційну інформацію – діагноз хвороби, методи обстеження і аналіз крові, зроблені 25 грудня 2012 р. у травматологічному пункті №8, приватному підприємцю гр. З., що був адвокатом водія автомобіля, що спричинив ДТП.Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірними є дії Комунальна міська клінічна поліклініка м. Х. (нормативно мотивуйте відповідь)? Які права гр. Ш. у сфері охорони здоров’я були порушенні в наведеній ситуації? Підготуйте позовну заяву для гр. Ш.
Рекомендована література

Базова література

 1. Берн І. Права людини в сфері охорони здоров’я : практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. / І. Берн, Т. Езер, Дж. Коен, Дж. Оверал, І. Сенюта. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 2. Майданик Р.А. Право на медичну таємницю: законодавство і практика його застосування / Р.А. Майданипк // Юридичний вісник України. – 2013. – 13-19 липня. - № 28 (941).

 3. Майданик Р.А. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, система, механізм / Р.А. Майданик // Права людини у сфері охорони здоров’я: проблеми доктрини і практики. Матеріали круглого столу, Київ, 24 вересня 2013 р. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013.

 4. Москаленко В.Ф. Право на охрану здоровья: современное определение и трактовка в конституции Европейского Союза / В.Ф. Москаленко // Запорожский медицинский журнал. – 2006. - № 2.

 5. Сенюта І.Я. Право пацієнта на життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини / І.Я. Сенюта // Студентський юридичний журнал. – № 2. – 2012.

 6. Сенюта І.Я. Право на таємницю про стан здоров’я крізь призму рішень Європейського суду з прав людини / І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко // Матеріали П’ятого національного конгресу з біоетики з міжнародною участю, м. Київ, 23-25 вересня 2013 р.

 7. Сенюта І.Я. Медична таємниця: «чутливі» межі професійного обов’язку / І.Я. Сенюта // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.

 8. Терешко Х.Я. Правові підстави розголошення лікарської таємниці / Х.Я. Терешко // Напрямки реалізації європейської стратегії «Здоров’я 2020» в Україні [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 29-30 травня 2014 р.]. – Полтава, 2014.

 9. Терешко Х.Я. Поняття медичної інформації та її законодавче закріплення / Х.Я. Терешко // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.


Допоміжна література

 1. Мірошниченко О.А. Право людини на життя (теорія і практика міжнародного співробітництва): автореф.дис. …канд..юрид.наук: спец.12.00.11 «Міжнародне право» / О.А. Мірошниченко. – Харків, 2005.

 2. Барановський А.Ю. Правовые аспекты медицинской деятельности (лицензирование, аттестация, оплата труда): учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей / А.Ю. Барановський, С.Ф. Пак. – СПБ.: Диалект, 2006.

 3. Сенюта І.Я. Адвокатська і медична таємниця: деякі паралелі / І.Я. Сенюта // Юридична газета. – 2007. – № 42.

 4. Стеценко С.Г. Біоюриспруденція - фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства / С. Г. Стеценко // Право України. - 2013. - № 9.


Інформаційні ресурси

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Європейська соціальна хартія: Рада Європи, 18.01.1961 р. № ETS № 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nger=994_062

 2. Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Рада Європи, Ов'єдо, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004

 4. Загальна декларація прав людини: ООН, 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 5. Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань. Прийнята 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_017

 6. Декларація про евтаназію. Прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 7. Сіднейська декларація стосовно смерті. Прийнята 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Сідней, Австралія, серпень 1968 р., зміни і допов. 35-ою Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_008

 8. Резолюція про участь лікарів у виконанні смертного вироку. Прийнята 34-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Лісабон, Португалія, вересень/жовтень 1981 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 9. Положення про самовбивство за допомогою лікаря. Прийнята 44-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Марбелла, Іспанія, вересень 1992 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 10. Пропозиції Комітету міністрів держав-учасницям відносно правил, які стосуються автоматизованих банків медичних даних № R (81) 1. Ради Європи, 23.01.1981 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 11. Рекомендації Комітету міністрів держава-учасницям відносно проблеми пацієнта як активного учасника власного лікування № R (80) 4. Ради Європи, 30.04.1980 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 12. Положення про доступність медичної допомоги. Прийнята 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_030

 13. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта. Прийнята 45-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Будапешт, Угорщина, жовтень 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 4. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 7. Про захист персональних даних: Закон України вiд 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 9. Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених: Наказ МОЗ України № 179 від 29.03.2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-06

 10. Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини: Наказ МОЗ України №821 від 23.09.2013 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13

 11. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К.Г. Устименка) від 30.10.1997 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97


Тема 2. Права пацієнта
План заняття
1.Законодавче забезпечення прав пацієнта: міжнародні стандарти.

2. Каталог прав пацієнта у національному законодавстві:

- право на профілактичні заходи;

- право на доступність;

- право на інформацію;

- право на згоду;

- право на свободу вибору;

- право на приватність і конфіденційність;

- право на якісну медичну допомогу;

- право на безпеку;

- право на попередження за можливості страждань і болю;

- право на індивідуальний підхід до лікування;

- право на повагу гідності при наданні медичної допомоги;

- право на компенсацію.

3. Права пацієнта в окремих напрямах медичної діяльності.
Питання для самоконтролю
1. Назвіть необхідні умови для набуття фізичною особою статусу пацієнта.

2. Вкажіть міжнародно-правові стандарти, присвячені правовому регулюванню прав пацієнтів.

3. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, на свободу вибору.

4. Назвіть права пацієнта у сфері надання психіатричної допомоги.

5. Охарактеризуйте каталог прав пацієнта (добровольця) у сфері клінічних випробувань лікарських засобів.

6. Розкрийте зміст права якісну медичну допомогу.

7. Розкрийте критерії правомірності проведення медичного втручання.

8. Вкажіть віковий ценз для пацієнта при реалізації права на згоду та права на відмову від медичного втручання.

9. Назвіть законодавчі випадки обмеження права пацієнта на згоду чи відмову від медичного втручання.

10. Охарактеризуйте зміст права пацієнта на компенсацію.


Ситуативні задачі
Задача 1. У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованими є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце порушення права людини на охорону здоров’я у наведеній ситуації?Задача 2. Неповнолітній гр. Р. звернувся до лікаря-стоматолога в шкільному медпункті з скаргою на сильний біль в зубі. Лікар оглянув зуб, а пізніше під час пломбування, вирішив видалити зубний нерв, не попереджаючи гр. Р, як згодом пояснив, щоб не налякати. У зв’язку з медичним втручанням, пацієнту була занесена інфекція.

Чи порушив медичний працівник норми чинного законодавства України про охорону здоров’я, зокрема, у частині отримання добровільної інформованої згоди на медичне втручання?Задача 3. Сімнадцятирічна гр. С., не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, звернулася до закладу охорони здоров’я, у якому проводять операції зі штучного запліднення, з проханням про здійснення такого виду медичного втручання, оскільки страждає на безпліддя незрозумілої етіології. Однак їй відмовили у проведенні операції штучного запліднення, посилаючись на те, що у гр. С. відсутні медичні показання до такого виду медичного втручання.

Проаналізуйте наведену ситуацію з посиланням на чинне законодавство України. Чи правомірною була відмова у здійснення штучного запліднення гр. С.? Чи має право гр. С. на проведення операції зі штучного запліднення?Задача 4. Школярі, повертаючись зі школи, побачили в парку гр. А., який страждає на тяжке психічне захворювання (яскраво виражені ознаки психічного захворювання) і таємно сфотографували його. Згодом ці фотографії були розміщені на сторінці одного зі школярів у соцмережі.

Вкажіть чи наявні у даному випадку порушення прав особи, що страждає на психічне захворювання. Якщо так, то назвіть їх. Обґрунтуйте свій висновок з посиланням на чинне законодавство. Якими правами наділені особи, що страждають на психічні захворювання.


Рекомендована література

Базова література

 1. Берн І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. / І. Берн, Т. Езер, Дж. Коен, Дж. Оверал, І. Сенюта. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 2. Булеца С.Б. Відмова від лікування як одне з цивільних прав пацієнта / С.Б. Булеца // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць./ ред. кол.: С.В.Ківалов (голов. ред.) та ін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Вип. 66.

 3. Булеца С.Б. Здійснення та виконання суб’єктивних цивільних прав та обов’язків в медичних правовідносинах / С.Б. Булеца // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип.43/ Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – Одеса: Юридична література, 2008.

 4. Лашкул З.В. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів / З.В. Лашкул, Ю..Ю Сізінцова, Я.Ю. Фершал / Навчальний посібник, Запоріжжя, 2013.

 5. Майданик Р.А. Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, система, механізм / Р.А. Майданик // Права людини у сфері охорони здоров’я: проблеми доктрини і практики. Матеріали круглого столу, Київ, 24 вересня 2013 р. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013.

 6. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 7. Сенюта І.Я. Захист персональних даних у сфері охорони здоров’я: алгоритм змін / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 6-1/2014. – Херсон, 2014.

 8. Сенюта І.Я. Здійснення окремих прав суб’єктів медичних правовідносин: законодавчі новели / І.Я. Сенюта // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні [Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 26-27 жовтня 2012 р.]. За ред. О. Бущана, В. Пашкова, П. Гринько. – Харків: «Точка», 2012.

 9. Сенюта І.Я. Медичний нейтралітет – вектор захисту лікарів і пацієнтів / Ваше здоров’я. – 31 жовтня 2014 р. - № 44-45 (1275-1276).

 10. Сенюта І.Я. Права пацієнтів у Рішеннях Європейського Суду з прав людини / І.Я. Сенюта // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип. 48.

 11. Сенюта І.Я. Право на медичну інформацію / І.Я. Сенюта // Ваше здоров’я. – 21 березня 2014 р. - № 12-13 (1243-1244).

 12. Стеценко С.Г. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов. - К., 2010.

 13. Терешко Х.Я. Поняття медичної інформації та її законодавче закріплення / Х.Я. Терешко // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 28 березня 2014 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2014.


Допоміжна література


 1. Лашкул З.В. Інформована згода: поняття, мета та значення у процесі реалізації прав та обов’язків медичних працівників і пацієнтів / З.В. Лашкул, Ю..Ю Сізінцова, Я.Ю. Фершал / Навчальний посібник, Запоріжжя, 2013.

 2. Сенюта І.Я. Хрестоматія Рішень Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я (окремі аспекти) / І.Я. Сенюта // Юридична газета. - № 21 (311). – 2012.

 3. Сенюта І.Я. Гуманитарный долг как профессиональная миссия и призвание медицинского работника: етико-правовые аспекты / Право и этика биомедицинской деятельности в России и за рубежом : сб. науч. ст. / под. ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Б. Романовского, канд.юрид.наук, доц. И.Я. Сенюты. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.

 4. Пищита А.Н. Юридический регламент оброботки персональных данных в медицине: научно-практическое руководство для врачей и юристов/ А.Н. Пищита, Н.Г. Гончаров. - М.: РМАПО, 2013.


Інформаційні ресурси

Міжнародні та регіональні стандарти

 1. Загальна декларація прав людини:ООН, 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 2. Європейська соціальна хартія: Рада Європи, 18.01.1961 р. № ETS № 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nger=994_062

 3. Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Рада Європи, Ов’єдо, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004

 5. Рекомендації Комітету міністрів держава-учасницям відносно проблеми пацієнта як активного учасника власного лікування № R (80) 4. Ради Європи, 30.04.1980 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 6. Декларація про політику в царині дотримання прав пацієнтів в Європі. Європейська нарада з прав пацієнтів. Амстердам, 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 7. Рекомендації щодо медичного обслуговування. МОП, 12.05.1944 р. № 69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_216

 8. Принципи медичної етики. Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН, 18.12.1982 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_285

 9. Міжнародний кодекс медичної етики. Прийнятий 44-ю ГА Всесвітньою медичною асамблеєю. Лондон, Англія, жовтень 1949 р., доповн. І зміни 22-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Сідней, Австралія, серпень 1968 р., 35-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Венеція, Італія, жовтень 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002

 10. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта. Прийнята 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 11. Резолюція про права людини. Прийнята 42-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Каліфорнія, США, жовтень 1990 р., доповн. І зміни 45-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Будапешт, Угорщина, жовтень 1993 р., 46-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 12. Резолюція про прихильність принципам етичних стандартів ВМА. Прийнята 46-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Стокгольм, Швеція, вересень 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин «лікар-пацієнт» в відкритому суспільстві. Серія «Бібліотека сімейного лікаря». Випуск 1 (12.2000). – Київ, «Медицина України», 2000.

 13. Положення про доступність медичної допомоги. Прийнята 40-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Відень, Австрія, вересень 1988 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_030

 14. Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта. Прийнята 45-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. Будапешт, Угорщина, жовтень 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_056


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 5. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр

 6. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17

 7. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

 8. Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 05.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2586-14

 9. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

 10. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

 11. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка