Методичні рекомендації «процедура вчинення виконавчого напису нотаріуса»Скачати 188.83 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір188.83 Kb.


Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у місті Києві

Козельщинське районне управління юстиції

Методичні рекомендації

«ПРОЦЕДУРА ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА»

Козельщина

2014 р.

Даний інформаційний буклет розроблено з метою розповсюдження серед юрисконсультів, територіальних органів міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та громадян.

Підготував: Начальник Козельщинського районного управління юстиції

ЗМІСТ


  1. Поняття виконавчого напису нотаріуса.

  2. Стадії вчинення виконавчого напису нотаріуса:

а) І-ша стадія – відкриття нотаріального провадження про вчинення виконавчого напису нотаріуса;

б) ІІ-га стадія – підготовка до вчинення виконавчого напису нотаріуса;

в) ІІІ-тя стадія – вчинення виконавчого напису нотаріуса.

3. Вчинення кількох виконавчих написів нотаріуса.

4. Законодавство з питань вчинення виконавчого напису нотаріуса.

5. Зразок виконавчого напису нотаріуса.
Виконавчий напис нотаріуса — це підтвердження нотаріальним органом наявності заборгованості (грошових сум чи майна) та розпорядження про примусове стягнення з боржника на користь кредитора цієї заборгованості. Виконавчий напис вчиняється нотаріусом на борговому документі.

Вчинення виконавчого напису, за загальним правилом, належить до одноетапних нотаріальних проваджень і в своєму розвитку проходить три стадії. Винятком є нотаріальне провадження щодо вчинення виконавчого напису на борговому документі, за яким стягнення слід проводити частинами, наприклад періодичні платежі - стягнення аліментів.І-ша стадія відкриття нотаріального провадження зводиться до подання кредитором (стягувачем або уповноваженим представником) нотаріусу письмової заяви про вчинення виконавчого напису.

Згідно з п.п. 2.1 п. 2 гл. 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. №296/5, заява містить такі реквізити:

- відомості про найменування і адресу стягувача та боржника;

- дату та місце народження боржника - фізичної особи, місце його роботи;

- номери рахунків у банках, кредитних установах, код в ЄДРПОУ для юридичної особи;

- строк, за який має провадитися стягнення;

- інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.

Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.ІІ-га стадія підготовки до вчинення даного нотаріального провадження зводиться до таких дій нотаріуса як:

- перевірка належності даного питання до його компетенції.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 гл. 16 Порядку для стягнення грошових сумм або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів (Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. за № 1172 (далі - Перелік).

Заява про вчинення виконавчого напису (окрім вимоги про неоплату чека) п.п. 1.4 п. 1 гл.16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, подається незалежно від місця виконання вимоги, знаходження боржника або стягувача;

- встановлення особи стягувача чи його представника, перевірка їх право- та дієздатності і повноважень;

- перевірка відповідності змісту заяви про вчинення виконавчого напису, вимогам закону.

- перевірка відповідності оригіналу документа, на якому має бути вчинений виконавчий напис, вимогам закону;

- перевірка умов вчинення виконавчого напису;

- перевірка належності оригіналу документа, на якому має бути вчинений виконавчий напис до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів;

- перевірка строків, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис. Так, згідно ст. 88 Закону України "Про нотаріат" (далі – Закон України), виконавчий напис вчиняється на документах, які підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем, якщо з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Також необхідно враховувати випадки, коли для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлений інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку. При вирішенні цього питання необхідно також керуватися ст. 238 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).


Загальним є правило, що строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюється з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу з урахуванням положень ЦК України;

- перевірка поданих на обгрунтування стягнення документів, їх кількість, зазначених у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;

- витребування у стягувача додаткових відомостей чи документів, необхідних для вчинення виконавчого напису;

- перевірка копії з оригіналу документа, який стверджує заборгованість, на якій має вчинятися виконавчий напис, зокрема у разі стягнення періодичних платежів (по частинах);

- перевірка правильності справляння державного мита чи плати.

ІІІ стадія безпосереднього вчинення даного нотаріального провадження зводиться до таких процесуальних дій нотаріуса:

- за загальним правилом, виконавчий напис вчиняється на оригіналі документа, що встановлює заборгованість (або дублікаті, що має силу оригіналу);

Виконавчий напис, згідно ст. 89 Закону України та п.п. 8.7 п. 3 гл. 16 Порядку, включає:

1. дату (рік, місяць, число) його вчинення, посаду, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис;

2. найменування та місце проживання (місцезнаходження) стягувача;

3. найменування та місце проживання (місцезнаходження) боржника, дату та місце його народження, місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);

4. строк, за який провадиться стягнення;

5. суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, у тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;

6. розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

7. зазначення статті Закону "Про нотаріат" та пункту Переліку документів, на підставі яких видано виконавчий напис;

8. номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі;

9. дату набрання чинності виконавчим написом;

10. строк пред'явлення виконавчого напису до виконання;

11. підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, скріплений печаткою.

Якщо виконавчий напис не вміщується на документі, що встановлює заборгованість, він може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа спеціальному бланку нотаріальних документів.

Якщо за борговим документом треба провести стягнення частинами, то виконавчий напис по кожному стягненню може бути зроблений на копії документа або на виписці з особового рахунку боржника. У цих випадках на оригіналі документа, який встановлює заборгованість, робиться відмітка про вчинення виконавчого напису і зазначається, за який строк і яка сума стягнута, дата і номер за реєстром нотаріальних дій.

За заявою кредитора розмір суми, яка підлягає стягненню за виконавчим написом, може бути встановлений з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та трьох процентів річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо це передбачено умовами договору.

Вчинення виконавчого напису за договором позики здійснюється з урахуванням вимог статті 1050 ЦК України.

У справах нотаріуса залишається копія документа, який встановлює заборгованість, або виписка з особового рахунку боржника і копія виконавчого напису.

При кожному наступному вчиненні виконавчого напису за одним і тим же зобов'язанням подання копії документа, який встановлює заборгованість, не вимагається. У цих випадках слід обмежитися поданням двох примірників виписки з особового рахунку та оригіналу зобов'язання. Один примірник виписки з виконавчим написом і оригінал зобов'язання повертається стягувачу, другий примірник - залишається у нотаріуса.

При вчиненні кількох виконавчих написів по документах, які встановлюють заборгованість однакової форми, копія кожного окремого зобов'язання не вимагається. У цих випадках у нотаріуса залишається одна копія документа, що встановлює заборгованість (на одного із боржників) і список боржників, на стягнення боргу з яких вчинені виконавчі написи, із зазначенням повної назви та адреси борясників, строку платежу суми стягнення за виконавчим написом, а за необхідності й інших даних. Стягувачу видаються виконавчі написи на кожного боржника окремо відповідно до списку.

Якщо для вчинення виконавчого напису, крім документа, що встановлює заборгованість, необхідно подати інші документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, то вони до виконавчого напису не приєднуються, а залишаються у нотаріуса.
Процедура вчинення виконавчого напису нотаріусом регламентується гл. 14 Закону України "Про нотаріат" (далі – Закон України) та гл. 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. №296/5.

ГЛАВА 14 Закону України ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

Стаття 87. Стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом

Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 88. Умови вчинення виконавчих написів

Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Стаття 89. Зміст виконавчого напису

У виконавчому написі повинні зазначатися:

дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;

найменування та адреса стягувача;

найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);

строк, за який провадиться стягнення;

суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;

розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

номер, за яким виконавчий напис зареєстровано;

дата набрання юридичної сили;

строк пред'явлення виконавчого напису до виконання.

Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.


Стаття 90. Порядок стягнення за виконавчим написом

Стягнення за виконавчим написом провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"


Стаття 91. Строк пред'явлення виконавчого напису

Виконавчий напис може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення.

Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого напису здійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".
ГЛАВА 16 Порядку ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

1. Стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом

1.1. Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів.

1.2. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

1.3. Нотаріуси відмовляють у вчиненні виконавчого напису у випадках, коли витребовується майно, звернення стягнення на яке забороняється законодавством України або здійснюється виключно на підставі рішення суду.

1.4. Виконавчий напис вчинюється нотаріусом незалежно від місця виконання вимоги, місцезнаходження боржника або стягувача.

2. Звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису

2.1. Для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені:

відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника;

дата і місце народження боржника - фізичної особи, місце його роботи;

номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи;

строк, за який має провадитися стягнення;

інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.

Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

2.2. У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.

2.3. Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.

2.4. Вчинення виконавчого напису за заявою одного з іпотекодержателів здійснюється нотаріусом після спливу десяти днів з дня одержання іншими іпотекодержателями письмового повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки.

2.5. У разі отримання письмової заяви від попереднього іпотекодержателя, який має вищий пріоритет, про припинення звернення стягнення на предмет іпотеки виконавчий напис нотаріусом не вчинюється.

3. Умови вчинення виконавчого напису

3.1. Нотаріус вчиняє виконавчі написи:

якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем;

за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

3.2. Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

3.3. Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку.

3.4. Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.

3.5. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

3.6. У разі вчинення виконавчого напису за договором іпотеки нотаріус перевіряє за даними Державного реєстру іпотек наявність чи відсутність заставної, наявність чи відсутність інших іпотекодержателів.

3.7. За наявності заставної вчинення виконавчого напису може бути здійснено лише на підставі заяви (вимоги) власника заставної.

4. Зміст виконавчого напису

Виконавчий напис має містити:

дату (рік, місяць, число) вчинення, посаду, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;

найменування та місце проживання (місцезнаходження) стягувача;

найменування та місце проживання (місцезнаходження) боржника, дату й місце його народження, місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);

строк, за який провадиться стягнення;

суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, у тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;

розмір плати, суму державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

номер, під яким виконавчий напис зареєстровано;

дату набрання чинності виконавчим написом;

строк пред’явлення виконавчого напису до виконання;

підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, скріплений печаткою;

інші відомості, передбачені статтею 18 Закону України „Про виконавче провадження”.

5. Викладення виконавчого напису

5.1. Виконавчий напис вчинюється на оригіналі документа (дублікаті документа, що має силу оригіналу), що встановлює заборгованість.

5.2. Якщо виконавчий напис не вміщується на документі, що встановлює заборгованість, він може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа спеціальному бланку нотаріальних документів.

5.3. Якщо за борговим документом необхідно провести стягнення частинами, виконавчий напис за кожним стягненням може бути зроблений на копії документа або на виписці з особового рахунку боржника; у цих випадках на оригіналі документа, що встановлює заборгованість, робиться відмітка про вчинення виконавчого напису і зазначаються, за який строк і яка сума стягнута, дата і номер за реєстром нотаріальних дій.

6. Обрахування розміру суми стягнення

6.1. За заявою кредитора розмір суми, яка підлягає стягненню за виконавчим написом, може бути встановлений з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та трьох процентів річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

6.2. Неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо це передбачено умовами договору.

6.3. Вчинення виконавчого напису за договором позики здійснюється з урахуванням вимог статті 1050 ЦК України.

7. Дослідження доказів при вчиненні виконавчого напису

7.1. У справах нотаріуса залишається копія документа, що встановлює заборгованість, чи правочину, за яким здійснюється стягнення, або витяг з особового рахунку боржника і примірник виконавчого напису.

7.2. При кожному наступному вчиненні виконавчого напису за одним і тим самим зобов'язанням повторне подання копії документа, що встановлює заборгованість, не вимагається. У цих випадках нотаріус вимагає подання двох примірників витягу з особового рахунку та оригіналу зобов'язання.

7.3. Один примірник витягу з виконавчим написом і оригінал зобов'язання повертаються стягувачу, а другий примірник залишається у нотаріуса.

7.4. При вчиненні кількох виконавчих написів за документами, що встановлюють заборгованість однакової форми, копія кожного окремого зобов'язання не вимагається. У таких випадках у матеріалах нотаріальної справи залишаються одна копія документа, що встановлює заборгованість (на одного з боржників), і список боржників, на стягнення боргу з яких вчинені виконавчі написи, із зазначенням повної назви та адреси боржників, строку платежу, суми, що підлягає стягненню за виконавчим написом, а в необхідних випадках й інших даних.

7.5. Стягувачу видаються виконавчі написи на кожного боржника окремо відповідно до списку.

7.6. Якщо для вчинення виконавчого напису, крім документа, що встановлює заборгованість, необхідно подати й інші документи, зазначені в Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172, то вони до виконавчого напису не приєднуються, а залишаються у матеріалах нотаріальної справи.

8. Порядок стягнення за виконавчим написом

Стягнення за виконавчим написом провадиться в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством для виконання судових рішень та Законом України „Про виконавче провадження”.

9. Строк пред’явлення виконавчого напису до виконання

9.1. Виконавчий напис, за яким стягувачем або боржником є фізична особа, може бути пред`явлений до примусового виконання протягом року з моменту вчинення виконавчого напису.

9.2. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого напису до виконання провадиться відповідно до вимог статті 23 Закону України „Про виконавче провадження” і статті 371 Цивільного процесуального кодексу України.

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС (Зразок)

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Я, ........................ приватний нотаріус .................. нотаріального округу, відповідно до ст. 87 Закону України "Про нотаріат" та п. 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999р. № 1172.

Пропоную звернути стягнення:

На нежилий будинок ............ за номером .......... (.............) по провулку ......... в місті ............, площею .................. кв. метрів, яке належить .................. на підставі Свідоцтва про право власності серія ........... № ............., виданого ..............., згідно з наказом № ............... та зареєстрованого в ......................

Боржник: ................. "..........",

Код ЄДРПОУ: ..............

Місцезнаходження: ..................

Поточний рахунок: ..................

Зазначене майно передане боржником, як майновим поручителем, під заставу стягувачу - ........................, що знаходиться за адресою: ............. за договором застави, посвідченим ..............., приватним нотаріусом .................. нотаріального округу ................ р. за реєстр. № .........., як забезпечення, виконання кредитного договору № ................, укладеного між ................ та стягувачем. Згідно з умовами кредитного договору .............. надано кредит в сумі ................ гривень, із сплатою ................. % річним, строком по ......... року.

В зв’язку із несплатою процентів, починаючи з ...................., на підставі ст. ............ кредитного договору, ст. 12 Закону України "Про іпотеку", ст. 651 Цивільного кодексу, кредитний договір за ініціативою стягувача достроково розірвано з ............. року.

За рахунок коштів, виручених від реалізації у встановленому порядку предмета стягнення, задовольнити наступні вимоги стягувача:

.................. - основна сума кредиту (згідно з кредитним договором);

.................. - заборгованість по відсотках (за період ............);

.................. - сума нарахованої пені (за період ..................);

.................. - плата за вчинення виконавчого напису.

Разом сума стягнення ............. (................) гривень .............. коп.,

Рахунок кредитора для зарахування коштів:

.............. в АТ ..............., МФО ..........., код ............

Зареєстровано в реєстрі за № ................

Одержано плати: .............. гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Використана література

  1. Цивільний кодекс України.

  2. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII.

  3. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-ХІV

  4. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 за № 296/5.

  5. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. за № 1172.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка