Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Хоровий клас» для студентів заочної форми навчанняСторінка1/7
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Тематика, зміст та методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Хоровий клас» для студентів заочної форми навчання

П/п

Тематика самостійної роботи

ЗМ №1

Хоровий спів як вид музичної діяльності

1.1.

Художньо-стильові та організаційні засади учбового хорового колективу.

1.2.

Вокальна діагностика та класифікація співацьких голосів. Формування хорових партій.

1.3.

Засоби письмової фіксації хорового твору.

ЗМ №2

Загальне уявлення про систему вокальних навичок

2.1.

Співацька установка.

2.2.

Дихання.

2.3.

Звукоутворення і звуковедення.

2.4.

Дикція і чистота інтонування.

ЗМ №3

Процес співацького голосоутворення

3.1.

Артикуляційний апарат та резонатори.

3.2.

Специфіка співацького дихання.

3.3.

Атака звука та її різновиди.

3.4.

Основні якості співацького голосу: висота, сила, тембр.

ЗМ №4

Вокальна культура майбутніх учителів музики

4.1.

Норми звуковидобування та фонації.

4.2.

Побудова фраз.

4.3.

Емоційна насиченість співу.

4.4.

Засоби втілення художнього образу.

ЗМ №5

Стрій і виховання слуху в хорових співаків.

5.1.

Значення строю в хоровому співі.

5.2.

Темперований та зонний стрій .

5.3.

Ладові закономірності відхилень від темперованого строю у виконавців на нетемперованих інструментах і в співі.

5.4.

Мелодичний та гармонічний стрій хору в творі.

ЗМ №6

Стрій та художні особливості хорового твору.

6.1.

Стрій та характер звуку.

6.2.

Стрій і теситурні умови партій.

6.3.

Стрій і ритмічний малюнок.

6.4.

Стрій і мелодико-інтонаційний склад.

ЗМ №7

Передумови хорового строю

7.1.

Унісон у хоровій партії.

7.2.

Зовнішні і внутрішні передумови хорового строю. Зв’язок строю з ладово-гармонічним фактором.

7.3.

Зв’язок інтонування з урахуванням ладових тяжінь із виразністю в співі.

7.4.

Настроювання на ладотональність і точність сприйняття тону. Використання фортепіано в роботі над строєм.

ЗМ №8

Принципи інтонування інтервалів і акордів

8.1.

Принципи інтонування ступеней мажору і мінору залежно від їх функціонального значення.

8.2.

Принципи інтонування інтервалів.

8.3.

Інтонування мажорного і мінорного тризвуку та їх обернень, домінант септакорду та його обернень і зменшеного септакорду.

8.4.

Правила інтонування діатонічних і хроматичних півтонів.

ЗМ №9

Хоровий ансамбль як елемент хорової звучності

9.1.

Зовнішні і внутрішні передумови створення ансамблю.

9.2.

Ансамбль як засіб художньої виразності в хоровому співі.

9.3.

Частковий ансамбль хору.

9.4.

Загальний ансамбль хору.

ЗМ №10

Види хорових ансамблів

10.1.

Ансамбль залежно від теситурних умов (природний і штучний).

10.2.

Ансамбль у хорі залежно від фактури викладу твору.

10.3.

Ансамбль у творах гармонічного і гомофонно-гармонічного складу.

10.4.

Ансамбль у поліфонічних творах (підголосково-поліфонічних, контрастно-поліфонічних, імітаційних).

ЗМ №11

Ансамбль хору та інших виконавців.

11.1.

Ансамблюючі і неансамблюючі акорди.

11.2.

Прийоми поєднання різноманітних за значенням мелодичних ліній.

11.3.

Ансамбль солюючого голосу і хору.

11.4.

Співвідношення груп хору і оркестру залежно від виконуваного твору.

ЗМ №12

Роль ансамблю в хоровому виконавстві.

12.1.

Роль хорового співака в створенні ансамблю в хорі.

12.2.

Роль диригента в створенні ансамблю в хорі.

12.3.

Проблеми музикального стилю і ансамблю в хоровому виконавстві.

12.4.

Виражальні особливості ансамблю в дитячому хорі.

ЗМ №13

Процес розучування хорового твору

13.1.

Початкове ознайомлення колективу з твором.

13.2.

Робота над основними елементами вокально-хорової техніки.

13.3.

Засоби і прийоми в процесі роботи над технічним і художніми компонентами твору.

13.4.

Робота з різними хоровими групами.

ЗМ №14

Методи розучування хорового твору

14.1.

Спів з супроводом і без супроводу.

14.2.

Спів гармонічних послідовностей партитури поза ритмом.

14.3.

Мелодекламація, скоромовка.

14.4.

Роль диригентського жесту в процесі розучування твору.

ЗМ №15

Методи розучування хорового твору

15.1.

Активне прослуховування за допомогою «внутрішнього» слуху.

15.2.

Творча єдність і взаєморозуміння диригента з колективом.

15.3.

Технічне, виразне диригування і його значення в процесі розучування твору з хором.

ЗМ №16

Принципи підбору програми

16.1.

Особливості роботи над одним твором і над цілою програмою.

16.2.

Урахування вокально-хорових особливостей твору.

16.3.

Урахування теситурних і інтонаційних особливостей творів.

16.4.

Тематична спрямованість хорових концертів.

ЗМ №17

Елементи музичної мови в хоровій музиці

17.1.

Мелодія і гармонія як елементи музичної мови.

17.2.

Мотиви, фрази, речення, періоди та їх композиційний зв’язок.

17.3.

Ритм як засіб художньої виразності, формоутворювальна функція ритму в хоровій музиці.

ЗМ №18

Елементи музичної мови в хоровій музиці

18.1.

Поетичний розмір і метроритмічні структури в хорових творах.

18.2.

Способи виконання різноманітних метроритмічних структур залежно від поетичного тексту і темпу твору.

18.3.

Виховання ритму в хорі, необхідність вироблення відчуття рівномірної пульсації.

18.4.

Особливості виконання в хорі різноманітних ритмічних фігур (пунктуаційний ритм, тріолі, синкопа, поліритмія, фермати).

ЗМ №19

Нюанси в хоровому виконавстві

19.1.

Значення нюансів в хоровому співі та їх зв’язок зі стилем і змістом твору.

19.2.

Рухливі та нерухливі нюанси.

19.3.

Зв’язок нюансів із вокально-хоровими особливостями твору, з теситурними умовами хорових партій, фактурою твору.

19.4

Робота над динамічними відтінками в хоровому творі. Природні і штучні нюанси.

ЗМ №20

Нюанси в хоровому виконавстві

20.1.

Музичні темпи в хоровому виконавстві. Темпи постійної і змінної швидкості.

20.2.

Особливості виконання темпових вказівок у хоровому співі.

20.3.

Зв’язок темпу із хоровою фактурою, із теситурними умовами хорових партій, із хоровим диханням.

20.4.

Роль темпу в розкритті художнього образу твору.

ЗМ №21

Дикція як важливий елемент хорового виконавства

21.1.

Синтез мовлення та музики у хоровому співі. Значення слова у співі.

21.2.

Вимови слів у хоровому співі відповідно до норм літературної мови.

21.3.

Робота над голосними звуками в хорі.

21.4.

Робота над приголосними звуками в хорі.

ЗМ №22

Методи роботи над дикцією в хоровому колективі

22.1.

Робота над осмисленою вимовою тексту.

22.2.

Робота над виразністю слів у процесі співу.

22.3.

Залежність дикції від темпу, нюансів, фактури.

22.4.

Методи виправлення недоліків дикції у хоровому співі.

ЗМ №23

Форми вокально-хорової роботи

23.1.

Основні завдання розспівування хору.

23.2.

Принципи підбору вправ для розспівування хорового колективу.

23.3.

Індивідуальна робота з кожною партією з виявлення та формування її тембрової забарвленості.

23.4.

Роль репертуару в формуванні вокально-хорових навичок.

ЗМ №24

Види вокальних вправ в хоровому колективі

24.1.

Розспівування хорових партій та хорових груп.

24.2.

Розспівування на певні голосні, склади, слова.

24.3.

Розспівування з закритим ротом (мелодичне і гармонічне).

24.4.

Розспівування з охопленням різних частин діапазону та регістрів.

ЗМ №25

Особливості хорових жанрів

25.1.

Академічні хори.

25.2.

Народні хори. Національні форми народного хорового співу.

25.3.

Основні структурні риси народних хорів залежно від місцевих традицій.

25.4.

Оперні хори. Особливості жанру.

ЗМ №26

Камерний хор як тип сучасного хорового колективу

26.1.

Культурно-історичні передумови виникнення камерного хорового виконавства.

26.2.

Художньо-стильові та організаційні засади сучасного камерного хору.

26.3.

Художня естетика провідних камерних хорових колективів.

26.4.


Стилістичні ознаки камерного хорового виконавства. Підбір репертуару.

ЗМ №27

Процес підготовки диригента до роботи з хоровим твором

27.1.

Поняття виконавської інтерпретації.

27.2.

Аналіз хорового твору диригентом.

27.3.

Основні етапи освоєння хорового твору диригентом.

27.4.


Принципи роботи над авторським текстом.

ЗМ №28

Виконавська інтерпретація хорового твору

28.1.

Загальний план художнього виконання: агогіка, динаміка, музичне фразування, вокально-темброва виразність.

28.2.

Диригентсько-технічне опанування хорового твору.

28.3.

Підготовка партитури і нотних хорових партій для роботи хорового колективу.

28.4.

Основні риси виконавської інтерпретації хорового твору.

ЗМ №29

Стильові особливості хорової духовної музики

29.1.

Усвідомлення сутності головних служб релігійно-духовної культури.

29.2.

Синтетична природа основних жанрів духовного піснеспіву.

29.3.

Драматургія основних служб як поєднання минулого, теперішнього і майбутнього часових шарів.

ЗМ №30

Жанри православного Богослужіння та виконавська інтерпретація хорових творів

30.1.

Духовний хоровий концерт. Структура та особливості виконання.

30.2.

Літургія і Всенощна як головні служби релігійно-духовної культури.

30.3.

Музичний ряд Літургії, її структура та особливості.

30.4.

Композиційна структура Всенощної.

ЗМ №31

Форми і жанри хорових творів поліфонічного складу

31.1.

Підголоскова поліфонія як найхарактерніша особливість народнопісенного багатоголосся.

31.2.

Імітаційна поліфонія.

31.3.

Стретна імітація.

31.4.

Хорова фуга у творчості вітчизняних та зарубіжних композиторів.

ЗМ №32

Специфіка ансамблевої побудови в хорових творах із поліфонічною фактурою

32.1.

Фуга, фугета. Методи досягнення поліфонічного ансамблю.

32.2.

Особливості ансамблю у творах з імітаційною та контрастною поліфонією.

32.3.

Особливості виконання творів із підголосною фактурою.

32.4.

Володіння хористами виконавською самостійністю при виконанні творів поліфонічного складу.

ЗМ №33

Виконавський аналіз хорового твору та його інтерпретація як частина професійної підготовки майбутнього хормейстера

33.1.

Аналіз хорової музики - обов’язкова умова професійної підготовки диригента.

33.2.

Використання системного підходу до аналізу хорового твору.

33.3.

Аналіз хорового твору в контексті інтерпретації хорової музики.

ЗМ №34

Етапи аналізу хорового твору

34.1.

Осягнення хорового стилю композитора в процесі історико-стилістичного аналізу.

34.2.

Поєднання музикальної та літературно-поетичної основи хорового твору. Співвідношення музики і тексту та їх вплив на інтерпретацію.

34.3.

Музично-теоретичний аналіз хорового твору.

34.4.

Вокально-хоровий та виконавський аналіз хорового твору.

ЗМ №35

Творчість М. Леонтовича у роботі студентського хорового колективу

35.1.

Самобутність хорових обробок М.Леонтовича.

35.2.

Інтерпретація фольклору у творах М.Лентовича.

35.3.

Відчуття стильової природи пісні у хорових обробках М.Леонтовича.

35.4.

Втілення ідеї гармонізації та поліфонічності в обробках М.Леонтовича.

ЗМ №36

М.Леонтович – майстер хорових обробок

36.1.

Особливості диригентського втілення обробок українських народних пісень М.Леонтовича.

36.2.

Використання звукообразотворчих прийомів у творах М.Леонтовича.

36.3.

Інтерпретація хорових мініатюр М.Леонтовича.

36.4.

Використання хорових обробок М.Леонтовича у музичній практиці загальноосвітніх шкіл.

ЗМ №37

Підготовка майбутнього вчителя музики до диригентської діяльності в школі

37.1.

Принципи підбору репертуару для роботи з шкільними хоровими колективами.

37.2.

Диригентська підготовка студента до роботи зі шкільним хоровим репертуаром.

37.3.

Діагностика рівня розвитку музичного слуху та співочих даних школярів.

37.4.

Аналіз співочого репертуару школярів.

ЗМ №38

Формування навичок роботи диригента з творами шкільного репертуару

38.1.

Методи відносної сольмізації у роботі з дитячим хоровим колективом.

38.2.

Моделювання процесу розучування шкільного хорового твору.

38.3.

Хорове сольфеджіо як метод підготовки учнів до виконання творів шкільного репертуару.

38.4.

Вокально-хоровий репертуар для школярів різних вікових груп.

ЗМ №39

Методи самостійної роботи щодо вивчення хорової партитури

39.1.

Теоретичні методи засвоєння хорової партитури.

39.2.

Попереднє ознайомлення диригента з хоровою партитурою.

39.3.

Планування методів роботи з вивчення партитури з хоровим колективом.

39.4.

Вивчення засобів музичної виразності хорового твору в процесі його аналізу.

ЗМ №40

Виконавський аналіз хорового твору диригентом

40.1.

Практичні методи вивчення хорового твору.

40.2.

Вивчення стильових особливостей хорового твору.

40.3.

Визначення труднощів у процесі роботи диригента над хоровою партитурою та методів їх подолання.

40.4.


Розуміння художнього образу як важливого елементу вивчення хорової партитури.

ЗМ №41

Методичні основи роботи з дитячим хором

41.1.

Основні завдання розвитку дитячого голосу в хорі.

41.2.

Специфіка вокальної роботи в дитячому хорі.

41.3.

Співацький навик та фізіологічна сутність його формування.

41.4.


Роль свідомості і слуху в вокальній роботі з хором.

ЗМ №42

Методичні основи роботи з дитячим хором

42.1.

Репетиційні прийоми в роботі з дитячим хором.

42.2.

Методологія репетиційно-виконавського процесу.

42.3.

Методика настройки співочих голосів дітей.

42.4.


Проблеми ансамблю, строю та дикції у дитячому хорі.

ЗМ №43

Система здібностей майбутнього керівника хорового колективу

43.1.

Професійно-педагогічні здібності майбутнього керівника хорового колективу.

43.2.

Особистісні якості керівника хорового колективу.

43.3.

Слухова культура диригента.

ЗМ №44

Індивідуально-творчі якості диригента

44.1.

Характерологічні властивості диригента та їх вплив на виконавську діяльність.

44.2.

Залежність професійної діяльності диригента від психодинамічних особливостей його темпераменту і характеру.

44.3.

Творче спілкування диригента з учасниками хорового колективу.

44.4.

Режисерські здібності та артистизм майбутнього хорового диригента.

ЗМ №45

Проблема репертуару як естетична проблема виконавського мистецтва

45.1.

Репертуар хорового колективу на різних етапах його роботи.

45.2.

Художня цінність хорового репертуару.

45.3.

Формування хорового репертуару за жанром, стилем, тематикою та художнім рівнем.

45.4.

Національний характер хорового репертуару.

ЗМ №46

Регіональні особливості хорового виконавства

46.1.

Поняття музичної класики.

46.2.

Хорові мініатюри в роботі колективу.

46.3.

Регіонально-співочий стиль хорових колективів в Україні.

46.4.

Вплив культурних факторів на манеру колективного співу.

ЗМ №47

Концертне виконання хорового твору як вища форма художнього втілення

47.1.

Принципи підбору програми для концертного виконання.

47.2.

Тематична спрямованість хорових концертів.

47.3.

Організаційні моменти концертної діяльності хору.

47.4.

Єдність диригента і хору під час виконання.

ЗМ №48

Психологічні бар’єри і шляхи їх подолання в концертному виконанні

48.1.

Психологічні перешкоди диригенту та хору в публічному виступі.

48.2.

Режим поведінки напередодні концерту.

46.3.

Артистичний талант диригента хору.

48.4.

Аналіз концертного виконання.

ЗМ №49

Механізми творчого спілкування

49.1.

Зовнішні та внутрішні механізми творчого спілкування.

49.2.

Типи керування хоровим колективом.

49.3.

Інтерпретація музичного образу диригентом.

49.4.

Регуляція емоційного стану диригента в процесі концертного виступу.

ЗМ №50

Основні напрямки спілкування в хоровому концерті

50.1.

Спілкування учасників хору між собою.

50.2.

Спілкування диригента з хором і хора з диригентом.

50.3.

Спілкування виконавців зі слухачами і слухачів із виконавцями.

50.4.

Ефективні засоби спілкування диригента з хором.

ЗМ №51

Планування роботи з хоровим колективом

51.1.

Вибір хорового твору для роботи зі студентським хором. Урахування вокально-хорових, теситурних та інтонаційних особливостей творів.

51.2.

Складання плану роботи зі студентським хоровим колективом.

51.3.

Процес початкового ознайомлення студентського хорового колективу з твором.

51.4.

План роботи над основними елементами вокально-хорової техніки.

ЗМ №52

Методи і прийоми роботи зі студентським хоровим колективом

52.1.

Планування роботи з різними хоровими групами (з партіями, квартетами, з чоловічою групою хору, зі змішаними групами).

52.2.

Урахування загального і музичного розвитку учасників хорового колективу в процесі роботи.

52.3.

Поступовість і послідовність у здійсненні вокально-хорових і художніх завдань.

52.4.

Засоби і прийоми в процесі роботи над технічними і художніми компонентами твору

ЗМ №53

Методи і прийоми роботи зі студентським хоровим колективом

53.1.

Єдність технічної і художньої роботи над хоровим твором.

53.2.

Поєднання емоційно-інтуїтивного і раціонально-аналітичного начал у роботі.

53.3.

Технічне, виразне диригування і його значення в процесі розучування твору з хором.

53.4.


Роль диригентського жесту і різноманітних допоміжних прийомів у процесі розучування твору: показ рукою напряму мелодії, тактування, показ голосом будь-якої хорової партії, одночасне диригування однією рукою і виконання другою рукою на фортепіано однієї або кількох партій.

ЗМ №54

Психологічні засади керування хоровим колективом

54.1

Творча єдність і взаєморозуміння диригента з колективом.

54.2

Психологічні засади керування диригента-початківця хоровим колективом .

54.3

Психологічні засади керування диригента-початківця хоровим колективом.

54.4

Психологічні засади керування диригента-початківця хоровим колективом.
Всього:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка